În memoriam conf. univ., dr. Negură Valentin (14 ianuarie 1947-28 martie 2021)

 Valentin Negură, conferențiar universitar, doctor în tehnică,

colegul nostru de la Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor,

a încetat din viață duminică, 28.03.2021.

Valentin Negură a absolvit Institutul Politehnic din Lvov, Ucraina, specialitatea Radioinginerie (1964-1969), a făcut studiile de doctorat la Institutul Politehnic din Chişinău (1972-1975). A activat în calitate de inginer și cercetător ştiinţific la catedra Microelectronică a Institutului Politehnic din Chişinău în perioada 1969-1984, apoi în calitate de lector superior și conferenţiar universitar la catedra Calculatoare, ulterior departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor. În perioada 2000-2003 a deținut funcția de vicedirector general pe informatizare la AGEPI. Valentin Negură și-a desfășurat activitatea științifică în domeniul modelării numerice a proceselor tehnologice de producere a circuitelor integrate, monitorizarea proceselor, achiziţiei de date şi instrumentaţiei virtuale.

Dl Valentin Negură va rămâne în memoria noastră ca un adevărat profesionist, savant, profesor talentat care a educat multe generații de ingineri, o fire mereu optimistă, plină de viață și de planuri pe viitor.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

 

CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR, 2021

În perioada, 23-25 martie 2021, la Universitatea Tehnică a Moldovei a avut loc Conferința anuală a studenților, masteranzilor și doctoranzilor organizată online, la care s-au înregistrat peste 600 de participanți din 9 țări. 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a găzduit două secțiuni a conferinței:

 1. SECŢIA ŞTIINŢE SOCIO-UMANE în cadrul căreia au fost publicate 26 de lucrări de la autori din 5 țări (Moldova, Ukraina, Rusia, Kazahstan, Tadjikistan). Cu tematici de comunicare, etică, istorie și drept.
 2. SECŢIA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ a fost întruchipată de trei subsecțiuni:
  • INGINERIA ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR;
  • MICROELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII;
  • SUBSECŢIA INTERDISCIPLINARĂ ÎN LIMBA STRĂINĂ;

care au adunat 63 de lucrări în limbile Engleză, Franceză, Romană și Rusă. Cu o varietate largă de teme inginerești și științifice.

Autorii lucrărilor fiind de la diferite Universități din țară, dar și de peste hotare, au avut posibilitatea să-și demonstreze rezultatele obținute pe parcursul anilor de studii la cele 3 cilcuri (Licență, Masterat și Doctorat), iar cele mai bune lucrări au fost premiați cu diplome de merit după cum urmează:

DIPLOMĂ DE GRADUL I:

 1. URECHE Daniela, DIOCHER Dumitru, Studenți, Grupa AI-182, APOSTOL Iulian, MURSA Dragoș, Studenți, Grupa AI-181, UTM, Chișinău, Moldova, SISTEM DE ACȚIONARE ȘI CONTROL A PLATFORMEI MOBILE,  Coordonator:  MORARU Dumitru, lect. univ. 
 1. LEAȘCENCO Valeria, Student, Group CR-181, VICTOR Guștiuc, Student, Group RM-181, UTM, Chișinău, Moldova, „SMART GARDEN” – SISTEM DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AL PLANTELOR,       Coordinator: ABABII Victor., Assoc. Prof. 
 1. IGNATIUC Arina, BUFTEA Maria, étudiants, gr. FI -191, ISTRATI Daniela, doctorante, Université Technique de Moldavie, Rép. de Moldavie, MODULE DE TRAITEMENT ET D’AFFICHAGE DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL POUR LE SYSTÈME INTELLST, Coordinateur: ISTRATI Daniela, lecteur univ.
 2. АБАБИЙ Николай, докторант, докторская школаНКЭКТУМ, Кишинев, Молдова,  ВИДИБОРСКИЙ Владимир, докторант, докторская школа НКЭКТУМ, Кишинев, Молдова,  РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПАРАМЕТРОВОГО МОНИТОРА ПАЦИЕНТА С АНАЛИЗАТОРОМ ГАЗОВОГО СОСТАВА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА,  Координатор: ШОНТЯ Виктор, др. проф., Унгуряну Сергей. др. хаб., проф. 
 1. TOMA Olga,  MI-181, UTM, Chișinău, Moldova. DREPTUL LA PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ÎN IT., Coordonator: LAZARIUC Cristina

 

DIPLOMĂ DE GRADUL II:

