ECHIPA UTM CIRCLE AUTOMATION TEAM A CUCERIT PREMIUL SPECIAL IDEAS

Felicitări echipei CIRCLE Automation Team, care a obținut Premiul Special în cadrul concursului studențesc Intelligent Driving, Engineering & Autonomous Systems (iDEAS), ediția a XIV-a – 2021, organizat în perioada 21-22 mai de către SC CONTINENTAL SRL Iași, România.

iDEAS este o competiție studențească, ce reunește într-un singur concept inovator viitorul conducerii autonome și inteligente. Astfel, fiecare echipă a avut ca sarcină conceperea unei mașini autonome, cu implementarea algoritmilor inteligenți de conducre, de recunoaștere a condițiilor din trafic și luarea deciziilor în mod autonom.

Concursul s-a desfășurat în trei etape:

 1. Etapa de preselecție a echipelor.
 2. Etapa de DESIGN CHALLENGE, unde fiecare echipă a avut de prezentat conceptul proiectului, arhitectura sistemului, sisteme de control a motoarelor, sistemul de recunoaștere a semnelor de circulație.
 3. Etapa de RACE CHALLENGE – finala competiției.

În finală au participat 8 echipe din România și Republica Moldova. Universitatea Tehnică a Moldovei a fost reprezentată de către echipa CIRCLE Automation Team, constituită din studenții Daniela URECHE, Iulian APOSTOL, Dragoș MURSA, Dumitru DIOCHER, specialitatea Automatică și Informatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, îndrumată de către lectorul universitar Dumitru MORARU.

Citeşte mai mult pe utm.md

REZULTATELE CONCURSULUI INTERNAȚIONAL STUDENȚESC “INGINERIA SISTEMELOR MICROELECTRONICE – SERGIU RADAUŢAN”

Vineri, 21 mai 2021, începând cu ora 9:30, în regim online, a avut loc Concursul Internațional Studențesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”-2021, ediția a X-a. La concurs au participat 31 de echipe studențești din Republica Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei; Centrul de Excelență în Energetică și Electronică), România (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași; Universitatea TRANSILVANIA din Brașov; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), Ucraina (Universitatea Tehnică Națională din Vinița) și Belarus (Universitatea de Stat de Informatică și Radioelectronică din Belarus).

 

La deschiderea concursului mesaje de salut au rostit rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN; președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad., dr. hab. Ion TIGHINEANU; inițiatorul și coordonatorul Concursului Internațional Studențesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”, prof. univ., dr. Victor ȘONTEA; președintele Asociației Companiilor din Industria Electronică din Moldova, dr. Vitalie EȘANU; decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ; șeful Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

Scopul Concursului rezidă în dezvoltarea aptitudinilor de elaborare de către studenți a aplicațiilor în domeniul sistemelor microelectronice, robotehnicii, sistemelor și aplicațiilor cu            microcontrolere, dispozitive biomedicale etc., cu participarea și implicarea directă a studenților în actul educațional alternativ – inițiativă și aplicare, mai mult decât acumulare de cunoștințe.

Concursul  a fost organizat  de Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică și Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală.

Ediția curentă a concursului a fost susținută de Societatea Absolvenților în Microelectronică ai Universității Tehnice a Moldovei, Societatea de Inginerie  Biomedicală din Moldova, Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova, ÎM AROBS Software SRL, Mechatronics Innovation Center SRL, ÎTȘ Informbusiness SRL, DJV-Com SRL, Aproservice-X SRL, MobileSoft Solutions SRL, LED Market SRL.

Sergiu Rădăuţan (născut la 17 iunie 1926, Chișinău) a fost un om de știință, specialist în domeniul fizicii și chimiei materialelor semiconductoare, fondator şi primul rector al Institutului Politehnic din Chișinău, astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei. UTM este unica instituție de învățământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 și până în prezent, universitatea a pregătit peste 62000 de ingineri.

Academicianul Sergiu Rădăuțan a ținut cursuri și la catedra Microelectronică și Dispozitive Semiconductoare, actualmente Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB). DMIB asigură procesul educațional la două programe de studii: Microelectronica și Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală (ciclurile I și II) și la 5 specialități ai ciclului III – doctorat.

