Startup Academy UNI – Antreprenoriatul tech pentru studenții UTM

Talentul, potențialul și aspirațiile tinerilor din Republica Moldova sunt premise care permit dezvoltarea sectoarelor dinamice și profitabile ale economiei naționale. Iată de ce, TEKWILL își centrează eforturile pentru încurajarea antreprenoriatului în rândul noilor generații. În anul de învățământ 2021-2022, cu suportul proiectului în 4 universități din Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul care predau IT-ul sau domeniile conexe, va fi predat antreprenoriatul – una dintre direcțiile de investiții ale proiectului, cu suportul partenerilor de dezvoltare USAID și Suedia.

Ana Chirița, directoarea proiectului TEKWILL: „Considerăm că promovarea culturii antreprenoritului în țara noastră poate genera rezultate pozitive dacă este corelată cu educarea tinerilor și dezvoltarea competențelor conexe. Integrarea unui curs dedicat în domeniu este mai mult decât o necesitate pentru viitorii specialiști, așa cum universitățile din Moldova se confruntă cu diverse provocări legate de schimbare sau performanță ș.a. Ne dorim ca studenții să învețe mai multe despre antreprenoriat, să aducem schimbare de viziuni, cunoștințe și abilități, pentru susținea dezvoltării unei economii digitale. Or, actualmente, viitorii profesioniști, au nevoie să obțină noi competențe pentru a fi mai competitivi pe piața muncii și a genera produse inovative și utile societății, cu ajutorul tehnologiilor informaționale.”

Din luna octombrie a acestui an, 40 de studenți vor beneficia de cunoștințe și ghidaj antreprenorial în cadrul proiectului. Cursul este implementat cu scopul de a fi integrat în programul educațional de bază și certificat în diploma de licență.

Proiectul pilot va fi implementat în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei

Pentru a răspunde mai bine așteptărilor de cunoaștere a antreprenoriatului a studenților, în cadrul Startup Academy va fi lansată o ediție pilot a programului. Aceasta se va desfășura în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, în perioada martie-mai a anului curent. În cadrul cursului vor participa 10 studenți ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, dar și ai Facultății Inginerie Economică și Business.

Viorel Bostan, rectorul UTM: „Piața muncii este în continuă schimbare, iar viitorii angajați vor trebui să facă față cu brio noilor provocări. Iată de ce, tinerii au nevoie să dobândească mai multe competențe și abilități pentru a putea înregistra succese într-un mediu foarte competitiv. Promovarea spiritului antreprenorial în educație drept una din competențe-cheie îi va încuraja pe tineri să devină mai întreprinzători, să găsească soluții inovatoare la problemele din societate și să creeze produse care să aducă plus valoare în dezvoltarea socio-economică a țării.”

Ce vor învăța studenții?

Programul cuprinde un curs amplu, privind dezvoltarea de afaceri tehnologice și trendurile ecosistemului. Mentori specializați în domeniile IT, business și startup-uri vor ghida participații în crearea unui business de la idee la aplicare. Pe durata acestuia, studenții vor fi familiarizați cu managementul strategic, planificarea financiară, marketing-ul, pitch-ul, atragerea investitorilor etc. Cursul va fi predat în limba engleză, iar procesul educațional va presupune o abordare mixtă de lucru în grup, dar și individual, tinerii fiind stimulați să studieze și să aplice cunoștințele în afara orelor. Participanții vor fi selectați în funcție de ideea generată, nivelul de cunoaștere a limbii engleze și motivația de a participa în program.

„Startup Academy” parte a programului Startup Moldova este o inițiativă educațională dedicată actualilor și potențialilor antreprenori, care este dezvoltată în cadrul Proiectului TEKWILL, cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și a Suediei. Obiectivul de bază al Proiectului „Tekwill”, în calitatea sa de platformă dedicată progresului sectorului IT, este de a asigura un impact major asupra dezvoltării economice a țării prin îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și educaționale ale membrilor societății, dar și a potențialului de cercetare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu cererea de pe piața IT.

Programul pilot Startup Academy UNI se va desfășura în perioada martie-mai, iar mai multe detalii găsești aici: https://startupmoldova.digital/antreprenoriatul-tech-va…/.