 1. GAPONCIC Diana, FILIPESCU Mihail, Student, Group FAF-181, UTM, Chișinău, Moldova, COTELNIC Ecaterina, BUGAIAN Pavel, Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova, SMART LIGHT MANAGER,Coordinator: POPOVICI Nadejda, Assis. Lect. 
 1. ANDRONOVICI Darinela, CORMAN Daniel, MĂMĂLIGĂ Dumitraș, TROFIM Iuliana, VOLVOV Oleg, students, gr. FAF -191, TUM, Rep. of Moldova, DOMAIN SPECIFIC LANGUAGE FOR CHEMISTRY, Coordinator: CATRUC Mariana
 1. CIOBANU Andy-Constantin, MIRON Cristian Cătălin, STRELEȚ Dumitru, ARAMĂ Radu-Vasile, BÎRSAN Andreea, students, gr. FAF-193, TUM, Rep. of Moldova, THE DEVELOPMENT OF A DOMAIN SPECIFIC LANGUAGE FOR EMAIL SORTING Coordinator: BRAGA Vasili
 2. MORARI Vadim, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, D. Ghitu”, USM, Chișinău, Moldova, AFINITATEA ELECTRONICĂ ȘI OPTIMIZAREA BENZII INTERZISE A FILMELOR DE Zn1-xMgxO, Coordonator: Tighineanu Ion – Acad., prof. univ.; Ursachi Veaceslav – Dr. Hab., Conf., Crecet.
 1. PETROV Valeria,  DTP 171 fr., Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, UTM, Chișinău, Moldova, COMPORTAMENT IMORAL ÎN INSTITUȚIILE UNIVERSITARE: CAUZE ȘI METODE DE AMELIORARE

DIPLOMĂ DE GRADUL III:

 1. PETICÎ Marina, GHERBOVEI Ecaterina, COVACI Adrian-Mihai, VOLOȘCENCO Maxim, Student, Group FAF-181/182, UTM, Chișinău, Moldova, AUTOMATIC ROAD TRAFFIC SIGN DETECTION AND RECOGNITION (TSDR) USING IMAGE PROCESSING, Coordinator: BRAGARENCO Andrei, Assis. Lect.  
 1. MUNTEANU Silvia, doctorandă, școala doctoralăȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova, STRUCTURI DE CALCUL MEMBRANAR PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR CU PROPRIETĂȚI COGNITIVE, Coordonator: SUDACEVSCI Viorica., dr., conf. univ. 
 1. RUSU Dacian, BELINSCHI Victoria, Student, Group FAF-181, UTM, Chișinău, Moldova, CONSTANTINOVA Carina, COVAL Dumitru, Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova OMNIDIRECTIONAL MACHINES THAT PERFORM PATIENT CARE, Coordinator: BRAGARENCO Andrei, Assis. Lect.
 1. ASTAFI Valentina, VECHIU Ana Maria, étudiants, gr. FI -191, UTM, Rép. de Moldavie LA LUTTE DU SIÈCLE VIRUS D’INFORMATION VS SÉCURITÉ DE L’INFORMATION Coordinateur: ISTRATI Daniela, lecteur univ.
 2. CIOBANU Corina, GHERMAN Anastasia, étudiants, gr. FI -191, UTM, Rép. de Moldavie, DE UML AUX BASES DE DONNEES, Coordinateur: ISTRATI Daniela, lecteur univ.
 1. PODMOGHILNII Artiom, student, Grupa MN-171, LUPAN Cristian, masterand, grupa MN-201M, UTM, Chișinău, Moldova, PROPRIETAȚILE SENZORILOR DIN ZnO DOPAT CU Au LA DIFERITE TEMPERATURII DE OPERARE, Coordonator: LUPAN Oleg, dr.hab., prof. univ.
 1. НОВИКОВА Анастасия, группа 191р21Департамент: Промышленное и гражданское строительство, факультет Строительство уникальных зданий и сооружений, Рязанский институт (филиал) Московского Политехнического университета, Рязань, Россия, ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН: ЗА И ПРОТИВ

 DIPLOMĂ DE MENȚIUNE:

 1. VÎRTOSU Dan, SAVIȚCHI Olivia, Student, Group FAF-181, ȘCHIOPU Cătălin, DEREVENCO Serghei, Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova, SMART SYSTEM FOR MONITORING WATER QUALITY, Coordinator: POPOVICI Nadejda , Assis. Lect. 
 2. OSADCENCO Alexandru, LEADAVSCHI Vladimir, PALAMARI Daniela, LATCOVSCHI Alexandru Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova, OBJECT SORTING USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES, Coordinator: BRAGARENCO Andrei, Assis. Lect.
 3. PEREBICOVSCHI Anastasia, VLADIUC Luminița, NACU Viorel,laborator Inginerie tisulară și culture celulare, USMF „Nicolae Testemiţeanu”, Chișinău, Moldova, BIOPOLIMERI PENTRU PRINTAREA 3D ÎN ACOPERIREA DEFECTELOR OSOASE CRANIENE 
 4. ROTARCIUC Daniela, BUD Eugen, studenți,Grupa 6, Facultatea de Medicină Dentară, UMFST „George Emil Palade”, Târgu Mureș, România, ȚURCANU Alexandrina, student, Grupa IBM-171, UTM, Chișinău, Moldova,  ANALIZA IN VITRO CU MICROSCOPIA ELECTRONICĂ A SUPRAFEŢELOR DENTARE OBŢINUTE ÎN URMA PROCEDEULUI DE STRIPPING ORTODONTIC CU INSTRUMENTAR VARIAT,  Coordonator: MONAICO Eduard dr., conf.
 5. TRIFAN Cătălin, BABILUNGA Aurel studenți, Grupa MN-181, UTM, Chișinău, Moldova,  METODE DE MĂSURARE A POROZITĂȚII STRATURILOR POROASE, Coordonator: MONAICO Eduard dr., conf.

