UTM VA COLABORA CU AUTORITATEA AERONAUTICĂ ROMÂNĂ/INSTITUTUL EUROPEAN DE AVIAȚIE

Universitatea Tehnică a Moldovei și Autoritatea Aeronautică Română /Institutul European de Aviație, au semnat sâmbătă, 26.09.2020, un Memorandum de Înţelegere şi un Acord de colaborare. 

 

Subliniind importanța colaborării cu Autoritatea Aeronautică Română /Institutul European de Aviație, care asigură climatul organizatoric optim pentru susţinerea, dezvoltarea, promovarea şi desfăşurarea în siguranţă a activităţilor în domeniile aerian şi nautic și furnizează cursuri specializate de aviaţie, rectorul prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a menționat că semnarea acestor acte constituie pentru UTM un pas mare în colaborarea pe care preconizează să o dezvolte și să o valorifice în continuare, dar și în consolidarea colaborării cu Autoritatea Aeronautică Civilă din RM.

La rândul său, Diana DUMITRACHE, director general al Institutului European de Aviație, a menționat că partea română își asumă angajamentul privind instruirea cadrelor didactice selectate din cadrul UTM în domeniul aeronauticii civile, fapt ce va constitui o premisă pentru organizarea în cadrul Universității Tehnice a Moldovei a studiilor în domeniul aeronauticii civile.

Părțile au convenit, de asemenea, asupra deschiderii în cadrul UTM a programului de master în domeniul Managementului aeroportuar.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

NOCTURNA INFORMATIVĂ LA BIBLIOTECA UTM

În acest an „pandemic” bibliotecile și-au unificat eforturile pentru a accentua o problemă, care capătă deja o conotație globală, așa numita Infodemie. Volumul de informație generat depășește capacitatea noastră de a-l consuma și procesa. Cantitățile enorme de informație la care avem acces au un puternic impact asupra felului în care gestionăm și interpretăm informația.

 

Dezinformarea, propaganda, știrile false există dintotdeauna. Dar în mediul digital aceste fenomene capătă o amploare deosebită; este mai ușor, mai rapid și mai ieftin pentru oricine să trimită informații menite să manipuleze utilizatorii.

Este important să ne protejăm de informații nocive, știri false, dezinformări.

Vă propunem să verificați și comparați conținutul pe care îl vedeți online pentru a evita răspândirea știrilor false. Iată câteva instrumente de bază:

 • Lista site-urilor de știri false în Republica Moldova se actualizează permanent.

https://stopfals.md/

 • Cum putem identifica știrile false – un scurt ghid practic.

https://mediastandard.ro/cum-putem-identifica-stirile-false-un-scurt-ghid-practic/

Ați găsit o imagine despre care credeți că ar fi putut fi manipulată sau fotografiată? Utilizați aceste instrumente pentru a verifica dacă există modificări digitale:

Acționați și combateți știrile false! 

 1. Gândiți-vă înainte de a împărtăși. Citiți întreaga informație înainte de a decide dacă doriți să partajați sau nu.
 2. Verificați o știre puțin probabilă. Consultați câteva dintre instrumentele enumerate mai sus.
 3. Instalați BS Detector, o extensie de browser care identifică postări de pe site-uri care produc clickbait, știri false și alte povești suspecte. https://www.producthunt.com/posts/b-s-detector
 4. Ajutați la dezmembrarea știrilor false. Raportați știri false pe Facebook.
 5. Evaluați știrile folosind metodologia IMVAIN (Independent, Multiple, Verify, Authoritative / Informed, Named) https://digitalresource.center/content/introducing-imvain
 • Sursele independente sunt preferabile surselor interesate în difuzare.
 • Sunt preferabile mai multe surse decât un raport bazat pe o singură sursă.
 • Sursele care verifică sau furnizează informații verificabile sunt de preferat celor care doar afirmă.
 • Sursele cu autoritate/informative sunt de preferat surselor care nu dispun de fond autoritar.
 • Sursele denumite sunt mai bune decât cele anonime.

