Profesori școlari români interesați de predarea fizicii la UTM

Deși legile fizicii sunt aceleași în toată lumea, schimbul de bune practici în predarea acestora e mereu binevenit. Cu atât mai mult, când este solicitat profesorilor universitari de către colegii lor școlari. Profesorii Departamentului Fizica din cadrul UTM au trăit această frumoasă experiență, solicitarea venind din partea unui grup din peste 20 de profesori de fizică din diverse școli, licee și colegii din județul Vrancea, România.

– Ideea unei excursii de perfecționare la Chișinău și implicit la UTM a apărut în cadrul Cercului Pedagogic al profesorilor de fizică din județul Vrancea, când ne-am propus să creăm un liant între învățământul preuniversitar și cel universitar pentru a însuși modele participative de predare a fizicii bazate pe investigarea științifică. Având ca scop de a trezi interesul elevilor de gimnaziu și liceu pentru această importantă disciplină de studii și dorindu-ne să descoperim o experiență diferită decât cea de la noi, din România, am venit la Chișinău, la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde am aflat că există un program de formare profesională continuă „Fizica, didactica Fizicii și Astronomiei” organizat de Departamentul Fizica, a explicat coordonatoarea proiectului, Beatrice Bostan, profesor de fizică la Școala „Ștefan cel Mare” din municipiul Focșani, subliniind că excursia a fost aprobată de către Inspectoratul Școlar Vrancea (inspector: prof. Ion Ionașcu), din delegație făcând parte profesori de la Adjud, Soveja, Străoane, Panciu, Slobozia Bradului, județul Vrancea.

Prezentând subdiviziunea pentru care oaspeții au manifestat interes, prof. univ., dr. hab. Vasile Tronciu, șeful Departamentului Fizica, UTM, a menționat că acesta a fost înființat odată cu  Institutul Politehnic din Chişinău, în 1964, numindu-se inițial catedră și redenumit în Departament acum doi ani. La cârmă s-au perindat personalități cu renume în domeniu, doctori în științe V. Langhe, I. Samusi, M. Marinciuc, M. Vladimir, I. Stratan, A. Rusu. Departamentul dispune de 5 laboratoare științifice, profesorii-cercetători colaborând fructuos cu Academia de Științe a Moldovei și diverse universități din RM, dar și din România, Ucraina, Rusia, Germania, Franţa, Japonia. Spațiile recent renovate ale departamentului se află în conexiune directă cu dotarea tehnico-materială a Departamentului, unele echipamente moderne fiind create de înșiși profesorii de aici. De exemplu, „Trusa de mecanică asistată de calculator”, ideea creării căreia rezidă în învățarea prin cercetare a legilor și relațiilor fizice în ciclul liceal.

Prezentând cu mândrie această inovație, conf. univ., dr. Alexandru Rusu, asistat de inginerul coordonator Constantin Pîrțac, a menționat că aceasta este destinată efectuării mai multor experiențe de mecanică. În toate experiențele există elemente de cercetare, datele experimentale putându-se procesa manual, dar şi la calculator. Pentru aceasta cronometrul digital, care permite măsurarea până la 99 intervale consecutive de timp cu precizia de 0,0001 s, trebuie conectat la portul COM al calculatorului. Interfața permite transferarea datelor acumulate în procesorul cronometrului la calculator, care, folosind un soft special, calculează mărimile necesare şi erorile comise, construiește graficele dependențelor verificate folosind metoda celor mai mici pătrate. Softul permite elevului să întocmească și referatul la experiența efectuată, ambele necesitând cel mult 30-35 min., elevii având 10-15 min. pentru analize, discuții în grup şi formularea concluziilor. Fiecare experiență este însoțită de o descriere ce conține scopul, materialele necesare, considerații teoretice şi experimentale, erorile întâmplătoare, fişa de lucru, astfel încât elevul să poată începe cu oricare din experiențele propuse la tema studiată.