Sincere felicitări tuturor participanților și coordonatorilor lor științifici pentru efortul depus și rezultatele frumoase obținute! Sunteți așteptați cu drag și la anul, la următoarea ediție a Conferinței!

CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR, 2021

Astăzi, 23 martie 2021, la Universitatea Tehnică a Moldovei a demarat lucrările Conferinței anuale a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, care este organizată online.

La ediția din anul curent a conferinței și-au anunțat participarea peste 600 de participanți din 9 țări: Azerbaidjan, China, India, Kazahstan, R. Moldova, România, Rusia, Tadjikistan, Ucraina.

160 de participanți din numărul total reprezintă diverse instituții de învățământ superior din străinătate.

Lucrările participanților vor fi prezentate în limbile română, rusă, engleză, franceză.

Vă invităm să ne vizionați subsecțiile Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică după cum urmează, accesând link-ul propus.

SECTIA DATA, ORA LINK DE CONECTARE
SUBSECŢIA INGINERIA ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR, SECŢIA CIM 24.03.2021, 13:30 Join the meeting
SUBSECŢIA MICROELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII, SECŢIA CIM 23.03.2021, 13:30 Join the meeting
SUBSECŢIA INTERDISCIPLINARĂ ÎN LIMBA STRĂINĂ, SECŢIA CIM 24.03.2021, 13:30 Join the meeting
SECŢIA ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 24.03.2021, 13:15 Join the meeting

 

Mai multe detalii – pe  https://utm.md/cts-smd-2021/.

UTM ARE 8 CÂȘTIGĂTORI AI PROGRAMULUI „BURSE PENTRU VIITORUL TĂU!”

Daniel MARANDICI, Dumitru PAVLOV, Daniela ROȘCA, Tamara SAVA, Natalia SANDU, Dan SPINU, Ana MERIACRE, Nicolae RUSU sunt cei 8 studenți  ai Universității Tehnice a Moldovei, incluși în lista finaliștilor ediției din anul curent a programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, organizat de Centrul de Informații Universitare cu suportul financiar integral al BC „Moldova Agroindbank”.

Grație lor, UTM are în anul curent cei mai mulți câștigători ai concursului, la care în anul curent a fost depus un număr record de dosare – 127, inclusiv 100 de studenți au aplicat în premieră, iar 27 sunt beneficiari ai edițiilor precedente.

Situația pandemică a influențat simțitor și domeniul educației, motiv pentru care în acest an susținerea financiară este mai mult decât necesară tinerilor studioși care trebuie să se adapteze unei noi realități educaționale, investind mai mult în tehnică și materiale informaționale moderne, care să le asigure accesul la învățământ de calitate. Astfel, pentru reușitele lor și implicarea extra-curriculară, 36 de tineri de la universitățile din țară vor beneficia de un suport financiar de 10 000 lei, bani pe care îi pot investi în studiile din Moldova.

30 de burse sunt oferite tradițional de către MAIB, iar 6 de către un donator anonim care dorește să investească în generația tânără în memoria tatălui său, care toată viața a crezut în valoarea și importanța educației.

ANUNȚ DE SELECȚIE A STUDENȚILOR PENTRU CURSUL ACADEMIEI DE SECURITATE CIBERNETICĂ ESET

Universitatea Tehnică a Moldovei, compania de securitate cibernetică ESET și Agenția Europeană pentru Migrație anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru participare la programul de instruire în domeniul Securității Cibernetice. Programul se desfăşoară în cadrul proiectului sprijinit financiar de agenţia slovacă SlovakAid: „Skilled workforce for the Moldovan IT sector: Digital education for young women and creation of a Cyber Security Academy”.

Programul presupune selectarea a 10 candidați, care vor fi instruiți de către reprezentanți ai companiei slovace de securitate cibernetică ESET în cadrul Academiei de Securitate Cibernetică înființate la UTM, FCIM. Candidatul selectat va efectua cursul în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021. Concursul se adresează studenților cu frecvența la zi, cel puțin studenți licență anul 2.

