CONCURS BURSĂ DE MOBILITATE PERSONAL ACADEMIC ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA, ROMÂNIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1.

Universitatea Politehnica din Timişoara oferă o bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching).

Mobilitatea va avea loc în semestrul de primăvară al anului universitar 2020/2021.

Dosarele pot fi depuse până la 20 ianuarie 2021 la Serviciul Relaţii Internaţionale.

Selecţia candidaţilor  va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de către Universitatea Politehnica din Timişoara, România.

Detalii despre oferta academică (Domenii): 0731 Architecture and town planning; 0532 Earth sciences – Geodesy; 0711 Chemical engineering and processes (Food engineering); 072 Manufacturing and processing. Industrial engineering; 0732 Building and civil engineering.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității
 3. Curriculum vitae redactat în limba engleză (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în limba engleză)
 5. Teaching Mobility Agreement semnat de către candidat și Universitatea Tehnică a Moldovei

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei,
  • Candidatul are dosarul  de concurs întocmit corect și complet.
 2. Criterii de departajare
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea,
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun,
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

Calendar concurs selecţie:

17.12.2020- 20.01.2021 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură, CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

20.01.2021 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1430) în cadrul Serviciului Relații Internaționale (bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203)

20.01.2021 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

21.01.2021 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Politehnica din Timişoara, pentru evaluarea finală

 

Pentru detalii suplimentare:

Conf. univ., dr. Natalia VLADEI,

coordonator programe, Serviciul Relații Internaționale
e-mail: natalia.furtuna@adm.utm.md , tel: 022 23 22 52

APEL DE PARTICIPARE LA CONFERINȚA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR, 2021

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 23-25 martie 2021 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

 

Termeni limită:

25 februarie 2021 – Trimiterea Formularului de participare și a lucrării (max 4 pagini pentru articol/ 1-2 pagini pentru teză) conform Modelului lucrării la adresa de e-mail corespunzătoare secției de lucru.
10 martie 2021 – Notificarea privind acceptarea / respingerea lucrării.
23-25 martie 2021 – Prezentarea lucrărilor la secţiile de lucru ale Conferinţei.
Iunie 2021 – Publicarea culegerii de lucrări.

Detalii: https://utm.md/cts-smd-2021/

 

60 DE STUDENȚI AI FCIM-UTM AU CONCURAT ÎN „GESTIUNEA BAZELOR DE DATE”

60 de studenți din cadrul Departamentului Ingineria Software şi Automatică (ISA), Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM), au participat la cea de-a III-a ediție a concursului „Gestiunea Bazelor de Date”, desfășurat în premieră în format online prin intermediul platformei MS TEAMS.

 

În deschiderea concursului, decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, a transmis studenților mesajul de salut al rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, care a ținut să menționeze că această competiție în domeniul Bazelor de Date, va scoate în evidență creativitatea tehnică a studenților, context în care le-a dorit să-și manifeste din plin ingeniozitatea, spiritul inventiv și imaginația creatoare, dar și cunoștințele și abilitățile de analiză, proiectare și gestiune a bazelor de date dobândite în cadrul cursurilor.

Mult succes în concurs le-a dorit și conf. univ., dr. Ion FIODOROV, șef Departament ISA, precum și profesorii disciplinei „Baze de date” – conf. univ., dr. hab. Vitalie COTELEA, lectorii universitari Dorian SARANCIUC (moderatorul concursului) și Rodica BULAI, lectorii asistenți Octavian RĂDUCANU și Gabriel ZAHARIA, dar și invitații de onoare, care au avut o postură triplă în concurs – de membri ai juriului, sponsori ai concursului și absolvenți ai UTM: Marian COTELEA – ICS ENDAVA SRL, Iurii HOHAN – Mixbook SRL, Boris GALCENCO – MONSATO SA.

Participanții la concurs – studenți ai programelor de studii „Tehnologia Informației” (inclusiv Filierele Anglofonă și Francofonă) și „Securitatea informațională” – au avut sarcina de a elabora o bază de date care ar automatiza serviciul de închirieri/rezervări auto, care să includă următoarele oportunități pentru eventualii clienți: înregistrarea rezervării automobilelor, cu specificarea tipului de automobil (brand, model, categorie, volum motor, data ultimei revizii tehnice, anul fabricației, prețul etc.), perioada de închiriere, preț/zi, tipul de asigurare (total/parțial), gadget-urile solicitate/disponibile (de ex., scaun pentru copil), perioada de rezervare, date despre client, confirmarea rezervării (de ex., prin e-mail), observații post închiriere, indicații kilometri parcurși în perioada închirierii, taxele de reparație și pentru combustibil, costul rezervării.

