Discuții la direct ale studenților FCIM cu Rectorul UTM Viorel BOSTAN la deschiderea aulei 3-104

Astăzi 27.02.2020 în aula 3-104 a avul loc întîlnirea Rectorului Universității Tehnice a Moldovei, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN cu unii dintre cei mai buni studenți ai facultății Calculatoare  Informatică și Microelectronică. Discuțiile au  vizat  transformările strategice prin care trece universitatea precum și viziunea spre ce tindem ca instituție  formatoare de ingineri pe plan național și regional, rolul fiecărui student în identificarea unei comunități universitare active gata pentru provocările curente.

La întîlnire s-au conturat direcțiile principale ale activității administrației UTM incluzând spațiile universitare în contextul lansării 3-104

Cu această ocazie începînd din 27.02.2020,  FCIM are în utilizare o aulă renovată prin inițiativa Rectorului Viorel BOSTAN și efortul depus de echipa Direcției tehnice, șef direcție Dorin TROFIMCIUC.

„INGINERIA SISTEMELOR MICROELECTRONICE – SERGIU RĂDĂUȚAN”

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală Universitatea Tehnică a Moldovei organizează, al X-lea Concurs studenţesc internaţional „Ingineria sistemelor microelectronice – SERGIU RĂDĂUȚAN” – 2020.

La concurs pot fi prezentate aplicaţii din următoarele domenii: electronica, circuite programabile, dispozitive semiconductoare, sisteme şi aplicaţii cu microcontrolere, dispozitive biomedicale. Echipele participante pot fi formate din 1-3 studenţi. La ediţia din anul 2019 au
participat 48 de echipe din patru ţări.
Concursul va avea loc la 22 mai 2020, ora 09.30, în incinta Centrului de Excelenţă în domeniul TIC „Tekwill” pe adresa: str. Studenţilor 9/11. 0Cele mai bune lucrări vor fi premiate.
Participanții la Concurs se pot înscrie până la 10 mai 2020 la departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală pe adresa: str. Studenţilor 9/7, corpul 3 de studii, biroul 3-421 sau prin e-mail: serghei.railean@mib.utm.md, victor.sontea@mib.utm.md.
Regulamentul de organizare şi fişa de participare la Concurs pot fi accesate pe adresa: http://mib.utm.md/content.php?cat=studenti&lang=ro&id=3
Informațiisuplimentare: Tel: +373 22 509910, GSM: +373 79460338, +373 69181485.
e-mail: victor.sontea@mib.utm.md, serghei.railean@mib.utm.md.

 

Citește mai mult pe utm.md

AȘM: AUDIERI PUBLICE PRIVIND REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN PROIECTELE DE CERCETARE

La  Academia de Științe a Moldovei sunt în plină desfășurare audierile publice privind rezultatele obținute în cadrul proiectelor de cercetare și inovare, finanțate din bugetul de stat, proiectelor instituționale și unor proiecte bilaterale pentru tineri cercetători, realizate în anul 2019. O instrucțiune în acest sens a fost aprobată în 2018 de ANCD în coordonare cu AȘM, ținându-se cont de modificările ulterioare asupra criteriilor de evaluare.

La inaugurarea audierilor, președintele AȘM, acad. Ion TIGHINEANU, i-a felicitat pe directorii de proiecte cu ocazia de a-și prezenta rezultatele muncii de un an, evidențiind că se finalizează deja etapa de repartizare a resurselor pentru susținerea instituțională și se analizează situația privind finanțarea unor teme foarte importante prin comenzi de stat.

În conformitate cu graficul întocmit, în prima zi a audierilor, pe 24 februarie, cercetătorii Universității Tehnice a Moldovei au prezentat rezultatele obținute în cadrul următoarelor proiecte de cercetare:

15.817.02.23F. Modelarea matematică a comportării materialelor de construcție: de la structură la macroproprietăți (dr. Vasile MARINA);

15.817.02.28A. Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente (dr. Sergiu ZAPOROJAN);

15.817.02.21F. Cercetarea și implementarea unui sistem durabil de e-learning (dr. Petru TODOS);

18.51.07.01A/PS. Diminuarea contaminării materiei prime și produselor alimentare cu microorganisme patogene (dr. hab. Rodica STURZA).

În următoarele zile cercetătorii UTM vor prezenta rapoarte în cauză după cum urmează – pe 26 februarie 2020 (Sala Azurie, ora 14:00):

15.817.02.22F. Proprietățile termoelectrice şi optice ale materialelor nanostructurate şi dispozitivelor cu puncte cuantice (dr. hab. Anatolie CASIAN);

15.817.02.29A. Nanomateriale multifuncţionale şi dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi şi calcogenuri pentru biomedicină (dr. Eduard MONAICO);

15.817.02.32A. Studiul materialelor semiconductoare și elaborarea dispozitivelor micro-optoelectronice pentru aplicații avansate (dr. hab. Nicolae SÎRBU);

15.817.02.31A, Elaborarea tehnologiilor de obţinere şi a utilajului de fabricare a nanofirului în izolaţie şi a microcablului multifir din materiale conductoare, rezistive şi feromagnetice (m.c. Sergiu DIMITRACHI);

19.80012.50.03A. Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nanomicrostructurării (dr. Fiodor BRANIȘTE);

19.80012.50.04A. Efectul funcționalizării cu nanopuncte de Pd si PdO2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile (dr. Vasilii CREȚU);

19.80012.02.01F. Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare (dr. Ionel SANDULEAC).

Pe 27 februarie 2020 (Sala Azurie, ora 14:00):

15.817.02.33A. Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic European (dr. Viorica CAZAC);

15.817.02.30A. Elaborări metodologice şi tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale (dr. hab. Pavel TATAROV);

19.80012.51.09A Produse funcționale obținute prin valorificarea agenților naturali de textură și carotenoide (dr. Tatiana CAPCANARI).

Pe 28 februarie 2020 (Sala mică, ora 9:00):

18.80012.51.30A. Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone (dr. Ecaterina COVACI).

Pe 28 februarie 2020 (Sala Azurie, ora 14:00):

15.817.02.20F. Transmisii planetare precesionale de putere și cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii industriale de fabricare și materiale noi (acad. Ion BOSTAN);

15.187.05.04F. Sporirea eficacității proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor netradiționale ale aportului de energie (dr. hab. Mircea BERNIC);

15.817.03.01A. Către o autonomie energetică a Republicii Moldova – AUTOEN (dr. hab. Ion STRATAN);

19.80012.50.14A. Simularea matematică computerizată a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede la tratarea cu microunde (dr. Marin GUȚU).

Audierile publice sunt transmise online pe https://idsi.md/tvastfel fiind asigurată transparența acestui important exercițiu.

 

Citește mai mult pe utm.md

UTM UTILIZEAZĂ UN SOFT ANTI-PLAGIAT PENTRU VERIFICAREA TEZELOR DE LICENȚĂ

An de an, studenții ajunși la etapa scrierii tezei de licență se pomenesc în fața unui târg deschis. Pe pilonii din preajma instituțiilor de învățământ şi pe rețelele de socializare apar tot mai multe anunțuri despre vânzarea acestor lucrări. Respectiv, cu câteva sute de euro oricine poate obține o teză gata scrisă. Cum să prevenim acest flagel?

Solicitat să se pronunțe pe marginea acestui subiect de către reporterii postului tv Moldova1, în cadrul principalului buletin informativ al zilei – „Mesager”, Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, UTM, a declarat că în lupta cu tezele plagiate sau cumpărate, universitățile elaborează și implementează softuri anti-plagiat. Universitatea Tehnică a Moldovei utilizează de trei ani un asemenea program modern.

– Este un sistem care poate să verifice foarte rapid similitudinea mai multor lucrări. De când am implementat acest soft, au fost identificate foarte puține teze cu o similitudine între ele, fiindcă sunt totuși proiecte tehnice și e mai complicat să le plagiezi. Anul trecut am avut cred că 11 teze cu o similitudine mai mare de 20 la sută. Scopul principal al sistemului este de a preveni plagiatul și de a le sugera studenților că trebuie să lucreze de sine stătător asupra tezelor, a declarat prorectorul UTM Dinu ŢURCANU.

Studenții prinși cu astfel de lucrări cumpărate riscă să fie exmatriculați.

Universitarii consideră că instituțiile statului pot să le depisteze ca și adrese nu doar electronice, dar și juridice și să identificate aceste persoane. Ar fi o oportunitate de a stopa acest fenomen.

 

Citește mai mult pe utm.md

RĂMÂI SĂNĂTOS ȘI PROTEJEAZĂ-TE DE INFECȚIILE RESPIRATORII (Coronavirus 2019-nCoV)

În  scopul prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii acute de geneză virală și evitării cazurilor de îmbolnăvire ale studenților universității, în conformitate  cu dispoziția Rectorului nr. 7 din 18.02.2020 la ședința  de astăzi cu șefii de grupă a Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică studenții au fost informați cu  Materialul Informativ elaborat de Centrul Medical al UTM referitor la simptomele și măsurile de prevenire a răspândirii infecțiilor respiratorii acute de geneză virală (Coronavirus 2019-nCoV) și  anume:

  1. Ce este coronavirusul?
  2. Care sunt simptomele ?
  3. Cum se răspândește coronavirusul?
  4. Sfaturi de sănătate publică

Dedicația și performanța celebrată la FCIM prin inițiativa Rectorului

În vederea  stimulării și valorificării activităților profesorilor care excelează în activitatea didactică, științifică și extracurriculară rectorul UTM, prof.univ., dr.hab. Viorel BOSTAN  a lansat la Consiliul de Administrație în ianuarie 2020 inițiativa  „Instrumente TIC în activitatea didactică a UTM”. Astfel, în prima etapă, astăzi o parte din cadrele didactice ale Facultății au beneficiat de programul de dotare cu laptopuri  în contextul strategiei universitare de utilizare TIC. Pentru o utilizare mai eficientă fiecărui posesor i s-a transmis și un Ghid al serviciilor IT din cadrul Universității.  Cadrele didactice selectate pentru prima etapă au fost nominalizate în baza diverselor criterii  de performanță și dedicație, ambele determinate de rezultatele obținute și remarcate de către studenți și absolvenți, colegi de departament și administrația Universității Tehnice a Moldovei.

Reamintim  că acesta este doar o primă etapă a unui program de durată, prin care administrația UTM își propune să promoveze excelența la universitate.  Viziunea rectorului UTM, prof.univ., dr.hab. Viorel BOSTAN, suprapusă pe strategia de dezvoltare a universității și a cerințelor industriei din Republica Moldova imprimă acțiuni clare de îmbunătățire a condițiilor de studii și cercetare. Acțiuni realizate pas cu pas în baza unui plan bine definit.

Colectivul facultății este recunoscător Administrației universitare și întregii echipe care au realizat această inițiativă.

„MOLD SEF” – 2020

Patru profesori ai Universității Tehnice a Moldovei au intrat în componența comisiei de jurizare a Concursului național de științe și inginerie pentru elevi „MoldSEF”, care se desfășoară în perioada 14-16 februarie 2020 în incinta Liceului teoretic cu profil real „Mihai Marinciuc” din Chișinău. Dinu ȚURCANU și Sergiu CORLAT jurizează la compartimentul „Tehnologia informației”, iar Pavel NICOLAEV și Rodion CIUPERCĂ – la compartimentul „Științe aplicate”.

„MOLD SEF” (Moldova Science and Engineering Fair) este destinat elevilor claselor a IX-a – XII-a care, având ca îndrumător un cadru didactic sau cercetător științific, au elaborat un proiect (o invenție sau o cercetare) care se încadrează în una din următoarele categorii tematice:

➡️ Științe și Matematică (Chimie, Biologie, Geografie, Fizică, Managementul mediului și al ecosistemelor, Matematică sau pe domeniile interdisciplinare ale științelor enumerate);

➡️ Științe Aplicate (Inginerie mecanică, Energetică și termotehnică, Electrotehnică și electronică, Echipamente și tehnologii de măsurare sau monitorizare, Reciclare, Economie);

➡️ Tehnologia Informației (Știința calculatoarelor, Algoritmi, Programare, Inteligență artificială, Navigare și comunicare, Aplicații software).

