UTM și KU Leuven – parteneri în consorțiul H2020 MSCA-ITN

n perioada 25-27 noiembrie, prof. univ., dr. hab. Oleg Lupan, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală (MIB) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM, s-a aflat în vizită la Universitatea din Leuven din Belgia, unde a participat la consorțiul internațional constituit în cadrul proiectului „Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks” (MSCA-ITN) – „Acțiunile Marie Skłodowska-Curie Rețele de cercetare dedicate instruirii tinerilor cercetători/doctoranzi”, Programul Orizont 2020, în care UTM are calitatea de partener.

În componența consorțiului intră două companii din UE specializate în producerea senzorilor și dispozitivelor electronice și 10 Universități din Belgia (Brussel și Leuven), Germania, Franța, Spania, Marea Britanie, Italia, dar și Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul MIB, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori ca parteneri egali din Republica Moldova.

Proiectul H2020 este preconizat pentru o perioadă de 3 ani și are ca scop major de a elabora senzori cost eficienți pentru gaze prin cercetare științifică a tinerilor sub îndrumarea profesorilor, precum și de a educa o generație tânără cu aptitudini inovaționale și puternic motivată de a îmbina studiile universitare cu cercetarea științifică de performanță, începând de la creșterea nanomaterialelor noi prin diverse abordări nanotehnologice, studierea acestora până la elaborarea de dispozitive noi reale în baza nanomaterialelor noi și elaborarea modelelor lor. Un alt scop al proiectului rezidă în a atrage și reține în țară talente noi în cercetarea universitară prin elaborarea de scheme inovative de training/educație printr-un parteneriat egal al UTM cu statele membre ale Uniunii Europene, prin co-finanțare. Studenții selectați vor beneficia de burse de nivel european și vor avea posibilitatea de a efectua, parțial, stagii de studii la diverse universități din UE, dar și practică de producție în peste 10 companii de top din Uniunea Europeană care activează în domeniu și și-au arătat deja intenția de a susține eforturile studenților.

La Leuven, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN a vizitat cele mai performante laboratoare de cercetare științifică, inclusiv Louven NanoCentre, unde studenții de la toate cele 3 cilcuri de studii universitare își testează și aplică cunoștințele prin rezolvarea diferitelor probleme reale ale economiei/industriei țării, elaborând tehnologii, materiale sau dispozitive noi sub îndrumarea profesorilor universitari.

Totodată, prof. Lupan a stabilit noi relații pentru valorificarea colaborării și a schimbului de experiență, inclusiv pentru studenți de la toate cele 3 cicluri de studii din cadrul UTM cu universități din Belgia și UE. Spre exemplu, în anul academic 2017-2018, KU Leuven a acordat 853 grade științifice de doctor.

Impresionat de prezența masivă a tinerilor pe străzile Leuvenului, profesorul nostru i-a întrebat pe colegii belgieni în ce constă secretul. Răspunsul a fost surprinzător: în orașul Louven din Belgia numărul studenților constituie aproximativ 50% din numărul total al populației, iar la Universitatea KU Leuven studiază peste 30 000 de studenți din diferite țări. Fondată în 1425 (https://www.kuleuven.be/english/), este cea mai inovativă universitate din Europa, intrând în TOP 10 mondial (https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2019/four-years-in-a-row-ku-leuven-once-again-tops-reuters-ranking-of-europes-most-innovative-universities).

UTM a fost selectată de către Universitatea din Leuven, Belgia, ca partener egal în proiectul H2020 MSCA-ITN, în baza rezultatelor cercetărilor științifice, activității didactice și metodice înregistrate de titularul DMIB-FCIM, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, și a numărului impresionant de lucrări științifice ale d-sale, peste 175 cotate ISI, care au acumulat deja peste 8000 citări internaționale, în baza Highly Cited Researcher HCR-2018 TOP 0.1% mondial și a indicelui h care a atins cifra de 50.

Citește mai mult pe utm.md

UTM și AMDARIS își dezvoltă colaborarea și pe dimensiunea cercetare-dezvoltare

Universitatea Tehnică a Moldovei și compania „Amdaris” au încheiat un Acord de colaborare extins, care vine să documenteze realizările și intențiile de perspectivă ale semnatarilor.