Divizați în 12 echipe, pe parcursul celor 7 ore de desfășurare a concursului, studenții au demonstrat că știu să lucreze în echipe, să formuleze și să repartizeze sarcini și să gestioneze eficient timpul atât în ceea ce privește proiectarea logică și implementarea schemei bazei de date în SQL Server prin cod SQL) – etapa I a concursului, cât și privind implementarea, interogarea și administrarea BD – etapa a II-a.

Locul I în competiție a revenit echipei „Sequel Team – Вперёд с SQL (gr. SI-182, TI-185) – Andrei TÎRSÎNA (căpitan), Dmitrii MUȘCINSCHI, Dmitrii OBUH, Alexandr VLASIUC, Iurie COZLENCO; premiu – un voucher valoric de 5000 lei per echipă oferit de compania „Endava” și câte un tricou pentru fiecare membru al echipei oferit de compania „Mixbook”;

Locul II l-au împărțit echipele Syntax Error – Что нас не убивает, делает нас сильнее (gr. TI-185) – Artiom JULEA (căpitan), Maxim BOGDAN, Anastasia GORIUC, Maxim NEESCAS, Adrian PSENITA; și „NewQuery – In Data We Trust” (gr. TI-183) – Anastasia FRECĂUȚAN (căpitan), George DUMBRAVĂ, Ecaterina HERȚA, Dionisie RUSU, Elizaveta TALMAZAN; premii – câte 2000 lei per echipă din partea companiilor „Mixbook” și „Monsato” și câte un tricou pentru fiecare membru al echipei oferit de compania „Mixbook”;

Pe Locul III s-au situat echipele „ERROR 404: Database not found” (gr. TI-182) – Cristian VORONEANU (căpitan), Simion BALANUȚA, Georgeta CIORBA, Cătălin NICOLAESCO, Vladislav ZELENIUC; The Bits – Простые решения сложных проблем (gr. TI-186) – Mihail TANASOGLO (căpitan), Dan BELOSCURNIC, Stanislav CERNIOGLO, Alexei MALINOVSCHII, Danylo ZADOINOV; „RTG – Ritch The Goal” (gr. FI-181) – Teodor VRABIE (căpitan), Alexandr BONTA, Violina ELADII, Maria MACOVEI, Ion SAPTESATE; premii – câte 1000 lei per echipă din partea companiilor „Mixbook” și „Monsato” și câte un tricou cu brandul Universității Tehnice a Moldovei pentru fiecare membru al echipei, oferit de către directorul CEGHID, Radu MELNIC din partea sponsorului UTM.

Concursul a culminat cu o ședință la masa rotundă cu participarea membrilor juriului și a organizatorilor, care au dat o înaltă apreciere pregătirii studenților în materie de gestiune a Bazelor de Date și s-au arătat deschiși la un dialog eficient în continuare, stabilirea și valorificarea a noi relații de colaborare dintre companii, profesori și studenți în scopul asigurării unui transfer eficient de cunoștințe și experiență practică în domeniu.

Conducerea Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică și, în particular, a Departamentului Ingineria Software şi Automatică, exprimă sincere mulțumiri sponsorilor și partenerilor concursului – ICS ENDAVA SRL, Mixbook SRL, MONSATO SA, Universității Tehnice a Moldovei – pentru susținere, generozitate și contribuția adusă în organizarea cu succes a concursului.

Citeşte mai mult pe utm.md

PROFESORUL-SAVANT OLEG LUPAN A DEPĂȘIT CIFRA DE 11000 DE CITĂRI ÎN GOOGLE SCHOLAR

Oleg Lupan, profesorul și omul de știință în fizica stării solide, microelectronică și nanotehnologii, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, a trecut pragul de 11 000 de citări ale publicațiilor științifice, conform platformei Google Scholar Citations. Un record absolut!

 

Este primul savant din Republica Moldova care reușește această performanță, numele său figurând în lista celor mai citați cercetători din lume realizată de Web of Science (WoS).

Oleg Lupan este titular la Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, UTM din 2012, activând în sânul UTM timp de 27 de ani, trecând toate treptele de formare – inginer-electronist, lector, conferențiar, profesor universitar. Peste un sfert de secol, și l-a dedicat educației tinerei generații și cercetării în cadrul unicei instituții de învățământ superior de profil ingineresc din R. Moldova. A activat și ca cercetător științific la cel mai mare Centru de cercetări științifice din Franța, CNRS, profesor, savant și expert invitat la prestigioase universități din SUA, Germania, Franța ș.a., poziții ocupate prin concursuri internaționale. Cercetările sale se concentrează pe elaborarea și integrarea nanomaterialelor în nanosenzori și dispozitive de dimensiuni sub 100 de nanometri.

