O nouă lucrare științifică face cinste UTM pe arena internațională

Profesorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, lect. univ., drd. Nicolai ABABII, lect. asist., drd. Nicolae MAGARIU, prof. univ., dr. Victor ȘONTEA propulsează, din nou, Universitatea Tehnică a Moldovei pe plan internațional cu o nouă lucrare științifică publicată în prestigioasa revistă ACS Applied Materials and Interfaces cu factor de impact 9.229. https://doi.org/10.1021/acsami.1c04379

 

În această lucrare de peste 100 de pagini – „TiO2/Cu2O/CuO Multi-Nanolayers as Sensors for H2 and Volatile Organic Compounds: An Experimental and Theoretical Investigation”, axată pe rezultatele cercetărilor profesorilor UTM în colaborare cu cercetători de la Kiel University, Germania, University of Central Florida, SUA, University of Leeds, United Kingdom, Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Germany, PSL Université din Franța, University of Brescia, Italia, National Center for Biomedical Engineering, Moldova, Universitatea Sumy din Ucraina, Utrecht University din Olanda, autorii revin asupra heterostructurii fazelor mixte de TiO2 / CuO / Cu2O obținute printr-o abordare ușoară, rentabilă, simplă și fiabilă prin pulverizare-recoacere. Fazele de semiconductori amestecate cu oxid mixt sunt nanocristaline și sunt preferate pentru aplicațiile de detectare. Efectul diferitelor grosimi asupra performanțelor senzorului este raportat și pentru heterojuncția cristalină cu strat stratificat Cu2O / CuO.

Metoda prezentată permite prepararea nanomaterialelor de înaltă calitate cu diferite compoziții și faze cristaline. Aceste rezultate oferă dovezi că pelicula subțire de TiO2 depusă protejează senzorul, mărind durata sa de viață. Astfel, straturile ultra-subțiri de TiO2 depuse deasupra Cu2O / CuO utilizând metoda de piroliză prin pulverizare pot fi utilizate pentru stabilizarea pe termen lung a funcționalităților senzorilor pentru a oferi protecție împotriva coroziunii la temperaturi ridicate și aplicații extinse în electronica aplicată, microelectronică și în ingineria biomedicală. Studiul teoretic al afinității compușilor organici volatili COV și H2 față de heterostructurile binare și ternare arată că adsorbații interacționează molecular cu suprafața senzorilor. Energiile de adsorbție calculate ale COV și H2 explică răspunsul lor diferit al gazului găsit în experimente. În așa mod, aceste rezultate ale profesorilor departamentului MIB, FCIM, al UTM în colaborare cu savanții din UE și SUA reprezintă un pas important în domeniul nanoștiinței, microelectronicii, nanotehnologiilor cost-efective, dar și a ingineriei biomedicale pe plan internațional.

Profesorii UTM au stabilit relații internaționale fiabile cu numeroase universități și centre de cercetare științifice prestigioase din Uniunea Europeană și din SUA, la fel și cu țările vecine.

Astfel, studenții ciclurilor 1, 2 și 3, precum și cadrele didactice au posibilitatea de a realiza stagii extinse, a efectua un valoros schimb de experiență, dar și un important transfer de cunoștințe către tinerii studioși de la UTM, în special de la programele de studii din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală și a Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală și Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică în ansamblu asigură procesul educațional în cadrul a trei programe de studii: „Electronica aplicată”, „Microelectronica și nanotehnologii” și „Inginerie biomedicală” de la ciclurile I și II, precum și la alte 5 specialități de la ciclul 3 – Doctorat.

Aceste cercetări, raportate și apreciate la nivel internațional, au fost susţinute parţial de Proiectul G5634, „Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES și de către UTM.