www.library.utm.md

 

Citeşte mai mult pe utm.md

PROFESORII DMIB AU CONFECȚIONAT ȘI INSTALAT PANOURI ANTI-COVID ÎN SĂLILE DE STUDII

Dorința studenților și profesorilor de a reveni în sălile de studii i-a inspirat pe colaboratorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) să confecționeze și să monteze în sălile de studii separatoare de protecție din plexiglas, în scopul prevenirii riscului de contaminare cu virusul Covid-19.

 

„Siguranța studenților, doctoranzilor și a colaboratorilor în această perioadă critică este una din prioritățile Universității Tehnice a Moldovei – este condiția primară pentru buna desfășurare a activităților de studii și de cercetare științifică. Instalarea acestor plăci asigură un grad mai înalt de protecție chiar și atunci când distanțarea fizică nu poate fi asigurată”, își argumentează inițiativa prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, care împreună cu lect. univ. Nicolai ABABII, conf. univ., dr. Ion POCAZNOI și alți colegi entuziaști din cadrul DMIB și-au asumat și s-au achitat cu brio de aceste lucrări.

Grație colaborărilor internaționale inițiate de DMIB în domeniul educației și cercetării științifice, în particular cu Universitatea din Kiel, Germania, a fost posibilă dotarea tuturor laboratoarelor din cadrul departamentului, oferind studenților și profesorilor posibilitatea de a desfășura în siguranță orele practice și lucrările de laborator în perioada pandemică.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR ÎN PANDEMIE

Anul de studii 2020-2021 a pășit larg și în mediul universitar, chiar dacă pandemia declanșată din luna martie a impus multiple modificări. Elena Guțu, prezentatoarea emisiunii Obiectiv Comun difuzată de postul Tvr Moldova a invitat mai mulți reprezentanți ai mediului academic la un dialog despre cum se adaptează învățământul superior la condițiile Covid-19.

 

Situația i-a provocat pe studenți să fie mai creativi, mai dornici să se implice, iar pe profesori – să-și reconfirme vocația. La rândul lor, rectorii, de comun acord cu oficiali din cadrul ministerului de resort au stabilit ca în primele două săptămâni să mențină învățământul online, iar din 14 septembrie unii studenți, în special cei din anul I, frecventează orele.

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, PROVOCĂRI

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a menționat că Universitatea Tehnică a Moldovei s-a adaptat și face față cu succes situației.

– Fiind o universitate axată pe tehnologii informaționale, am acceptat cu drag propunerea de a fi parteneri ai proiectului „Educație online”, inițiat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Dat fiind că acest proiect de anvergură este adresat copiilor din ciclul preuniversitar, le-am oferit spații, experiența noastră și expertiza pe care o aveam pentru a lansa acea platformă. Ulterior, ne-am gândit să avem o platformă similară și la Universitatea Tehnică. În Strategia de Informatizare a UTM ne gândeam la un moment dat să creăm un repozitoriu de conținuturi digitale, cum ar fi lecții video înregistrate de profesorii noștri – prelegeri, seminarii, laboratoare. Preconizam să introducem și laboratoare virtuale sau cu realitate augmentată. Toate aceste idei, pe atunci la nivelul unor planuri frumoase, au fost „grăbite” de pandemie – situația ne-a făcut să le implementăm mult mai repede.

Din 14 septembrie, mai multe instituții de învățământ superior și-au trecut o parte din activități în auditorii, în special seminariile, lucrările practice, stagiile de practică,. La ora actuală, 16 universități implementează sistemul mixt de studii, ceea ce înseamnă că cca 6500 de studenți urmează cursurile teoretice online, iar cele practice – în sălile de cursuri. Celelalte universități, pe parcursul lunii  septembrie,  își vor continua studiile în regim online, iar din octombrie se vor conforma deciziilor pe care le vor adopta în curând. E o situație complicată atât pentru profesori, cât și pentru studenți, iar acolo unde orele în auditorii au fost acceptate, studenții sunt fericiți și le frecventează cu bucurie – o bucurie și pentru posibilitatea de a se revedea după o perioadă îndelungată, de a comunica, a se exprima.