Ecce Homo! Felicitări, domnule Profesor!

CONCURS BURSĂ DE MOBILITATE PERSONAL ACADEMIC ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA, ROMÂNIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1.

Universitatea Politehnica din Timişoara oferă o bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching).

Mobilitatea va avea loc în semestrul de primăvară al anului universitar 2020/2021.

Dosarele pot fi depuse până la 20 ianuarie 2021 la Serviciul Relaţii Internaţionale.

Selecţia candidaţilor  va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de către Universitatea Politehnica din Timişoara, România.

Detalii despre oferta academică (Domenii): 0731 Architecture and town planning; 0532 Earth sciences – Geodesy; 0711 Chemical engineering and processes (Food engineering); 072 Manufacturing and processing. Industrial engineering; 0732 Building and civil engineering.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 1. Cerere tipadresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității
 3. Curriculum vitaeredactat în limba engleză (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în limba engleză)
 5. Teaching Mobility Agreement semnat de către candidat și Universitatea Tehnică a Moldovei

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei,
  • Candidatul are dosarul  de concurs întocmit corect și complet.
 2. Criterii de departajare
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea,
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun,
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

Calendar concurs selecţie:

17.12.2020- 20.01.2021 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură, CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

20.01.2021 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1430) în cadrul Serviciului Relații Internaționale (bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203)

20.01.2021 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

21.01.2021 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Politehnica din Timişoara, pentru evaluarea finală

 

Pentru detalii suplimentare:

Conf. univ., dr. Natalia VLADEI,

coordinator programe, Serviciul Relații Internaționale
e-mail: natalia.furtuna@adm.utm.md , tel: 022 23 22 52

ANUNȚ DE PARTICIPARE – ECHIPAMENT PENTRU ACADEMIA DE SECURITATE CIBERNETICĂ LA FCIM ÎN CADRUL PROIECTULUI EMA CU FINANȚARE SLOVAKAID ŞI ESET

Se anunţă colectarea Cererilor de ofertă pentru echipamente necesare Academiei de Securitate Cibernetică la FCIM în cadrul proiectului EMA (Agenția Europeană pentru Migrație) cu finanțare SlovakAid şi ESET. Proiectul, intitulat „Forță de muncă calificată pentru sectorul IT din Moldova: Educație digitală pentru tinere și crearea unei Academii de Securitate Cibernetică”, se va desfășură din august 2020 până în august 2021 și presupune crearea Academiei de Securitate Cibernetică la UTM în cooperare cu ESET.


Pentru termene și condiții Vă solicităm respectuos să priviți fișierele atașate și apelul dlui Marián Vlasatý, Director European Migration Agency (EMA):

 1. REQUEST FOR QUOTATION
 2. Technical Specification

 

Citește mai mult pe utm.md

ANUNŢ PRIVIND SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT CANDIDAT: CĂRBUNE VIOREL

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Cărbune Viorel

Conducător: Zaporojan Sergiu

 

Consiliul ştiinţific specializat: D 232.01-42

Tema tezei: Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare

Specialitatea:  232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele  informaţionale

Data: 18.12.2020, ora: 1500

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/7, blocul 3, aud. 3-214

Teza de doctorat poate fi consultată la:

http://repository.utm.md/handle/5014/11705 și Biblioteca Tehnico-Științifică  a UTM.

Ședința Consiliului ştiinţific specializat va fi transmisă online (IDSI):

https://idsi.md/tv

https://www.youtube.com/watch?v=nhFtgJzEXqA

AMDARIS: APORT IMPORTANT ÎN DEZVOLTAREA PLATFORMEI VIRTUALE DE INSTRUIRE LA FCIM-UTM

La ora actuală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei dispune de o importantă platformă educațională online de conținuturi digitale, acestea rezultând din transformarea conținuturilor digitale pasive (care anterior serveau ca suporturi de curs) în conținuturi active, accesibile de la distanță.

 

Este unul dintre obiectivele majore pe care și le-a propus „Amdaris-Moldova”, prima companie care a participat la dezvoltarea platformei virtuale de instruire a FCIM-UTM.

„Am decis că trebuie să continuăm să îmbunătățim calitatea studiilor prin oferirea unui material didactic de calitate și util studenților, mai ales în perioada în care aceștia își fac studiile la distanță. Este un început prin care deschidem calea spre noi posibilități și oportunități de a acumula și aprofunda cunoștințe în cadrul universității și ne bucurăm că suntem pionierii acestor schimbări”, spune Petru HAHEU, Centre Director „Amdaris-Moldova”.

