Şi profesorii învață limba engleză

u ocazia înmânării, în data de 10 decembrie 2019, a certificatelor de absolvire a cursurilor de limba engleză unui grup din 32 de profesori de la toate facultățile Universității Tehnice a Moldovei, dr., conf. univ., Svetlana CATERENCIUC, șefa Departamentului Limbi Străine, i-a felicitat pe cursanți cu frumosul prilej de a fi însușit acest instrument de lucru foarte necesar și important pentru activitatea didactică pe care o desfășoară.

Aceasta fiind deja o a treia promoție de absolvenți a cursurilor, este și dovada elocventă a faptului că, indiscutabil, cunoașterea limbii engleze deschide pentru cadrele didactice universitare enorme oportunități în cariera profesională, precum predarea cursurilor de specialitate în limba engleză, participarea la conferințe internaționale cu prezentări/comunicări în limba engleză, încheierea unor acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din UE privind implementarea unor proiecte didactico-ştiinţifice comune, dar și posibilități de mobilitate academică și perfecţionare-predare.

Dna dr., conf. univ. Svetlana CATERENCIUC le-a mulțumit și profesorilor-formatori, prezenți la solemnitate, asistenților universitari Ludmila CIUMAC, Olga ZINGAN, Lilia BURDILA, pentru dedicația manifestată în formarea de competențe lingvistice, foarte utile pentru activitatea de zi cu zi  a cadrelor didactice. Este vorba de înțelegerea documentului scris, expresia orală, lucrul în autonomie, bazele tehnicii de sintetizare a informaţiei principale şi de ilustrare ulterioară a acesteia prin imagini grafice, scheme, tabele, figuri, utilizând şi mijloacele TIC, dar și învățarea prin jocuri didactice şi conversaţii euristice, lucrări scrise şi audierea materialelor didactice autentice.

Solemnitatea a inclus și un moment marcat de înaltă sensibilitate, profesorii care au predat la cursuri mulțumindu-le colegilor lor audienți pentru silință și reușită, declarându-se mândri pentru faptul că prin aceste cursuri îi pot îndruma pe colegii de la toate facultăţile UTM să aibă acces direct la valorile învăţământului la scară mondială.

 

Citește mai mult pe utm.md

La UTM renovările nu țin cont de anotimp

De la începutul anului 2020, studenții Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică vor avea o nouă aulă modernizată. Renovarea acesteia a început de curând, lucrându-se și în weekend-uri, chiar dacă majoritatea schimbărilor în blocurile de studii se fac vara.

„Pentru că Universitatea Tehnică a Moldovei este pentru și despre comunitatea sa, iar confortul în procesul de studii este imperativ, lucrările de demontare/schimbare/înlocuire/modernizare a aulei 104 din blocul de studii nr. 3 al UTM sunt în plină desfășurare. Astfel că deja la începutul noului an 2020 să întâlnim, studenții și profesorii cu o aulă universitară modernă”, a declarat rectorul  UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

După renovare, aula va fi dotată cu mobilier și echipamente pe măsura așteptărilor, corespunzător cerințelor pentru desfășurarea procesului de studii, conferințelor, simpozioanelor ştiinţifico-practice etc., organizate de subdiviziunile amplasate în campusul Râșcani al UTM.

Un gest pe cât de frumos, pe atât de util ce denotă efortul și spiritul unei echipe consolidate, care își dorește și face tot posibilul ca Universitatea Tehnică a Moldovei să devină nu doar cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior tehnic, dar și o universitate modernă, inovativă, deschisă.

 

Citește mai mult pe utm.md

Studentul FCIM Victor POPA – câștigător al „Bursei Speranței”

Victor POPA, student în anul IV la Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, specialitatea „Automatică şi informatică”, este fericitul câștigător al ediției din anul curent, celei de-a V-a, a concursului „Bursa Speranței”, organizat de către BCR Chișinău.

Aceasta fiind a V-a ediție a concursului, organizatorii se declară bucuroși să fi oferit astfel prilejul împlinirii unui nou vis măreț, celui de-al cincilea în istoria concursului.

