Şi profesorii învață limba engleză

u ocazia înmânării, în data de 10 decembrie 2019, a certificatelor de absolvire a cursurilor de limba engleză unui grup din 32 de profesori de la toate facultățile Universității Tehnice a Moldovei, dr., conf. univ., Svetlana CATERENCIUC, șefa Departamentului Limbi Străine, i-a felicitat pe cursanți cu frumosul prilej de a fi însușit acest instrument de lucru foarte necesar și important pentru activitatea didactică pe care o desfășoară.

Aceasta fiind deja o a treia promoție de absolvenți a cursurilor, este și dovada elocventă a faptului că, indiscutabil, cunoașterea limbii engleze deschide pentru cadrele didactice universitare enorme oportunități în cariera profesională, precum predarea cursurilor de specialitate în limba engleză, participarea la conferințe internaționale cu prezentări/comunicări în limba engleză, încheierea unor acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din UE privind implementarea unor proiecte didactico-ştiinţifice comune, dar și posibilități de mobilitate academică și perfecţionare-predare.

Dna dr., conf. univ. Svetlana CATERENCIUC le-a mulțumit și profesorilor-formatori, prezenți la solemnitate, asistenților universitari Ludmila CIUMAC, Olga ZINGAN, Lilia BURDILA, pentru dedicația manifestată în formarea de competențe lingvistice, foarte utile pentru activitatea de zi cu zi  a cadrelor didactice. Este vorba de înțelegerea documentului scris, expresia orală, lucrul în autonomie, bazele tehnicii de sintetizare a informaţiei principale şi de ilustrare ulterioară a acesteia prin imagini grafice, scheme, tabele, figuri, utilizând şi mijloacele TIC, dar și învățarea prin jocuri didactice şi conversaţii euristice, lucrări scrise şi audierea materialelor didactice autentice.

Solemnitatea a inclus și un moment marcat de înaltă sensibilitate, profesorii care au predat la cursuri mulțumindu-le colegilor lor audienți pentru silință și reușită, declarându-se mândri pentru faptul că prin aceste cursuri îi pot îndruma pe colegii de la toate facultăţile UTM să aibă acces direct la valorile învăţământului la scară mondială.

 

Citește mai mult pe utm.md

La UTM renovările nu țin cont de anotimp

De la începutul anului 2020, studenții Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică vor avea o nouă aulă modernizată. Renovarea acesteia a început de curând, lucrându-se și în weekend-uri, chiar dacă majoritatea schimbărilor în blocurile de studii se fac vara.

„Pentru că Universitatea Tehnică a Moldovei este pentru și despre comunitatea sa, iar confortul în procesul de studii este imperativ, lucrările de demontare/schimbare/înlocuire/modernizare a aulei 104 din blocul de studii nr. 3 al UTM sunt în plină desfășurare. Astfel că deja la începutul noului an 2020 să întâlnim, studenții și profesorii cu o aulă universitară modernă”, a declarat rectorul  UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

După renovare, aula va fi dotată cu mobilier și echipamente pe măsura așteptărilor, corespunzător cerințelor pentru desfășurarea procesului de studii, conferințelor, simpozioanelor ştiinţifico-practice etc., organizate de subdiviziunile amplasate în campusul Râșcani al UTM.

Un gest pe cât de frumos, pe atât de util ce denotă efortul și spiritul unei echipe consolidate, care își dorește și face tot posibilul ca Universitatea Tehnică a Moldovei să devină nu doar cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior tehnic, dar și o universitate modernă, inovativă, deschisă.

 

Citește mai mult pe utm.md

Studentul FCIM Victor POPA – câștigător al „Bursei Speranței”

Victor POPA, student în anul IV la Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, specialitatea „Automatică şi informatică”, este fericitul câștigător al ediției din anul curent, celei de-a V-a, a concursului „Bursa Speranței”, organizat de către BCR Chișinău.

Aceasta fiind a V-a ediție a concursului, organizatorii se declară bucuroși să fi oferit astfel prilejul împlinirii unui nou vis măreț, celui de-al cincilea în istoria concursului.