Proiectul va oferi stagii de o lună pentru 5 studenți (cei mai buni absolvenți ai cursului) în compania slovacă ESET (Bratislava, Slovacia) sau în centrul de Cercetare și Dezvoltare ESET (Iași, Romania). Proiectul va acoperi toate costurile legate de stagiu (costuri de transport, cazare și suport financiar parțial de trai pe parcursul stagiului).

Dosarele pot fi depuse, până la 24 martie 2021 inclusiv, la adresa decanatului facultății CIM decanat@fcim.utm.md. Comitetul de selecție va fi format din reprezentanți UTM și ESET. Selecția finală a celor 10 candidați ar putea fi făcută și on-line prin scurte interviuri cu candidații.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cursant al Academiei de Securitate Cibernetică ESET:

 1. Cerere de înregistrare la concurs (adresată decanului, exprimând solicitarea de participare la concurs și consimțământul de procesare a datelor cu caracter personal de către comisia de selecție).
 2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății.
 3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității (pentru anul curent).
 4. Curriculum vitae redactat în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 5. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent.
 6. Scrisoare de intenție în limba engleză (motivând dorința de participare la curs)

Notă: Toate actele se prezintă în formă electronică.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură:

 1. Criterii de eligibilitate
 • să fie student înmatriculat la studii zi (master sau licență cel puțin anul 2) la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
 • să prezinte documentele conform celor menționate anterior;
 • să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție; 
 1. Criterii de selecție
 • să îndeplinească condițiile de eligibilitate;
 • să aibă toate examenele promovate;
 • să cunoască limba engleză, nivel B1 și mai sus;
 1. Criterii specifice
 • Studenți ai programului Securitatea Informației sau cu o pregătire prealabilă în domeniu Securității Cibernetice;
 • Candidați cu aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să se desfășoare la curs;
 • Rezultate academice bune în anul universitar;
 • Participare la concursuri și alte activități existente extra-curriculare.

 

Calendar concurs selecție
15.03.2021- 24.03.2021 Înscrierea pe baza dosarului de candidatură
26.03.2021-29.03.2021 Interviul de selecție (la necesitate, online)
30.03.2021 Anunțarea rezultatelor

 

Calendarul cursului și stagiului
02.04.2021 Prima ședință
02.04.2021- 21.05.2021 Programul cursului, în fiecare vineri de la 2 aprilie 2021 până la 21.05.2021, fiecare ședință durează 4 ore
28.05.2021 Evenimentul festiv de la TEKWILL (înmânarea certificatelor pentru finalizarea cursului și anunțul celor mai buni 5 absolvenți ai cursului care vor merge într-un stagiu la ESET)
Stagiul – pentru cinci cei mai buni studenți Perioada preliminară: Iulie sau August 2021

Pentru detalii suplimentare:

Coordonator proiect din partea UTM,

Dumitru Ciorbă, Decan FCIM, conf. univ. dr. dumitru.ciorbă@fcim.utm.md

Coordonator curs din partea UTM

Rodica Bulai, Şef program SI, lector univ. rodica.bulai@fcim.utm.md

PROGRAMUL „UTEACH”, EDIȚIA A II-A

ea de-a doua ediție  a programului  „UTeach” lansată în cadrul „Tekwill Ambassador  Program” a finalizat cu dezvoltarea unor idei inedite de instruire, proiecte extracurriculare  apte să revigoreze calitatea instruirii universitare în domeniul tehnologiilor informaționale.

 

Ideile dezvoltate în cadrul celor 8 proiecte prezentate de FCIM și FET, UTM scot în evidență următoarele aspecte:

 1. „Competențe Digitale Aplicate în metode inovative de predare-învățare”, conf. univ., dr. Natalia BURLACU;
 2. Dezvoltarea cursului „Programare Problem Learning Approach in Programmable Logic Controller”, conf. univ., dr. Irina COJUHARI;
 3. „Proprietatea Intelectuală în era Informațională”, lect. univ. Ana ȚURCAN;
 4. Curs de formare continuă „SIMATIC TIA Portal – Programare PLC”, conf. univ., dr. Ion FIODOROV;
 5. Dezvoltarea curriculei unității de curs „Big Data”, conf. univ., dr. Mihail PEREBINOS;
 6. „Promovarea carierei TIC. Implementarea conținuturilor noi în educație”, lect. univ. Anatol ALEXEI;
 7. „ECourse de WebDesign”, lect. univ. Arina LACHI;
 8. „Python: prima mea carte”, conf. univ., dr. Vitalie COTELEA.

Programul este realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei în cadrul proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC.

În cadrul unei întâlniri festive au fost premiați toți participanții la proiect, iar echipamentul tehnic oferit cu siguranță va servi ca mijloc suplimentar utilizat în diversificarea metodelor și dezvoltarea măiestriei pedagogice în procesul de predare-învățare.