La ediția din acest an, cea de-a VIII-a, a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2020 au fost înscrise 74 de proiecte, elaborate de 124 de elevi, îndrumați de către 58 de cadre didactice/științifice, din 17 raioane și municipii.

Concursul este organizat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din subordinea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociația Companiilor din domeniul TIC (ATIC) și cu suportul Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova și își propune identificarea și dezvoltarea inteligențelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei și științelor naturale, științelor tehnice și de inginerie. Iar prezența celor patru profesori ai UTM, dincolo de o jurizare obiectivă și imparțială, ar putea să-i inspire pe elevii pasionați de disciplinele tehnice și inginerie să-și continue studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei – unica de profil ingineresc din Republica Moldova.

 

Citește mai mult pe utm.md

STUDENTA FCIM, DIANA MARUSIC: EXEMPLU DE PERSEVERENȚĂ LA „MOLD SEF”

La ediția din anul curent a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” printre cele 74 de proiecte prezentate două au avut o prezență specială atât ca idee și importanță științifico-practică, cât și ca afirmare de-a lungul timpului a competitorilor – la Mold SEF, dar și la la Concursul Intel International Science and Engineering Fair „Intel ISEF”.

Cele două proiecte la care ne referim se numesc „Stand Up 4 Human Rights” (autori: Alexandra ȚARANU și Eduard SCOBIOALĂ, elevi în cl. a XI-a și, respectiv, cl. a XII-a, Liceul Teoretic „Emil Nicula”, Mereni, Anenii Noi) și „Traffic Flow Analysis Based on Neural Networks” (autor: Igor MOSCALEȚ, elev în cl. a XII-a, Liceul Teoretic „Beniamin Zeev Hertli”, Chișinău ), ambele la categoria „Tehnologia Informației”, coordonate de către Diana MARUSIC, studentă a Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, gr. FAF-171, anul III –  una dintre cele mai consecvente și prolifice prezențe în istoria acestui concurs.

Sub egida coordonatoarei lor, autorii „Stand Up 4 Human Rights” au creat, cu ajutorul limbajelor HTML, CSS, JavaScript, o platformă de informare a tinerilor în domeniul drepturilor omului – utilizatorii se pot înscrie aici la diferite concursuri, training-uri, schimburi de experiență cu semeni din alte state, să ia legătura cu organizații de tineret din întreaga lume, să studieze documente internaționale ce stipulează diverse oportunități de valorificare a drepturilor omului. Fiecare din cele 6 secțiuni ale paginii abordează un subiect anume. Pentru a facilita citirea actelor oficiale, a fost creat un mecanism de accesare a rezumatelor acestora. Prin aplicația Canva au fost elaborate imagini care prezintă vizual majoritatea drepturilor din Declarația Universală a Drepturilor Omului, fiecare imagine fiind însoțită de o descriere succintă și accesibilă. În limbajul Python a fost creat un program care generează automat rezumatele pactelor internaționale. Este unica platformă care oferă o gamă largă de informații cu privire la drepturile omului.

Cel de-al doilea proiect coordonat de studenta Diana MARUSIC – „Traffic Flow Analysis Based on Neural Networks”, oferă o amplă analiză a fluxului de trafic bazat pe rețele neuronale. Anual, naveta urbană este blocată în trafic timp de 34 de ore. Conform statisticilor Tomtom, în 2018, cele mai congestionate orașe au fost Mumbai, Bogota, Lima, New Delhi. Guvernele cheltuiesc sume imense pentru fluidizarea traficului – în 2018, SUA a investit aproape 87 miliarde de dolari! Se cere o soluție tehnologică modernă pentru această problemă! Autorul proiectului, Igor MOSCALEȚ, și-a propus să proiecteze un sistem care să poată analiza tiparele traficului, utilizând rețele neuronale. Iar drept instrument pentru efectuarea acestor analize a propus utilizarea Machine Learning, care poate procesa într-un mod foarte eficient o mulțime de informații despre fluxul de trafic. O rețea neuronală care poate prezice volumul traficului pe diferite zone rutiere a fost construită și testată pe un set de date de 2160 de exemple. Analiza inteligentă a acestor informații poate da rezultate valoroase.