Impresionați de potențialul creativ, inovativ și inventiv al profesorilor de fizică de la UTM, oaspeții au manifestat interes și pentru o vizită la celebrul Planetariu al UTM, vestea despre care a ajuns și în România. Acolo îi aștepta un alt profesor de fizică, dar și de astronomie, conf. univ., dr. Vitalie Chistol, şef laborator în cadrul Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale, cu prezentarea unui „spectacol celest” – un filmuleț despre bolta cerească, mișcarea stelelor, constelații, după cum și le-au imaginat grecii antici, precum și toate planetele din sistemul solar. Lecția la Planetariu s-a încheiat cu prezentarea unei secvențe despre găurile negre – un clip muzical ca metodă de predare prin cântec – despre cele mai interesante procese care au loc în Univers şi locul ce îi revine Planetei noastre în infinitul spaţiului cosmic.

Precum s-a văzut, impresiile au fost pe măsură, astfel că ideea inițierii unor proiecte comune pentru promovarea fizicii în rândul elevilor, în cazul dat cu profesorii din România, va avea negreșit continuitate.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Students’ selection contest for ICM within Erasmus+ programme in Poland

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Białystok University of Technology, Poland, within the Erasmus+ programme. Białystok University of Technology offers 1 mobility grant of 5 months for BSc student. The amount of BSc student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 21.11.2019 – 27.11.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203.

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the Białystok University of Technology.

Details about the academic offer:  Electrical Engineering.

SELECTION CALENDAR

21.11.2019 – 27.11.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application

28.11.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock

28.11.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results

28.11.2019 – TRANSMISSION of the files to Białystok University of Technology for final evaluation.

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici, cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Concurs de selecţie a cadrelor didactice și studenţilor Erasmus+ în Romania

 

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea din Pitești, România, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea din Pitești oferă 1 bursă de mobilitate de 5 luni pentru studenții de la ciclul I de studii – Licență (anul III de studii)precum și o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare) pentru Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Stagiul de predare reprezintă 5 zile de predare și 2 zile de transport.

Dosarele pot fi depuse, până la 27 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţiiiar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Pitești, Romănia.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: 0716: Motor vehicles, ships and aircraft.

Calendar concurs selecție

20.11.2019 – 27.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

28.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (biroul 1-202, ora 14:00)

28.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

28.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Pitești, România, pentru evaluarea finală.

Informații suplimentare:

Coordonator relații internaționale FIMIT

Conf. univ., dr. Iulian Malcoci, iulian.malcoci@bpm.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici, cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Al 7-lea Forum „Moldova Cyber Week” s-a deschis la Tekwill

 

Astăzi, la Tekwill, și-a deschis lucrările cea de-a 7-a ediție a Forumului Regional de Securitate Cibernetică „Moldova Cyber Week”, organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică cu suportul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

În deschiderea forumului, Prim-ministrul Ion Chicu a apreciat importanța evenimentului, subliniind că numărul utilizatorilor de internet crește vertiginos, iar astăzi sunt deja peste patru miliarde. În context, atacurile cibernetice asupra infrastructurilor guvernamentale și scurgerile de informații reprezintă un adevărat pericol în adresa stabilității şi securității naționale, atât pe plan socio-economic, cât şi cel politic.

„O singură țară nu deține resurse și instrumente necesare pentru a asigura securitatea cibernetică. Astfel, trebuie să fortificăm constant cooperarea interinstituțională,  regională și, desigur, cea internațională. Protejarea spațiului cibernetic poate fi eficient realizată prin colaborarea dintre Guvernul Republicii Moldova, sectorul privat, care de multe ori, deține și operează o mare parte a infrastructurii, societatea civilă și mediul academic”, a declarat Premierul, specificând că, având în vedere viteza progresului tehnologic, măsurile de prevenire trebuie să fie actualizate constant pentru a ține pasul cu noile provocări și riscuri. Iar pentru aceasta, trebuie intensificată cooperarea între toți factorii implicați, inclusiv forțe de ordine, industrie, ONG-uri și instituții de cercetare pentru a putea reduce riscul de securitate cibernetică.

În mesajul său de salut, directorul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Serghei Popovici, a declarat: „Este foarte important ca noi toți să fim conștienți de lucrurile care se pot întâmplă în mediul online, în fiecare zi. Spațiul cibernetic, prezintă o serie de amenințări, ce pot viza infrastructurile critice ale unui stat, iar tehnologiile informaționale devin atât de imprevizibile încât pot fi cu ușurință scăpate de sub control. Tocmai acest lucru ne propunem să-l evităm sau cel puțin să-l monitorizăm și să-l ținem sub control, prin schimbul de bune practici, prin consultări publice și prin implicare și perfecţionarea zilnică.”.

