Proiect realizat cu succes în parteneriat cu CRDF Global

În septembrie 2021 a fost finalizat cu success proiectul inițiat de CRDF Global, organizație independentă nonprofit din Statele Unite, susținut de Centrul de Cercetare și Instruire în domeniul Securității Cibernetice (CCISC) și Faculatatea  Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM.

Proiectul prevedea parcurgerea de către studenții și profesorii de la UTM a cursului ”Reguli de bază ale Securității Informatice”,  dezvoltat în parteneriat cu experți ucraineni la companii precum Ernst and Young (Y&E) și Technomatix (TMX). Acest curs a cuprins subiecte importante și actuale despre principalele amenințări din spațiul digital și metodele de protejare a datelor cu caracter personal, a dispozitivelor electronice și a resurselor  informaționale.

Conform datelor statistice, furnizate de către organizatori, cursul a fost parcurs cu succes de către 499 studenți și profesori de la UTM, care au primit și certificate internaționale.

Pe data de 22 septembrie a avut loc sesiunea Q&A (sesiune de întrebări răspunsuri) la care au participat 126 studenți. La întălnirea organizată de către directorul Centrului de Cercetare și Instruire în domeniul Securității Cibernetice, conf. univ. dr. Viorica Sudacevschi, au fost prezenți și reprezentanții CRDF Global Iryna Tsyvkovska, Project Lead și Tetiana Holovata, Project Associate, Ukraina.

Studenții au mulțumit pentru oportunitatea de a parcurge acest curs, și-au exprimat satisfacția față de conținutul cursului și au răspuns la mai multe întrebări adresate de către organizatori.

Studiind acest curs studenții au învățat multe lucruri utile: despre principalele amenințări din spațiul informațional, consecințele atacurilor rău intenționate, ce informații sunt obiectivul principal al hackerilor și de ce ar trebui protejate, cum poate fi realizată protecția datelor cu caracter personal și cum pot fi utilizate în siguranță dispozitivele electronice și resursele informaționale.

Studenții au menționat mai multe module din curs, care au prezentat pentru ei un interes deosebit. Modulul Utilizarea în siguranță a telefoanelor mobile a fost util, deoarece studenții au aflat care sunt amenințările la adresa suporturilor mobile, ce prejudicii pot fi cauzate dacă încalcă regulile de securitate atunci când utilizează telefonul și ce recomandări ar trebui să urmeze pentru a se proteja de hackeri. Din modulul Utilizarea sigură a calculatoarelor studenții au aflat ce cauzează apariția și răspândirea infracțiunilor informatice, ce prejudicii poate provoca o încălcare a regulilor de securitate atunci când folosesc un calculator. Modulul Siguranță în rețelele sociale a fost, de asemenea, foarte interesant, deoarece studenții au învățat multe lucruri noi despre confidențialitatea datelor personale și ce ar trebui să evite atunci când folosesc rețelele sociale. Un interes deosebit a prezentat modulul Tipuri de software rău intenționat, informațiile din acest modul au ajutat studenții să deosebească programele create de hackeri și să afle cât de multe daune acestea pot provoca.

Cursul rămâne deschis și în continuare pentru toți doritorii de la UTM care pot sa-l acceseze urmând link-ul  https://cybereducation.org/. După parcurgerea etapelor standard de înregistrare, e necesar de selectat  Technical University of Moldova/Universitatea Tehnică a Moldovei și una dintre facultățile UTM.

 

O nouă premieră științifică marca UTM: senzori pentru monitorizarea siguranței bateriilor

Profesorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, lect. univ., drd. Nicolai ABABII, asit. univ., drd. Nicolae MAGARIU, prof. univ., dr. hab. Artur BUZDUGAN au publicat rezultatele cercetărilor științifice asupra senzorilor pentru monitorizarea bateriilor în prestigioasa revistă științifică internațională  Chemosensors, specializată în știința și tehnologia senzorilor chimici și a metodelor și sistemelor analitice aferente, cu factor de impact 3.398.

 

În lucrarea ,,Additive Manufacturing as a Means of Gas Sensor Development for Battery Health Monitoring”, realizată în colaborare cu echipa de la Universitatea din Kiel, Germania, se descrie importanța elaborării noilor senzori pentru detectarea timpurie a gazelor și vaporilor care se pot scurge în timpul utilizării bateriilor pe bază de Litiu-Ion și pot contribui la distrugerea acestora sau explozii-incendii. Studiul prezentat se referă la investigarea a două concepte diferite de senzori, elaborate prin fabricare aditivă – imprimare 3-D, fiind demonstrată aplicabilitatea acestora pentru monitorizarea siguranței bateriei prin studierea proprietăților de detectare în prezența vaporilor, electroliților și solvenților bateriilor utilizate în mod obișnuit.