Anul acesta, Comisia de Selecție a concursului „Bursa Speranței” a desemnat drept câștigător proiectului de cercetare „Sistemul robotizat multifuncțional inteligent”, prin care studentul FCIM-UTM Victor POPA și-a propus să cerceteze problema reconfigurării rapide a modulelor robotizate pentru efectuarea diverselor sarcini. Proiectul, pe care îl dezvoltă în cadrul tezei sale de licență, sub îndrumarea conf. univ., dr. Irina COJUHARI, constă în crearea unui sistem robotizat multifuncțional inteligent cu posibilitatea adăugării ulterioare a modulelor software și hardware adiționale fără ca sistemul de bază să fie modificat esențial. Aceasta ar permite extinderea funcționalităților sistemului robotizat în timp scurt și cu investiții minime,  având la baza hardware un braț robotic care va exercita funcția de manipulator, un calculator de bord pentru procesarea informației achiziționate de la senzori, modulul de luare a deciziilor ulterioare bazate pe datele achiziționate din mediul extern și o interfață grafică care va permite utilizatorului să țină la control, în timp real, modul de funcționare a sistemului robotizat și să vizualizeze datele statistice. De asemenea, se propune utilizarea  algoritmilor  de conducere  bazați pe inteligența artificială cu integrarea acestora în sistemul robotizat.

Comisia a subliniat importanța practică a proiectului de cercetare propus, apreciindu-l ca fiind viabil și sustenabil din punct de vedere economic și social. Analizând devizul de cheltuieli prezentat, de altfel destul de modest – 6300 lei, comisia și-a exprimat certitudinea că mijloacele alocate vor fi utilizate preponderent pentru procurarea echipamentului necesar pentru implementarea proiectului.

Scopul pe care BCR Chișinău și-l propune prin acest concurs este de a motiva tinerii să-și dezvolte aptitudinile și talentul  prin elaborarea de noi proiecte și implementarea tehnologiilor moderne și, în acest context, îndeamnă studenții din domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice să aplice la următoarele ediții ale concursului pentru a contribui, prin ideile lor inovatoare, la dezvoltarea țării.

Suntem mândri de tine, dragă Victor! Felicitări și multe vise împlinite în continuare!

 

Citește mai mult pe utm.md

Aviz pentru doctoranzii anului 1

În atenția doctoranzilor anului  1,

înmatriculați la studii de doctorat, ciclul III, UTM!

Sunteți invitați la ședința de informare, care va avea loc

Joi, 05.12.2019, ora 15.00, biroul 1-321

De asemenea sunt invitați conducătorii  și îndrumătorii de doctorat.

Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM

Cele mai valoroase invenții marca UTM, premiate la „INFOINVENT-2019”

Cea de-a XVI-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate INFOINVENT (EIS) și-a desemnat câștigătorii. În cadrul festivității de premiere, desfășurată pe 22 noiembrie, la Moldexpo, cele peste 50 de lucrări etalate la standuri de către cercetătorii și inventatorii UTM s-au bucurat de cele mai înalte aprecieri din partea Comisiei de experți și a Juriului Internațional al Expoziției.

Cercetătorii noştri au obținut 15 medalii de aur, 6 medalii de argint, 12 de bronz, 20 de aprecieri din partea instituțiilor internaționale prezente la eveniment, dar şi 3 menţiuni speciale acordate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și partenerii naționali.

Echipa de inventatori ai Universității Tehnice a Moldovei, constituită din Ion BOSTAN, Viorel BOSTAN, Valeriu DULGHERU, Marin GUŢU, Oleg CIOBANU, Radu CIOBANU, Vitalie GLADÎȘ, Maxim VACULENCO şi Alexandru TOACĂ a cucerit Premiul mare al AGEPI „Cea mai bună invenţie”, pentru ciclul „Turbină eoliană cu ax vertical și orizontal”.

Premiul AGEPI „Cel mai reușit design industrial” a mers la Arina POPOV, pentru „Modelul vestimentar cultural metamorphosis”.