„Amdaris” a pregătit trei cursuri pe trei direcții care urmează să fie plasate pe platforma de video streaming a UTM, oferind astfel studenților posibilitatea de a se autoinstrui. Materia video reprezintă teme succesive care vin să acopere niște certificări Microsoft și să ghideze studenții spre acele certificări care le-ar confirma aderența la mediul IT și le-ar oferi un avantaj în plus la angajare.

Ideea și conceptul proiectului și-au luat avântul în cadrul ședințelor Comitetului ATIC HR & Education, iar conducerea ATIC apreciază în context și meritul UTM în racordarea studiilor la necesitățile pieței IT:

„Ne bucurăm că membrii ATIC dau dovadă de implicare directă în dezvoltarea competențelor tinerilor din Republica Moldova. Totodată, salutăm susținerea UTM în racordarea studiilor la necesitățile pieței IT. Noi cunoaștem că sunt și alți membri ai asociației care se alătură acestui demers. Suntem siguri că materia didactică oferită de Amdaris va fi apreciată de către studenți, încurajând și alte companii să adere la această inițiativă”, a menționat directoarea executivă ATIC, Marina BZOVÎI.

În noiembrie 2019, Universitatea Tehnică a Moldovei și compania „Amdaris”  încheiau un Acord de colaborare extins. În context, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, într-un dialog cu reprezentanții companiei „Amdaris” – co-fondatorul și CEO Andrew ROGERS și administratorul reprezentanței locale Petru HAHEU, menționa aportul important al companiei „Amdaris” în formarea tinerilor specialiști în domeniul IT, dar și în dezvoltarea spațiilor educaționale și a instrumentelor didactice din cadrul UTM în spiritul standardelor industriei IT.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

 

PROF. UNIV., DR. HAB. VIOREL BOSTAN REALES ÎN FUNCȚIA DE RECTOR AL UTM

Pe 10 decembrie 2020, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a fost reales în funcția de rector al Universității Tehnice a Moldovei. Timona UTM îi este încredințată la 5 ani distanță, după ce pe 12 noiembrie 2015, UTM își alegea un nou rector, candidatura sa impresionând prin succese academice, științifice și didactice.

 

Speranța unui suflu nou, a renovării și modernizării pe care ne-o oferise acum 5 ani și pe care a fructificat-o și valorificat-o cu prisosință în timp, avea să-i determine pe universitari să-și acorde posibilitatea deosebită de a-l urma în continuare. Vocea electorilor a fost fermă în acest sens: 575 de sufragii (89,42%) exprimate de 643 electori prezenți la vot (din 713 înscriși pe liste)!

Astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei strălucește în prestigioase topuri internaționale, a deschis larg poarta mobilităților în toată lumea, lansează multiple proiecte la nivel național și internațional, atrage investiții, demonstrând prin activitatea desfășurată esența și scopul pe care îl urmează cu fermitate în calitatea sa de unică instituție de învățământ superior de profil ingineresc din Republica Moldova: „Inginerii creează Viitorul!”.

Stimate domnule Rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,

comunitatea academică a Universității Tehnice a Moldovei vă aduce sincere și meritate felicitări cu ocazia realegerii dvs. în funcția de rector! Ținem să vă încredințăm de susținerea noastră plenară în nobila activitate de a ridica cât mai sus stindardul UTM în circuitul mondial de valori, edificând în continuare o universitate modernă, inovativă, tehnologizată, în raport cu valențele culturii, calității și leadership-ului academic modern.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Citește mai mult pe utm.md

ZIUA ALEGERILOR RECTORULUI UTM

Stimați membri ai comunității academice!!!

Conform anunţului CDSI din 03.11.2020, prin care a fost iniţiat procesul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei, s-a stabilit ziua alegerilor – 10 decembrie 2020.

 

Conform p. 33 din Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UTM – fiecare elector, membru al comunităţii universitare, se prezintă la vot şi se legitimează în baza buletinului de identitate valabil.

Conform link-ului (Listele electorale aprobate de CDSI la 08.12.2020) vă puteţi regăsi în listele electorale finale, aprobate de CDSI în data de 08.12.2020, precum şi arondarea Dvs la secţia de votare.

Complementar, vă aducem la cunoştinţă că în baza deciziei CDSI din 08.12.2020, având în vedere creşterea în continuu a numărului de persoane infectate cu COVID-19, precum şi alte situaţii excepţionale, s-a admis recepţionarea cererilor prin care se solicită exercitarea dreptului de vot la locul aflării (urna mobilă), însă doar în cazul în care se prezintă argumentarea şi dovada.

În acest sens, vă invităm pe data de 10 decembrie 2020, între orele 08:00-17:00, să vă prezentaţi la secţia de votare la care aţi fost arondat şi să vă exercitaţi dreptul de vot.

 

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM