LUCRAREA ȘTIINȚIFICĂ A PROFESORILOR UTM – ÎN TOPUL CELOR MAI CITATE ÎN 2018-2019

Lucrarea științifică a prof. univ., dr. hab. Oleg Lupan și a lect. univ., drd. Vasile Postica a fost recunoscută de Physica Status Solidi Rapid Research Letters (PSS RRL) din Germania drept cea mai citată lucrare la nivel mondial, intrând în „Top cited paper” pe parcursul ultimilor doi ani, ianuarie 2018 – decembrie 2019.

Lucrarea „Functionalized ZnO/Pd Nanowires for Nanosensors” (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssr.201700321; autori: Oleg Lupan, Vasile Postica, Rainer Adelung, Frédéric Labat, Ilaria Ciofini, lrich Schürmann, Lorenz Kienle, Lee Chow, Bruno Viana, Thierry Pauporté) constituie rezultatul comun al colaborării internaționale a echipei conduse de către prof. univ., dr. hab. Lupan Oleg de la UTM cu cele conduse de profesorilor Adelung, CAU din Germania, Chow, UCF din SUA, Ciofini, PSL din Franța și Pauporté, CNRS, Paris din Franța. Lucrarea elucidează o metodă inedită pentru doparea la suprafață și funcționalizarea nanofirelor ZnO cu nanopuncte de Pd (Pd/ZnO) într-un proces cu o etapă tehnologică. Principalul avantaj al acestei metode rezidă în a combina simultan creșterea, doparea de suprafață și funcționalizarea nanofirelor (3 în 1) prin utilizarea depunerii electrochimice la temperaturi relativ scăzute (90°C).

Abordarea propusă reduce, în esență, numărul de etape tehnologice de fabricație a nanomaterialelor și de nanodispozitive finale cu performanțe îmbunătățite. O serie de dispozitive nanosenzori au fost fabricate pe baza nanofirelor individuale de Pd/ZnO cu o rază de aproximativ 80 nm folosind un instrument științific FIB/SEM. Influența compoziției nominale Pd în Pd/ZnO NW asupra răspunsului de detectare H2 a fost studiată detaliat și în baza acesteia a fost propus un mecanism corespunzător. Rezultatele experimentale demonstrează un răspuns ultra-înalt (de ordinul 10E4) și selectivitate a nanosenzorilor elaborați la gazul de hidrogen la temperatura camerei. Calculele teoretice prezentate în lucrare au validat în continuare ipoteza experimentală obținută de autorii lucrării. Rezultatele autorilor demonstrează importanța controlului prezenței metalelor nobile la suprafață datorită dopării și funcționalizării nanofirelor pentru fabricarea nanosenzorilor de gaz extrem de sensibili și selectivi care funcționează la temperatura camerei cu un consum redus de energie.

Lucrarea face parte dintr-o serie de articole la tematica dată în volum de peste 62 pagini de tipar care contribuie direct la dezvoltarea nanotehnologiilor la UTM în Moldova, a nanosenzorilor de către această echipă de la Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM. Toate acestea oferă oportunități pentru studenții UTM de la ciclurile I, II și III să-și continue studiile la un nivel acceptat internațional, cu susținere financiară (echipament performant și burse) prin intermediul noului Proiect NATO Science for Peace and Security Programme (SPS) grant G5634 „Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES la DMIB, FCIM.

Aceste cercetări raportate și apreciate la nivel internațional au fost susținute parțial de Proiectul STCU6229 finanțat de STCU și UTM.

Referințe online:

https://doi.org/10.1002/pssr.201700321

http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2017.07.200

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssr.201700321

 

Citește mai mult pe utm.md

POSTICA VASILE – EXAMINAREA TEZEI DE DOCTOR

Miercuri, 12 februarie 2020, ora 15.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (stabilit prin hotărârea Consiliului Științific al UTM din 23 septembrie 2019) “Nanotehnologii, Materiale Noi Multifuncționale și Dispozitive Electronice” al Școlii Doctorale ”Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică”, în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenților 9/7, blocul nr. 3 de studii, aud. 3-414, biroul 423, va fi examinată teza de doctor în Tehnică a dl POSTICA Vasile cu tema: „ Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor”, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică şi optoelectronică.

Conducător ştiinţific: LUPAN Oleg, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

Președinte al SȘP – ȘONTEA Victor, dr. în șt. fiz. mat., prof. univ., UTM

Vice-președinte al SȘP – TRONCIU Vasile, dr. hab. în fizică, prof. univ., UTM

Secretar științific al SȘP – RAILEAN Serghei, dr. în tehnică, conf. univ., UTM

Sunt invitaţi toţi membrii Seminarului ȘP şi toți doritorii

Contacte: telefon Departament MIB, FCIM, UTM +373 22 50 99 14

 

UTM DEȚINE ÎNTÂIETATEA PRINTRE UNIVERSITĂŢILE DIN RM, CONFORM RANKING WEB OF UNIVERSITIES (THE JANUARY EDITION, 2020.1.1)

Universitatea Tehnică a Moldovei este lider printre universitățile din Republica Moldova, conform ultimului raport (The January edition, 2020.1.1: http://webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?fbclid=IwAR1SH_wtygzZP9uBzmBkHJhhPdT8Tz9GCtfeveZuJyM_mRsxXQv5ileEtyA&sort=asc&order=World%20Rank) publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics) la data de 28 ianuarie 2020, un top care analizează peste 28.000 de universități din întreaga lume, inclusiv instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Potrivit raportului Webometrics, UTM se situează pe primul loc în Republica Moldova, pe locul 154 – în Europa Centrală și de Est, pe locul 838 – în Europa şi pe locul 2960 în lume.

Comparând datele prezentate în iulie 2019 de Webometrics, UTM a urcat în clasament de pe poziția 3344 pe locul 2960 în lume! Indicele de excelență în prezent având o valoare de 3304 – cel mai înalt dintre toate universitățile din Moldova, reprezentând calitatea articolelor științifice publicate în reviste internaționale cu impact ridicat, aflate în primele 10% cele mai citate într-un anumit domeniu. E o îmbunătățire considerabilă și o notă pe merit acordată UTM!

Indicatorii luați în calcul de Webometrics:

50% – vizibilitatea – numărul total de linkuri externe primite de domeniul web al Universității de la terțe părți;

5% – prezența online – poziția în motoarele de căutare şi vizibilitatea globală pe Internet;

10% – deschiderea – numărul total de documente publicate pe site-uri dedicate;

35% – excelența – calitatea articolelor științifice publicate în reviste internaționale cu impact ridicat, aflate în primele 10% cele mai citate într-un anumit domeniu.

Amintim că Universitatea Tehnică a Moldovei a înregistrat cel mai bun rezultat la capitolul evoluție, printre universitățile din țară, în topul mondial al universităților Ranking Web of Universities (Webometrics) publicat în iulie 2019. Atunci, în comparație cu luna ianuarie, UTM a urcat 77 de poziții în clasament, ocupând în iulie poziția 3344 în lista celor peste 28 de mii de universități din întreaga lume.

Actualmente, în clasamentul din ianuarie 2020, UTM a înregistrat un rezultat excepțional, urcând peste 350 de poziții în TOP-ul global. Este rezultatul evident al efortului consolidat depus de-a lungul ultimilor ani de comunitatea academică a Universității, conform Strategiei de dezvoltare instituțională promovată consecvent de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan – un manager de top, care propulsează UTM printre cele mai prestigioase universități ale lumii.

Webometrics este un top realizat de Cybermetrics Lab, un grup de cercetare din cadrul Consiliului Superior pentru Cercetări Ştiinţifice din Spania, începând cu anul 2004. Ierarhizarea în cadrul acestui top se efectuează pe baza datelor web accesibile publicului, rezultatele fiind făcute publice în lunile ianuarie şi iulie, în fiecare an.

 

Citește mai mult pe utm.md

AUF a deschis apelurile pentru depunerea proiectelor pentru perioada 2020

Agenția Universitară Francofonă a deschis un șir de apeluri pentru depunerea proiectelor pentru perioada 2020. Apelurile sunt deschise pentru universitățile membre ale AUF, precum este și UTM.
1. Ateliere de inovare pedagogică prin TIC. În cadrul proiectului « Formatheco », AUF în Europa Centrală și orientală își propune să susțină organizarea atelierelor de formare în cadrul universităților membre, care au ca finalitate de a forma cadrele didactice în domeniul pedagogic. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-manifestation-dinteret-2020-ateliers-dinnovation-pedagogique-par-les-tic//Data limită: 27.03.2020, ora 17:00.
2. Formări scurte profesionalizante. În cadrul proiectului « Formatheco », AUF în Europa Centrală și orientală își propune să susțină organizarea modulelor de formare sau formări scurte profesionalizante în favoare studenților francofoni a universităților membre. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-projets-2020-formations-courtes-professionnalisantes/ Data limită: 27.03.2020, ora 17:00.
3. Formări în vederea consolidării cunoștințelor de l. franceză. Urmînd obiectivele strategiei AUF pentru 2017-2021, AUF a stabilit ca prioritate consolidarea cunoștințelor de l.franceză de către studenți și profesori prin susținerea programelor de formare a universităților din erspectiva profesionalizării parcursurilor academice francofone. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-manifestation-dinteret-2020-soutien-au-dispositif-denseignement-du-francais-visee-professionnelle/ Data limită: 27.03.2020, ora 17:00.
4. Suport în organizarea manifestărilor științifice. Scopul este de a promova știința în franceză și de a aduce un suport rețeleor universitare și științifice care multiplică cooperare universitară francofonă, contribuie la difuziunea internațională și consolidează solidaritatea și partajarea cunoștințelor între universități. În cadrul acestei misiuni specifice, suportul AUf poate merge în vederea susținerii manifestărilor științifice de tipul: colocvii, seminare, zile științifice, școli de vară. Mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-lorganisation-de-manifestations-scientifiques-appel-2020/. 
5. Suport tinerilor cercetători în participarea la evenimente științifice internaționale. AUF susține mobilitatea personanlului academic universitar (doctoranzi/ profesori/cercetători) în vederea valorizării și fortificării științei în franceză. AUF va susține participarea universitarilor ce vor participa la activități francofone (cercetare prezentată în franceză) cu ocazia manifestărilor științifice (congres, colocviu, zile științifice, etc.) internaționale. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/participation-manifestations-scientifiques-eco-2020/
De asemenea este deshisă aplicarea pentru bursele Eugen Ionesco (doctorat si postdoctorat). Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2019-2020/Data limită: 16 februarie 2020
Citește mai mult pe utm.md

Profesorii care dau strălucire identității lor profesionale, premiați de rector cu laptopuri

Ședința de astăzi a Consiliului de Administrație al Universității Tehnice a Moldovei a fost marcată de o nouă inițiativă a rectorului, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, de a stimula și valorifica activitatea profesorilor care excelează în activitatea didactică, științifică și extracurriculară prin transmiterea în posesie personală a unor laptopuri performante, pe perioada activității lor la UTM.

Potrivit rectorului, aceasta este doar o primă etapă a unui program de durată, prin care administrația UTM își propune să sublinieze și să stimuleze calitatea, profesionalismul, entuziasmul și implicarea cadrelor didactice în evoluția de zi cu zi a comunității academice a UTM.