De asemenea, autorii lucrării atrag atenția asupra importanței utilizării nanotehnologiilor pentru asigurarea controlului materialelor radioactive și nucleare (control personalizat); dispozitivelor pentru controlul radioprotecției; precum și a unor noi materiale de protecție.

Rezultatele raportate în lucrare pot fi utilizate în elaborarea dispozitivelor pentru detectarea rapidă a scurgerilor de gaze din componența bateriilor, precum și pentru elaborarea materialelor rezistente la anumite doze de radiație.

Drd. Nicolai ABABII, lect. univ., UTM:

– Rezultatele prezentate în lucrare, indică faptul că obținerea nanomaterialelor și a heterostructurilor printate 3D, care reprezintă o metodă simplă și cost-eficientă, pot fi utilizate în mai multe domenii așa ca: micro- și nanoelectronică, medicină și securitate nucleară.

Drd. Nicolae MAGARIU, asist. univ., UTM:

– Cercetările efectuate împreună cu colegii de la universitățile prestiogioase de peste hotare au permis acumularea noilor cunoștințe la studierea identificării gazelor care sunt în componența bateriilor.

Prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN:

– Cercetările Open Access sunt importante pentru asigurarea vizibilității Universității, a centrelor de cercetare și diseminarea rezultatelor obținute, în special acum, în era dezvoltării industriei automotive electrice pe bază de baterii, când acestea devin tot mai mari și acumulează o energie enormă, iar siguranța bateriilor este foarte importantă pentru securitatea oamenilor, a persoanelor ce le utilizează zilnic.

Această lucrare a fost susținută parțial de Universitatea Tehnică a Moldovei și Guvernul Republicii Moldova, ANCD, prin Programul de Stat nr. 20.80009.5007.09. Director de proiect: rectorul UTM, Viorel Bostan. Parțial a fost susținută și de Autoritatea Suedeză pentru Siguranță la Radiații (contract nr. SSM2020-7534).

Referințe online: 

Open access: https://www.mdpi.com/2227-9040/9/9/252/htm

Chemosensors 2021, 9(9), 252;  https://doi.org/10.3390/chemosensors9090252

Supplementary Material: https://www.mdpi.com/2227-9040/9/9/252/s1 

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

Next stage of Capture the flag (CTF)

CRDF Global is happy to announce next stage of Capture the flag (CTF) competition for students in Moldova.

This time we are pleased to prepare informative and interesting program together with one of the leading universities of the United States of America, Purdue University.

You are welcome to visit online training focused on digital forensics and reverse engineering on 25 September and take part in competition on 26th of September.

The competition will last for six hours and will test your knowledge of the topics covered in training. Half of the competition will follow the story line of you, an entry-level digital forensics and incident response expert, on your first day at work. You will uncover insider threats, analyze advanced malware, and save your company from certain doom. The other half will present a selection of classic capture-the-flag challenges to test your speed and hacker skills.

For registration following this link: http://cybereducationday.org/

 

 

 

Startup Academy UNI – program unic de învățare a Antreprenoriatului Tehnologic

Studenții Universității Tehnice a Moldovei au acum posibilitatea să învețe Antreprenoriatul Tehnologic! UTM și Startup Moldova, cu susținerea USAID și Suediei, în cadrul proiectului Tekwill lansează Startup Academy UNI – program unic de învățare a antreprenoriatului în băncile universității.

 

Mentori specializați în domeniile IT, business și startup-uri vor ghida participații în crearea unui business de la idee la aplicare. Pe durata acestuia, studenții vor fi familiarizați cu managementul strategic, planificarea financiară, marketing-ul, pitch-ul, atragerea investitorilor etc.

📌Inscrie-te la curs până pe 19 septembrie pe acest link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex4wFIAp6AXOsUBi75ERL7qyxmVh0pUq4FLoNiTYh8PWNAhQ/viewform?usp=sf_link

📌Mai multe informații găsești aici: https://startupmoldova.digital/startup-academy-uni-invata-antreprenoriatul-tehnologic-la-universitatea-ta/

 

Citește mai mult pe utm.md

 

De Ziua Inginerului Român, UTM găzduiește ședința comună a Consiliilor de Administrație ale cinci universități de pe cele două maluri ale Prutului

O zi deosebită, astăzi, la Universitatea Tehnică a Moldovei! De Ziua Inginerului Român, o profesie cu tradiție veche în România (primul Corp Tehnic Român fiind înființat la 15 iunie 1894), avem onoarea să găzduim ședința comună a Consiliilor de Administrație a cinci universități – UTM și ale patru universități de peste Prut – Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