 Doritorii de a se înscrie la proiectul pilot trebuie să completeze pe parcursul lunii februarie formularul de aplicare AICI

Data limită pentru aplicare: 25 februarie

 

O NOUĂ LUCRARE ȘTIINȚIFICĂ PUBLICATĂ DE ACS APPLIED MATERIALS AND INTERFACES

Echipa condusă de cel mai recunoscut în lume savant din Republica Moldova, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, face un pas nou pe făgașul internaționalizării UTM, grație activităților de cercetare desfășurate în comun de cercetătorii din cadrul a opt universități: din R. Moldova, Germania, Franța, Norvegia, India, SUA, Japonia.

 

Această echipă internațională, formată ad-hoc de către profesorul UTM-ist Oleg LUPAN, a reușit să-și îmbine eforturile în rezolvarea unei probleme specifice de cercetare în domeniul nanosenzorilor. După 4 runde de recenzări a câte 3-4 recenzenți-experți, lucrarea științifică „Comparison of Thermal Annealing vs Hydrothermal Treatment Effects on the Detection Performances of ZnO Nanowires” – „Comparația efectelor de tratare termică față de tratamentul hidrotermal asupra performanțelor de detectare a nanofilelor ZnO” (în volum de 30 de pagini de tipar) a fost acceptată spre publicare în prestigioasa revistă de specialitate ACS Applied Materials & Interfaces cu factor de impact 8.758 –

(https://pubs.acs.org/articlesonrequest/AOR-WETZ5DJ77UPFWPESX2CR),

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsami.0c19170/suppl_file/am0c19170_si_001.pdf

Potrivit autorilor, lucrarea reprezintă o investigație comparativă a influenței tratamentului post-galvanizare asupra performanțelor de detectare a gazelor unei nanobaghete / nanofir individual ZnO, crescut prin depunere electrochimică și integrat în dispozitive nanosenzoriale. În lucrare, tratamentul hidrotermal în vapori de apă (abur) și tratarea termică convențională au fost utilizate ca tratamente post-creștere pentru a îmbunătăți proprietățile nanomaterialului.

Autorii au studiat proprietățile morfologice, optice, chimice, structurale, vibraționale și de detectare în detaliu cu echipamentele moderne existente la toate cele 8 centre de cercetare de prestigiu din Moldova, Germania, Franța, Norvegia, India, SUA,  Japonia, cu care UTM are relații de colaborare internațională de mai mulți ani. Totodată, ei au determinat experimental și confirmat prin calcule teoretice că prin variația mediului, temperaturii de creștere și a tipului de tratament post-creștere, morfologia este menținută, în timp ce proprietățile optice și structurale arată o cristalizare sporită a nanofirelor. S-a văzut că tratamentul hidrotermal în vaporii de apă afectează proprietățile optice și vibraționale ale materialului, dar și pe cele senzoriale.

După cercetarea nanodispozitivelor bazate pe o nanobaghetă individuală din ZnO, s-a observat că temperatura mai ridicată în timpul procesului de sinteză are ca rezultat un răspuns mai mare la gazul H2 în intervalul de temperatură de funcționare investigat de la 25°C la 150°C. Tratamentul în autoclavă a permis creșterea suplimentară a răspunsului la gaz al senzorilor elaborați cu un factor de ~ 8. Calculele teoriei funcționale a densității (DFT) relevă modificări ale benzilor structurale și electronice ale suprafețelor ZnO ca urmare a interacțiunii puternice cu moleculele de gaz H2.

Rezultatele autorilor demonstrează că dispozitivele de înaltă performanță pot fi obținute din nanofire și nanobaghete de înaltă cristalinitate după tratament hidrotermal. Dispozitivele obținute ar putea fi elementul cheie pentru nanoelectronica flexibilă, electronica portabilă și au atras un mare interes datorită specificațiilor sale unice.

Prof. Oleg LUPAN și discipolii săi, dr. Vasile POSTICA și drd. Nicolae MAGARIU activează la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori a UTM, la care au access toți studenții ciclurilor 1,2,3.