Profesorii care vor intra în posesia celor 150 de laptopuri le vor putea utiliza în proiectarea cursurilor la catedră, în studiul la bibliotecă sau acasă, în cadrul diferitelor simpozioane, conferințe, stagii, mobilități etc. Primii beneficiari au fost selectați în baza nominalizărilor de către studenți și absolvenți în sondajele efectuate la finele sesiunilor, dar și în temeiul rezultatelor activității de cercetare și de internaționalizare a Universității.

În perspectivă, tendința cadrelor didactice de a-și valorifica potențialul și, eventual, a spori eficiența actului de instruire prin integrarea tehnologiilor informaționale ar putea fi susținută și prin acordarea diferitelor instrumente hardware și software, astfel ca activitatea multilaterală a profesorilor UTM să devină impecabilă.

 

Citește mai mult pe utm.md

CONCURSUL PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL ȘCOLILOR DOCTORALE UTM !!!

n scopul organizării competiției naționale a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale din bugetul de stat pentru admiterea 2020-2021, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează apelul de depunere a proiectelor științifice conform Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinulnr.86 din 08 februarie 2016.

Descarcă condițiile participării la concurs cu anexele corespunzătoare

ANACEC: diplome de doctor pentru UTM-iști

ANACEC ne delectează la acest început de an cu o nouă gală, în cadrul căreia setea de a deschide noi orizonturi și munca asiduă a fost certificată și aplaudată pe merit. Festivitatea de înmânare a diplomelor de doctor și doctor habilitat, atestatelor de conferențiar și profesor universitar, certificatelor de abilitare, recunoaștere și echivalare a invitat la rampă trei UTM-iști merituoși.

Avrel DUMITRIUC și-a ridicat diploma de doctor în științe tehnice, în urma susținerii tezei „Разработка конструкции сборно-монолитных антисейсмических поясов зданий и методики их расчета с учетом действия сейсмических сил / Elaborarea construcției din elemente prefabricate și elemente turnate pe loc a brâielor anticeismice a clădirilor și metodelor de calcul la acțiunea forțelor seismice” în Consiliul Științific Specializat D 211.02-76 din cadrul UTM, la data de 11 octombrie 2019, specialitatea 211.02. Materiale de construcții, elemente și edificii. Teza a fost elaborată în cadrul Școlii Doctorale „Inginerie Mecanică și Civilă”, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru. Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Ion RUSU.

Aliona DODU și-a ridicat diploma de doctor în științe economice, în urma susținerii tezei „Dezvoltarea Incubatoarelor de Afaceri – infrastructură de suport a micului business” în Consiliul Științific Specializat D 31.521.03-86 din cadrul UTM, la data de 1 noiembrie 2019, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate. Teza a fost elaborată în cadrul  Școlii Doctorale ,,Inginerie Mecanică și Civilă”, Departamentul Ingineria Fabricației, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi. Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Svetlana GOROBIEVSCHI.

Iar Eugeniu BRAGUȚA a obținut certificatul de recunoaștere și echivalare a diplomei de doctor în inginerie mecanică, eliberată de Ministerul Educației Naționale al României la data de 21 martie 2019, în urma susținerii tezei de doctor cu tema „Compactarea dinamică prin vibrare a structurilor rutiere din pământ stabilizat cu lianți ecologici” în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România (conducător de doctorat: prof. dr. ing. Polidor-Paul BRATU), care se echivalează cu titlul științific de doctor în științe tehnice, specialitatea 211.06. Mecanica construcțiilor.

Sincere felicitări și mult succes în continuare!

 

Citește mai mult pe utm.md

FCIM: Fericire e și-un dialog cu… roboții

Și marea familie a Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a aderat cu entuziasm la acțiunea caritabilă demarată la Facultatea Tehnologia Alimentelor – „Gustul fericirii e în gesturi mici”.

Mai ieri și ei copii cu vise mari, iar azi animatori de roboți și creatori de ambianțe artificiale VR, profesorii și studenții de la FCIM au tins să le ofere cât mai multe surprize și momente plăcute discipolilor Şcolii-internat speciale pentru copii hipoacuzici din Hârbovăţ, Călăraşi.