Însoțiți de către conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, reprezentanții companiei „Amdaris”, co-fondatorul și CEO Andrew ROGERS și administratorul reprezentanței locale Petru HAHEU, și-au exprimat convingerea că „Amdaris” poate contribui în continuare la valorificarea talentelor din cadrul UTM prin multiplele acțiuni și proiecte stipulate în cadrul Acordului de colaborare.

În mesajul adresat partenerilor din Bristol (Marea Britanie), rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a expus multiplele forme de colaborare pe care Universitatea Tehnică a Moldovei le dezvoltă cu diverse companii IT, menționând și aportul important pe care îl are „Amdaris” în formarea tinerilor specialiști. În context, d-sa a subliniat cu satisfacție că semnarea acestui acord va impulsiona negreșit colaborarea între cele două instituții, în special pe dimensiunea cercetare-dezvoltare, prin implicarea tinerilor studioși cu performanțe deosebite, dar și dezvoltarea spațiilor educaționale apropiate spiritului și standardelor industriei IT.

 

Citește mai mult pe utm.md

Proiectul „Tekwill” și-a premiat ambasadorii

Pe  25 noiembrie, proiectul „Tekwill” a celebrat inițiativele și programele care au contribuit la dezvoltarea comunității IT și a startupurilor din Moldova, desemnându-și ambasadorii – lideri ai inițiativelor care transformă comunitatea Tech din Moldova.

În cadrul evenimentului „Tekwill Ambassadors Awards” Universitatea Tehnică a Moldovei a fost nominalizată la compartimentul „Parteneri strategici”, iar mai multe inițiative aferente UTM au fost premiate la compartimentele: Conferințe: Ruby Wine; Comunități: YES-Europe Moldova; Competiții: EBEC Chișinău și FAF Hackathon.

Fiind un program orientat în special pe activitatea cadrelor didactice universitare, UTM se declară deosebit de mândră și pentru aprecierea la compartimentul „Impact national” a eforturilor depuse de către prorectorul Dinu ȚURCANU, subliniindu-se astfel atât efortul său de a aduce mai aproape de discipoli programele și oportunitățile de dezvoltare, oferindu-le susținerea necesară pentru a atinge performanța în domeniul TIC, cât și contribuția sa esențială la valorificarea domeniului pe care îl gestionează în calitate de prorector – informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare.

Concludentă în acest sens a fost și bucuria pe care a împărtășit-o în declarația făcută imediat după ceremonia de premiere:

– Să fii unul din Tekwill Ambassadors și să primești distincția „Impact național” alături de Echipa Națională de Robotică este o dublă onoare, dar și o responsabilitate pe măsură! Mulțumesc tuturor celor are au crezut în mine. Promit și mai multă implicare, și mai mult impact IT!

Lansat în 2018 cu susținerea ATIC și Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei, „Tekwill Ambassadors” subliniază ideea că excelența și performanțele pot și trebuie să fie atinse cu eforturi comune, sprijinind proiectele care își propun să contribuie la dezvoltarea capitalului uman pentru sectorul TIC și susțin dezvoltarea antreprenoriatului în domeniu. Pe parcursul ediției din acest an, au fost sprijinite parțial 11 inițiative – conferințe, programe de instruire, hackatoane. În total, peste 1800 de persoane au beneficiat de oportunități de învățare, schimb de experiență și transfer de cunoștințe, oportunități de socializare, stabilire de noi conexiuni. Conform regulilor programului, Proiectul „Tekwill” a sprijinit o parte din cheltuielile asociate desfășurării inițiativelor, iar inițiatorii acestora au reușit să identifice și să valorifice resurse financiare adiționale, sponsorizări și parteneriate.

 

Citește mai mult pe utm.md

Profesori școlari români interesați de predarea fizicii la UTM

Deși legile fizicii sunt aceleași în toată lumea, schimbul de bune practici în predarea acestora e mereu binevenit. Cu atât mai mult, când este solicitat profesorilor universitari de către colegii lor școlari. Profesorii Departamentului Fizica din cadrul UTM au trăit această frumoasă experiență, solicitarea venind din partea unui grup din peste 20 de profesori de fizică din diverse școli, licee și colegii din județul Vrancea, România.