Concursul s-a desfășurat în două etape: inițial, participanții au prezentat proiectele oral (prin Power Point), timp de 5 minute, după care s-a trecut la prezentarea funcționalității dispozitivelor și aplicațiilor practice printr-un scurt video.

Concursul Studențesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”, este un eveniment deosebit la UTM și o bună competiție pentru viitorii ingineri de a-şi manifesta ingeniozitatea, cunoștințele și străduința, desfășurarea căruia a devenit o tradiție!

Departamentul MIB așteaptă cererile studenților pentru participarea la ediția a XI-a a concursului.

http://mib.utm.md;

https://de-de.facebook.com/mib.utm/?ref=page_internal

 

Lista premianților

Concursului Internațional Studențesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”-2021, ediția a X-a

 

 1. Locul I și Premiul I UTM – ”Dezvoltarea unui sistem de corelare a biosemnalelor oculare pentru manevrarea unui scaun cu rotile inteligent”, student: Delia-Gabriela DRĂGUȘIN; coordonator: Mihaela Ioana BARITZ, Universitatea „Transilvania” Braşov, România.
 2. Locul II și Premiul II UTM – ”Sisteme autonome a mașinilor electrice”, student: Vitalie ARGINT; coordonator: Andrei BRAGARENCO, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 3. Locul II și Premiul II UTM – ”Sistem de conducere automată a liniei de îmbuteliere a apei”, studenți: Ion COSTIN, Eugeniu GAVRIȘCIUC, Dinu CENUȘĂ; coordonatori: Irina COJUHARI, Bartolomeu IZVOREANU, Nadejda POPOVICI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 4. Locul III și Premiul III UTM – ”Simulator auto pentru conducere”, studenți: Iulian LUNGU, Neonil ROȘCA; coordonator: Viorica SUDACEVSCHI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 5. Locul III și Premiul III UTM – ”Delta Robot”, student: Ion AXENTE; coordonator: ABABII Victor, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 6. Premiul I special AROBS Software – ”Sisteme autonome a mașinilor electrice”, student: Vitalie ARGINT; coordonator: Andrei BRAGARENCO, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 7. Premiul II special AROBS Software – ”Sistem de conducere automată a liniei de îmbuteliere a apei”, studenți: Ion COSTIN, Eugeniu GAVRIȘCIUC, Dinu CENUȘĂ; coordonatori: Irina COJUHARI, Bartolomeu IZVOREANU, Nadejda POPOVICI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 8. Premiul III special AROBS Software – ”Delta Robot”, student: Ion AXENTE; coordonator: Victor ABABII, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 9. Premiul IV special AROBS Software – ”Sistem de monitorizare și control al plantelor „SMART GARDEN”, studenți: Valeria LEAȘCENCO, Victor GUȘTIUC; coordonator: Victor ABABII, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 10. Premiul special Aproservice-X – ”Diagnostic application for detection damage to the human eye sockets”, studenți: Alexander BIRILLO, Alina SHARSHUN; coordonator: Vitali ASIPOVICH, Universitatea de Stat de Informatică și Radioelectronică din Belarus, Republica Belarus.
 11. Premiul I special Informbusiness – ”Robotul DISCOBOLUS”, student: Alexandru Cosmin LUCI; coordonator: Alin GRAMA, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România.
 12. Premiul II special Informbusiness – ”Simulator auto pentru conducere”, Studenți: Iulian LUNGU, Neonil ROȘCA; coordonator: Viorica SUDACEVSCHI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 13. Premiul III special Informbusiness – ”Robot pentru identificare și sortare piese”, student: Diana MĂNOIU; coordonator: Corneliu DRUGĂ, Universitatea „Transilvania” Brașov, România.
 14. Premiul special Mechatronics Innovation Center – ”Sistem Mecatronic RoboRO”, student: Robert PĂCURARU; coordonator: Luciana CRISTEA, Universitatea „Transilvania” Brașov, România.
 15. Premiul I special Societatea Absolvenților în Microelectronică ai Universității Tehnice a Moldovei – ”Sistem de control a accesului cu 3 nivele de protecție”, studenți: Iulian BAICEAN, Alexandru BURDENIUC, Maxim CHIRIAC; coordonatori: Oleg LUPAN, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 16. Premiul II special Societatea Absolvenților în Microelectronică ai Universității Tehnice a Moldovei – ”Proiectarea unui dispozitiv ECG cu afișare în timp real”, studenți: Alexandru BURDENIUC, Vlad RACU, Maxim SECRIERU; coordonatori: Oleg LUPAN, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 17. Premiul I special Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Utilizarea microcontrolerului ATMega328P în dezvoltarea unei aplicații pentru reabilitare medicală”, student: Andra Cristiana BĂEȘU; coordonatori: Călin CORCIOVĂ, Robert FUIOR, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România.
 18. Premiul II special Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Mini-sistem de comunicare cu persoane cu dizabilități prin detecția privirii”, student: Teofil Ilie URSACHE; coordonator: Cristian ROTARIU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România.
 19. Premiul III special Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Semiautomatic glove wearing and dispenser”, studenți: Veronica BOLOGAN, Mihai BRÎNZĂ; coordonator: Anatolie IAVORSCHI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 20. Premiul III special Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Dispozitiv de scanare a obiectelor biologice pentru imprimanta 3D Ender-3”, student: Radu POPUŞOI; coordonator: Ion POCAZNOI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 21. Premiul special DJV-COM – ”Dispozitiv de monitorizare a gazelor şi compușilor organici volatili din aerul expirat”, student: Grigorii BUZA ; coordonator: Victor ȘONTEA, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 22. Premiul I special MobileSoft Solutions – ”MedGuard – mixed mode system for contactless measurement of human body temperature with access control”, studenți: Roman HULCHAK, Oleksandr OLSHEVSKYI, Veronika LASAVUTS; coordonator: Serhii BARABAN, Universitatea Tehnică Națională din Vinița, Ucraina.
 23. Premiul II special MobileSoft Solutions – ”DronesC”, studenți: Alexandr VOPILOV, Eugeniu NAUKIN, Serghei HMELI; coordonator: Victor ABABII, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 24. Premiul special LED Market – ”Convertor ridicător de tensiune”, student: Stepan DIUVENJI; coordonator: Emil ŞEREMET, IP Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Republica Moldova.

Citește mai mult pe utm.md

 

DISPOZITIVE BAZATE PE HETEROSTRUCTURI, STABILE LA UMIDITATE – PENTRU TESTE DE RESPIRAȚIE ȘI BATERII PORTABILE

Doctoranzii Nicolai ABABII și Nicolae MAGARIU sub îndrumarea prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, în colaborare cu echipele de la Universitatea din Kiel, Germania, Universitatea de Petrol și Studii Energetice, India, Universitatea din Leeds, Regatul Unit și Universitatea Utrecht, Olanda au proiectat, obținut și cercetat heterostructuri de Al2O3/CuO în calitate de senzori stabili la umiditate în timpul aplicațiilor de detectare a gazului H2. Rezultatele acestei lucrări științifice au fost publicate în revista științifică de specialitate – „Sensors and Actuators A: Physical”, cu factor de impact 2.9, DOI: 10.1016/j.sna.2021.112804.

Autorii lucrării susțin că îmbinarea nanotehnologiilor, microelectronicii și ingineriei biomedicale poate dezvolta noi dispozitive portabile pentru aplicații biomedicale cu proprietăți unice și favoriza diagnosticarea diferitelor boli prin metode non-invazive.

Una dintre provocările majore în aplicarea practică a senzorilor rezidă în diminuarea sau lipsa cu desăvârșire a unei reacții din partea acestora la gaze. Acest fapt se datorează prezenței umidității și apei în atmosfera testată de analit, adică în respirație. De exemplu, testele de respirație cu hidrogen gazos investighează fiziopatologia bolilor gastrointestinale sau a tulburărilor intestinale în baza faptului că la fermentarea carbohidraților bacteriile din intestin produc gazul H2, cel mai frecvent lactuloză, la pacienții cu creștere excesivă a bacteriilor intestinale subțiri. În procesul efectuării acestor teste, structurile de testare a respirației sunt supuse la umidități ridicate, acestea rezultând din expirația pacientului. În lucrare, autorii prezintă straturi de CuO acoperite cu pelicule ultra-subțiri de 6 nm și 15 nm de Al2O3 cu o stabilitate excepțională și un răspuns la hidrogen gazos la o umiditate relativ ridicată (84% RH). Se raportează senzori de Hgazos pe baza acestor heterostructuri care prezintă o selectivitate extraordinară față de alte molecule gazoase și stabilitate în prezența umidității.

Importanța acestei elaborări rezidă în optimizarea completamente a tehnologiei și a proprietăților suprafeței, datorită acoperirii și formării nanomaterialelor heterostructurate care îmbunătățesc stabilitatea umidității în timpul testelor de detectare a gazelor H2. Aplicabilitatea acesteia se regăsește și în lumea reală, cum ar fi analiza siguranței bateriei portabile în automobilele electrice, testele de respirație H2, testele de diagnosticare a mediului, medicamentelor, securității și siguranței alimentelor.

Nicolai ABABII este lector universitar, doctorand, deținător al Bursei de Excelență a Guvernului Republicii Moldova (2017-2018), Laureat al Premiului Național pentru Tineret, ediția 2020,  Nicolae MAGARIU activează ca asistent universitar, doctorand, Bursier de Excelență al Guverului Republicii Moldova (2018-2019), iar prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN activează la UTM timp de 27 de ani și este directorul Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori, din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Suntem mândri de faptul că, alături de asemenea cadre didactice cu renume, studenții UTM se pot încadra în echipe de cercetare naționale și internaționale, să acumuleze cunoștințe profunde, dar și experiență profesională.

Aceste cercetări raportate și apreciate la nivel internațional au fost sponsorizate parţial de NATO Science for Peace and Security Programme (SPS) under grant G5634, Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES.

Referinţe :

Link-ul personalizat de partajare

https://authors.elsevier.com/a/1d2rX3IC9d7V2n

Referinţe online

https://doi.org/10.1016/j.sna.2021.112804

Supplementary data

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0924424721002673-mmc1.docx

 

Citește mai mult pe utm.md

„BAZE DE DATE – PARADIGME NOI ȘI VECHI”: SEMINAR FCIM-DISA

Pe 15 mai 2021 Departamentul Ingineria Software și Automatică (DISA), Facultatea Calculatoare și Microelectronica (FCIM), Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat Seminarul științific în format online cu genericul „Baze de date – paradigme noi și vechi”, evenimentul fiind dedicat Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale,  marcată anual la 17 mai.

 

Aflându-se deja la a II-a ediție, seminarul reprezintă o continuare a studierii la ciclul I – Licență a disciplinei „Baze de date”, rolul de titular al disciplinei respective, la fel ca și cel de organizator, moderator și coordonator științific al celor 29 de lucrări prezentate revenindu-i lectorului universitar Dorian SARANCIUC.