 

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a salutat și a felicitat călduros cu prilejul sărbătorii delegațiile celor patru universități din România, conduse de rectorii  prof., dr. ing. Ioan Vasile ABDRUDAN, care este și președintele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al UTM, prof. univ., dr. ing. Valentin POPA, prof. univ., dr. ing. Vasile ȚOPA, prof. univ., dr. ing. Dan CAȘCAVAL, mulțumindu-le pentru colaborarea, sprijinul și cordialitatea de care dau dovadă în permanență, subliniind că această sărbătoare îi este foarte aproape de suflet, d-sa absolvind pe timpuri Universitatea din Bucureşti, unde și-a luat Licenţa în Matematica-Mecanică și Masterul în Mecanică.

În context d-sa a menționat mai multe proiecte pe care le au în comun cele 5 universități. Bunăoară, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost prima cu care UTM a deschis un program de dublă diplomă, urmată de POLITEHNICA din București, apoi de Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași. Astăzi UTM are în derulare 6 programe de dublă diplomă la ciclul II – Master, multiple programe de studii comune, se dezvoltă armonios doctoratul în cotutelă, existând previziuni și pentru inițierea unor programe de dublă diplomă la ciclul I – Licență. În opinia sa, aceste programe sunt foarte importante, acestea servind ca o alternativă pentru tinerii din Republica Moldova să rămână să-și facă studiile aici, acasă, și totodată să beneficieze de studii în România pe parcursul a 1-2 sau chiar 4 semestre.

Foarte importante sunt, de asemenea, conferințele și concursurile studențești pe care le organizăm în comun, între care remarcăm cu mândrie Conferința internațională SIELMEN, ajunsă deja la a 13-a ediție, organizată în comun cu Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași; Concursul Hard&Soft organizat în colaborarea cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; concursul internațional „Sergiu Rădăuțanu”, găzduit de UTM și multe alte activități prin care vom putea fortifica colaborarea atât între universități, cât și cu organizațiile studențești și în primul rând între studenți. Un aspect important pe care tindem să-l dezvoltăm este invitarea profesorilor universitari din România, unele facultăți ale UTM beneficiind deja de predarea unor cursuri de către profesori de peste Prut – o inițiativă foarte actuală mai cu seamă în condițiile de pandemie.

Ne bucurăm în egală măsură și de proiectele transfrontaliere, UTM având 3 asemenea proiecte cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – un proiect hard și altele două ce țin de domeniile automotive, electronică și mecatronică, în anul curent urmând a fi dezvoltate și programe de Master cu dublă diplomă în aceste domenii. Ne interesează la fel și proiectele comune de cercetare, precum și proiectele ERASMUS. Ca fapt divers, rectorul UTM a amintit și de unul din cele mai frumoase evenimente organizate acum 2 ani – turneul de minifotbal, organizat de UTM în comun cu  Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea din Cernăuți –eveniment la care sunt invitate să adere și alte universități, cu  al căror concurs acest turneu ar putea evolua pe parcurs într-o Universiadă, prin intermediul căreia, inclusiv, să consolidăm parteneriatele universitare.

În continuare rectorii celor patru universități din România și-au prezentat membrii Consiliilor de Administrație – prorectorii, decanii, profesorii care îi însoțesc, dialogul transformându-se ușor-ușor într-un valoros schimb de idei. Iar readucerea pe tapet a subiectului acordurilor de dublă diplomă a trezit un val de alese aprecieri, după ce acesta a fost supranumit alegoric „varianta românească a universităților europene”.

Citește mai mult pe utm.md

Curs „Interactive Installation”

Partenerii Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică „Riift Studio” organizează un curs de instalații interactive unde studenții vor putea studia într-o manieră simplă și ușor de înțeles cum funcționează instalațiile interactive, cât de ofertante sunt și cum pot fi integrate în strategiile de comunicare ale brandurilor, agențiilor și evenimentelor creative.
„Instalațiile immersive deschid o groază de posibilități dacă ai idei și viziune”.
Cursul începe din 17 Septembrie 2 zile în săptămână (ajustabil) la 18:00
Durata lecției – 2,5h
Durata cursului – 11 lecții = 28h = 1 lună
Pentru mai multe detalii accesați:

Concursul cursurilor digitale la UTM

La şedinţa din 6 septembrie Consiliul de Administraţie al UTM a decis lansarea Concursului cursurilor digitale pentru a.u. 2021/2022.