Această lucrare a fost susținută parțial de Universitatea Tehnică a Moldovei și Guvernul Republicii Moldova, ANCD, prin Programul de Stat nr. 20.80009.5007.09. Director de proiect: rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

Cercetători: Oleg Lupan, Nicolae Magariu,  Rasoul Khaledialidusti,  Abhishek Kumar Mishra, Sandra Hansen,  Helge Krüger, Vasile Postica,  Helge Heinrich,  Bruno Viana, Luis Katsuya Ono, Beatriz Roldan Cuenya, Lee Chow, Rainer Adelung, Thierry Pauporté.

Parteneri:

  • Center for Nanotechnology and Nanosensors, Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Technical University of Moldova, Stefan cel Mare Av. 168, MD 2004 Chisinau, Republic of Moldova;
  • PSL Université, Chimie ParisTech, Institut de Recherche de Chimie Paris-IRCP, CNRS UMR8247, rue Pierre et Marie Curie 11, 75005 Paris, France;
  • Functional Nanomaterials, Institute for Materials Science, Faculty of Engineering, Kiel University, str. Kaiserstraße 2, D-24143 Kiel, Germany;
  • Department of Physics, University of Central Florida, Orlando, FL, 32816, USA;
  • Department of Mechanical and Industrial Engineering at Norwegian University of Science & Technology, 74911, Trondheim, Norway;
  • Department of Physics, School of Engineering, University of Petroleum and Energy Studies, Bidholi via Premnagar, Dehradun 248007, India;
  • Department of Materials Science & Engineering, University of Virginia, 395 McCormick-Road Charlottesville, VA-229044, USA;
  • Department of Interface Science, University of Fritz Haber Institute of the Max Planck Society, 14195 Berlin, Germany.

 

Citește mai mult pe utm.md

PREȘEDINTA REPUBLICII MOLDOVA, MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ LA UTM

Excelența Sa, Președinta Republicii Moldova, Maia SANDU, a efectuat, astăzi, o vizită la Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

Întâmpinată cordial de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul Dinu ȚURCANU, șeful CEGHID – Radu MELNIC, decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică – conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, d-sa a vizitat sălile de cursuri, laboratoarele științifice și centrele de excelență ale UTM din campusul academic Râșcani, dar și ineditul magazin universitar ZIPshop.

La FCIM, primii studenți salutați de către Doamna Președintă au fost cei de la FAF – Filiera Anglofonă, surprinși la o lecție cu profesoara lor, Elena GOGOI, coordonator PBL și dezvoltare curriculară. Dialogul s-a axat pe importanța lucrului în echipă, tehnologii, competențe, parteneriate cu mediul de afaceri și imperativele sec. XXI, toate îmbinate perfect în PBL/Învățarea Bazată pe Probleme/Proiecte aici, la UTM.

Doamna Președintă a fost plăcut surprinsă și de atmosfera creativă din cadrul unei lecții practice, studenții explicând că lecțiile „pe viu” contează foarte mult pentru ei, conformându-se totodată rigorilor impuse de criza sanitară, cum ar fi divizarea grupelor, reducerea sau frecventarea orelor în zilele de sâmbătă etc. La rându-i, d-sa a menționat că se bucură să cunoască tineri entuziaști și le-a vorbit despre propria experiență de student în țară și peste hotare. I-a îndemnat să valorifice toate oportunitățile de studii pe care le oferă lumea de astăzi, după care să revină acasă ca să pună umărul la dezvoltarea țării noastre.

Într-o altă aulă era așteptată de către profesorii de la facultățile din campusul academic Râșcani – Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (FIMIT), Tehnologia Alimentelor (FTA), pe care i-a salutat respectuos, spunându-le că se bucură să revadă profesori dedicați. A discutat cu domniile lor  despre provocările curente ale sistemului educațional din Republica Moldova – provocări care sunt ale întregii societăți, mulțumindu-le pentru abnegația cu care își fac munca de formare a noilor generații.

– Noi vom depune toate eforturile ca să creăm condiții mai bune pentru trai și pentru muncă, pentru a lansa afaceri și a asigura acces echitabil la justiție, pentru a aduce investitori care să creeze locuri de muncă bine plătite. La fel de important este să elaborăm un concept clar și incluziv de creștere economică, cu accent pe IMM-uri, care să funcționeze în toată republica. Sunt lucruri simple și firești, care însă pot fi un mare argument pentru noile generații, inclusiv pentru studenții de azi ai UTM, a menționat Doamna Președintă, invitată la un dialog și cu profesorii din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor.

La finele vizitei, d-sa a apreciat cum arată, dar și ce face UTM astăzi și, mai ales, faptul că este o instituție care și-a păstrat spiritul modern și inovator și pe timp de pandemie, reușind să se adapteze la noile realități și să asigure calitatea procesului de studii.

 

 

GEORGE VRAGALEV ȘI ADRIAN GHERMAN, STUDENȚI FCIM, AU LANSAT PLATFORMA ISTUDENT.MD

George VRAGALEV și Adrian GHERMAN, studenți ai anului I, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, au lansat platforma IStudent.md, un proiect care vine să faciliteze promovarea oportunităților de implicare pentru tineri.

 

„Fiecărui student îi este cunoscut sentimentul neplăcut, atunci când ratează un eveniment din cauza promovării insuficiente a acestuia. Iată de ce am hotărât să creăm un site dedicat studenților, în care toată informația despre evenimente va fi ușor de accesat și actualizată constant ”, spune Adrian.

Prin rubrica Calendar, IStudent.md  poate sincroniza evenimentele în calendarul Google. Totodată, tinerii își pot confirma participarea la un eveniment accesând Going și logându-se cu adresa de e-mail, prin care vor primi ulterior notificări despre oportunitatea aleasă.

Profesoara lor, Elena GOGOI, coordonatoare PBL și dezvoltare curriculară, spune că acest proiect reflectă perfect abordarea paradigmei PBL (Problem Based Learning – Învățare Bazată pe Probleme) implementată în cadrul programului de studii „Ingineria Software” de la FCIM.  Prin platforma pe care au creat-o, George VRAGALEV și Adrian GHERMAN demonstrează că implementarea noilor metode de predare PBL bazate pe soluționarea de probleme – probleme reale, neinventate, îi provoacă pe tineri să se lanseze în proiecte, să descopere soluții, să dea dovadă de dedicație, ambiție, scop bine determinat, gestionarea timpului și a conflictelor, abilități de leadership, necesare pentru a face față ritmului accelerat al sec. XXI.

Prin IStudent.md, care este proiectul lor de semestru, tinerii își propun să atingă noi culmi și promit ca până în anul IV vor reuși să revoluționeze domeniul tehnologiilor.

Proud of you, guys!

PREMIILE SENATULUI UTM PENTRU A.U. 2019-2020

În prima ședință din acest an, desfășurată în format online, pe platforma Cisco Webex, Senatul Universității Tehnice a Moldovei a premiat universitarii care în a.u. 2019-2020 s-au evidențiat în diverse domenii didactico-științifice. Cu diplome și premii pentru activitate prodigioasă au fost distinși peste 70 de studenți, doctoranzi și profesori ai UTM.

 

Laureați într-un domeniu de cercetare au devenit 7 profesori. Diploma de gr. I și premiul în valoare de 2500 de lei i-au revenit profesorului și omului de știință în fizica stării solide, microelectronică și nanotehnologii, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

Diplome și premii de gr. II de 1000 de lei au revenit conferențiarilor universitari, doctorilor în științe Sergiu MAZURU – Departamentul Ingineria Fabricației, FIMIT; Aurelia CARPOV – Departamentul Arhitectura, FUA; Aliona GHENDOV-MOȘANU – Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, FTA. Iar diplome și premii de gr. III de 500 de lei au revenit conferențiarilor universitari, doctorilor în științe Ilie NUCA – Departamentul Inginerie Electrică, FEIE; Lilia CHIRIAC – Departamentul Teorie Economică și Marketing, FIEB, Viorica URSU – Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, FCGC.

În domeniul creativității tehnice s-au remarcat cunoscuții profesori-frați, conferențiari universitari, doctori în științe Radu și Oleg CIOBANU – Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor, FIMIT, cărora le-au revenit diplome și premiul de gr. I în valoare de 1500 de lei. Diploma și premiul de gr. II (700 de lei) i-au revenit proaspătului doctor în științe inginerești Vasile POSTICA – Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, FCIM.

Cel mai bun doctorand al anului a fost recunoscut lect. univ. Nicolai ABABII – diplomă și premiu de gr. I (1500 de lei). De diplome și premii de gr. II (800 de lei), în aceeași categorie, s-au învrednicit lect. univ. Victoria DANILA – Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile şi din Piele, FTP; Cristina EFREMOV – Departamentul Energetica; Irina GRUMEZA – Departamentul Alimentaţie şi Nutriţie. Iar diplome și premii de gr. II (500 de lei) au revenit doctoranzilor Andrei PETCO – Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor, FIMIT; Carolina VOLOSATÎI –Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, FCGC.

O listă impresionantă de diplome și premii au scos în evidență cei mai buni studenți ai anului, care s-au evidențiat în domeniile:

creativitate în arhitectură şi design – Mircea ZUBCU, gr. DI-171, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi;

creativitate în design vestimentar – Mihai JANU, gr. DVI-161; Facultatea Textile și Poligrafie;

creativitate în design şi tehnologii poligrafice – Ilinca STRILCIUC, gr. DTP-191M, Facultatea Textile și Poligrafie;

creativitate antreprenorială – Antonina SECUREANU, gr. EI-1607, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (diplome și premii de gr. I, 1000 de lei);

creativitate tehnică – Andrei HOMENCO, gr. SISRC-191, Facultatea Electronică și Telecomunicații  (diplome și premii de gr. I, 1000 de lei); Andrei CIOTU, gr. TCM-161, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi; Vladislav KOVALSKII, gr. MN-161, Neonil ROȘCA, gr. C-171, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică; Arina POPOV, gr. DVI-171, Facultatea Textile și Poligrafie (diplome și premii de gr. Ii, 700 de lei); Victor PÎNZARU, gr. CIC-1601, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru; Irina APOSTOL, gr. IME-161; Ștefan GARABAJIU, gr. EM-19M, Facultatea Energetica și Inginerie Electrică (diplome și premii de gr. III, 500 de lei).

La categoria Cel mai bun proiect (lucrare) de licență s-au evidențiat:

Cristian LUPAN, gr. MN-161, FCIM (diplomă și premiu de gr. I, 600 de lei);

Mihaela STAMATI, gr. DP-1609, FCGC; Sandra PRUNICI, gr. ML-171, FIEB; Maria TISEEVA, gr. DI-162, FIMIT (diplome și premii de gr. II, 400 de lei);

Vladimir VĂRZARU, gr. IMTC-161, FET; Mihai JANU, gr. DVI-161, FTP; Mihaela VÎNTU, gr. TMAP-161, FTA; Irina APOSTOL, gr. IME-161, FE; Petru COSTIUC, gr. CFDP-161, FUA (diplome și premii de gr. III, 300 de lei).

Laureați ai anului universitar în domeniul activității didactice:

prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU – Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, FCGC (diplomă și premiu de gr. I, 3000 de lei);

conf. univ., dr. Sergiu TRONCIU – Departamentul Arhitectura, FUA; conf. univ., dr. Ilie NUCA – Departamentul Inginerie Electrică, FEIE; conf. univ., dr. Aurelia CHIRSANOV – Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA (diplome și premii de gr. II, 1500 de lei);

conf. univ., dr. Silvia GANGAN – Departamentul Telecomunicații, FET; lect. univ. Daniela ISTRATI – Departamentul Informatica si Ingineria Sistemelor, FCIM (diplome și premii de gr. III, 800 de lei).

Laureați în domeniul activității didactice începătoare:

conf. univ., dr. Silvia ANDRONIC – Departamentul Telecomunicații, FET (diplomă și premiu de gr. I, 1500 de lei);

lect. univ. Constantin BOROSAN – Departamentul Inginerie Electrică, FEIE;  conf. univ., dr. Tatiana CAPCANARI – Departamentul Alimentație și Nutriție,  FTA (diplome și premii de gr. II, 1000 de lei);

asist. univ. Sergiu SCROB – Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală (diplomă și premiu de gr. III, 700 de lei).