Fiind martorii unei expansiuni imense a datelor din ultimul timp,  precum și a importanței în continuă creștere a acestora, studenții au căutat în lucrările lor să identifice și să expună diverse tehnici, instrumente, dar și soluții care să contribuie la valorificarea datelor. De exemplu, „Evoluția SGBD Oracle” (Anastasia GORIUC, gr. TI-185), „Vulnerabilități de securitate în BD și măsuri de prevenire a lor” (Vlad TOACĂ, gr. TI-171), „Entity Framework DataBase First” (Maxim SLIVINSCHI, gr. TI-172), „ASP.NET Identity. Baza universală de autentificare” (Vladimir PETRUSEVICI, gr. TI-172), „Strategii de scalare a bazelor de date” (Daniel RAȘ, gr. TI-171), „Interacțiunea integrată a MongoDB și MS SQL Server” (Andrei TÎRSÎNA, gr. TI-185), „Blockchain technology” (Evghenii СOJUHARI, gr. TI-172), „Funcționalități noi în Оracle 21C” (Ion RABII, gr. TI-171), „Microservicii – patern arhitectural” (Bogdan KALINOVSKI, Vlad TOACĂ, gr. TI-171), „Big Data și Data Engineering” (Maxim NEESCAS, Andrei PLASCHIN, gr. TI-185), „Cozi de mesaje” (Dumitru PETROV, gr. TI-171), „Sisteme de baze de date distribuite și paralele” (Alexandra GAINA, gr. TI-185), „Language Integrated Query (LINQ) to SQL” (Dan BELOSCURNIC, gr. TI-186), „SQL в Data Science” (Artiom DOMINIC, gr. TI-186), „Baza de date NoSQL Elasticsearch” (Mihail GRAJDIAN, gr. TI-186), „Baze de date virtuale” (Mihail TANASOGLO, gr. TI-186), „Inovații SQL Server 2019” (Dmitri OBUH, gr. TI-182), „Baza de date SQL sau NOSQL?” (Constantin Raicovici, gr. TI-182), „Tehnologia OLAP” (Arcadie LEAH, gr. TI-186), „Protecția informației în sistemele de gestionare a bazelor de date” (Dmitri MUSCINSCHI, gr. TI-182), „MONGO DB – NoSql database” (Eduard VOITCO, gr. TI-172) etc.

Prezenți la seminar invitații speciali ai unor importante companii din domeniul IT au salutat inițiativa organizării unui asemenea seminar, precum și conlucrarea continuă a UTM cu sectorul privat în scopul asigurării unui transfer eficient de cunoștințe și experiență privind domeniul bazelor de date.

În context, Oleg LUCAȘ, Senior .NET Developer, compania Amdaris, absolvent FCIM, specialitatea „Tehnologii Informaționale”, a lăudat facultatea și universitatea în ansamblu pentru tradiția de a-o orienta pe studenți ca temele pe care le abordează în lucrările lor teoretice, dar și în cele practice, în cadrul altor evenimente, să se deosebească prin originalitate, dar și actualitate, ceea ce este foarte important pentru acest domeniu deschis mereu schimbării și adaptării la importanța momentului, la tehnologiile de ultimă oră. Captivat de capacitățile și cunoștințele avansate ale studenților, d-sa a propus ca pe viitor seminarul să includă și o componentă practică, în cadrul căreia studenții să-și demonstreze și capacitățile de implementare a soluțiilor foarte interesate și inspirate pe care le găsesc și le expun în lucrările lor teoretice.

La rândul său, Alexandru FRECĂUȚAN, Specialist Ingineria Datelor, Endava, absolvent FCIM, specialitatea Calculatoare, s-a arătat plăcut surprins de felul în care studenții au reușit să exploreze partea tehnică a domeniului, de diversitatea stilurilor de prezentare, dar și de simțul practic care s-a făcut remarcat în cazul majorității studenților. În context, d-sa i-a invitat pe studenții FCIM-DISA să participe la programele de internship organizate de Endava, în cadrul cărora vor avea ocazia să-și extindă cunoștințele, să se familiarizeze cu tehnici și instrumente care să-i ajute să vadă în niște tabele cu cifre și litere o performanță, un rezultat sau o oportunitate care să-i inspire spre noi cuceriri.

Decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, și șeful Departamentului ISA, conf. univ., dr. Ion FIODOROV, s-au declarat mândri de studenții DISA participanți la eveniment, care, răspunzând provocării profesorului lor, lect. univ. Dorian SARANCIUC, au găsit modalități originale și captivante de prezentare a subiectelor abordate în lucrările lor, felicitându-i cu această ocazie atât pe studenți, cât și pe mentorul lor.

Desfășurat prin intermediul platformei Microsoft Teams, seminarul a constituit o dovadă concludentă a faptului că la UTM utilizarea tehnologiilor pentru educația online denotă nu doar respectarea normativelor recente de organizare a studiilor la distanță, dar și un imperativ al timpului, o soluție evidentă în situații imprevizibile.