Premiul și Medalia de aur pentru „Cel mai bun proiect de cercetare realizat de tineri” și Medalia de aur a National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics Romania au revenit echipei formate din Fiodor BRANIȘTE, Vitalie COBZAC, Vladimir CIOBANU, Irina PLEȘCO, Piotr BODAREV și Ion PÎSLARU pentru lucrarea „Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nanomicrostructurării”.

Cu Medalia de aur a EIS şi Certificatul IFIA (International Federation of Inventors Associations) a fost premiată echipa de cercetători Ion BOSTAN, Viorel BOSTAN, Valeriu DULGHERU, Marin GUŢU, Oleg CIOBANU, Radu CIOBANU, Vitalie GLADÎș, Maxim VACULENCO, Alexandru TOACĂ, pentru lucrarea „Turbină eoliană cu ax vertical”.

Medalii de aur ale EIS şi National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics Romania au revenit cercetătorilor  de M. BERNIC, N. ŢISLINSCAIA, M. BALAN, V. VIȘANU, M. MELENCIUC pentru lucrarea „Instalație de uscare pentru fructe și legume”.

Cu Medalii de aur ale EIS și Premii Speciale ale Asociației Tehnologiilor Alternative, Sibiu au fost premiați Andrei ZBANCĂ și Valeriu PODBORSCHI pentru lucrarea „Design concept „Transport electric public”; Vladislav KOVALSKII pentru „Proteză electrică”, iar tinerilor inventatori Neonil ROŞCA și Iulian LUNGU le-a revenit și Diploma de Excelență a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci pentru „Sistem inteligent pentru sortarea deșeurilor”.

Medalia de aur a EIS și Marea medalie în numele prof. Dorel Cernomazu a Universității „Ștefan cel Mare” au fost decernate cercetătorilor Vitalie EȘANU, Alexandru MOTROI, Ilie NUCA, pentru „Echipament electronic de tracțiune SDMC-103-03 al autobuzului electric”.

Medalii de aur ale EIS au revenit și autorilor lucrărilor „Instalație fotovoltaică tip „Floarea-soarelui” – Ion BOSTAN, Valeriu DULGHERU, Oleg CIOBANU, Radu CIOBANU – MD; Cătălin DUMITRESCU, Liliana DUMITRESCU – RO; „Sistem inteligent de curățare a panourilor fotovoltaice” – Ion BOSTAN, Valeriu DULGHERU – MD; Cătălin DUMITRESCU, Corneliu CRISTESCU, Marian BLEJAN, Liliana DUMITRESCU – RO; „Efectul funcționalizării cu nanopuncte de pd și pdo2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile” – Vasilii CREŢU, Nicolai ABABII, Vasile POSTICA, Nicolae MAGARIU, Dan TOACĂ; „Ediție de carte de inginerie pentru copii integrată cu realitate augmentată” – Tatiana BAICEV, Viorica CAZAC; „Aplicarea realității augmentate în conceptualizarea și vizualizarea edițiilor interactive de promovare a arhitecturii urbane a orașului Chișinău” – Ana-Maria CÎRJĂ și Viorica CAZAC; „Haine smart pentru copii” – Victoria DĂNILĂ, Antonela CURTEZA, Stela BALAN și Marcel VÂRLAN.

Citește mai mult pe utm.md

Concursul „In Memoriam Mihai MARINCIUC”, ediția a IX-a

Râuri necontenite de tineri s-au îndreptat în dimineața zilei de sâmbătă, 30 noiembrie 2019, spre Universitatea Tehnică a Moldovei. Tineri împătimiți de fizică, unii însoțiți de profesori, părinți și prieteni, au venit să-și dedice această zi de weekend participării la ediția a IX-a a Concursului de fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”, demonstrând că interesul pentru una dintre cele mai vechi discipline academice e viu și capătă noi valențe.