Nadejda VELIȘCO, șef Direcție învățământ superior din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a subliniat că acest proces de regândire și reorganizare a studiilor a necesitat o reevaluare a resurselor. Pe 15 septembrie, a fost lansat proiectul „Învățământul superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială – un partener constant, iar acum două zile ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor ȘAROV, a avut o convorbire online cu directorul Oficiului Băncii Mondiale din RM. E unicul proiect finanțat de BM în valoare de 35,7 milioane de Euro. Proiectul este destinat instituțiilor de învățământ superior, precum și colegiilor cu profil pedagogic, având și o importantă componentă legată de piața muncii. Principalele obiective ale proiectului se axează pe dezvoltarea standardelor de calificare, consolidarea procesului de acreditare a instituțiilor de învățământ superior, cu un accent deosebit pe programele de master și cele de doctorat – un suport important pentru Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, proces care va culmina, peste 2-3 ani, cu înregistrarea ANACEC în Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior. O componentă importantă a acestui proiect ține de consolidarea infrastructurii universitare, dar și de investițiile în această infrastructură. Este vorba despre înființarea unor centre dedicate viitorilor profesori, o atenție deosebită în acest sens fiind acordată instituțiilor cu profil pedagogic. În centrul atenției se află și consolidarea sectorului IT, domeniul sănătății, dar și profesiile inginerești, respectiv și programele de studii în aceste 4 domenii prioritare pentru economia națională. Universitățile care promovează și dezvoltă asemenea programe de studii vor putea beneficia de granturi în valoare de 2 milioane de Euro, pentru investiții în sistem.

În condițiile actuale de pandemie, universitățile au fost primele care au implementat un sistem modern de predare: online sau un mix al online-ului și clasicului. Un mare plus în acest sens l-a avut implicarea anterioară în diverse proiecte, cum ar fi ERASMUS, prin care instituțiile au fost dotate cu calculatoare, programe, platforme media. În consecință, în 3 luni de studii online 90 la sută din cadrele didactice au făcut față cu succes acestui proces, iar 85 la sută din studenți s-au inclus efectiv în activitățile online sincrone sau asincrone. Cea mai solicitată platformă online este MOODLE, preferată de 19 din cele 24 de universități. Profesorii au depus un efort colosal pentru a-și trece cursurile pe online – le-au regândit în acest nou format, le-au plasat pe platforme, au verificat în ce măsură studenții le pot accesa, asimila, iar acum mențin un dialog continuu cu discipolii lor, fapt pentru care dna Nadejda VELIȘCO le-a mulțumit, în numele MECC, pentru acest efort deosebit.

Online-ul a marcat plenar și procesul Admiterii. Candidații la studii s-au adaptat din mers noilor condiții de depunere online a dosarelor, iar rezultatul final a surprins: în anul curent au fost înmatriculați cu 300 de studenți mai mult decât în anii precedenți.

Pandemia a impus reguli epidemiologice stricte și în căminele studențești. Cazarea în cele 74 de cămine cu cca 14 mii de locuri disponibile s-a făcut pe etape, favorizați în acest sens fiind studenții proaspăt înmatriculați la anul I. La moment, în cămine sunt cazați 6500 de studenți, iar procesul continuă. O altă noutate survenită în cămine este reducerea numărului de paturi în camere – actualmente nu mai avem camere cu 3 paturi, numărul maxim admis fiind de 2.  Pe lângă respectarea în acest fel a distanței sociale, în cămine se efectuează continuu procedurile de dezinfectare, termometrie etc.

