IAW MODERNIZEAZĂ LABORATORUL „SISTEME EMBEDDED” DIN CADRUL DIIS-FCIM

Un nou nivel de colaborare s-a materializat prin semnarea acordului de colaborare cu organizația germană non-profit IAW Internationale Akademie für Aus- und Weiterbildung e.V., care de mai mulți ani colaborează cu UTM în vederea organizării stagiilor de practică ale studenților și masteranzilor FCIM în companii din Germania.

În baza Acordului de colaborare și în vederea apropierii condițiilor de învățare de cerințele industriei, organizația IAW și partenerii săi au organizat modernizarea Laboratorului „Sisteme Embedded” din cadrul DIIS – Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor (DIIS), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM).

– Echipamentele vor permite realizarea activităților practice și de laborator la disciplinele ce țin de proiectarea sistemelor cu microcontrolere, sistemelor incorporate etc., dar și organizarea instruirilor în domeniu pentru toți cei interesați, atât nemijlocit în laborator, cât și la distanță, a menționat șefa DIIS, conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI,

Donația face parte dintr-un proiect de lungă durată, prin care organizația IAW Internationale Akademie și grupul de companii își propune dezvoltarea tehnică și pe alte direcții.

 

Citește mai mult pe utm.md

FELICITĂRI DRD. VASILE POSTICĂ CU PREZENTAREA TEZEI DE DOCTOR ÎN CADRUL SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC

Astăzi 24 iunie 2020, a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în tehnică a doctorandului Vasile POSTICA cu tema „PROPRIETĂȚILE SENZORIALE ALE STRUCTURILOR HIBRIDE ÎN BAZĂ DE OXIZI METALICI ȘI A REȚELELOR LOR”, Școala Doctorală Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică și optoelectronică; conducător științific: dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN.

Scopul tezei de doctor constă în elaborarea procedeelor tehnologice pentru fabricarea peliculelor columnare de ZnO utilizate ca materiale selective pentru etanol și H2, identificarea structurilor hibride optime în baza ZnO-MexOy și ZnO-ZnxMeyOz (Me = Fe, Cu, Al, Bi sau Sn) pentru îmbunătățirea proprietăților senzoriale (sensibilitatea și selectivitatea la etanol, H2, CH4, CO, NH3), precum și elucidarea mecanismelor senzor și fizica nanosistemelor funcționale în scopul înțelegerii efectelor de suprafață și îmbunătățirea ulterioară a proprietăților senzoriale.

Autorul a publicat cca 90 de lucrări științifice, peste 50 de articole cotate ISI și SCOPUS, a obținut un brevet de invenție. Rezultatele au fost prezentate și la prestigioase conferințe naționale și internaționale. Autorul are indicele H 17, depășind cifra de 1000 de citări în baza de date SCOPUS. Lucrările științifice recenzate au fost publicate într-o serie de reviste internaționale de specialitate: Advanced Functional Materials (Impact Factor-3.3), Journal of Materials Chemistry A (IF-10), ACS Applied Materiales and Interfaces (IF-8.1), Nanoscale (IF-7.2), Sensors and Actuators B (IF-5.7), Physica Status Solidi RRL (IF-3.3), Applied Physics Letters (IF-3.5) etc., iar rezultatele cercetărilor au fost selectate pentru coperțile prestigioaselor reviste internaționale Advanced Functional Materials, SMALL Nano Micro și Physica Status Solidi RRL.

Întregul colectiv al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică aduce sincere felicitări cu ocazia susținerii cu succes a tezei de doctor în tehnică doctorandului Vasile POSTICA  și conducătorului științific: dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN!!!

FCIM DĂ STARTUL ZILELOR UȘILOR DESCHISE LA UTM, ÎN FORMAT ONLINE

Peste 120 de elevi ai claselor absolvente ale liceelor din capitală și din diferite localități ale țării au vizitat astăzi, online, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, aceasta fiind prima din suita mult așteptatelor întâlniri cu genericul „Zilele Ușilor Deschise la UTM”.