Salutați de celebrul robot umanoid pe nume Frank, care le-a vorbit în română și le-a arătat că știe să danseze, să facă flotări, să localizeze obiecte, să se orienteze în spațiu și chiar să recunoască imagini sau voci, micii oaspeți s-au arătat extrem de impresionați și de alte proiecte studențești rupte parcă din filme science fiction: brațe robotice, mașinuțe mobile, pe care au avut posibilitatea să le dirijeze cu ajutorul unor aplicații de pe telefonul mobil.

O adevărată terapie cognitivă le-a oferit și vizita la Clubul ingineresc Microlab, unde au avut ocazia să vadă pentru prima dată brațe robotice cu 8 axe de libertate, „turnate” la imprimante 3D (proiectul ROBOT FACTORY | MECHATRONIC SYMPHONY) și să se minuneze de mașinile autonome proiectate și programate de studenți și elevi în cadrul unui alt proiect al clubului – „Autonomous Driving Bootcamp”.

I-a încântat și plimbarea prin Parcul UTM. Un veritabil muzeu al tehnicii în aer liber! Elicoptere din secolul trecut. Tramvaiul tractat imaginar de doi cai confecționați din aproape o tonă de fier vechi! Irepetabilul havuz cu sculpturile din oțel ale celor 12 semne zodiacale. Sculptura Gânditorului – simbol al gândirii creative. Piese simbolizând primele invenții ale Omului, de la aprinderea focului prin scânteie. Mostra teascului moldovenesc, sculptată în piatră. Primul tractor moldovenesc lansat în 1964. „Băncile îndrăgostiților”, menite să devină o bijuterie modernă a Castelului Château de la Huardière. Aleea Cosmonauților, Planetariul, Observatorul ce scot în evidență proiecte de mare perspectivă. Un parc ca o poveste a zilei de ieri către cea de mâine, ca o școală în care poți învăța cu ochii și cu inima.

Citește mai mult pe utm.md

Vlad Kovalskii a inventat proteza dirijată cu puterea gândirii

Prin brațul protetic care poate citi impulsurile musculare, studentul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Vlad KOVALSKII, autorul invenției, își dorește să le facă viața mai ușoară oamenilor care nu au mâini. Dirijată cu ajutorul unei brățări speciale care se îmbracă pe partea membrului rămas, proteza poate fi pusă în funcțiune la fiecare contracție a mușchilor. 

Unicitatea invenției rezidă în faptul că persoana care o îmbracă, poate controla degetele brațului artificial cu puterea gândirii. Procesul de gestionare a protezei este facilitat de o brățară specială. Pentru ca brațul protetic să se miște, persoana trebuie să-și focalizeze bine atenția și gândurile. „Mult contează starea de spirit a persoanei. De exemplu, ea trebuie să-și imagineze clar mișcările degetelor.”

Vlad a dezvoltat și un program de instruire. Pentru fiecare persoană, proteza este configurată individual. Brațul protetic poate mișca fiecare deget în mod separat sau chiar două degete în același timp. Cu ajutorul brațului, persoana poate cu ușurință  să țină în mână un telefon mobil, de exemplu.

Proteza e confecționată din plastic organic și ușor, iar în interior are cinci motoare și o placă, reprezentând creierul acesteia. Poate fi tipărită timp de 20 de ore la o imprimantă 3D. Totuși, după cum spune Vlad, aceasta este doar o versiune demo și intenționează să dezvolte în viitor mai multe funcționalități ale acesteia.

Proteza trebuie să fie similară în proporție de 90% cu cea a unui om, iar studentul își dorește ca aceasta să fie de calitate, dar și la un preț accesibil. „Proiectul trebuie îmbunătățit și în viitor l-am putea implementa într-o mini-producție, pentru că există oameni în Moldova care au nevoie de această invenție, și nu numai în Moldova”, afirmă prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM. În Moldova, aproximativ 250 de persoane au nevoie de o proteză de mână.