LECȚII ÎN FORMAT VIDEO PENTRU STUDENȚII ANULUI I

După două săptămâni de studii online, din 14 septembrie UTM și-a reluat activitatea în regim mixt. A fost elaborat un orar special pentru a evita aglomerarea sălilor de curs. Prelegerile se predau în anumite zile, iar studenții le pot audia online, de acasă, frecvența fiind  urmărită după QR-codurile și parolele accesate.  Orele de laborator și lucrările practice se fac la facultate. În auditorii s-au făcut marcaje necesare pentru  a fi respectată distanța socială. Înainte de fiecare oră încăperile se aerisesc și dezinfectează.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN:

– În ultimele 2-3 luni am monitorizat desfășurarea învățământului online și am identificat unele provocări. Am sesizat importanța învățământului digital, or de multe ori, anterior, cadrele didactice se bazau pe conținuturile de pe format hârtie, pe când în învățământul online conținutul digital/suportul electronic este indispensabil. În luna iunie am început pregătirile pentru proiectul „Educație online”, un proiect de anvergură, foarte util pentru UTM, filmând lecții video ale profesorilor noștri, adresate în primul rând studenților anului I. Astfel, au fost create 5 echipe de filmări, echipe de redactare a conținutului audio-video, grafică, precum și echipe metodologice pe toate domeniile predate în anul I: matematică, fizică, mecanică, chimie, informatică, desen tehnic și grafică inginerească. Actualmente avem peste 1000 de ore filmate, care vor fi disponibile studenților. Totodată, suntem deschiși să oferim aceste conținuturi video și studenților de la alte universități. Mai mult. Am înregistrat un număr impresionat de accesări și din România. Urmează să actualizăm statisticile, însă interesul din țările din regiune ne bucură.

DEZVOLTAREA SERVICIILOR INFORMAȚIONALE

UTM este o umbrelă de intenții din mai multe puncte de vedere, iar adaptarea la noile situații nu a fost niciodată o problemă pentru UTM. Care sunt prioritățile universitare pentru noul an de studii 2020-2021?

Dinu ȚURCANU, prorector UTM informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare:

– Criza ne-a adus și noi oportunități educaționale, în special utilizarea pe scară largă a instrumentelor digitale, pe care le vom utiliza la scară largă și după revenirea totală din această situație, atât în procesul de studii, cât și pentru formarea continuă. Instruirea online, care deocamdată nu este acreditată în RM, este foarte apreciată de către studenți. Lecțiile video sunt importante atât pentru cei care au absentat de la ore din diferite motive, cât și pentru recapitulări, în deosebi pentru pregătirile de examene. În perspectivă preconizăm să înregistrăm lecții video și pentru alte discipline, pentru următorii ani de studii. Astfel că implementarea și dezvoltarea instrumentelor și serviciilor informaționale va simplifica, dar și va tehnologiza procesul de studii.

 

Citește mai mult pe utm.md

STUDENȚI AI UTM – DEȚINĂTORI AI BURSELOR PREŞEDINTELUI, REPUBLICII ȘI GUVERNULUI

În ședința de astăzi, 23 septembrie, Guvernul RM a aprobat listele celor mai buni studenți ai instituțiilor de învățământ superior din RM care în anul de studii 2020-2021 vor primi Bursa Republicii în valoare de 1600 de lei, Bursa Președintelui – 1455 de lei și Bursa Guvernului – 1335 de lei pe lună. Printre bursierii de merit sunt și 8 discipoli ai Universității Tehnice a Moldovei. 

 

Cu mândrie și alese sentimente de apreciere, aducem în atenția publicului numele celor care ne fac cinste prin rezultatele lor excepționale la studii și în activitățile extracurriculare:

Bursa Președintelui Republicii Moldova

ZUBCU Mircea – ciclul I, anul IV, specialitatea „Design industrial”.