La compartimentul Cel mai bun manual (curs universitar) al anului au fost desemnați autorii:

conf. univ., dr. Aurelia CARPOV, conf. univ., dr. Sergiu TRONCIU – Departamentul Arhitectura, FUA (diplome și premii de gr. I, 3000 de lei);

conf. univ., dr. conf. univ., dr.  Nicolae MOGOREANU – Departamentul Energie Electrică, FEIE; conf. univ., dr. Tamara NESTEROV – Departamentul Arhitectură, FUA; conf. univ., dr. hab. Vitalie COTELEA – Departamentul Ingineria Software şi Automatică, FCIM (diplome și premii de gr. II, 1500 de lei);

conf. univ., dr. Efim OLARU – Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, FCGC; conf. univ., dr. Vera GUȚU – Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului, FUA; conf. univ., dr. Viorica URSU și conf. univ., dr. Ion ALBU – Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, FCGC (diplomă și premiu de gr. III, 500 de lei).

De titlul Cel mai bun student al anului universitar sau învrednicit:

Vladislav REVEGA, gr. CIC-1701, FCGC; Dragoș PÂNZARU, gr. ARH-171, FUA; Ana PEGZA, gr. C-181, FIEB; Nicoleta VASILIEV, gr. DTP-191, FTP; Maria CERNEI, gr. RST-171, FET; Egor CAZACOV, gr. AI-171, FCIM; Răzvan RAZLOVAN, gr. TE-171, FEIE (diplome și premii de gr. I, 700 de lei);

Caterina MODÂRCA-PACERIȚA, gr. ARH-171, FUA; Vadim VOICOV, gr. CIC-1701, FCGC; Diana MARUSIC, gr. FAF-271, FCIM (diplome și premii de gr. II, 500 de lei);

Octavian LESNIC, gr. ISTGC-181, FUA; Irina TRAVINSCAIA, gr. DP-1806, FCGC; Dragoș PÎNZARU, gr. ARH-171, FUA; Veronica BOLOGAN, gr. IBM-172, FCIM; Angela BEREGOI, gr. TI-172, FCIM (diplome și premii de gr. I, 400 de lei).

Cel mai bun curs plasat pe platforma Moodle aparține autorilor:

lect. univ. Vasile POSTICA, Departamentul Microelectronica și Inginerie Biomedicală, FCIM;  conf. univ., dr. Lilia SAVA, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice, FET (diplomă și premiu de gr. I, 1000 de lei);

conf. univ., dr. Alexandru TARLAJANU, FEIE (diplomă și premiu de gr. II, 700 de lei).

Sincere felicitări profesorilor, doctoranzilor și studenților performeri!

Per aspera ad astra!

Citește mai multe pe utm.md

PENTALOG MOLDOVA INTERNSHIP

Spring is a time for new beginnings and new opportunities. This year, choose to improve your PHP/Java/ Vue.js/JavaScript/ QA know-how!

Pentalog Moldova offers you the chance to join our internship program – starting March 15 – and learn from our awesome tech specialists.

The internship is addressed to students and fresh graduates who pride themselves on having good OOP skills and SQL knowledge. Fluent English or French is a must!

Hurry up and register for an incredible opportunity to update your portfolio – apply before February 19!

 

For more information:

Conferința Științifică Internațională: „CERCETAREA, INOVAREA ȘI DEZVOLTAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”, Ediția a II-a

      Pe data de 16 aprilie 2021 în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, se va desfășura Conferința Științifică Internațională: CERCETAREA, INOVAREA ȘI DEZVOLTAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”, Ediția a II-a.

La  Conferință vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul rămâne marcat în limitele acelorași dileme etice.

                                           Secțiile Conferinței:
1. Ingineria și societatea cunoașterii (abordări științifico-inginerești, filosofico- științifice, teoretico- practice, etice, bioetice, axiologice, sociologice).
2. Etica viitorului în era tehnologizării și informatizării (studii interdisciplinare).
3. Reconsiderarea conceptului existențial al omului contemporan prin prisma provocărilor anului 2020 (interpretări antropologice, etico-morale, axiologice, educaționale, informaționale, psiho-sociale, medico-biologice, ecologice, ș.a).


Limbile de lucru: română, rusă, engleză.

Informații suplimentare puteți solicita la numerele de la telefon: (+373) 509902
(+373)69121656 – Ecaterina Lozovanu
(+373)68331112 – Cristina Lazariuc
sau pe e-mail:
ecaterina.lozovanu@ssu.utm.md ori cristina.lazariuc@ssu.utm.md

Cerințe de redactare:

Termenul limită de prezentare a articolelor/tezelor – 11 aprilie 2021.