Salutând prezența celor peste 600 de participanți la concurs, președintele Comitetului organizatoric, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a subliniat rolul și locul fizicii în societate, dar și importanța acesteia pentru UTM, că fiind una din disciplinele fundamentale care stă la temelia formării inginerilor. „Suntem plăcut surprinși că acest concurs se bucură de o participare numeroasă. Salutăm pasiunea voastră pentru miracolele fizicii. Vă urăm o rezolvare ingenioasă a subiectelor și conștientizarea faptului că după absolvirea liceului UTM vă așteaptă la studii!”

Și vicepreședintele comitetului de organizare al concursului, prorectorul UTM Dinu ȚURCANU, a salutat fierbinte participanții la concurs, desfășurat tradițional în cadrul Zilelor Marinciuc, organizate de Liceul Teoretic cu profil real „Mihai Marinciuc” şi Universitatea Tehnică a Moldovei. D-sa a subliniat în context că Aula „Universitatea Tehnică a Moldovei”, neîncăpătoare astăzi pentru ei, ar putea să devină un important „punct de pornire” în viitoarea lor carieră de inginer.

Din partea Departamentului Fizica al UTM, prezent in corpore și la ediția din acest an a concursului, le-a dorit mult succes participanților și conf. univ., dr. Spiridon RUSU, vicepreședinte al comitetului de organizare al concursului, care a menționat suportul acordat din partea AO „ICAR”, „Xerox”-Moldova, dar și a editurilor „Știința”, „Lyceum”, „Integritas”, cu care a colaborat pe timpuri regretatul Mihai Marinciuc, profesor emerit de fizică, al cărui aport în domeniul pedagogiei și fizicii va rămâne în permanență prezent în cărțile care ni le-a lăsat.

Mihail MARINCIUC (26.11.1938, s. Crişcăuţi, r. Dondușeni – 14.10.2011, Chișinău), doctor în ştiinţe fizico-matematice din 1967, în perioada 1981-2011 a activat la Catedra de fizică a UTM în calitate de conferențiar şi profesor, şef al catedrei respective în anii 1984-1995, autor a 89 de publicații științifice şi metodice, inclusiv a 6 manuale de fizică şi 8 culegeri de probleme de fizică pentru licee, a participat active, începând cu anul 1968, la pregătirea și desfășurarea olimpiadelor republicane pentru elevi la fizică, prin concursul ce-i poartă numele, va în inimile şi cugetul tinerilor captivați și împătimiți de miracolele fizicii.

 

Citește mai mult pe utm.md

O vizită la Triesta, marcată de redescoperirea luminii la „Elettra-Sincrotrone”

În perioada 26-29 noiembrie 2019, un grup de profesori titulari în cadrul Departamentului Fizica – conf. univ., dr. Ionel SANDULEAC, conf. univ., dr. Silvia ANDRONIC și lect. univ. Tatiana OLOINIC, efectuează o vizită în Italia, la invitația Centrului Internațional de Fizică Teoretică din Trieste.

Agenda vizitei include participarea la diverse seminare și discuții pe marginea unor subiecte comune de cercetare, cum ar fi „Proprietățile termoelectrice și de transport ale structurilor nano în cristale organice TTT2I3”, „Tranzițiile metal-dielectrice de tip Peierls în cristale TTT2I3”, „Dinamica laserelor cu puncte cuantice în procesul de sincronizare”.

De asemenea, profesorii noștri au avut fericitul prilej de a vizita „Elettra-Sincrotrone Trieste”, unul dintre cele mai importante centre științifice din Europa. Parte a Area Science Park, acesta reprezintă un laborator național de cercetare care are ca scop conjugarea excelenței în cercetarea științifică cu transferul tehnologic de know-how. Elettra este specializată în generarea de radiații electromagnetice cu laser de sincrotron și electroni de înaltă calitate și de aplicare a acesteia în știința materialelor. Produce lumină variind de la ultraviolete la raze X și poate oferi cercetătorilor 28 de fascicule care acoperă o gamă largă de spectroscopii în diferite domenii ale cercetării științifice: de la chimie la fizică, de la științele materialelor la materii moi și biologie.