Bursa Republicii

GUŢU Crina – ciclul I, anul III, specialitatea „Tehnologia și managementul alimentației publice”;

ROŞCA Neonil – ciclul I, anul IV, specialitatea „Calculatoare și rețele”.

Bursa Guvernului

GOMENIUC Alina – ciclul I, anul IV, specialitatea „Inginerie software”,

BAIDAN Liliana – ciclul II, anul II, specialitatea „Drept imobiliar și cadastral”,

TELEMBICI Ecaterina – ciclul I, anul IV, specialitatea „Design industrial”,

FISTIC Cristofor – ciclul I, anul IV, specialitatea „Inginerie software”,

BONTA Alexandr – ciclul I, anul III, specialitatea „Tehnologia informației”.

 Felicitări și multă perseverență în continuare, dragi bursieri de merit!

 

Citește mai mult pe utm.md

UN PARTENERIAT SOLID: UTM – ESET ROMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei și implicit Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) au primit, pe  17 septembrie, vizita reprezentanților Centrului de Cercetare și Dezvoltare din Iași a Companiei slovace de soluții de securitate cibernetică ESET Iași, România (https://www.eset.com/int/) – Ovidiu Andrei CIUBOTARU, director, și Eugen Alexandru IRIMIEA, inginer software.

 

Vizita s-a realizat în contextul lansării proiectului Forță de muncă calificată pentru sectorul IT din Moldova: educație digitală pentru tinere” (https://en.migrationagency.eu/projekty), lansat în cooperare cu SlovakAid și Agenția Europeană pentru Migrație (EMA) în care se preconizează crearea unei Academii de Securitate Cibernetică.  Academia ESET imprimă speranțe administrației universitare de a crea un nou pol de excelență dedicat studiului și cercetării domeniului securității cibernetice.

În  cadrul vizitei au avut loc discuții privind reperele esențiale ale planului de acțiuni, precum și prezentarea spațiului dedicat Academiei. Proiectul presupune dezvoltarea în comun, ESET-UTM, a unui curs de securitate cibernetică și tehnologii ESET dedicat studenților FCIM. UTM este reprezentată în proiect de  către prorectorul Dinu ȚURCANU, decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ (coordonator de grup), șefa Centrului de cercetare și inovații în cibernetică, conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI și șefa programului „Securitatea Informației” Rodica BULAI. Cursul va fi plasat în spațiul virtual de studii al Facultății CIM, ELSE (https://else.fcim.utm.md) și va putea fi accesat de către toți studenții interesați.

Această nouă disciplină de studii ar putea fi inclusă în planurile FCIM ca opțională. Proiectul pilot va presupune însă, inițial, doar cincisprezece studenți selectați pentru instruire, din care cinci, cei mai buni, vor merge la un stagiu în cadrul companiei ESET (Iași/Bratislava).

Directorul ESET Romania, domnul Ovidiu Andrei CIUBOTARU, a declarat că UTM se remarcă printre universitățile din țară în ceea ce privește cooperarea cu sectorul privat. La rândul său, rectorul UTM, prof. univ.,  dr. hab. Viorel BOSTAN, a afirmat că atragerea noilor parteneriate devine, indiscutabil, o caracteristică-cheie a UTM, având scopul de a determina tinerii și tinerele pasionate de IT să-și continue studiile de licență și master la UTM, universitate care acum oferă și oportunitatea unui stagiu în această companie IT de top din Slovacia.

Foto: Dorina PANTAZ

 

Citește mai mult pe utm.md

FCIM ARE 4 CEI MAI BUNI STUDENȚI AI ȚĂRII – BURSIERI DE MERIT 2019-2020 NOUTĂȚI

Centrul de Informații Universitare a anunțat învingătorii celei de-a XXIV-a ediții a Programului Burse de Merit – cei mai buni studenți ai țării în anul de studii 2019-2020! În lista celor 50 de tineri merituoși se regăsesc și 13 discipoli ai Universității Tehnice a Moldovei printre care 4 discipoli ai Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică: Adrian BÎRNAZ, Vladislav KOVALSKII, Ion MALEAR,  Ion SAMOIL.