 

Conferința Științifică Studențească „Dezvoltarea Republicii Moldova în contextul valorilor europene”

La data de 12 mai 2021, a avut loc Conferința Științifică Studențească „Dezvoltarea Republicii Moldova în contextul valorilor europene”, organizată anual de Departamentul Științe Socioumane, pentru a marca solemn Ziua Europei, zi dedicată Păcii și Unității Europene, Democrației și Statului de drept, Libertății și Egalității, Drepturilor Omului și Demnității Umane, Valorilor Comune și Toleranței.

La lucrările Conferinței au participat 12 studenți UTM-iști alături de călăuzele lor, profesorii, care au lansat împreună probleme de reflecție de o actualitate incontestabilă, de la perspectivele pragmatice ale dreptății ca ideal al oricărei societăți la perspectivele pieței IT ca domeniu de dezvoltare strategică a oricărei țări, de la concepția Freeland, politica green-auto europeană, Chișinău smart-green city la influențele artei Renașterii asupra culturii europene contemporane. De asemenea, au fost abordate, în cadrul unui dialog intelectual, valorile, simbolurile și politicile europene prin evidențierea bunelor practici demne de a fi preluate în calitate de soluții și strategii în depășirea provocărilor cu care se confruntă actualmente societatea noastră.

„Summer Software Development Internship 2021” from AMDARIS

Dear Students,

Amdaris is open for applications for their Summer Software Development Internship which will start at the beginning of July 2021.  The company is looking for ambitious individuals with a passion for Software Development, good knowledge of OOP, good algorithmic skills, data structures and, of course, at least B1 English level (intermediate).

Why applying for a software development internship at Amdaris? You will have the opportunity to experience a real working environment with everything it implies: working in a team, meeting the deadlines and enjoying the outcome of your work. It could be the start of a challenging yet rewarding career in the IT field. Get out of your comfort “box” and explore the world of software development. You never know until you try.

ABOUT AMDARIS SOFTWARE DEVELOPMENT INTERNSHIP

INTERNSHIP PROFILE

 • Internship type: Software Development
 • Start period: July-October 2021
 • Duration: 3 months
 • Available № of places: 20-25
 • Flexible hours: Yes

The Internship programme has 3 Modules:

Module 1: C#, SOLID, Design Patterns, Unit Testing, Inversion of control, Agile

Methodology

Module 2: Entity Framework Core, SQL

Module 3: ASP.NET Core, HTML, CSS, React, WebAPI

After each module you’ll have an exam which consists of practical and theoretical questions. You will create a Web Application by the end of course using all accumulated knowledge and best practices, which could also be used as your graduate work at university.

 THE RECRUITMENT PROCESS

 1. Resume collecting and screening: May 2021 – beginning of June 2021
 2. Technical test: Individually
 3. Technical interview: Individually
 4. Internship
 5. Employment opportunity (based on results)

HOW DO WE TEACH?

 • Assigning a mentor for each intern
 • Daily presentation and assignments
 • Providing a video registration of each lesson
 • Access to Amdaris library
 • Facilitating internal training sessions

 REQUIREMENTS

 • Good knowledge of OOP
 • Good algorithmic skills
 • Data structures
 • Basic knowledge of SQL (advantageous)
 • Basic knowledge in Web technologies (advantageous)

Get in touch with Amdaris Recruitment Team: +373 60 755 228

Please inform Amdaris of your interest by sending your CV to: apply@amdaris.com with “Summer Software Development Internship 2021” subject line.

 

 

DANIEL MARANDICI, STUDENT FCIM, CÂȘTIGĂTOR AL PROGRAMULUI „BURSE PENTRU VIITORUL TĂU”

Pentru a șaptea ediție consecutiv, Moldova Agroindbank susține tinerii studioși din țară, oferind și în acest an burse în valoare de câte 10 000 de lei pentru 36 de studenți, în cadrul Programului „Burse pentru Viitorul Tău”, desfășurat în parteneriat cu Centrul de Informații Universitare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 

Despre pasiunile, reușitele academice, activitățile extracurriculare și cum se simte în calitate de bursier l-am întrebat pe Daniel MARANDICI, student în anul I, specialitatea Tehnologia Informaţiei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei.