1 Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Center for Nanotechnology and Nanosensors, Technical University of Moldova, 168 Stefan cel Mare Av., MD-2004 Chisinau, Republic of Moldova

2 Functional Nanomaterials, Faculty of Engineering, Institute for Materials Science, Kiel University, Kaiserstr. 2, D-24143, Kiel, Germany

3 Department of Physics, University of Central Florida, Orlando, FL 32816-2385, USA

4 School of Chemistry, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, United Kingdom

5 Faculty of Engineering, Chair for Multicomponent Materials, Christian-Albrechts Universität zu Kiel, str. Kaiserstraße nr. 2, D-24143, 16 Kiel, Germany

6 Institut de Recherche de Chimie Paris-IRCP, Chimie ParisTech, PSL Université, rue Pierre et Marie Curie 11, 75231 Paris Cedex 05, France

7 Department of Information Engineering (DII), University of Brescia, Via Valotti 9, 25133 Brescia, Italy

8 National Center for Biomedical Engineering, Technical University of Moldova, 168 Stefan cel Mare Av., MD-2004 Chisinau, Republic of Moldova

9 Department of Nanoelectronics and Surface Modification, Sumy State University, 2, Rymskogo-Korsakova Str., 40007 Sumy, Ukraine

10 Department of Earth Sciences, Utrecht University, Budapestlaan 4, 3584 CD Utrecht, The Netherlands

Referinţe: Titlul lucrării “TiO2/Cu2O/CuO Multi-Nanolayers as Sensors for H2 and Volatile Organic Compounds: An Experimental and Theoretical Investigation”. Autori: „ Oleg Lupan, David Santos-Carballal, Nicolai Ababii, Nicolae Magariu, Sandra Hansen, Alexander Vahl, Lukas Zimoch, Mathias Hoppe, Thierry Pauporte, Vardan Galstyan,  Victor Sontea,  Lee Chow,  Franz Faupel,  Rainer Adelung,  Nora H de Leeuw, Elisabetta Comini “

ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 27, 32363–32380

https://doi.org/10.1021/acsami.1c04379

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsami.1c04379/suppl_file/am1c04379_si_001.pdf

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

 

Conveier industrial la FCIM-UTM

Pe 23 iulie 2021, la Centrul de Cercetare și Instruire CIRCLE, Departamentul Ingineria Software și Automatică, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost lansat conveierul industrial, achiziționat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) „Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor ciber-fizice”, cu suportul companiei Inther Software Development.

La eveniment a participat expertul internațional pentru cooperare și dezvoltare a companiilor mici și mijlocii, Elisabeth (Liesl) MUENCH, care a menționat importanța colaborării și cooperării companiilor cu universitățile pentru o dezvoltare durabilă și eficientă bazată pe cercetare, proiectare, implementare.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a subliniat că unul din pilonii strategici de dezvoltare a UTM este integrarea cu industria. Formarea unor specialiști competitivi pe piața muncii în domeniul ingineriei este imposibilă fără o colaborare cu mediul de afaceri, cu integrarea tehnologiilor din industrie în procesul de educație. Domeniul TIC presupune atât tehnologia informației, sisteme de comunicație, cât și automatică, robotică, informatică industrială etc., iar dezvoltarea acestor domenii contribuie la formarea unor specialiști calificați.

Decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, a venit cu un cuvânt de mulțumire în adresa companiei ISD pentru suportul oferit în achiziționarea și instalarea conveierului în incinta laboratorului de Ingineria sistemelor automate DISA. Astfel, în noul an de studii studenții de la programele „Automatică și informatică”, „Robotică și mecatronică” vor avea posibilitatea să-și dezvolte competențe practice prin realizarea unor proiecte reale pe un conveier industrial.

Șeful Departamentului ISA, conf. univ., dr. Ion FIODOROV, a mulțumit companiei ISD pentru colaborarea de durată cu DISA și suportul oferit în formarea tinerelor generații de ingineri automatiști prin dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice în cadrul cursurilor de formare continuă, seminarelor și atelierelor de lucru, ce țin de programarea PLC și automatizări industriale, dar și a diverselor concursuri studențești.

Directorul companiei ISD – Inther Software Development, Radu CORLĂTEANU, a subliniat importanța dezvoltării colaborării cu UTM, contribuind la procesul educațional în domeniul ingineriei prin asigurarea transferului de cunoștințe pentru formarea specialiștilor înalt calificați. În decurs de câteva săptămâni, echipa ISD, împreună cu studenții UTM, au instalat și ajustat cerințelor educaționale acest sistem. Respectiva versiune de conveier este una mai mică, în comparație cu cea industrială, însă are exact aceeași logică în spatele ei. Conveierul poate fi programat și configurat în vederea simulării diferitelor situații practice din industrie.