Citește mai mult

ONLINE TECH COURSES with Endava Mentors

Upgrade your skills in IT with Endava mentors!

Join our online free of charge Tech Courses and benefit from learning with professionals!

Programme Highlights:

 ■ For students in the last two years of study

 ■ Applicants will go through a selection process in the form of a discussion or a test

 ■ Places are limited to 25 seats for each course

 ■ Courses will take place online, twice per week, after 6 PM

WHAT YOU WILL LEARN:

■ Java Core (basic Java programming concepts);

 ■ Java frameworks and main stream technologies (Spring, Hibernate);

 ■ Data migration, logging, monitoring;

 ■ Useful tools and libraries acquaintance (Maven, Git, Jenkins, Kibana, Grafana);

 ■ Real app developing from zero – presenting best coding practices and design decisions;

SEE MORE & APPLY

 WHAT YOU WILL LEARN:

■ A real-time project – payment system, developed step by step, and hosted in Cloud.

 ■ .NET Core 3.1 in a pair with Blazor WebAssembly;

 ■ Clean code and low-level architecture design;

 ■ ORM: Entity Framework Core;

 ■ Dependency Injection;

 ■ MediatR;

SEE MORE & APPLY

 

WHAT YOU WILL LEARN:

 

■ Testing fundamentals & Test Analysis

■ Performance Testing

■ Automation Testing

SEE MORE & APPLY

AM REVENIT ÎN SĂLILE DE CURSURI!

Bucuria revederii în prima zi de studii a prevalat, ieri, de-asupra incomodității de a purta măști, a precauției deosebite de care nu știam până la Covid. O bucurie așteptată de-o vară și-o primăvară! O bucurie pe care și Universitatea le-a arătat-o discipolilor săi prin aspectul proaspăt renovat, căile de acces noi-nouțe și, mai nou, spații de studii și agrement în aer liber. Condiții favorabile pentru implementarea învățământului mixt, pe care și-l propune UTM.

 

La Facultatea Urbanism și Arhitectură studenții au declarat că s-au simțit ca altădată – repartizarea câte unul în bancă la orele practice aici nu e o noutate. Doar măștile aveau să trădeze o atmosferă mai neobișnuită. Bucuria revenirii la studii a fost întregită și de posibilitatea de a ieși din auditorii, la o lecție de desen în fața blocului, în aer liber, profitând de razele blânde ale soarelui, care s-au reflectat ulterior și în lucrări. Cu această ocazie, studenții grupei academice ARH-192 au mulțumit pentru mobilierul confortabil din fața blocului de studii nr. 9.

La o lecție în auditoriu i-am surprins și pe studenții grupei academice DTP-191, Departamentul Design și Tehnologii Poligrafice, Facultatea Textile și Poligrafie, în plină elaborare de soluții pentru obiectivele prestabilite. Este de apreciat starea lor de spirit: „Suntem în sălile facultății, suntem creativi și dornici de afirmare!”

În campusul Râșcani, pe lângă multiplele transformări și modernizări, studenții au menționat în special organizarea zonelor de recreere cu foișoare proiectate și realizate de inginerii UTM – pregătiri care întregesc bucuria revenirii la studii. Și auditoriile, după renovare, au devenit mai prietenoase. Iar pentru ca studenții să nu formeze cozi pe lângă orar, interesându-se ce pereche urmează, au fost generate QR coduri speciale. Acestea pot fi scanate cu un smartphone, iar telefonul afișează imediat orarul în format electronic. Astfel, îmbulzeala pe holuri este evitată întru respectarea măsurilor anti-covid. Acum, moto-ul „Tu ești primul responsabil de sănătatea ta!” e parte din fiecare dintre noi.