 

Acest concurs se desfășoară la inițiativa rectorului UTM pentru activizarea lucrărilor de perfecționare a procesului de instruire prin elaborarea cursurilor cu conținut digital, stimularea efortului și experienței cadrelor didactice, sporirea calității materialelor elaborate. Prima ediţie a avut loc în a.u. 2020/2021, iar câștigătorii au beneficiat de premii bănești.

Pentru semestrul de toamnă concursul se va desfășura în perioada 18 – 29 octombrie 2021, cu depunerea cererilor de participare la Direcţia Management Academic şi Asigurarea Calităţii (luminita.bernaz@mtcp.utm.md) în perioada 4 – 15 octombrie.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Concursului cursurilor digitale la UTM poate fi consultat pe site-ul Universităţii https://utm.md/wp-content/uploads/2020/12/Regulament-Concurs-cursuri-digitale_UTM-2020-Revizia-1.pdf.

Vaccinarea este necesară!

UTM a inaugurat cel mai performant amfiteatru universitar din ţară

Un debut extraordinar al anului de studii, astăzi, la Universitatea Tehnică a Moldovei. La Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a fost redeschisă aula 3-3, care, după aproape un sfert de secol de la darea în exploatare, și-a celebrat cu mândrie transformarea, devenind, după renovare, cel mai performant amfiteatru universitar din țară, care, de altfel, poate concura cu spațiile universităților de top ale lumii.

 

Inaugurarea solemnă a aulei proaspăt renovate s-a desfășurat cu participarea unor reprezentanți de seamă ai domeniului pentru care FCIM pregătește specialiști, care au remarcat aportul consistent al marelui susținător al acestui proiect de anvergură, un partener strategic mai vechi al FCIM-UTM – companiei de software development de talie internațională AMDARIS, cu oficii la Chișinău (Republica Moldova), Timișoara (România) și Bristol (Marea Britanie), al cărei fondator și director este Vlad NANU, absolvent al UTM, care și-a luat licența în 2003, apoi a urmat aici și studiile de master. Susținerea din partea sa e un fel de revenire la rădăcini, la sorgintea din care s-a format și tocmai de aceea reprezintă pentru UTM un gest de neprețuit.

În mesajul său inaugural, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, avea să sublinieze că finalizarea cu succes a acestui proiect universitar, foarte important pentru UTM, îi trezește un sentiment de mândrie, dar și de profundă mulțumire față de mediul privat, în special față de compania AMDARIS și ATIC, pentru suportul consistent pe care îl acordă UTM pe parcursul ultimilor ani.

– Acest proiect a fost unul foarte complex pentru noi, dat fiind că această sală nu a mai fost renovată de la deschiderea sa. Cu susținerea AMDARIS, fațada clădirii are astăzi un aspect nou, modern, procesul de renovare constând și în lucrări de înlocuire a ferestrelor, izolarea termică, pavarea spațiului aferent aulei, transformarea integrală a interiorului acesteia, instalarea unor sisteme moderne de sonorizare aulă/amfiteatru, de proiecție și iluminare, acces (wireless corporativ) la rețeaua publică Internet, precum și o sumedenie de alte lucruri interesante și tehnologizate. La parter, prin înlăturarea pereților, a fost creat un spațiu deschis, unde în curând vor fi amplasate laboratoarele de inginerie digitală, electronică automotive, industria 4.0 și de realitate virtuală. Aceste laboratoare se preconizează a fi completate în cadrul viitoarelor proiecte ERASMUS, unele aflându-se deja în derulare, cum ar fi, de exemplu, dotarea acestei săli cu un sistem de traducere în 4 limbi. Deschiderea acestui amfiteatru este un pas foarte important, căci astfel creăm condiții moderne de studii pentru viitorii specialiști. Această sală, cu o capacitate de 250 de locuri, este dotată cu tehnologii de ultimă oră, care vor facilita transmiterea de cunoaștere și crearea de noi competențe pentru studenți, a menționat rectorul Viorel BOSTAN.

Participanții la eveniment au avut posibilitatea să reconstituie firul transformării acestui spațiu și să compare condițiile de ieri și de azi, urmărind un clip video la subiect, transmis de la pupitrul nou instalat, de la care, de acum încolo, profesorii își vor ține prelegerile în fața studenților.

Transformările fiind evidente, participanții la eveniment au remarcat amploarea și importanța acestora.