Anul acesta, Comisia de Selecție a concursului „Bursa Speranței” a desemnat drept câștigător proiectului de cercetare „Sistemul robotizat multifuncțional inteligent”, prin care studentul FCIM-UTM Victor POPA și-a propus să cerceteze problema reconfigurării rapide a modulelor robotizate pentru efectuarea diverselor sarcini. Proiectul, pe care îl dezvoltă în cadrul tezei sale de licență, sub îndrumarea conf. univ., dr. Irina COJUHARI, constă în crearea unui sistem robotizat multifuncțional inteligent cu posibilitatea adăugării ulterioare a modulelor software și hardware adiționale fără ca sistemul de bază să fie modificat esențial. Aceasta ar permite extinderea funcționalităților sistemului robotizat în timp scurt și cu investiții minime,  având la baza hardware un braț robotic care va exercita funcția de manipulator, un calculator de bord pentru procesarea informației achiziționate de la senzori, modulul de luare a deciziilor ulterioare bazate pe datele achiziționate din mediul extern și o interfață grafică care va permite utilizatorului să țină la control, în timp real, modul de funcționare a sistemului robotizat și să vizualizeze datele statistice. De asemenea, se propune utilizarea  algoritmilor  de conducere  bazați pe inteligența artificială cu integrarea acestora în sistemul robotizat.

Comisia a subliniat importanța practică a proiectului de cercetare propus, apreciindu-l ca fiind viabil și sustenabil din punct de vedere economic și social. Analizând devizul de cheltuieli prezentat, de altfel destul de modest – 6300 lei, comisia și-a exprimat certitudinea că mijloacele alocate vor fi utilizate preponderent pentru procurarea echipamentului necesar pentru implementarea proiectului.

Scopul pe care BCR Chișinău și-l propune prin acest concurs este de a motiva tinerii să-și dezvolte aptitudinile și talentul  prin elaborarea de noi proiecte și implementarea tehnologiilor moderne și, în acest context, îndeamnă studenții din domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice să aplice la următoarele ediții ale concursului pentru a contribui, prin ideile lor inovatoare, la dezvoltarea țării.

Suntem mândri de tine, dragă Victor! Felicitări și multe vise împlinite în continuare!

 

Citește mai mult pe utm.md

Aviz pentru doctoranzii anului 1

În atenția doctoranzilor anului  1,

înmatriculați la studii de doctorat, ciclul III, UTM!

Sunteți invitați la ședința de informare, care va avea loc

Joi, 05.12.2019, ora 15.00, biroul 1-321

De asemenea sunt invitați conducătorii  și îndrumătorii de doctorat.

Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM

Cele mai valoroase invenții marca UTM, premiate la „INFOINVENT-2019”

Cea de-a XVI-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate INFOINVENT (EIS) și-a desemnat câștigătorii. În cadrul festivității de premiere, desfășurată pe 22 noiembrie, la Moldexpo, cele peste 50 de lucrări etalate la standuri de către cercetătorii și inventatorii UTM s-au bucurat de cele mai înalte aprecieri din partea Comisiei de experți și a Juriului Internațional al Expoziției.

Cercetătorii noştri au obținut 15 medalii de aur, 6 medalii de argint, 12 de bronz, 20 de aprecieri din partea instituțiilor internaționale prezente la eveniment, dar şi 3 menţiuni speciale acordate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și partenerii naționali.

Echipa de inventatori ai Universității Tehnice a Moldovei, constituită din Ion BOSTAN, Viorel BOSTAN, Valeriu DULGHERU, Marin GUŢU, Oleg CIOBANU, Radu CIOBANU, Vitalie GLADÎȘ, Maxim VACULENCO şi Alexandru TOACĂ a cucerit Premiul mare al AGEPI „Cea mai bună invenţie”, pentru ciclul „Turbină eoliană cu ax vertical și orizontal”.

Premiul AGEPI „Cel mai reușit design industrial” a mers la Arina POPOV, pentru „Modelul vestimentar cultural metamorphosis”.