 

Citește mai mult pe utm.md

UTM și KU Leuven – parteneri în consorțiul H2020 MSCA-ITN

n perioada 25-27 noiembrie, prof. univ., dr. hab. Oleg Lupan, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală (MIB) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM, s-a aflat în vizită la Universitatea din Leuven din Belgia, unde a participat la consorțiul internațional constituit în cadrul proiectului „Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks” (MSCA-ITN) – „Acțiunile Marie Skłodowska-Curie Rețele de cercetare dedicate instruirii tinerilor cercetători/doctoranzi”, Programul Orizont 2020, în care UTM are calitatea de partener.

În componența consorțiului intră două companii din UE specializate în producerea senzorilor și dispozitivelor electronice și 10 Universități din Belgia (Brussel și Leuven), Germania, Franța, Spania, Marea Britanie, Italia, dar și Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul MIB, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori ca parteneri egali din Republica Moldova.

Proiectul H2020 este preconizat pentru o perioadă de 3 ani și are ca scop major de a elabora senzori cost eficienți pentru gaze prin cercetare științifică a tinerilor sub îndrumarea profesorilor, precum și de a educa o generație tânără cu aptitudini inovaționale și puternic motivată de a îmbina studiile universitare cu cercetarea științifică de performanță, începând de la creșterea nanomaterialelor noi prin diverse abordări nanotehnologice, studierea acestora până la elaborarea de dispozitive noi reale în baza nanomaterialelor noi și elaborarea modelelor lor. Un alt scop al proiectului rezidă în a atrage și reține în țară talente noi în cercetarea universitară prin elaborarea de scheme inovative de training/educație printr-un parteneriat egal al UTM cu statele membre ale Uniunii Europene, prin co-finanțare. Studenții selectați vor beneficia de burse de nivel european și vor avea posibilitatea de a efectua, parțial, stagii de studii la diverse universități din UE, dar și practică de producție în peste 10 companii de top din Uniunea Europeană care activează în domeniu și și-au arătat deja intenția de a susține eforturile studenților.

La Leuven, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN a vizitat cele mai performante laboratoare de cercetare științifică, inclusiv Louven NanoCentre, unde studenții de la toate cele 3 cilcuri de studii universitare își testează și aplică cunoștințele prin rezolvarea diferitelor probleme reale ale economiei/industriei țării, elaborând tehnologii, materiale sau dispozitive noi sub îndrumarea profesorilor universitari.

Totodată, prof. Lupan a stabilit noi relații pentru valorificarea colaborării și a schimbului de experiență, inclusiv pentru studenți de la toate cele 3 cicluri de studii din cadrul UTM cu universități din Belgia și UE. Spre exemplu, în anul academic 2017-2018, KU Leuven a acordat 853 grade științifice de doctor.

Impresionat de prezența masivă a tinerilor pe străzile Leuvenului, profesorul nostru i-a întrebat pe colegii belgieni în ce constă secretul. Răspunsul a fost surprinzător: în orașul Louven din Belgia numărul studenților constituie aproximativ 50% din numărul total al populației, iar la Universitatea KU Leuven studiază peste 30 000 de studenți din diferite țări. Fondată în 1425 (https://www.kuleuven.be/english/), este cea mai inovativă universitate din Europa, intrând în TOP 10 mondial (https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2019/four-years-in-a-row-ku-leuven-once-again-tops-reuters-ranking-of-europes-most-innovative-universities).

UTM a fost selectată de către Universitatea din Leuven, Belgia, ca partener egal în proiectul H2020 MSCA-ITN, în baza rezultatelor cercetărilor științifice, activității didactice și metodice înregistrate de titularul DMIB-FCIM, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, și a numărului impresionant de lucrări științifice ale d-sale, peste 175 cotate ISI, care au acumulat deja peste 8000 citări internaționale, în baza Highly Cited Researcher HCR-2018 TOP 0.1% mondial și a indicelui h care a atins cifra de 50.