Interesați să-și continue studiile la această extra solicitată facultate din cadrul unicei instituții de învățământ superior ingineresc de la noi – Universitatea Tehnică a Moldovei, elevii au fost curioși să-l cunoască pe decanul Dumitru CIORBĂ, pe profesorii FCIM, reprezentați astăzi de către șefii diverselor programe de studii – Ion FIODOROV („Ingineria Software şi Automatică”), Viorica SUDACEVSCHI („Informatică şi Ingineria Sistemelor”), Sergiu RAILEAN („Microelectronica şi Nanotehnologii”), dar și pe secretarul responsabil al Comisiei de Admitere a UTM, Radu MELNIC, care este și profesor la FCIM și din partea căruia au primit invitația la eveniment.

Chiar dacă FCIM este o facultate foarte cunoscută în mediul liceenilor, a fost super tare pentru ei să afle, de exemplu, care ar fi diferențele dintre specialitățile „Tehnologia informației” și „Ingineria software”, care sunt condițiile de trai în cămine, cum, cine și unde poate beneficia de mobilități academice?

Această primă impresie despre facultatea și universitatea la care râvnesc să-și continue studiile s-ar putea să li se întipărească pentru mult timp înainte, iar peste ani să retrăiască aceste momente și să vadă ce au reușit din ceea ce și-au propus să descopere în acest domeniu aflat în permanentă dezvoltare – IT-ul.

Citește mai mult pe utm.md

CAUȚI O COMUNITATE SĂ-I DAI FRÂU LIBER INVENTATORULUI DIN TINE? TE AȘTEPTĂM LA UTM!

Marius NISTREAN studiază specialitatea „Robotică și mecatronică” în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei.

Se declară mândru de faptul că în acest domeniu ultratehnologizat are posibilitatea să învețe de la cei mai calificați profesori, cu rezultate în domeniul didactico-științific recunoscute la nivel internațional. Iar cursurile la facultate au loc în aule și laboratoare moderne, utilate cu susținerea diverselor companii din Republica Moldova și internaționale. Creativitatea studenților de asemenea este susținută și încurajată. Ai o idee? UTM te va ajuta să o realizezi. Vei avea și posibilitatea să o prezinți publicului la diverse concursuri internaționale, în cadrul cărora reprezentanții UTM au deja un statut permanent.

Are un mesaj inspirațional către tinerii aflați în pragul alegerii viitorului profesional: „Ești creativ și cauți o comunitate unde să-i dai frâu liber inventatorului din tine? Te așteptăm la UTM, la Robotică și mecatronică!”

 

Cotește mai mult pe utm.md

MODERNIGHT-2020 ÎȘI SCHIMBĂ FORMATUL

Prevăzut a se derula pe o perioadă de 7 luni, cu începere din 1 iunie 2020, proiectul internațional MODERNight-2020, câștigat în cadrul Programului Orizont 2020 pentru derularea ediției din anul curent a evenimentului cunoscut sub denumirea „European Researchers Night” –„Noaptea Cercetătorilor Europeni”, va suferi modificări esențiale privind formatul și data organizării, acestea fiind cauzate de situația pandemică care se menține la ora actuală în lume.

Noul format prevede ca activitățile în mare parte să fie organizate virtual, iar cele desfășurate în format tradițional să fie susținute de transmisiuni online în direct. La fel, își schimbă data și evenimentul principal al proiectului – Noaptea Cercetătorilor Europeni, care se va desfășura pe 27 noiembrie, deși tradițional avea loc la finele lunii septembrie.

Pentru obținerea suportului financiar în organizarea evenimentului în Republica Moldova, Consorțiul constituit din Universitatea Tehnică a Moldovei (coordonator), Academia de Științe a Moldovei și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, a depus la începutul anului curent o propunere de proiect în cadrul Programului Orizont-2020, care în rezultatul evaluării a acumulat 14,5 puncte din 15 posibile, proiectul fiind acceptat pentru finanțare.

Intitulat succint MODERNight-2020, proiectul își propune următoarele obiective:

 • Desfășurarea unei campanii de sensibilizare și promovare a activităților de cercetare și inovare realizate în Republica Moldova;
 • Promovarea comunicării între oamenii de știință și publicul larg prin organizarea evenimentului;
 • Sprijinirea recunoașterii publice a cercetătorilor finanțați de UE, în special a beneficiarilor de MSCA;
 • Accentuarea impactului cercetării și inovării asupra vieții de zi cu zi și a bunăstării sociale;
 • Atragerea tinerilor în lumea științei, inovației și antreprenoriatului și încurajarea acestora să urmeze o carieră științifică.