Efortul autorilor celor două proiecte a fost înalt apreciat de către juriul concursului. Locurile II și III sunt o performanță pe merit, dar și o pistă pentru noi cuceriri. Cu experiența deja acumulată, dar și cu frumosul exemplu de perseverență al coordonatoarei lor, ei au în față un viitor destul de promițător.

Diana MARUSIC a participat la trei ediții ale concursului „Mold SEF” – pe când era elevă în clasa a X-a, a XI-a și a XII-a la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău. Și de trei ori a fost selectată pentru etapa internațională „Intel ISEF” din SUA. După absolvirea liceului, a fost coordonatoare a două proiecte – în 2017 și 2018, care de asemenea au fost selectate pentru etapa internațională. S-a încununat cu succes și participarea la concursul din anul curent, pe post de coordonatoare a două proiecte foarte îndrăznețe și de mare perspectivă, dovadă că drumul ales se pliază perfect firii sale active și perseverente.

 

Citește mai mult pe utm.md

MOODLE PENTRU PROGRAMELE DE MASTER

Workshop-ul „Utilizarea eficientă a platformei Moodle pentru programele de Master”, desfășurat la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, a întrunit profesori din cadrul a două departamente: DIIS – Informatică și Ingineria Sistemelor și DISA – Ingineria Software și Automatică.

Condus de conf. univ., dr. Natalia Burlacu, cu o experiență de peste 14 ani în domeniu, atelierul a constituit o importantă rampă de discuții, în cadrul căreia profesorii și-au împărtășit experiența de utilizare a platformei MOODLE – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (mediu de învățare dinamic structurat pe diverse module).

Profesorii Viorica Sudacevschi, Daniela Istrati, Mihail Kulev, Moraru Vasile, Rodica Braniște, Lucia Stadler, Vctoria Bobicev ș.a. au rezolvat diverse exerciții practice și au aflat multe lucruri utile pentru utilizarea eficientă a instrumentelor tehnologice care ajută la extinderea posibilităţilor de instruire, înlesnesc dirijarea proceselor cognitive de învăţare și generează contextul motivării studenților pentru cunoaștere și progres.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

DISTINCȚII DE STAT PENTRU PROFESORII UTM

Șeful statului, Igor Dodon, a conferit astăzi, în cadrul unei ceremonii oficiale, mai multe distincții de stat profesorilor Universității Tehnice a Moldovei, un Decret în acest sens (nr. 360) fiind publicat în „Monitorul Oficial” pe 31 decembrie 2019.

Felicitându-i pentru munca enormă depusă întru dezvoltarea învățământului universitar, contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și activitate metodico-științifică prodigioasă și asigurându-i  de susținere deplină din partea administrației prezidențiale, Șeful statului a înmânat profesorilor UTM următoarele distincții:

Ordinul „Gloria Muncii” – profesorului universitar Anatol BALANUȚĂ; prorectorilor Mircea BERNIC și Dinu ȚURCANU; conferențiarilor universitari Nicolae CIOBANU și Tatiana SANDUȚA.

Medalia „Meritul Civic” – decanilor Rafael CILOCI,  Sergiu DÂNTU,  Vladislav REȘITCA; șefilor de departamente Veaceslav BÂRDAN și Valeriu PODBORSCHI.

Titlul onorific „Om emerit” – prorectorului Larisa BUGAIAN și profesorului universitar Ion SOBOR.

Aceste distincții sunt o dovadă concludentă a faptului că munca făcută cu dedicație și rezultatele de excepție obținute de-a lungul anilor sunt întotdeauna apreciate pe merit. Mândri de dvs., dragi profesori, dragi colegi! Felicitări! Per aspera ad astra!

 

Citește mai mult pe utm.md