 

FCIM celebrează absolvenții

La data de 15.07.2021, atenția întregii comunități universitare a fost îndreptată spre FCIM – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Într-un cadru de zile mari, FCIM și-a celebrat absolvenții promoției din anul curent. Înmânarea festivă a diplomelor de licență a constituit un prilej fericit pentru studenți de a-și exprima considerația și gratitudinea pentru profesorii care i-au îndrumat de-a lungul studiilor, părinților care i-au crescut, prietenilor care i-au susținut. A fost un moment oportun și pentru profesori de a le dori discipolilor drum bun în viață și a le transmite îndemnul de a păstra etern dragostea pentru carte, amintindu-le că sunt așteptați din nou în aulele universitare, la ciclul II – Masterat.

Bucuria sărbătorii avea să-i readucă în prim-plan și pe absolvenții de altă dată, de acum două decenii, care de-a lungul timpului nu s-au lăsat despărțiți de Alma Mater. Nume cunoscute, veritabili profesioniști, care și-au legat strâns destinul de Universitatea și Facultatea care i-a format:

Radu MELNIC, cel care, aflându-se la conducerea CEGHID – Centrului Universitar de Informare și Ghidare în Carieră, dar și a Comisiei de Admitere, veghează mereu asupra promovării imaginii Universității Tehnice a Moldovei în rândul tinerilor din întreaga țară și a completării an de an a noilor contingente universitare.

Dumitru CIORBĂ și-a asumat cu pietate conducerea facultății care l-a lansat, valorificând imaginea și prestigiul acesteia în continuare.

Daniela ISTRATI conduce o verigă importantă din cadrul FCIM – Filiera Francofonă Informatica – la Filière Francophone Informatique, care, prin coincidență, a consemnat ieri Ziua Națională a Franței, țara de care suntem îndrăgostiți de secole, a cărei limbă și tradiții stau la baza acestei subdiviziuni universitare.

Rodica BRANISTE, lector universitar, responsabilă a unui important program de studii din cadrul FCIM – „Managementul informației”.

La mulți ani, FCIM! Multe promoții de succes în viitor!

Apel de Conferință

Colaboratorii Universității Tehnică a Moldovei au primit invitația de a participa   fizic sau online la Conferinta Internationala in Domeniul Stiintei si Tehnologiei, care va fi organizata  la 8-10 septembrie 2021 in Muntenegru http://iconst.org/. Lucrarile vor fi publicate in culegerea de lucrari indexata in Web of Science.

Domeniile de baza:

  • Stiinte ingineresti si tehnologii,
  • Stiinte ale naturii,
  • Stiinte ale vieti.

Termenul limita de inregistrare si achitare a cotei de participare (early registration) – 30 iunie, (late registration) – 30 iulie.

Nu ratati ocazia sa diseminati rezultatele obtinute in cadrul proiectelor de cercetare.

Spartachiada salariaților UTM editia 2021 și-a desemnat câștigătorii

În perioada 23 – 24 iunie 2021, la UTM s-a desfășurat Spartachiada salariaților, ediția din acest an având genericul „Întotdeauna uniți, întotdeauna spre noi victorii”. Angajați ai diferitelor subdiviziuni universitare s-au manifestat în cadrul a 5 probe de sport: volei mixt, mini fotbal (bărbați), joc de dame (b/f), tenis de masă (b/f), darts (b/f).

 

Organizarea și desfășurarea Spartachiadei a fost asigurată de Comitetul Sindical al salariaților UTM (Comisia Activități Sportive de masă), iar desfășurarea nemijlocită a competițiilor – de Colegiul de Arbitri și Comisia ASM din cadrul CS UTM, cu suportul Departamentului Educație Fizică și Sport al UTM.

La festivitatea de deschidere a Spartachiadei salariaților UTM și la cea de premiere a câștigătorilor au fost prezenți rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,  și președintele Comitetului Sindical al salariaților UTM, conf. univ., dr. Viorica URSU.