Transferul activităților în toată lumea din mediul tradițional în cel virtual va facilita participarea la eveniment a unui public mai larg, inclusiv din zonele rurale, atât la activitățile organizate la nivel național, cât și global.

 

Citește mai mult pe utm.md

ÎN CADRUL COMISIEI DE ADMITERE UTM A FOST DESCHIS UN CALL CENTRU

Admiterea-2020 bate la ușă, iar întrebările legate de aceasta se înmulțesc de la o zi la alta.

Dar nu vă faceți griji, dragi candidați la studii! Astăzi, la Universitatea Tehnică a Moldovei, sub egida CEGHID, își inaugurează activitatea un Call Centru, unde ne puteți adresa toate întrebările care vă frământă cu referire la admitere: specialități, facultăți, condiții de studii, mobilități academice, stagii de practică etc.

Apelați-ne cu încredere la tel.  060-30-20-51; 060-30-20-52; 060-30-20-53; 060-30-20-54; 060-30-20-55. Suntem aici ca să limpezim orice întrebări legate de Admiterea-2020 la UTM!

ECHIPAMENT PERFORMANT DE PESTE 1 MIL. DE LEI OFERIT UTM DE AMOXES

În cadrul Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori al Universității Tehnice a Moldovei a fost achiziționat un lot de echipament de laborator pentru măsurarea și alimentarea mărimilor electrice, în valoare de peste 1 mil. de lei. Valoroasa achiziție se datorează selectării UTM ca partener în  proiectul NATO Science for Peace and Security (SPS) G5634 „Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES, https://amoxes.unibs.it de către Universitatea din Brescia – Università degli Studi di Brescia. Câștigat prin concurs internațional, proiectul AMOXES este în consorțiu între Università degli Studi di Brescia, Italia, Australian National University, Camberra și Universitatea Tehnică a Moldovei, având un buget de peste un sfert de milion de euro.  UTM a fost invitată în acest consorțiu și a câștigat concursul în baza rezultatelor cercetărilor științifice sistematice, precum și a celor peste 177 publicații științifice cotate ISI, peste 8400 de citări în SCOPUS și a indicelui h=53 înregistrate de către prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN,  inclus în TOP 1% mondial Highly Cited Researchers de Web of Science, care este titular al Departamentului de Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

Este un proiect foarte important pentru Universitatea Tehnică a Moldovei, care oferă burse generoase studenților ciclurilor 1, 2 și 3 din  cadrul UTM, dar și posibilitatea de a-și testa real cunoștințele acumulate prin cercetări științifice la joncțiunea dintre electronică, fizica corpului solid, chimie, inginerie biomedicală, tehnologii informaționale aplicate, microelectronică, nanotehnologii și nanosenzori. Proiectul AMOXES (https://amoxes.unibs.it/) este prevăzut pentru mai mulți ani (multi-year project), fiind finanțat cu suportul Programului NATO Știință pentru Pace și Securitate, în care participă 3 universități: Universitatea Tehnică a Moldovei, Università degli Studi di Brescia, Italia și Australian National University”, Australia.