Forumul reunește peste 400 de specialiști în domeniul securității cibernetice, având invitați specialiști de marcă care activează în cadrul companiilor IT recunoscute pe plan mondial, precum „Microsoft”,  „Cisco”, „Oracle”, „Kaspersky”, „Bitdefender”, „Huawei” etc. În cadrul  sesiunilor de discuții participanții își propun să abordeze subiecte despre diplomația cibernetică, reinventarea securității cibernetice la nivel geopolitic, tendințe, perspective și previziuni în acest domeniu, dar și bunele practici privind implementarea politicilor în domeniul securității cibernetice ale Estoniei, Germaniei, Letoniei, Lituaniei, României, Georgiei, Ucrainei.

 

Citește mai mult pe utm.md

FCIM: ateliere practice la ENDAVA

Pe 9 și 16 noiembrie 2019, studenții anului IV de la specialitățile „Securitate informațională” și „Tehnologii informaționale”, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM, alături de lectorul universitar Svetlana GHETMANCENCO și asistentul universitar Cristina BODOGA, au participat la două ateliere practice organizate de compania ENDAVA.

Primul atelier s-a axat pe metodologia Agile Scrum. Potrivit acestei metodologii, fiecare iterație implică echipele de lucru în cicluri complete de dezvoltare software. Astfel, mentorii ENDAVA au repartizat  studenții pe echipe, implicându-i în diverse activități practice. În ședința de planificare, de exemplu, au identificat sarcinile pentru sprint, asumându-și angajamente estimate pentru obiectivul sprintului. Fiecare Sprint a finalizat cu o reuniune de revizuire a progresului, fiind identificați pașii (lecțiile) pentru următorul Sprint. În cadrul fiecărui Sprint, echipele au creat porțiuni finite ale Produsului.

În cadrul celui de-al doilea atelier practic pe tema „Testarea Software” studenții au avut sarcina de a efectua testarea unei aplicații conform standardelor utilizate de compania ENDAVA. Ei au fost implicați în toate procesele de testare a unui produs IT: identificarea scenariilor de testare pentru un anumit număr de funcționalități ale aplicației, proiectarea cazurilor de testare, verificarea corespunderii produsului software cerințelor identificate de utilizator, identificarea erorilor software și a cauzelor acestora, izolarea și fixarea/corectarea defectelor etc.

La finele celor două ateliere studenții și-au împărtășit impresiile:

– Noul sediu în care am fost primiți cu căldură la ENDAVA reprezintă o clădire nouă, modernă, spațioasă, accesibilă, plăcută și călduroasă, unde studenții s-au simțit bineveniți și confortabil. Specialiștii companiei au fost foarte binevoitori, atenți, responsabili, împărtășindu-le studenților din propria experiență la ENDAVA. Exercițiile practice au fost similare activităților pe care le execută zi de zi colaboratorii companiei, astfel că am putea spune că în cadrul acestora ne-am simțit și noi, atât studenții, cât și profesorii, parte a acestei companii cu renume. Mersi, ENDAVA, pentru această experiență practică frumoasă, pe care ne-am dori să o mai repetăm!

Citește mai mult pe utm.md

Un nou acord de colaborare UTM – Direcția Generală Învățământ Găgăuzia

UTM își înscrie în portofoliul de parteneriate un nou Acord de colaborare – cu Direcția Generală  Învățământ Găgăuzia din municipiul Comrat, acesta fiind semnat de către șefa DGÎG, Natalia CRISTEVA, și reprezentanții UTM – Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Radu MELNIC, șef Centrul de Ghidare în Carieră, şi șef-adjuncta CEGHID, Natalia ȘESTENCO, în atmosfera destinsă a celei de-a V-a ediții a Forumului internațional de investiții „INVEST GAGAUZIA – 2019”.

Considerată necesară în urma unei analize profunde a economiei regiunii, colaborarea inițiată acum doi ani de autoritățile găgăuze cu unica instituție de profil tehnic-ingineresc din republică – Universitatea Tehnică a Moldovei, confirmată printr-un Memorandum semnat de către Bașcanul UTA Găgăuzia Irina VLAH și rectorul UTM Viorel BOSTAN, este suplimentată anual cu acoperirea integrală de către UTAG a câte 50 de taxe de școlarizare pentru elevii găgăuzi, care aleg să urmeze o specialitate în cadrul UTM.