– Ideea unei excursii de perfecționare la Chișinău și implicit la UTM a apărut în cadrul Cercului Pedagogic al profesorilor de fizică din județul Vrancea, când ne-am propus să creăm un liant între învățământul preuniversitar și cel universitar pentru a însuși modele participative de predare a fizicii bazate pe investigarea științifică. Având ca scop de a trezi interesul elevilor de gimnaziu și liceu pentru această importantă disciplină de studii și dorindu-ne să descoperim o experiență diferită decât cea de la noi, din România, am venit la Chișinău, la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde am aflat că există un program de formare profesională continuă „Fizica, didactica Fizicii și Astronomiei” organizat de Departamentul Fizica, a explicat coordonatoarea proiectului, Beatrice Bostan, profesor de fizică la Școala „Ștefan cel Mare” din municipiul Focșani, subliniind că excursia a fost aprobată de către Inspectoratul Școlar Vrancea (inspector: prof. Ion Ionașcu), din delegație făcând parte profesori de la Adjud, Soveja, Străoane, Panciu, Slobozia Bradului, județul Vrancea.

Prezentând subdiviziunea pentru care oaspeții au manifestat interes, prof. univ., dr. hab. Vasile Tronciu, șeful Departamentului Fizica, UTM, a menționat că acesta a fost înființat odată cu  Institutul Politehnic din Chişinău, în 1964, numindu-se inițial catedră și redenumit în Departament acum doi ani. La cârmă s-au perindat personalități cu renume în domeniu, doctori în științe V. Langhe, I. Samusi, M. Marinciuc, M. Vladimir, I. Stratan, A. Rusu. Departamentul dispune de 5 laboratoare științifice, profesorii-cercetători colaborând fructuos cu Academia de Științe a Moldovei și diverse universități din RM, dar și din România, Ucraina, Rusia, Germania, Franţa, Japonia. Spațiile recent renovate ale departamentului se află în conexiune directă cu dotarea tehnico-materială a Departamentului, unele echipamente moderne fiind create de înșiși profesorii de aici. De exemplu, „Trusa de mecanică asistată de calculator”, ideea creării căreia rezidă în învățarea prin cercetare a legilor și relațiilor fizice în ciclul liceal.

Prezentând cu mândrie această inovație, conf. univ., dr. Alexandru Rusu, asistat de inginerul coordonator Constantin Pîrțac, a menționat că aceasta este destinată efectuării mai multor experiențe de mecanică. În toate experiențele există elemente de cercetare, datele experimentale putându-se procesa manual, dar şi la calculator. Pentru aceasta cronometrul digital, care permite măsurarea până la 99 intervale consecutive de timp cu precizia de 0,0001 s, trebuie conectat la portul COM al calculatorului. Interfața permite transferarea datelor acumulate în procesorul cronometrului la calculator, care, folosind un soft special, calculează mărimile necesare şi erorile comise, construiește graficele dependențelor verificate folosind metoda celor mai mici pătrate. Softul permite elevului să întocmească și referatul la experiența efectuată, ambele necesitând cel mult 30-35 min., elevii având 10-15 min. pentru analize, discuții în grup şi formularea concluziilor. Fiecare experiență este însoțită de o descriere ce conține scopul, materialele necesare, considerații teoretice şi experimentale, erorile întâmplătoare, fişa de lucru, astfel încât elevul să poată începe cu oricare din experiențele propuse la tema studiată.

Impresionați de potențialul creativ, inovativ și inventiv al profesorilor de fizică de la UTM, oaspeții au manifestat interes și pentru o vizită la celebrul Planetariu al UTM, vestea despre care a ajuns și în România. Acolo îi aștepta un alt profesor de fizică, dar și de astronomie, conf. univ., dr. Vitalie Chistol, şef laborator în cadrul Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale, cu prezentarea unui „spectacol celest” – un filmuleț despre bolta cerească, mișcarea stelelor, constelații, după cum și le-au imaginat grecii antici, precum și toate planetele din sistemul solar. Lecția la Planetariu s-a încheiat cu prezentarea unei secvențe despre găurile negre – un clip muzical ca metodă de predare prin cântec – despre cele mai interesante procese care au loc în Univers şi locul ce îi revine Planetei noastre în infinitul spaţiului cosmic.

Precum s-a văzut, impresiile au fost pe măsură, astfel că ideea inițierii unor proiecte comune pentru promovarea fizicii în rândul elevilor, în cazul dat cu profesorii din România, va avea negreșit continuitate.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Students’ selection contest for ICM within Erasmus+ programme in Poland

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Białystok University of Technology, Poland, within the Erasmus+ programme. Białystok University of Technology offers 1 mobility grant of 5 months for BSc student. The amount of BSc student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 21.11.2019 – 27.11.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203.