Echipa proiectului din cadrul Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori al UTM, în componența căruia intră lect. univ., drd. Nicolai ABABII, drd. Nicolae MAGARIU, drd. Alexandr SEREACOV și dr. Vasilii CREȚU, în frunte cu directorul Centrului, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, menționează că echipamentul procurat va ajuta în primul rând la îndeplinirea scopului de bază al proiectului – de a pregăti un nano-senzor conductometric electro-optic inovator pe baza structurilor și heterostructurilor MOX (Metal Oxid), dar și a obiectivelor specifice – de a elabora senzori cu consum redus de energie și timpi de răspuns rapizi și ultra-rapizi, combinarea a două efecte de transducție care vor spori selectivitatea senzorilor și posibilitatea de a fi distribuite în rețea fără fir autonomă. Nanosenzorii elaborați, cu diametrul de 20-30 nm și lungimea de câțiva micrometri necesită echipamente de cercetare specifice, pentru a evita distrugerea acestora pe parcursul aplicării curentului electric de către unitatea sursă-măsurător și înregistrarea concomitentă a câtorva parametri. Echipamentele performante achiziționate recent vor permite elaborarea într-un timp mai scurt a structurilor și nanostructurilor inițiale de semiconductori oxidici, vor permite în mod operativ determinarea și prezentarea morfologiei de suprafață, ceea ce va contribui la ajustarea rapidă a operațiilor tehnologice, înregistrarea mai multor date și parametri concomitent, dar și facilitarea prelucrării  ulterioare a acestora. Spre exemplu, clusterul de server local este necesar pentru stocarea, analiza și vizualizarea datelor, colectate de rețeaua wireless fără fir a rețelei din senzori și nanosenzori. De asemenea, clusterul este planificat să fie doar o parte a unui sistem distribuit, cu capacitatea de scalare orizontală, iar platforma Bluetooth va fi utilizată pentru prototipare și testarea logicii rețelei. Componentele electronice, cum ar fi: procesoare, amplificatoare operaționale, baterii  etc. vor fi utilizate pentru construirea unui grup de platforme de măsurare cu subsistem de comunicații fără fir autonome.

În proiect sunt implicați ca bursieri studenți și angajați tineri cu grad științific de la UTM, selectați prin concurs internațional în baza publicațiilor științifice și a brevetelor de invenție.

Echipa Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori exprimă sincere mulțumiri administrației Universității Tehnice a Moldovei pentru suportul acordat pe tot parcursul achiziționării echipamentului prin tender public: Viorel BOSTAN – prof. univ., dr. hab., rector UTM; Daniela Pojar – șef  Direcție Managementul Resurselor; Svetlana GÎRLEA – șef Direcție Finanţe şi Evidenţă Contabilă; Corina MARDARI – șef Birou juridic; Olga GHERMAN și Esenia TURCHIN – Serviciul Achiziții Publice; Irina Cușnir – Direcția Finanţe şi Evidenţă Contabilă; conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ – decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică; prof. univ., dr. Victor ȘONTEA – șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală.

Sincere mulțumiri și întreprinderilor care au participat la licitația deschisă, deoarece pregătirea zecilor de pagini cu date tehnice și a documentației a necesitat multe eforturi, timp, dar și profesionalism, ulterior la prestarea și livrarea echipamentului în termen: „ASCENDA IT” SRL; ÎM „Dutchmed-M” SRL; „DataControl” SRL; „Lokmera” SRL; „NeoMatrix” SRL; „Labromed Laborator” SRL; ICS „NITECH” SRL; ICS „ACSEAL GAZ” SRL.

 

Citește mai pult pe utm.md

UTM ȘI CRUNCHYROLL ÎȘI CONSOLIDEAZĂ PARTENERIATUL PRINTR-UN NOU ACORD DE COLABORARE

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și Managing Director at CRUNCHYROLL, Elena IVANOV, au semnat un Acord de colaborare de mare perspectivă pentru UTM și, în special, pentru Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

– Pe lângă suportul esențial acordat Facultății CIM prin stagii, mentorat sau profesori invitați din cadrul companiei, organizarea unor evenimente studențești, Acordul de colaborare presupune acordarea suportului tehnic și financiar în reconceptualizarea a 150 m.p. de spații destinate lucrărilor de laborator, prin care studenții din anul începător fac primii pași în procesul de instruire. În special, este vorba de donații de mobilier modern și ergonomic, dar și de soluții tehnologizate și de design, prin care spațiile de studii din cadrul FCIM vor deveni mai prietenoase și tehnologizate, grație frumoasei colaborări cu Crunchyroll, a detaliat decanul FCIM,  conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ.

De altfel, colaborarea UTM cu această prestigioasă companie nu este una nouă. Dinamica companie Ellation, cunoscută anterior ca o diviziune separată în cadrul WarnerMedia care includea Crunchyroll, VRV și marca de animație Rooster Teeth, fiind responsabilă de dezvoltarea produsului și de partea de inginerie pentru Crunchyroll și VRV, a fuzionat de curând cu Crunchyroll – cel mai popular brand de anime din lume, astfel că UTM are acum în persoana acestuia un partener de râvnit.