„Informatica a fost una dintre pasiunile mele încă din liceu. În clasa a X-a, în timp ce scriam un program, mi-am dat seama că pot, de fapt, să modific unele linii din cod ca să obţin un rezultat diferit, altfel spus, să fac calculatorul să lucreze pentru ceea ce doresc eu. Acesta a fost un moment magic pentru mine. În aceeași zi am cumpărat de la librărie o carte de probleme în Pascal şi am început să le rezolv. După primele mici programe scrise de mine, rezolvarea acestor probleme a devenit rapid o pasiune.

Până la absolvire am reușit să creez primele două proiecte – o aplicație pentru telefon care are scopul de a ajuta elevul să se pregătească pentru examenul de bacalaureat la matematică și o bază de date pentru calculator, care permite să introduci date despre elevi şi să faci câteva operații simple cu aceste date. Mi-a plăcut foarte mult să elaborez aceste proiecte, iar programarea este, cu siguranță, pasiunea mea.

Timp de 3 ani am activat în calitate de voluntar în echipa Fondului pentru Tineri Orhei. Aici mi-am dezvoltat considerabil competențele de comunicare şi de lucru în echipă. Împreună lucram și împreună celebram succesul nostru.

Despre programul de burse am aflat la universitate, iar mama m-a încurajat să particip. Bucuria pe care am trăit-o atunci când am aflat că am primit bursa nu o pot reda prin cuvinte, fiindcă nu m-am așteptat. A fost ca o euforie pentru mine. M-am simțit apreciat pentru toate activitățile mele şi rezultatele obținute din ultimul an.

Cu siguranţă, această bursă mă motivează și mai mult să am o reușită academică bună și să particip la cât mai multe evenimente şi activități interesante extracurriculare. Cred că o parte din sumă o voi investi în studii sau în cursuri pentru dezvoltarea mea și a competențelor IT.”

Mult succes în continuare, Daniel! Să te bucuri din plin de Bursa Pentru Viitorul Tău!

Citește mai mult pe utm.md

ŞCOALA DE VARĂ „NANOTEHNOLOGII ȘI BIOMEDICINĂ ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SECOLULUI XXI”

Ce sunt nanotehnologiile și care este potențialul acestora pentru biomedicină? Când va fi creată inima artificială? Prin ce pandemii a trecut omenirea de-a lungul istoriei? Ce profit poate aduce edificarea societății energiei regenerabile și de ce sănătatea Terrei este atât de importantă pentru sănătatea umana?

Pentru a afla răspunsuri la aceste întrebări, vă invităm la Școala de vară “Nanotehnologii și biomedicină în contextul provocărilor secolului XXI”, care se va desfășura online în perioada 5-13 iunie 2021.

Evenimentul este destinat doctoranzilor, masteranzilor, studenților și liceenilor pasionați de știință și tehnologie. Prelegerile vor fi susținute în limbile română și engleză.

Ediția de anul acesta a evenimentului este una inedită, deoarece în afară de subiectele prezentate de savanți notorii din țară și de peste hotare prin intermediul platformei Zoom, cursanții vor avea posibilitatea să asiste la un șir de lecții publice excepționale în diverse domenii ale științei și tehnologiilor moderne, prezentate în format LIVE-STREAM de 5 laureați ai premiului Nobel:

 • Rattan LAL (SUA), Laureat al Premiului Nobel pentru pace (2007) și al Premiului Mondial pentru Alimentație (2020);
 • Stefan Hell (Germania), Laureat al Premiului Nobel în Chimie (2014);
 • Randy Schekman (SUA), Laureat al Premiului Nobel în Medicină (2013);
 • Hiroshi Amano (Japonia), Laureat al Premiului Nobel în Fizică (2014);
 • Konstantin Novoselov (Marea Britanie), Laureat al Premiului Nobel în Fizică (2010).

Mai multe detalii în AGENDA evenimentului.

Pentru a participa la școala de vară, completați formularul de participare și CV-ul și expediați-le la adresa info@nanomedtwin.eu.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare – 25 mai 2021.

La finele Școlii de vară cursanții vor primi certificate de participare.

Școala de vară este organizată în cadrul proiectului Orizont-2020 NanoMedTwin “Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning”, acord de grant nr. 810652.

 

Citește mai mult pe utm.md