Deși a fost deja premiată la importante foruri internaționale de profil, între care și Expoziția Internațională Specializată (EIS) „INFOINVENT-2019”, unde a obținut Medalia de aur a EIS și Premiul Special al Asociației Tehnologiilor Alternative, Sibiu, Vlad intenționează să-și dezvolte invenția până în luna mai a anului viitor, când o va prezenta în calitate de teză la universitate.

Citește mai mult pe utm.md

Educația prospectivă și importanța acesteia pentru învățământul universitar

Viorelia LUNGU, conf. univ., dr. în cadrul Departamentului Științe Socio-Umane, FCIM, a intrat în noul an cu o realizare de amploare – a editat monografia științifică „Teoria și metodologia Educației prospective”, un proiect susținut și apreciat drept lucrare de valoare pentru anul 2019 de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. 

Dat fiind că Pedagogia prospectivă (PP) ca domeniu fundamental a fost puțin cercetată până acum, autoarea și-a propus să prezinte dimensiunea prospectivă a educației dintr-o dublă perspectivă: ca o caracteristică a educației, dar și ca premisă și consecință a dezvoltării. Chiar dacă până la finele sec. XX caracterul prospectiv al educației era recunoscut la nivel sistemic, acesta a fost puțin valorificat, în special în standardele educaționale, manualele şi materialele didactice din învățământul superior. Actualmente, în ritmul accelerat al schimbării, când ceea ce se învață astăzi mâine poate fi deja depășit, devine tot mai stringentă nevoia de a fundamenta teoretic și praxiologic acest important domeniu al educației, o necesitate ce se impune imperios atât în formarea inițială, cât şi în formarea continuă a personalității.

Înainte de a se constitui ca teorie științifică, Pedagogia prospectivă și-a demonstrat abordarea practică în dezvoltarea tehnologiei, în domeniul planificării, al afacerilor, în studiile de mediu, economie, politică, dar și la nivelul resurselor umane şi tehnologice, aplicând principii şi metode, verificate experimental și conceptualizate parțial în filozofie, pedagogie, sociologie. Confirmându-se astfel conținutul transdisciplinar al Pedagogiei prospective, implementarea acesteia în domeniul universitar a fost cercetată din diverse persective:

  • valorizarea anticipării și planificării acțiunilor, drept elemente fundamentale ale Educaţiei prospective (EP);
  • determinarea şi structurarea valorilor prospective, în funcție de competențele necesare în viitor;
  • analiza specialităților și competențelor dispărute sau pe cale de a fi depășite și anticiparea celor pe cale de apariție (competențe pentru viitor);
  • abordarea instituției de învățământ prin prisma prospectivă;
  • elaborarea componentelor structurale ale paradigmei EP.

Demersul teoretico-experimental al cercetării s-a axat pe conceptualizarea PP în baza a trei concepte: prospectiva educaţiei, pedagogia prospectivă şi caracterul prospectiv al educaţiei. Iar ca finalitate a teoriilor abordate, a fost fundamentat conceptul PP în sens larg şi restrâns, exprimat prin definițiile propuse:

În sens larg, pedagogia prospectivă reprezintă un domeniu fundamental al științelor educaţiei cu caracter teoretic, praxiologic şi prospectiv, care studiază şi dirijează procesul de schimbare și adaptare valorică şi are drept finalitate formarea unei personalități integral dezvoltate şi prospective, capabile să facă față transformărilor sociale, valorificându-şi deplin potențialul şi competențele, contribuind la atingerea idealului educațional.

În sens îngust, pedagogia prospectivă studiază procesul instructiv-educativ organizat şi proiectat de dezvoltare a personalității pentru viitor, de formare a conștiinței şi comportamentului proactiv de integrare activă în viața socială în continuă schimbare.

 

Citește mai mult pe utm.md