Marcela ADAM, secretar al Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare,  tineret, sport și mass-media, și-a exprimat bucuria de a împărtăși cu gazdele această frumoasă realizare și a transmis felicitări din partea colegilor-deputați și a comisiei parlamentare pe care o reprezintă. Având în spate o carieră didactică universitară de 15 ani și conștientizând importanța momentului, d-sa a menționat că UTM și FCIM, în particular, au un rol deosebit în dezvoltarea durabilă a țării și  consolidarea societății prin performanțele pe care le înregistrează în topul universităților din țară, dar și în cele mai importante clasamente ale lumii, iar inaugurarea acestei săli performante va spori, cu siguranță, capacitatea UTM de a progresa în continuare.

Un cuvânt de susținere din partea Guvernului RM a rostit dl Iurie ȚURCANU, viceprim-ministru pentru digitalizare, care a felicitat UTM cu prilejul realizării acestui nou proiect, ce asigură studenții cu un spațiu modern și inovativ. În calitatea sa de absolvent al UTM, a împărtășit bucuria UTM-iștilor pentru această realizare de excepție și a adresat un cordial mesaj de felicitare studenților: „Vă felicit pentru faptul că ați ales să studiați la cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior de profil tehnic din țară. Aveți parte de profesori extraordinari care continuă să promoveze valorile și cunoștințele de care am avut și eu parte, fiind absolvent al acestei instituții”. Vicepremierul a transmis înaltele aprecieri din partea Guvernului întregului corp didactic al UTM pentru efortul constant depus întru prosperarea și dezvoltarea sectorului TIC din Republica Moldova.

Cu un mesaj de susținere și felicitare a venit și Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, E.S. Steven Mark FISHER:

– Sunt optimist în privința dezvoltării acestei țări, iar motivul pentru care sunt optimist se rezumă la zile ca cele de azi. Parteneriatul dintre UTM și AMDARIS a creat un mediu nou, unde studenții și profesorii pot lucra împreună, în beneficiul lor și al țării.

Reprezentând Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC, Ana CHIRIȚA, director pentru proiecte strategice ATIC, coordonator TEKWILL, și-a exprimat mândria de a fi parte a UTM. Absolventă a promoției 2009 FCIM-UTM, d-sa a menționat că sloganul „Sunt #UTM!” îi reprezintă pe majoritatea celor prezenți în sală. Și pentru că Universitatea reprezintă un punct de sprijin pentru viitorii angajatori, iar mediul în care învață studenții este extrem de important pentru a genera idei, a dezvolta startup-uri și a deveni specialiști bine pregătiți în domeniu, renovarea, modernizarea și tehnologizarea acestui spațiu universitar este extrem de importantă.

Despre cum a venit ideea de a se implica în acest proiect, care au fost etapele procesului și cum a fost atins succesul final au povestit Andy ROGERS co-fondatorul și CEO AMDARIS, și alți  reprezentanți ai companiei, prezenți la eveniment.

În noiembrie 2019, într-un dialog cu Andrew ROGERS, co-CEO AMDARIS, și administratorul reprezentanței locale Petru HAHEU, rectorul UTM Viorel BOSTAN menționa aportul important al companiei în formarea tinerilor specialiști în domeniul IT, dar și în dezvoltarea spațiilor educaționale și a instrumentelor didactice din cadrul UTM, în spiritul standardelor industriei IT. În scurt timp, UTM și AMDARIS încheiau un Acord de colaborare extins, AMDARIS devenind astfel unul din partenerii strategici ai UTM.

În februarie 2021 AMDARIS a demarat proiectul de renovare a aulei 3-3 din incinta FCIM-UTM (concept și design – Andrei NASTAS; director tehnic UTM – Dorin TROFIMCIUC), acesta fiind și un proiect de suflet al Co-CEO AMDARIS Vlad NANU. Prezent la festivitatea de inaugurare a aulei, d-sa a menționat cu satisfacție că înainte de a fi specialist IT și manager al unei companii cu renume, este absolvent FCIM-UTM. De aici, chiar din această aulă și-a luat zborul, aici a susținut examenele de admitere, apoi și tezele de licență și de master și tot aici i-a fost înmânată diploma de inginer IT format la UTM. A fost predestinat, astfel, ca după ce a deschis centre ultramoderne în Ucraina, Dubai, Bulgaria, această importantă companie britanică să revină la rădăcinile managerilor săi, al căror spirit ei îl păstrează mereu în suflet, oriunde i-ar purta destinul prin lume. Este un tribut adus profesorilor, dar și actualilor și viitorilor discipoli ai FCIM-UTM, pentru ca aceștia să-și dezvolte interesul pentru crearea de aplicații și platforme inovatoare, pentru software development și tehnologie în general. E o investiție în resursa umană, în oameni, în viitorul companiilor și al industriei IT, ceea ce constituie de fapt scopul și rostul AMDARIS.

Citeşte mai mult pe fcim.utm.md