– Acum un an, atunci încă Ellation, cel mai bun angajator al anului 2019, a iniţiat discuţiile privind cele patru săli din cadrul Facultății FCIM. Dedicate pentru studenții anului întâi, sălile de calculatoare din demisolul FCIM au fost renovate integral în cadrul înțelegerilor cu Ellation, noile condiții de studii integrând și un sistem de ventilare modern, corespunzător aşteptărilor pentru cele mai solicitate spații în studiul artei programării, proiectării grafice la calculator, modelării mișcărilor mecanice, în care viitorii IT-iști fac primii pași în procesul de instruire, a punctat în context Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare.

De-a lungul anilor, am avut onoarea să regăsim numele acestui bun prieten și partener printre participanții și susținătorii diverselor acțiuni de amploare organizate de UTM, cum ar fi Programmers’ Day, Industrial Suppliers & Engineering Forum, ICT Career Orientation, ICT Job Shop, summitul „MOLDOVA ICT”, Ziua IT-istului la UTM etc. Acum, când Ellation a devenit Crunchyroll, sperăm la o nouă consolidare a implicării companiei și în parteneriatul cu UTM.

Citește mai mult pe utm.md

CONFERINŢA INTERUNIVERSITARĂ CU TEMATICA „CERCETAREA – DEZVOLTAREA ŞI INOVAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”

Stimaţi colegi, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane a UTM, vă invită la conferinţa interuniversitară cu tematica  „Cercetarea – dezvoltarea şi inovarea din perspectiva Eticii Globale” Conferinţa se va petrece la 26 iunie 2020 (vineri), ora 10.00, prin intermediul Aplicației Microsoft Teams.

Condițiile de participare

VIITORUL MUNCII: PROFESII, TRENDURI, PERSPECTIVE

La data de 29 mai 2020, în cadrul Târgului de Cariere Digital, Moldova – o premieră în domeniul evenimentelor de recrutare și employer branding, care construiește o experiență virtuală complexă, transformând evenimentele offline în oportunități de promovare și recrutare online, prorectorul UTM, Dinu Țurcanu a prezentat publicului online “Noile realități pe piața muncii pentru studenți și tinerii absolvenți” – o abordare inovativă a competențelor și abilităților atât de necesare pentru profesiile Viitorului.

Dl Țurcanu a menționat că, indiferent de domeniul pentru care te-ai specializat sau în care ai o experiență relevantă, există un set de competențe cheie care te pot ajuta pe termen lung. Luând în considerare faptul că atât tehnologia cât și metodele de recrutare evoluează și se modifică constant, trebuie să fii pregătit pentru toate aceste schimbări și să îți păstrezi relevanța pe piața forței de muncă. Diploma nu mai este de mult unicul diferențiator pe piața muncii. Acest set de competențe te poate ajuta atât în cazul în care vrei să te reorientezi profesional, cât și în situația în care îți dorești să avansezi în cariera pentru care te-ai pregătit:

 • Abilitatea de a comunica eficient în limba maternă
 • Abilitatea de a comunica în cel puțin o limbă străină
 • Cunoștințe tehnice de bază
 • Capacitatea de învățare
 • Competențe sociale și civice
 • Simțul inițiativei
 • Creativitate

Una dintre cele mai frecvente discuții legate de viitor este că roboții vor înlocui munca oamenilor. Până în 2022, 42% din totalul sarcinilor actuale vor fi realizate de roboţi, urmând ca în 3 ani peste 75 de milioane de locuri de muncă să dispară. Ca urmare a acestei noi revoluții tehnologice, ”roboții” vor genera însă 133 de milioane de noi joburi, conform World Economic Forum. Evident însă că mulți vor avea de suferit în lipsa capacității de adaptare la noile realități tehnologice și noi modele de business, dar mai ales din cauza timpului prea scurt rămas pentru reskilling.

