UTM a reproiectat șapte programe de licență și master

În tendința de a de a îmbunătăți calitatea metodologiilor de predare-învățare și a programelor de studii, Universitatea Tehnică a Moldovei este mereu deschisă pentru implementarea unor modele inedite în conceptul de organizare și desfășurare a studiilor.

Un exemplu elocvent îl constituie reproiectarea, în comun cu alte 5 universități din R. Moldova, din 1 septembrie 2017, a celor mai solicitate programe de studii, în cadrul unui amplu proiect Erasmus+ „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților” (PBLMD). La UTM în acest scop a fost selectat programul „Ingineria software” (Filiera Anglofonă, FCIM). La finalizarea proiectului, în octombrie 2019, s-a constatat că admiterea la programul dat a atras în timp un număr triplu de studenți. Cifra a crescut de la  25-30 în anii precedenți până la 88 de studenți în anul curent, iar alți peste 300 au rămas, spre regret, peste linie.

În total, prin diverse proiecte, la UTM au fost reproiectate 3 programe de licență: „Ingineria software” și „Informatica” la FCIM și „Design industrial/Ingineria designului de produs” la FIMIT și 4 programe de master: unul la FTP – „Design și dezvoltare de produs” și altele trei la FIEB – „Economia afacerilor imobiliare”, „Administrarea afacerii” cu 120 ECTS și un program similar cu 90 ECTS.

Studenții au beneficiat de mobilități în universitățile partenere din UE, cum ar fi University of Gloucestershire, parte a consorțiului universităților europene, alături de Aalborg Universitet, KTH Royal Institute of Technology și Universität Siegen etc.

Schimbarea a însemnat nu doar training și modificări de programe și conținuturi, dar și o infrastructură adecvată, profesorii și studenții  solicitând extinderea renovărilor în spațiile de studii – o pârghie foarte eficientă de a-i motiva să accepte și să promoveze schimbarea, noile conținuturi și metodele moderne de învățare. Astăzi UTM are deja peste 10 săli modernizate – spații colaborative pentru diverse programe de studii.

 

 

Citește mai mult pe utm.md

UTM – locul II în clasamentul Universiadei Republicane

Universiada Republicană – 2019 organizată de Federația Moldovenească a Sportului Studențesc și Veteranilor Sportului a inclus 19 probe de sport, la 16 dintre care echipele UTM au devenit premiante. În clasamentul general pe echipe UTM s-a clasat pe locul II, fiind surclasată de Universitatea de Stat Educație Fizică și Sport. Locul III a revenit USM, IV – ASEM, V – USMF.

Tabloul participării cu succes a echipelor UTM la Universiadă se prezintă în felul următor: triatlon forță – locul I (responsabil: Boris REUTOV), fotbal – locul II, futsal – locul III (responsabili: Serghei NICORA, Valeriu CATANĂ), volei (f) – locul III (responsabil: Tatiana COVALIOVA), tenis de masă – locul III (responsabil: Veaceslav PROZOROV), baschet (f) – locul II (responsabil: Olga VERGHIZOVA), judo – locul III,  lupte libere – locul III (responsabil: Valentin GANGAN), atletism – locul II (f)(b), cros – locul II (responsabili: Anatolie POPUȘOI, Elena IACHINA), înot – locul III (responsabil: Dumitru TODOROV), joc de dame – locul II (responsabil: Larisa CEAICOVSCAIA), baschet (b) – locul III (responsabil: Olga MACOVCHINA), volei (b) – locul III (responsabil: Tatiana GRABOVEȚCAIA), badminton – locul II (responsabil: Dumitru TODOROV).

Pe 23 decembrie, în incinta sediului Federației Moldovenești a Sportului Studențesc și Veteranilor Sportului, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat, a prezentat UTM la Gala Sportului studențesc, unde a ridicat cupa pentru locul II la Universiada Republicană 2019. Pentru performanțele obținute, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și  conf. univ., dr. Anatolie POPUȘOI, șef Departament Educație Fizică și Sport, au fost distinși cu diplome de onoare.

 

Citește mai mult pe utm.md

Bunătatea naște bunătate.

De sărbători la inițiativa colegilor Departamentului Științe Socio-umane a avut loc un gest frumos, fapt relatat de  lectorul Cristina Lazariuc:

„Receptivitatea și bunătatea sunt virtuți ale oamenilor cu valori. Aflându-ne în ajunul sărbătorilor de iarnă, fiecare din noi poartă în suflet lumina și magia Crăciunului. Este perioada când avem posibilitatea să împărtășim cele mai frumoase emoții, zâmbete, urări de bine, dar și deosebita ocazie de a împărți din ceea ce avem cu cei care au mai puțin ca noi.

Iată de ce, Departamentul Științe Socio-umane, susținuți de Administrația FCIM, și oameni cu suflet mare: cadre didactice, studenți, angajați ai UTM FCIM a organizat un act de caritate, cu scopul de a ajutora o mamă cu 5 copii din c. Țânțăreni și a le oferi un Crăciun mai fericit.

În acest sens, venim să exprimăm recunoștința și cele mai sincere mulțumiri tuturor celor care au dat o mână de ajutor, pentru încrederea, susținerea, implicarea și gestul mărinimos de caritate.

Vă dorim sănătate și realizări frumoase în Noul An! Iar în dar venim cu emoțiile și zâmbetele copiilor pentru care Crăciunul în acest an va fi altfel.  Bunătatea naște bunătate. Sărbători fericite tuturor. ”

Referință: Postare FB

2019 a reconfirmat deschiderea UTM spre mediul internațional

Se mai perindă un an. Pentru Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019 s-a dovedit a fi bogat în împliniri și realizări atât pe plan intern, cât și extern.

Deschiderea UTM spre mediul internațional a fost subliniată de propulsarea sa în cele mai prestigioase ratinguri internaționale – Webometrics, U-Multirank, QS World University Rankings.

Suntem mândri de faptul că UTM și-a completat palmaresul cu 26 de acorduri internaționale noi; organizarea a peste 20 de evenimente de anvergură de nivel internațional; elaborarea unor importante proiecte în colaborare cu parteneri din UE; Capacity Building Erasmus+; Jean Monnet; dar și crearea unei rețele de parteneriat CEEPUS.

Citește mai mult pe utm.md

UTM selectată în proiectul NATO „AMOXES”

În perioada de 12–15 decembrie 2019, o echipă de profesori titulari ai Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală (MIB) – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, directorul Centrului de Nanotehnologii și Nanosenzori, lect. univ. Nicolai ABABII și doctorandul Nicolae MAGARIU, care activează și în cadrul Centrului de Nanotehnologii și Nanosenzori, conf. univ. int., dr. Vasilii CREȚU, MIB, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, au efectuat un schimb de experiență și perfecționareîn Italia, în cadrul proiectului NATO Science for Peace and Security (SPS) G5634 „Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES, https://amoxes.unibs.it la Universitatea din Brescia – Università degli Studi di Brescia.

Agenda vizitei a inclus discuții privind etapa inițială de cercetare în cadrul Proiectului AMOXES, în particular WP1, ceea ce include studierea unor subiecte comune de cercetare pentru realizarea scopului și sarcinilor proiectului, cum ar fi: necesitatea senzorilor chimici eficienți, portabili și a implementării platformelor în baza acestora pentru aplicații civile, industriale și de securitate; pregătirea nano-senzorilor chimici electro-optici noi; elaborarea dispozitivelor senzorice ce combină două principii de transducții diferite.

Profesorii noștri au efectuat și o vizită la Departamentul de Inginerie Informatică, care îmbină direcțiile de fizică aplicativă, teoretică, a senzorilor și informatica, inclusiv Centrul de cercetare interdisciplinară „Sensor Lab”, unde studenții și cercetătorii științifici din diferite țări își testează și implementează cunoștințele prin rezolvarea diferitelor probleme reale ale economiei/industriei țării, elaborând tehnologii, nanomateriale și dispozitive senzorice absolut noi sub îndrumarea profesorilor universitari responsabili de direcțiile respective, aplicându-le ulterior în industria țării.

Solicitat să se pronunțe asupra rezultatelor acestei vizite, lectorul universitar Nicolai ABABII a menționat:

– A fost o vizită extrem de fructuoasă și utilă. Universitatea din Brescia ne-a impresionat cu Laboratoarele „Sensor Lab” din cadrul Departamentului de Inginerie, condus de prof. univ., dr. hab, Elisabetta COMINI. Am rămas foarte impresionat de atmosfera de lucru, organizarea activității și echipamentele din – o varietate impresionantă de instalații și utilaje performante, utilizate în dezvoltarea și cercetarea senzorilor noi. Un mare plus îl acordăm și Universității-gazdă, în care la cele 3 cicluri își fac studiile atât cetățeni din Italia, cât și de peste hotare – peste 20 000 de studenți dornici de cunoștințe.

Doctorandul Nicolae MAGARIU a menționat în context că această vizită de lucru l-a orientat și motivat spre cercetarea de nivel înalt – o decizie luată pe fundalul atmosferei de lucru foarte dinamice care există în laboratoarele de elaborare și cercetare a senzorilor, dotate cu echipament ultra-performant pentru efectuarea tuturor măsurărilor necesare în domeniul proiectului dat. A specificat că se bucură nespus de posibilitatea de a participa ca bursier în acest proiect internațional în care sunt implicați numeroși tineri cercetători și doctoranzi sub îndrumarea unor savanți cu renume mondial și cercetători cu o experiență bogată în domeniu.

Conf. univ. int., dr. Vasilii CREȚU ne-a împărtășit impresiile privind buna organizare a procesului de educație universitară italiană, în particular în cadrul Centrului de cercetare științifică pe care l-a vizitat și care prezintă o structură bine închegată și relativ independentă, ce deține toate echipamentele, instalațiile și dispozitivele necesare pentru ciclul complet de sinteză a structurilor senzor și de cercetare a proprietăților senzoriale ale nanomaterialelor noi. De asemenea, s-a declarat impresionat de orașul Brescia și cultura multiseculară a acestuia.

 

Citește mai mult pe utm.md

Trei studenți ai UTM – învingători ai programului „Burse pentru Viitorul Tău!”

Nicolae RUSU, Liliana TATARCIUC și Ecaterina HERȚA sunt cei trei studenți merituoși ai Universității Tehnice a Moldovei incluși în lista celor 30 de finaliști ai ediției din anul curent, celei de-a VI-a, a  programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, organizat de Centrul de Informaţii Universitare cu suportul financiar integral al BC „Moldova Agroindbank” SA.

Învingătorii selectați din numărul total de 75 de participanți la concurs, reprezentând 13 instituții de învățământ superior din RM, vor beneficia de burse în valoare de 10000 MDL fiecare, pentru anul de studii 2019-2020.

Grație unui suport oferit de către o persoană care a dorit să păstreze anonimatul, alte 6 burse a câte 10000 MDL au fost oferite pentru studenții anului I, în memoria tatălui său, care a accentuat mereu valoarea educației.

În cadrul proiectului se asigură suportul financiar pentru tinerii, care demonstrează o reușită constantă la învățătură și implicare în activități extracurriculare.

 

Citește mai mult pe utm.md

Premierul Ion CHICU în vizită la UTM

Prim-ministrul Ion CHICU a vizitat Universitatea Tehnică a Moldovei unde s-a întâlnit cu studenții și profesorii.

Șeful Executivului a menționat că specialitățile inginerești sunt tot mai solicitate și i-a îndemnat pe tineri să se dedice studiilor. Prim-ministrul a vorbit despre programul investițional al Guvernului pentru 2020-2023 și a precizat că necesitatea de competențe inginerești va crește esențial.

„Sunt ferm convins că învățământul tehnic și șansele de restabilire a economiei țării se află într-o strânsă legătură. Pentru ca Republica Moldova să avanseze, trebuie să muncim împreună, deoarece voi sunteți viitorul”, a spus Prim-ministrul.

Guvernul va susține proiectele de dezvoltare instituțională a UTM și va majora investițiile în educație, pentru a crește calitatea și confortul procesului educațional, prin urmare – calitatea studiilor.

Prim-ministrul s-a arătat convins că industrializarea economiei naționale este soluția opririi exodului și creșterii durabile economice, menționând că prin industrializarea economiei naționale Moldova va fi inclusă în lanțurile economice regionale și globale.

Citește mai mult pe utm.md

„EARTH ROVER: Connecting Things – 2019” și-a desemnat câștigătorii

În perioada 12-14 decembrie, în incinta Fablab Chișinău și a Centrului de Excelenţă în domeniul TIC Tekwill s-a desfăşurat Concursul Studenţesc Internaţional de Sisteme Robotice Mobile şi Servicii IoT „EARTH ROVER: Connecting Things – 2019”, ediţia a VIII-a, organizat de Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM.

Tematica concursului a fost inspirată de renumitul film de comedie de Crăciun „Home Alone”, iar echipele au avut sarcină provocatoare de a dezvolta în timp de 24 ore un sistem care să imite comportamentul unei fiinţe vii de companie, educaţionale, sau de acordare a serviciilor de monitorizare, ghidare sau comandă. Pentru testarea proiectelor a fost utilizată macheta unui apartament cu simularea diferitor situaţii de caz (scurgere de gaze, fum, foc deschis, temperatură, umiditate, etc.).

Dispozitivele necesare pentru dezvoltarea proiectelor au fost oferite de către partenerii concursului: USAID Moldova, Orange, Allied Testing-Moldova, Amdaris și ICG Engineering.

Concursul a avut drept scop integrarea Sistemelor Robotice Mobile şi tehnologiilor Internet of Things (IoT). IoT sau Internetul Lucrurilor este un concept ce defineşte o lume în care obiectele fizice – dispozitive, vehicule, clădiri, echipamente industriale și alte elemente, încorporate cu echipamente electronice, dispozitive de acționare, senzori și software – sunt conectate între ele prin intermediul Internetului pentru a fi supravegheate și controlate.

Pentru participare în concurs s-au înscris 11 echipe din România (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi), Ucraina (Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi, Universitatea Naţională Tehnică din Vinniţa) și din Republica Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei).

Prezentarea proiectelor finale a avut loc vineri, 13 decembrie 2019, ora 14.00 în sala Immaginarium a Centrului de Excelenţă în Domeniul TIC Tekwill. La Ceremonia Oficială au participat Rectorul UTM Viorel Bostan, decanul FCIM Dumitru Ciorbă, șeful interimar al Departamentului Dezvoltare Economică din cadrul Misiunii USAID Moldova Steven Welker, manager de proiect USAID Sergiu Rabii, invitaţi din cadrul instituţiilor şi întreprinderilor din domeniu.

Juriul concursului format din profesioniști în domeniu: Dinu Țurcanu, prorector UTM; Eugeniu Gavrev, Orange Systems; Dmitri Calugari, ICG Engineering; Veaceslav Nastasenco,Allied Testing – a avut o sarcină dificilă să aleagă din cele 11 proiecte pe cele mai bune, originale și creative. În rezultat au fost acordate următoarele premii:

Locul 1 – echipa T.E.A.M. Echipa T.E.A.M., Universitatea Tehnică a Moldovei, Calculatoare și rețele (Andrei Miron, Daniel Cristian Surdu, Dragoş Mihai, advizer: Viorica Sudacevschi);

Locul 2 – echipa Napoka Rover, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Arion Ștefan, Pop Paul, Beleca Valentin, advizer: Grama Alin)

Locul 3 – echipa Lab 304, Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți (Dubovyk Oleksandr, AmariiI Anatolii, Balen Serhii, adviser Iakovleva Inna);

Mențiune specială – echipa Turbo-Robot-Challenge, Universitatea Tehnică a Moldovei, Microelectronică şi nanotehnologii (Argint Vitalie, Pozdneacov Dumitru, Angheluța Silviu, advizer Ababii Nicolae)

Toți participanții au primit diplome de participare.

 

Citește mai mult pe utm.md

„Earth Rover: Connecting Things” readuce tehnologia IoT în prim-plan

La data de 12.12.2019 la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică  a demarat Concursul studenţesc internaţional de sisteme robotice mobile şi servicii IoT „EARTH ROVER: Connecting Things – 2019”, ediţia a VIII-a. Pentru participare, s-au înscris 6 echipe din străinătate (România: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, şi din Ucraina: Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi şi Universitatea Naţională Tehnică din Vinniţa).

Concursul „EARTH ROVER: Connecting Things – 2019” prevede integrarea sistemelor robotice mobile şi tehnologiile Internet of Things (IoT) şi  este dedicat științei și tehnicii, care dorește antrenarea unui număr cât mai mare de tineri pasionați de robotică, mecatronică, automatică, electronică şi programare. Competiția are drept scop stimularea şi dezvoltarea creativității şi spiritului inovativ și oferirea, pentru inginerii de mâine, a unor oportunități de dezvoltare prin provocări care să le permită să-şi pună în aplicare ideile şi abilităţile acumulate.

Internetul lucrurilor este componenta cea mai provocatoare a tehnologiilor în curs de dezvoltare, care tinde să facă parte din viaţa cotidiană. Este un concept ce defineşte o lume în care toate obiectele fizice – dispozitive, vehicule, clădiri, echipamente industriale și alte elemente, încorporate cu echipamente electronice, dispozitive de acționare, senzori și software – sunt conectate între ele prin intermediul Internetului pentru a fi supravegheate și controlate.

Prin organizarea acestui concurs s-a dorit deschiderea de noi colaborări internaționale între studenți și companii în vederea asigurării dezvoltării unei noii generații, fără de hotare, de ingineri, programatori și dezvoltatori de aplicaţii şi sisteme.

Tematica proiectului prevede dezvoltarea unui sistem (în timp de 24 ore), în baza unui set de dispozitive oferite de organizatori, care să simuleze comportamentul unei fiinţe vii de companie, educaţionale, sau de acordare a serviciilor de monitorizare, ghidare sau comandă.

Lansarea Concursului „EARTH ROVER: Connecting Things – 2019” are loc joi, 12 decembrie 2019, ora 10.00 pe platforma „FabLab Chişinău” care face parte din Centrul de Excelenţă în Domeniul TIC Tekwill, amplasat pe adresa or. Chişinău, str. Studenților, 9/11.

În timpul dezvoltării proiectelor echipele vor avea posibilitatea ca să-şi testeze ideile pe macheta unui apartament cu simularea diferitor situaţii de caz (scurgere de gaze, fum, foc deschis, temperatură, umiditate etc.).

Prezentarea proiectelor finale va fi lansată vineri, 13 decembrie 2019, ora 14.00 în sala „IMMAGINARIUM” a Centrului de Excelenţă în domeniul TIC Tekwill cu o Ceremonie Oficială onorată cu prezenţa Administraţiei Universităţii Tehnice a Moldovei, invitaţi din cadrul instituţiilor şi întreprinderilor din domeniu.

Comitetul de organizare a Concursului: Dumitru CIORBĂ – președinte, Ana ȚURCAN, Victor ABABII, Ion FIODOROV, Radu MELNIC, Viorica SUDACEVASCHI, Gheorghe CEBAN, Victor ȘONTEA exprimă sincere mulțumiri  partenerilor și sponsorilor pentru susținerea acordată: USAID, Orange, Allied Testing, Amdaris, ICG Ingineering, H&S, Circle, FabLab, Tekwill, dar și

Citește mai mult pe utm.md

Rezultatele cercetărilor în tehnologiile lingvistice prezentate la UNESCO

Dr. Victoria BOBICEV, conferențiar universitar în cadrul Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, a prezentat rezultatele cercetărilor în domeniul tehnologiilor lingvistice la conferință internațională „Language Technologies for All (LT4All): Enabling Linguistic Diversity and Multilingualism Worldwide”, desfășurată în sediul UNESCO, Paris, Franța.

Conferința s-a axat, în special, pe promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale tuturor utilizatorilor de limbi pentru a avea acces la informații și cunoștințe în cele mai utilizate limbi. Un obiectiv important al eforturilor în acest sens rezidă în încurajarea părților interesate de a adopta măsuri relevante, concrete pentru promovarea diversității lingvistice, a Internetului cu adevărat multilingv și a tehnologiilor lingvistice, cu un accent deosebit pe limbile autohtone.

Conf. univ., dr. Victoria BOBICEV a prezentat la acest important forum rezultatele cercetărilor în domeniul tehnologiilor lingvistice. Lucrarea sa, „Contribution to the Universal Dependencies Treebank of Non-Standard Romanian Texts” (elaborată în coautorat cu  Cătălina Maranduc, Tudor Bumbu, Ludmila Malahov, Alexandru Colesnicov, Svetlana Cojocaru), a reflectat rezultatele obținute în colaborare cu Academia de Științe în cadrul proiectului de digitizare a patrimoniului cultural. Raportoarea a subliniat că cărțile vechi din biblioteca națională sunt scanate, supuse procedurii OCR (Optical Character Recognition) și apoi transliterate în limba româna contemporană. Pe viitor, cercetătorii își propun să dezvolte metodologiile și instrumentele necesare pentru marcarea morfologică și sintactică automată a textelor date.

Suntem mândri de succesele colegei noastre, o felicităm și îi dorim mult succes în continuare!

 

Citește mai mult pe utm.md