În mesajul de salut, dl rector a susținut inițiativa CS al salariaților UTM de a organiza acest eveniment sportiv de amploare, subliniind că după o lungă perioadă de izolare generată de pandemie, toți sunt dornici și nerăbdători să se revadă într-o atmosferă prietenoasă, participând la diverse probe stabilite pentru ediția 2021 a Spartachiadei salariaților UTM. Dorindu-le victorii frumoase, dl rector a încurajat angajații UTM să participe la asemenea evenimente în număr cât mai mare, dat fiind că sportul fortifică colectivele și le  solidarizează.

CS al salariaților UTM aduce sincere mulțumiri pentru susținerea și organizarea Spartachiadei salariaților UTM, ediția 2021 dlui rector Viorel BOSTAN, dlui Veaceslav PROZOROV (președintele Comisiei activități sportive de masă din cadrul Comitetului Sindical al salariaților UTM), dlui Anatol PAPUSOI (șef Departament Educație Fizică și Sport, UTM), echipei de arbitri (Departamentul Educație Fizică și Sport, UTM), echipelor participante (FET/FCIM, DT, Rectorat, FIMIT, FTA, FEIE, FUA, FTP), președinților Birourilor Sindicale (Daniela ISTRATI, Serafima SOROCHIN, Ana MARCHITAN, Lucia UNTILA, Igor ROTARU, Larisa NECULA, Ina DOBREA, Elena MANȚUC, Elena URSU), dar și tuturor suporterilor care și-au susținut echipele favorite.

Lista câștigătorilor celor 5 probe sportive poate fi accesată aici – LISTA Câștigătorilor

Galeria foto a fost partajată în link-urile de mai jos – Foto credit: Dorian Saranciuc:

Citește mai mult pe utm.md

Endava Internship Programme | Autumn 2021

The Endava Internship Programme is an exciting opportunity to kick-start your career in IT, consolidate your knowledge and develop new skills. It will be an intensive 3-month, 5 days/week, 6 hours/day training period.

What is the Programme about?
Under the guidance and support of a mentor, you will have the opportunity to improve your technical and soft skills, gain valuable practical experience, working on a real project. The programme offers professional development & hands-on training, networking opportunities with people throughout the business including multiple projects & social events, and the consideration for full-time employment. Following the successful completion of the programme, you will have the opportunity to be offered a full-time employment in Endava.

Who is encouraged to apply? 
Fresh graduates, students in the last year or enrolled in a Master Programme, IT enthusiasts, young specialists , or professionals looking for a career shift to the IT industry, regardless of background and  experience. People with an analytical mindset, being oriented to problem-solving and smart solutions.

What can you expect from the Programme?
■ Supportive work environment: Be matched up with our senior colleagues who will pass on to you their knowledge and expertise
■ Technical excellence: Gain cross-functional skills from our online and in-person training sessions, pass-it-on, workshops and interaction with Endava professionals to gain industry insight
■ The growing environment: Get hands-on experience, comprehensive introduction to our business and be exposed to international projects while operating in an Agile environment
■ Culture of collaboration: Ask questions, receive constructive feedback, learn how to collaborate, make new friends, and create a thriving network

Apply to one of the opportunities below and get a head start on your career.

Have you got questions about the Endava Internship process? Please check out our FAQ page.

TESTING
Automation Testing

Study Materials HERE

DEVELOPMENT
Front-End Development
Study Materials HERE

Java Development
Study Materials HERE

.NET Development
Study Materials HERE

Android Development

Study Materials HERE

iOS Development
Study Materials HERE

APPLICATIONS MANAGEMENT
Applications Management Analyst
Study Materials HERE

Applications Management Java Engineer
Study Materials HERE

Applications Management .NET Engineer
Study Materials HERE

DevOps Engineer Applications Management
Study Materials HERE

DATA
Data Engineer

Study Materials HERE

 

PROGRAMME HIGHLIGHTS

Applications open: July 30, 2021

Start Date: Mid September, 2021

Duration: 3 months, 5 days/week, 6 hours/day

 

If you have any questions about the Endava Internship process, please check out our FAQ page.

 

 

Licența -2021. FCIM. Proiectări hardware și software pentru Agricultura 4.0

În perioada 16-17 iunie 2021, studenții programului de studii Automatică și Informatică din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică și-au susținut proiectele de licență, fiind înalt apreciate de Comisia de Licență (președinte – dr. Victor CHEIBAȘ, director, Centrul de Știința și Inginerie ,,InformInstrument” SA).

În cadrul proiectelor de licență studenții-absolvenți au demonstrat capacități de proiectare hardware și software a sistemelor automate de conducere cu diverse procese tehnologice, cum ar fi cel de îmbuteliere cu apa potabilă, de tratare electrolitică a caroseriei automobilelor sau de fabricație a asfaltului.

De asemenea, au fost dezvoltate și proiecte de licență privind Agricultura 4.0, în cadrul cărora studenții și-au propus automatizarea completă a procesului de cultivare a culturilor agricole în miniseră, cu implementarea algoritmilor din inteligență artificială.

Un subiect care i-a vizat nemijlocit și care ar putea avea impact și asupra promoțiilor ce vin după ei s-a referit la înregistrarea automată a prezenței studenților în laborator, idee  care ar putea fi extinsă și pentru aulele mai mari, atunci când procesul de studii va fi reluat integral cu prezența fizică în spațiile de studii, ceea ce ne dorim cu toții foarte mult.

Mândri de rezultatele frumoase înregistrate în cadrul proiectelor de licență de către discipolii lor, profesorii le-au dorit mult succes în explorarea domeniului ingineresc în continuare, invitându-i să-și continue studiile la programele de Master la FCIM.

 

Apel de burse post-doctorale Marie Skłodowska-Curie

Universidad Complutense de Madrid lansează apel la bursa postdoctorală  Marie Skłodowska-Curie în cadrul proiectului Horizont Europe.

https://oficinaeuropea.ucm.es/images/template_msca_if/images2020/MSCA-PF_2021_EN.html

Universidad Complutense de Madrid caută postdoctori talentați și ambițioși pentru a aplica la Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF) în cadrul proiectului Horizon Europe. În cadrul acestui proiect puteți apela la peste 200 de grupuri de cercetători din diferite domenii.

https://oficinaeuropea.ucm.es/eoi-ucm/expression-of-interest

Bursele postdoctorale MSCA intenționează să ajute cercetătorii postdoctorali să lanseze cariere academice de succes. Beneficiari de o bursă MSCA la Universitatea Complutense de Madrid (UCM) va permite să câștige experiență în cercetare, să dezvolte independența și maturitatea cercetării, să îmbunătățească abilitățile profesionale și să dezvolte profilul internațional. De asemenea, aceasta permite de a locui într-o capitală europeană dinamică și multiculturală, cu condiții salariale foarte competitive în raport cu costul mediu de viață din Madrid (salariu brut de aproximativ 50.000 EUR).

O caracteristică atractivă a MSCA-PF este flexibilitatea europeană.

Comisia (CE) în stabilirea datei de începere a proiectelor finanțate. Dacă este necesar, această dată ar putea fi amânată până la 18 luni de la semnarea acordului de subvenționare. În prezentul apel (2021), ar însemna că proiectele ar putea întârzia până la mijlocul anului 2023. Bursierii vor putea optimiza data de încheiere a altor contracte de cercetare prin această posibilitate.

https://oficinaeuropea.ucm.es/home-eoi

UCM este cea mai mare universitate din Madrid și una dintre cele mai importante universități de cercetare din Spania. Infrastructurile sale moderne și mediul internațional îl fac ideal pentru tinerii cercetători. UCM va acționa ca instituție gazdă și va oferi, prin intermediul Biroului său de legătură european, sprijin solicitanților pe tot parcursul procesului de pregătire a propunerii:

1) Un ghid complet „Step by Step”  cu toate materialele necesare (de ex. Informații instituționale, videoclipuri și ghiduri despre „Cum să scrii o aplicație de succes în programul MSCA” etc.) pentru a realiza o propunere competitivă.

2) Sprijin în procesul de depunere a cererii (de exemplu, depunerea, redactarea etc.) și * revizuirea profundă a propunerii * de către consilieri experimentați.

3) Mediere între solicitanți și alte servicii ale UCM (de exemplu, Biroul de transfer tehnologic, Unitatea de cultură științifică și inovare, serviciul pentru antreprenoriat etc.).

4) Sfaturi cu privire la problemele de dezvoltare a carierei, în special cu privire la cele legate de * oportunitățile existente de a obține finanțare * dincolo de proiectul MSCA-PF

Mai mult, Biroul european de legătură, care acționează ca un * punct de contact local * al rețelei EURAXESS, va ajuta candidații finanțați cu privire la orice problemă legată de mobilitatea sa.

https://oficinaeuropea.ucm.es/european-office-eoi

Cercetătorii care aplică această bursă trebuie să îndeplinesc criteriile de eligibilitate MSCA-PF.

https://oficinaeuropea.ucm.es/individual-fellowships-msca-eoi

Trebuie să aveți o experiență puternică, proporțională cu experiența dvs. de cercetare, o idee clară a ceea ce veți obține în timpul bursei și o înțelegere reflexivă a nevoilor dvs. de dezvoltare a carierei. Dacă sunteți interesați de oferta dată, contactați grupul de cercetători ale universității UCM și găsiți cel care se potrivește cel mai bine intereselor dvs.

https://oficinaeuropea.ucm.es/eoi-ucm/expression-of-interest

Odată ce ați decis, trebuie să contactați direct supervizorul științific corespunzător. Unele oferte caută un anumit profil sau solicită anumite documente – vă rugăm să rețineți acest lucru!

După ce un supervizor este de acord să vă susțină ca candidat, puteți începe pregătirea unei propuneri de proiect.

 

Aviz concurs de proiecte Moldo-Belarus 2022-2023

În contextul concursului de proiecte tehnico științifice comune Moldo-Belaruse pentru anii 2022-2023:

http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-moldavskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2022-2023-gody.php

Profesorii de la Universitatea de Stat Mogilev în numele A.A. Kuleshova, ne invită să conlucrăm pentru participare la concursul de proiecte în domeniul.

5.2. Tehnologiile informației și comunicațiilor și tehnologiile interdisciplinare.

Cei coineresați de ideia de a crea un sistem interactiv de informații și analize pentru evaluarea calității sistemelor ierarhice complexe puteti accesa posta electronica chegerova@msu.by

LICENȚA-2021. PRIMA PROMOŢIE DE ABSOLVENŢI ÎN ROBOTICĂ ŞI MECATRONICĂ LA DIIS-FCIM-UTM

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor (șef departament: conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică își înscrie în palmares prima promoţie de absolvenţi ai programului de studii „Robotică şi Mecatronică”.

 

Pe 12 iunie 2021, cei 9 absolvenţi ai programului respectiv și-au susţinut cu brio tezele de licenţă.

Comisia de licenţă (presedinte – Nicu ROMAN, MechatronicsInnovationCenter) a evaluat efortul studenţilor gr. RM-171 pe parcursul a celor 4 ani de studii. Demonstrând vaste cunoștințe în domenii de vârf ale celei de-a Patra Revoluții Industriale, numită generic Industria 4.0, cum ar fi sisteme robotice şi mecatronice, roboți autonomi inteligenți, proiectarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii în sisteme robotizate integrate, dar și aptitudini de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei sistemelor robotice şi mecatronice, absolvenții au abordat în tezele lor de licență diverse tematici din domeniul Roboticii, de la  platforme mobile, sisteme de dirijare autonomă a dronelor şi procesare a imaginilor sau agricultura inteligentă, cum ar fi lucrarea „Sistem smart de irigare” (autor: Gheorghe ȚUȚUIANU; cond.: conf. univ., dr. Igor CALMÎCOV), până la cele mai sofisticate sisteme de interacţiune Om-maşină – de exemplu, lucrarea „Sistem interactiv Om-robot în baza comenzilor vocale” (autor: Dorin OLARI, cond.: conf. univ., dr. Victor ABABII) etc.

Astfel, absolvenții au demonstrat în lucrările lor că Robotica este o profesie a Viitorului, iar la UTM IngineriiCreeazăViitorul!

Citeşte mai mult pe utm.md