Premiul și Medalia de aur pentru „Cel mai bun proiect de cercetare realizat de tineri” și Medalia de aur a National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics Romania au revenit echipei formate din Fiodor BRANIȘTE, Vitalie COBZAC, Vladimir CIOBANU, Irina PLEȘCO, Piotr BODAREV și Ion PÎSLARU pentru lucrarea „Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nanomicrostructurării”.

Cu Medalia de aur a EIS şi Certificatul IFIA (International Federation of Inventors Associations) a fost premiată echipa de cercetători Ion BOSTAN, Viorel BOSTAN, Valeriu DULGHERU, Marin GUŢU, Oleg CIOBANU, Radu CIOBANU, Vitalie GLADÎș, Maxim VACULENCO, Alexandru TOACĂ, pentru lucrarea „Turbină eoliană cu ax vertical”.

Medalii de aur ale EIS şi National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics Romania au revenit cercetătorilor  de M. BERNIC, N. ŢISLINSCAIA, M. BALAN, V. VIȘANU, M. MELENCIUC pentru lucrarea „Instalație de uscare pentru fructe și legume”.

Cu Medalii de aur ale EIS și Premii Speciale ale Asociației Tehnologiilor Alternative, Sibiu au fost premiați Andrei ZBANCĂ și Valeriu PODBORSCHI pentru lucrarea „Design concept „Transport electric public”; Vladislav KOVALSKII pentru „Proteză electrică”, iar tinerilor inventatori Neonil ROŞCA și Iulian LUNGU le-a revenit și Diploma de Excelență a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci pentru „Sistem inteligent pentru sortarea deșeurilor”.

Medalia de aur a EIS și Marea medalie în numele prof. Dorel Cernomazu a Universității „Ștefan cel Mare” au fost decernate cercetătorilor Vitalie EȘANU, Alexandru MOTROI, Ilie NUCA, pentru „Echipament electronic de tracțiune SDMC-103-03 al autobuzului electric”.

Medalii de aur ale EIS au revenit și autorilor lucrărilor „Instalație fotovoltaică tip „Floarea-soarelui” – Ion BOSTAN, Valeriu DULGHERU, Oleg CIOBANU, Radu CIOBANU – MD; Cătălin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU – RO; „Sistem inteligent de curățare a panourilor fotovoltaice” – Ion BOSTAN, Valeriu DULGHERU – MD; Cătălin DUMITRESCU, Corneliu CRISTESCU, Marian BLEJAN, Liliana DUMITRESCU – RO; „Efectul funcționalizării cu nanopuncte de pd și pdo2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile” – Vasilii CREŢU, Nicolai ABABII, Vasile POSTICA, Nicolae MAGARIU, Dan TOACĂ; „Ediție de carte de inginerie pentru copii integrată cu realitate augmentată” – Tatiana BAICEV, Viorica CAZAC; „Aplicarea realității augmentate în conceptualizarea și vizualizarea edițiilor interactive de promovare a arhitecturii urbane a orașului Chișinău” – Ana-Maria CÎRJĂ și Viorica CAZAC; „Haine smart pentru copii” – Victoria DĂNILĂ, Antonela CURTEZA, Stela BALAN și Marcel VÂRLAN.

Citește mai mult pe utm.md

Concursul „In Memoriam Mihai MARINCIUC”, ediția a IX-a

Râuri necontenite de tineri s-au îndreptat în dimineața zilei de sâmbătă, 30 noiembrie 2019, spre Universitatea Tehnică a Moldovei. Tineri împătimiți de fizică, unii însoțiți de profesori, părinți și prieteni, au venit să-și dedice această zi de weekend participării la ediția a IX-a a Concursului de fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”, demonstrând că interesul pentru una dintre cele mai vechi discipline academice e viu și capătă noi valențe.