Citește mai mult pe utm.md

UTM și AMDARIS își dezvoltă colaborarea și pe dimensiunea cercetare-dezvoltare

Universitatea Tehnică a Moldovei și compania „Amdaris” au încheiat un Acord de colaborare extins, care vine să documenteze realizările și intențiile de perspectivă ale semnatarilor.

Însoțiți de către conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, reprezentanții companiei „Amdaris”, co-fondatorul și CEO Andrew ROGERS și administratorul reprezentanței locale Petru HAHEU, și-au exprimat convingerea că „Amdaris” poate contribui în continuare la valorificarea talentelor din cadrul UTM prin multiplele acțiuni și proiecte stipulate în cadrul Acordului de colaborare.

În mesajul adresat partenerilor din Bristol (Marea Britanie), rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a expus multiplele forme de colaborare pe care Universitatea Tehnică a Moldovei le dezvoltă cu diverse companii IT, menționând și aportul important pe care îl are „Amdaris” în formarea tinerilor specialiști. În context, d-sa a subliniat cu satisfacție că semnarea acestui acord va impulsiona negreșit colaborarea între cele două instituții, în special pe dimensiunea cercetare-dezvoltare, prin implicarea tinerilor studioși cu performanțe deosebite, dar și dezvoltarea spațiilor educaționale apropiate spiritului și standardelor industriei IT.

 

Citește mai mult pe utm.md

Proiectul „Tekwill” și-a premiat ambasadorii

Pe  25 noiembrie, proiectul „Tekwill” a celebrat inițiativele și programele care au contribuit la dezvoltarea comunității IT și a startupurilor din Moldova, desemnându-și ambasadorii – lideri ai inițiativelor care transformă comunitatea Tech din Moldova.

În cadrul evenimentului „Tekwill Ambassadors Awards” Universitatea Tehnică a Moldovei a fost nominalizată la compartimentul „Parteneri strategici”, iar mai multe inițiative aferente UTM au fost premiate la compartimentele: Conferințe: Ruby Wine; Comunități: YES-Europe Moldova; Competiții: EBEC Chișinău și FAF Hackathon.

Fiind un program orientat în special pe activitatea cadrelor didactice universitare, UTM se declară deosebit de mândră și pentru aprecierea la compartimentul „Impact national” a eforturilor depuse de către prorectorul Dinu ȚURCANU, subliniindu-se astfel atât efortul său de a aduce mai aproape de discipoli programele și oportunitățile de dezvoltare, oferindu-le susținerea necesară pentru a atinge performanța în domeniul TIC, cât și contribuția sa esențială la valorificarea domeniului pe care îl gestionează în calitate de prorector – informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare.

Concludentă în acest sens a fost și bucuria pe care a împărtășit-o în declarația făcută imediat după ceremonia de premiere:

– Să fii unul din Tekwill Ambassadors și să primești distincția „Impact național” alături de Echipa Națională de Robotică este o dublă onoare, dar și o responsabilitate pe măsură! Mulțumesc tuturor celor are au crezut în mine. Promit și mai multă implicare, și mai mult impact IT!

Lansat în 2018 cu susținerea ATIC și Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei, „Tekwill Ambassadors” subliniază ideea că excelența și performanțele pot și trebuie să fie atinse cu eforturi comune, sprijinind proiectele care își propun să contribuie la dezvoltarea capitalului uman pentru sectorul TIC și susțin dezvoltarea antreprenoriatului în domeniu. Pe parcursul ediției din acest an, au fost sprijinite parțial 11 inițiative – conferințe, programe de instruire, hackatoane. În total, peste 1800 de persoane au beneficiat de oportunități de învățare, schimb de experiență și transfer de cunoștințe, oportunități de socializare, stabilire de noi conexiuni. Conform regulilor programului, Proiectul „Tekwill” a sprijinit o parte din cheltuielile asociate desfășurării inițiativelor, iar inițiatorii acestora au reușit să identifice și să valorifice resurse financiare adiționale, sponsorizări și parteneriate.

 

Citește mai mult pe utm.md