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the Białystok University of Technology.

Details about the academic offer:  Electrical Engineering.

SELECTION CALENDAR

21.11.2019 – 27.11.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application

28.11.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock

28.11.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results

28.11.2019 – TRANSMISSION of the files to Białystok University of Technology for final evaluation.

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici, cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Concurs de selecţie a cadrelor didactice și studenţilor Erasmus+ în Romania

 

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea din Pitești, România, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea din Pitești oferă 1 bursă de mobilitate de 5 luni pentru studenții de la ciclul I de studii – Licență (anul III de studii)precum și o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare) pentru Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Stagiul de predare reprezintă 5 zile de predare și 2 zile de transport.

Dosarele pot fi depuse, până la 27 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţiiiar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Pitești, Romănia.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: 0716: Motor vehicles, ships and aircraft.

Calendar concurs selecție

20.11.2019 – 27.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

28.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (biroul 1-202, ora 14:00)

28.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

28.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Pitești, România, pentru evaluarea finală.

Informații suplimentare:

Coordonator relații internaționale FIMIT

Conf. univ., dr. Iulian Malcoci, iulian.malcoci@bpm.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici, cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Al 7-lea Forum „Moldova Cyber Week” s-a deschis la Tekwill

 

Astăzi, la Tekwill, și-a deschis lucrările cea de-a 7-a ediție a Forumului Regional de Securitate Cibernetică „Moldova Cyber Week”, organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică cu suportul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

În deschiderea forumului, Prim-ministrul Ion Chicu a apreciat importanța evenimentului, subliniind că numărul utilizatorilor de internet crește vertiginos, iar astăzi sunt deja peste patru miliarde. În context, atacurile cibernetice asupra infrastructurilor guvernamentale și scurgerile de informații reprezintă un adevărat pericol în adresa stabilității şi securității naționale, atât pe plan socio-economic, cât şi cel politic.

„O singură țară nu deține resurse și instrumente necesare pentru a asigura securitatea cibernetică. Astfel, trebuie să fortificăm constant cooperarea interinstituțională,  regională și, desigur, cea internațională. Protejarea spațiului cibernetic poate fi eficient realizată prin colaborarea dintre Guvernul Republicii Moldova, sectorul privat, care de multe ori, deține și operează o mare parte a infrastructurii, societatea civilă și mediul academic”, a declarat Premierul, specificând că, având în vedere viteza progresului tehnologic, măsurile de prevenire trebuie să fie actualizate constant pentru a ține pasul cu noile provocări și riscuri. Iar pentru aceasta, trebuie intensificată cooperarea între toți factorii implicați, inclusiv forțe de ordine, industrie, ONG-uri și instituții de cercetare pentru a putea reduce riscul de securitate cibernetică.

În mesajul său de salut, directorul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Serghei Popovici, a declarat: „Este foarte important ca noi toți să fim conștienți de lucrurile care se pot întâmplă în mediul online, în fiecare zi. Spațiul cibernetic, prezintă o serie de amenințări, ce pot viza infrastructurile critice ale unui stat, iar tehnologiile informaționale devin atât de imprevizibile încât pot fi cu ușurință scăpate de sub control. Tocmai acest lucru ne propunem să-l evităm sau cel puțin să-l monitorizăm și să-l ținem sub control, prin schimbul de bune practici, prin consultări publice și prin implicare și perfecţionarea zilnică.”.

Forumul reunește peste 400 de specialiști în domeniul securității cibernetice, având invitați specialiști de marcă care activează în cadrul companiilor IT recunoscute pe plan mondial, precum „Microsoft”,  „Cisco”, „Oracle”, „Kaspersky”, „Bitdefender”, „Huawei” etc. În cadrul  sesiunilor de discuții participanții își propun să abordeze subiecte despre diplomația cibernetică, reinventarea securității cibernetice la nivel geopolitic, tendințe, perspective și previziuni în acest domeniu, dar și bunele practici privind implementarea politicilor în domeniul securității cibernetice ale Estoniei, Germaniei, Letoniei, Lituaniei, României, Georgiei, Ucrainei.

 

Citește mai mult pe utm.md

FCIM: ateliere practice la ENDAVA

Pe 9 și 16 noiembrie 2019, studenții anului IV de la specialitățile „Securitate informațională” și „Tehnologii informaționale”, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM, alături de lectorul universitar Svetlana GHETMANCENCO și asistentul universitar Cristina BODOGA, au participat la două ateliere practice organizate de compania ENDAVA.

Primul atelier s-a axat pe metodologia Agile Scrum. Potrivit acestei metodologii, fiecare iterație implică echipele de lucru în cicluri complete de dezvoltare software. Astfel, mentorii ENDAVA au repartizat  studenții pe echipe, implicându-i în diverse activități practice. În ședința de planificare, de exemplu, au identificat sarcinile pentru sprint, asumându-și angajamente estimate pentru obiectivul sprintului. Fiecare Sprint a finalizat cu o reuniune de revizuire a progresului, fiind identificați pașii (lecțiile) pentru următorul Sprint. În cadrul fiecărui Sprint, echipele au creat porțiuni finite ale Produsului.

În cadrul celui de-al doilea atelier practic pe tema „Testarea Software” studenții au avut sarcina de a efectua testarea unei aplicații conform standardelor utilizate de compania ENDAVA. Ei au fost implicați în toate procesele de testare a unui produs IT: identificarea scenariilor de testare pentru un anumit număr de funcționalități ale aplicației, proiectarea cazurilor de testare, verificarea corespunderii produsului software cerințelor identificate de utilizator, identificarea erorilor software și a cauzelor acestora, izolarea și fixarea/corectarea defectelor etc.

La finele celor două ateliere studenții și-au împărtășit impresiile:

– Noul sediu în care am fost primiți cu căldură la ENDAVA reprezintă o clădire nouă, modernă, spațioasă, accesibilă, plăcută și călduroasă, unde studenții s-au simțit bineveniți și confortabil. Specialiștii companiei au fost foarte binevoitori, atenți, responsabili, împărtășindu-le studenților din propria experiență la ENDAVA. Exercițiile practice au fost similare activităților pe care le execută zi de zi colaboratorii companiei, astfel că am putea spune că în cadrul acestora ne-am simțit și noi, atât studenții, cât și profesorii, parte a acestei companii cu renume. Mersi, ENDAVA, pentru această experiență practică frumoasă, pe care ne-am dori să o mai repetăm!

Citește mai mult pe utm.md

Un nou acord de colaborare UTM – Direcția Generală Învățământ Găgăuzia

UTM își înscrie în portofoliul de parteneriate un nou Acord de colaborare – cu Direcția Generală  Învățământ Găgăuzia din municipiul Comrat, acesta fiind semnat de către șefa DGÎG, Natalia CRISTEVA, și reprezentanții UTM – Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Radu MELNIC, șef Centrul de Ghidare în Carieră, şi șef-adjuncta CEGHID, Natalia ȘESTENCO, în atmosfera destinsă a celei de-a V-a ediții a Forumului internațional de investiții „INVEST GAGAUZIA – 2019”.

Considerată necesară în urma unei analize profunde a economiei regiunii, colaborarea inițiată acum doi ani de autoritățile găgăuze cu unica instituție de profil tehnic-ingineresc din republică – Universitatea Tehnică a Moldovei, confirmată printr-un Memorandum semnat de către Bașcanul UTA Găgăuzia Irina VLAH și rectorul UTM Viorel BOSTAN, este suplimentată anual cu acoperirea integrală de către UTAG a câte 50 de taxe de școlarizare pentru elevii găgăuzi, care aleg să urmeze o specialitate în cadrul UTM.

Noul parteneriat care ia naștere în cadrul acestui important forum cu participare internațională subliniază importanța pe care administrația de la Comrat o atribuie în continuare învățământului și, în special, vectorul strategic pe care și-l propune în pregătirea tinerilor specialiști care să propulseze dezvoltarea industriei în regiune, în special dezvoltarea industriei componentelor auto, electronicii, construcției de mașini, tehnologiilor informaționale, a serviciilor de afaceri, textilelor și de procesare agricolă, dar și stoparea exodului de creieri din Autonomie și ridicarea nivelului de trai al populației.

Citește mai mult pe utm.md

Amdaris invită studenții la stagiere