Salutând prezența celor peste 600 de participanți la concurs, președintele Comitetului organizatoric, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a subliniat rolul și locul fizicii în societate, dar și importanța acesteia pentru UTM, că fiind una din disciplinele fundamentale care stă la temelia formării inginerilor. „Suntem plăcut surprinși că acest concurs se bucură de o participare numeroasă. Salutăm pasiunea voastră pentru miracolele fizicii. Vă urăm o rezolvare ingenioasă a subiectelor și conștientizarea faptului că după absolvirea liceului UTM vă așteaptă la studii!”

Și vicepreședintele comitetului de organizare al concursului, prorectorul UTM Dinu ȚURCANU, a salutat fierbinte participanții la concurs, desfășurat tradițional în cadrul Zilelor Marinciuc, organizate de Liceul Teoretic cu profil real „Mihai Marinciuc” şi Universitatea Tehnică a Moldovei. D-sa a subliniat în context că Aula „Universitatea Tehnică a Moldovei”, neîncăpătoare astăzi pentru ei, ar putea să devină un important „punct de pornire” în viitoarea lor carieră de inginer.

Din partea Departamentului Fizica al UTM, prezent in corpore și la ediția din acest an a concursului, le-a dorit mult succes participanților și conf. univ., dr. Spiridon RUSU, vicepreședinte al comitetului de organizare al concursului, care a menționat suportul acordat din partea AO „ICAR”, „Xerox”-Moldova, dar și a editurilor „Știința”, „Lyceum”, „Integritas”, cu care a colaborat pe timpuri regretatul Mihai Marinciuc, profesor emerit de fizică, al cărui aport în domeniul pedagogiei și fizicii va rămâne în permanență prezent în cărțile care ni le-a lăsat.

Mihail MARINCIUC (26.11.1938, s. Crişcăuţi, r. Dondușeni – 14.10.2011, Chișinău), doctor în ştiinţe fizico-matematice din 1967, în perioada 1981-2011 a activat la Catedra de fizică a UTM în calitate de conferențiar şi profesor, şef al catedrei respective în anii 1984-1995, autor a 89 de publicații științifice şi metodice, inclusiv a 6 manuale de fizică şi 8 culegeri de probleme de fizică pentru licee, a participat active, începând cu anul 1968, la pregătirea și desfășurarea olimpiadelor republicane pentru elevi la fizică, prin concursul ce-i poartă numele, va în inimile şi cugetul tinerilor captivați și împătimiți de miracolele fizicii.

 

Citește mai mult pe utm.md

O vizită la Triesta, marcată de redescoperirea luminii la „Elettra-Sincrotrone”

În perioada 26-29 noiembrie 2019, un grup de profesori titulari în cadrul Departamentului Fizica – conf. univ., dr. Ionel SANDULEAC, conf. univ., dr. Silvia ANDRONIC și lect. univ. Tatiana OLOINIC, efectuează o vizită în Italia, la invitația Centrului Internațional de Fizică Teoretică din Trieste.

Agenda vizitei include participarea la diverse seminare și discuții pe marginea unor subiecte comune de cercetare, cum ar fi „Proprietățile termoelectrice și de transport ale structurilor nano în cristale organice TTT2I3”, „Tranzițiile metal-dielectrice de tip Peierls în cristale TTT2I3”, „Dinamica laserelor cu puncte cuantice în procesul de sincronizare”.

De asemenea, profesorii noștri au avut fericitul prilej de a vizita „Elettra-Sincrotrone Trieste”, unul dintre cele mai importante centre științifice din Europa. Parte a Area Science Park, acesta reprezintă un laborator național de cercetare care are ca scop conjugarea excelenței în cercetarea științifică cu transferul tehnologic de know-how. Elettra este specializată în generarea de radiații electromagnetice cu laser de sincrotron și electroni de înaltă calitate și de aplicare a acesteia în știința materialelor. Produce lumină variind de la ultraviolete la raze X și poate oferi cercetătorilor 28 de fascicule care acoperă o gamă largă de spectroscopii în diferite domenii ale cercetării științifice: de la chimie la fizică, de la științele materialelor la materii moi și biologie.

 

Citește mai mult pe utm.md