Viitorul nu vine deodată și cu siguranță nu vine peste tot în același timp. Evoluțiile în inteligență artificială, automatizare, big data sau cele mai puțin tehnologice ca trenduri de îmbătrânire a populației au însă efecte semnificative asupra meseriilor și activității umane în viitor. Roboții nu vin și ne iau toate joburile, dar cu siguranță multe din joburile clasice sunt în pericol de transformări semnificative pe perioada următoarelor decade. Activitățile ce implică acțiuni repetitive vor dispărea din ce în ce mai rapid. Mai jos câteva dintre joburile ce vor fi semnificativ transformate sau vor dispărea în următoarea decadă atât în state dezvoltate tehnologic, cât și în curs de dezvoltare.

 1. Agenți de turism
 2. Asistenți administrativi
 3. Asistenți avocați
 4. Casieri
 5. Contabili
 6. Lucrători agricoli
 7. Lucrători fast-food
 8. Lucrători în construcții (unele specializări)
 9. Lucrători în manufactură
 10. Muncitori în construcții
 11. Ofițeri de împrumut
 12. Operatori mașini cusut
 13. Operatori printare
 14. Piloți militari
 15. Poștași și lucrători poștali
 16. Șoferi de transport
 17. Traderi de bursă

Cum arată câteva din joburile viitorului apropiat și puțin mai îndepărtat? Fie că vorbim despre joburi ce țin de tehnologia informației, inginerie medicală sau interacțiune umană, din ce în ce mai multe din joburile viitorului sunt strâns legate de tehnologii ca AI, machine learning sau viața în spațiul digital. Vă prezentăm mai jos 30 din joburile ce vor domina viitorul muncii în următoarele decade.

 1. Analist Securitate cibernetică
 2. Antreprenor în economie circulară
 3. Asistent de sănătate
 4. Blockchain Developer
 5. Consilier în Detoxifiere Digitală
 6. Designer avatari robotici
 7. Designer cyborgs
 8. Designer de member bionice
 9. Developer VR și AR
 10. Ghid turism spatial
 11. Inginer biomedical
 12. Inginer de biologie sintetică
 13. Inginer de control al vremii
 14. Inginer de nanotehnologie
 15. Inginer deșeuri
 16. Inginer genetic
 17. Inginer sănătate la distanță
 18. Manager de servicii de sănătate
 19. Manager pentru viața digital
 20. Service roboți personali
 21. Software Developer
 22. Specialist AI
 23. Specialist Controlul Emoțiilor
 24. Specialist implanturi creier
 25. Specialist în agricultură urbană
 26. Specialist transfer al minții
 27. Technician Printare 3D și 4D
 28. Tehnician de energie eoliană
 29. Tehnician de energie solară
 30. Tehnician în clădiri smart

Ce abilități ar trebui să dobândească copiii din generațiile curente și cele viitoare pentru a se putea adapta viitorului? Mai jos 15 dintre abilitățile importante pentru fiecare dintre noi, dar în special pentru generațiile mai tinere.

 1. Abilități în tehnologii noi
 2. Ascultare activă
 3. Adaptabilitate
 4. Autodisciplină
 5. Autonomie în învățare
 6. Capacitate de colaborare virtuală
 7. Comunicare interpersonală și lucru în echipă
 8. Creativitate
 9. Empatie
 10. Flexibilitate cognitivă
 11. Gândire critică și rezolvarea problemelor complexe
 12. Inteligență culturală și de diversitate
 13. Inteligență emoțională
 14. Leadership colaborativ și inițiativă
 15. Rezolvarea problemelor complexe

Competențele pe care le însușești în anii de studii și la primul loc de muncă te pot ajuta în construirea unei viitoare cariere de succes. Investește în pregătirea ta, implică-te în proiecte inedite, organizează, planifică, pune ideile în practică. Însușește-ți toate aceste competențe pentru a te asigura că, indiferent în ce direcție se va îndrepta piața forței de muncă în viitor, tu ești pregătit și îți poți găsi cu ușurință un loc de muncă sau poți avansa în carieră, ajungând pe o poziție de top!

În zilele derulării evenimentului, fii online pentru a interacționa LIVE cu companiile prezente, pentru a aplica în timp real la posturile disponibile și pentru a urmări discuțiile interactive, webinariile, prezentările companiilor, aici: https://www.facebook.com/events/3013125782084960/

Citește ai mult pe utm.md