Noul parteneriat care ia naștere în cadrul acestui important forum cu participare internațională subliniază importanța pe care administrația de la Comrat o atribuie în continuare învățământului și, în special, vectorul strategic pe care și-l propune în pregătirea tinerilor specialiști care să propulseze dezvoltarea industriei în regiune, în special dezvoltarea industriei componentelor auto, electronicii, construcției de mașini, tehnologiilor informaționale, a serviciilor de afaceri, textilelor și de procesare agricolă, dar și stoparea exodului de creieri din Autonomie și ridicarea nivelului de trai al populației.

Citește mai mult pe utm.md

Amdaris invită studenții la stagiere

Reuniunea de informare a burselor oferite de către Colegiul Europei

În data de 14 noiembrie 2019, ora 13:00, aula 1-205 Universitatea Tehnică a Moldovei va fi gazda unei reuniuni de informare privind bursele oferite de către Colegiul Europei. Scopul reuniunii este de a oferi mai multe detalii referitor la programele de studii disponibile, condiţiile de admitere, bursele oferite pentru studenţii din Republica Moldova (mărimea unei burse constituind aprox. 24 mii Euro), în special, studenţii din ultimul an de licenţă sau de master, specificul procesului de instruire în cele 2 campusuri situate atât în Belgia (Bruges), cât şi Polonia (Natolin).

Colegiul Europei este o universitate privată, inaugurată în 1949 la Bruges (Belgia) şi în 1992 – la Natolin (Varşovia, Polonia) şi este considerată cea mai veche şi mai prestigioasă instituţie pentru studii postuniversitare din UE menită să pregătească studenţi masteranzi pentru serviciul public.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

De Ziua Științei, subscriem: „Magia nu există! Totul e Știință”

De 9 noiembrie, cercetătorii UTM, ghidați de către rectorul, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul pentru cercetare și doctorat, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, șeful Centrului de Ghidare în Carieră (CEGHID), Radu MELNIC, însoțiți de numeroase cadre didactico-științifice, și-au expus cele mai noi și originale inovații la Muzeul Național de Istorie, care s-a transformat într-un adevărat templu al științei.

Prin exponatele etalate, care întrunesc un efort amplu și dedicat, cercetătorii UTM le-au propus vizitatorilor să descifreze împreună enigmele științei și să savureze acest parcurs miraculos de la relicve de muzeu la inovații ce ne deschid perspectiva unui Mâine sigur, fundamentat științific. Este un pas al cercetătorilor pentru a face ştiinţa mai accesibilă, procesul științific mai incluziv, iar rezultatele ştiinţei mai uşor disponibile. E și un răspuns prompt la apelul și genericul pe care și l-a propus acest amplu eveniment dedicat Zilei Științei: „Magia nu există! Totul e Știință”, la care mai adăugăm: Inginerii creează Viitorul!

Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare este sărbătorită în conformitate cu decizia Conferinţei Generale a UNESCO din 2 noiembrie 2001 şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1083 din 22 noiembrie 2010 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării Ziua Știinţei”, fiind marcată pentru prima dată în lumea întreagă la 10 noiembrie 2002, sub auspiciile UNESCO.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Diplome de onoare pentru cei mai buni cercetători științifici

În semn de profundă recunoștință și apreciere înaltă pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, responsabilitate și profesionalism, pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional și cu prilejul Zilei Științei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decernat astăzi, 7 noiembrie, diplome de onoare celor mai buni cercetători din țară.

Pentru sporirea performanțelor în cercetarea aplicativă, atragerea tinerilor și a investițiilor, dezvoltarea industriilor exportatoare, promovarea societății bazate pe cunoștințe, inclusiv prin fortificarea activităților de cercetare și de dezvoltare, inovare și transfer  tehnologic orientate spre eficiență și competitivitate au fost nominalizați și  profesorii-cercetători ai Universității Tehnice a Moldovei. Victor ȘONTEA – doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, a fost distins cu Diploma Guvernului Republicii Moldova, iar Vasile TRONCIU – doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, și Sergiu MAZURU – doctor în tehnică, conferențiar universitar– cu Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Sincere felicitări, dragi profesori-cercetărori!

Ziua Științei în Republica Moldova a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1083/2010, fiind organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care a fost proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO.

Citește mai mult pe utm.md