CCOC și FCIM-UTM la Decada Științelor Exacte organizată de Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău

Inițiativa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Universității Tehnice a Moldovei  „Profesor pentru o zi”, inaugurată cu succes acum o săptămână la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău cu două lecții de Informatică mai altfel ținute de către tânărul profesor al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), lect. asist. Ernest BÎTCA, și-a găsit neîntârziat un ecou pe măsură. Profund impresionate de potențialul de care a dat dovadă reprezentantul FCIM, profesoarele de informatică de la Liceul „Ion Creangă”, Viorica JUC și Lilia MIHALACHE, au dorit să le facă discipolilor lor o prezentare mai largă a FCIM-UTM, venind cu invitația de a repeta inițiativa într-un format extins.

 

Răspunsul CCOC-FCIM nu s-a lăsat mult așteptat, astfel că invitația a fost onorată de un întreg „desant” de profesori și studenți: echipa CCOC, reprezentată de către directorul Radu MELNIC, vicedirectoarea Natalia ȘESTENCO, designerul Sandu GORIȚĂ și o întreagă echipă de la FCIM, în frunte cu decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, însoțit de profesorii – conf. univ., dr. în tehnică Viorica SUDACEVSCHI, șef Departament Informatică și Ingineria Sistemelor; conf. univ., dr. în informatică Ion FIODOROV, șef Departament Ingineria Software și Automatică; asist. univ.  Varvara CIORBA de la Departamentul Ingineria Software şi Automatică și  lect. univ. Andrei BRAGARENCO, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală. Profesorii au făcut o prezentare exhaustivă a programelor de studii din cadrul FCIM – Calculatoare și rețele, Informatica aplicată, Managementul informației, Robotică și mecatronică; Automatică și informatică, Ingineria software, Securitate informațională și Tehnologia informației; Electronica aplicată, Ingineria biomedicală, Microelectronică și nanotehnologii. Iar echipa de studenți care i-au însoțit au impresionat cu prezentarea a peste 20 de proiecte, pe care ei înșiși le-au elaborat și prezentat cu succes în cadrul diverselor concursuri studențești.

A fost o vizită din care au avut multe de învățat atât gazdele, cât și invitații, o vizită care s-a înscris perfect în contextul Decadei Științelor Exacte realizată de Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău, la inițiativa stimatelor profesoare Viorica JUC și Lilia MIHALACHE.

 

„Sistem de control al brațului în spațiu” – inovație marca „Circle” Student Club

Inspirați de către asist. univ., mag. Dumitru MORARU din cadrul Departamentului Ingineria Software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei, un grup de studenți ai programului de studiu „Automatică și informatică” de la FCIM și-au unit forțele și capacitățile pentru a-și dezvolta abilitățile de lucru în echipă în domeniul programare microcontrolere, module electronice incorporate, gândire inginerească etc. Așa a fost constituit Clubul studențesc CIRCLE.

 

Divizându-se în echipe, membrii Clubului și-au ales câte o temă pentru a o studia și implementa în realizări practice. În câteva săptămâni, au apărut și primele rezultate. Sub egida mentorului lor, Dumitru MORARU, studenții Iulia BERGHII, George POSTICA, Denis ȘEREMET au creat o interfață grafică în aplicația Labview cu denumirea „Sistem de control al brațului în spațiu”, care permite de a achiziționa, în timp real, datele traductorului #mpu6050.

MPU6050 este un giroscop cu 3 axe și un accelerometru cu 3 axe într-un singur pachet. Giroscopul măsoară viteza unghiulară de rotație în jurul axei, în mod convențional în °/s. Accelerometrul măsoară accelerația de-a lungul axei, convențional în m/s2. Amplasat în palma mâinii traductorul MPU6050 este un bun element de obținere a valorii setate pentru diferite sisteme automate ce pot fi conduse doar prin gesticulare, ca de exemplu: conducerea cu un robot mobil, conducerea unui braț robotizat cu mai multe grade de libertate etc.

Implementarea sistemului a constat din trei pași principali:

 1. Conectarea senzorului la placa #Arduino.
 2. Scrierea codului pentru placa Arduino.
 3. Crearea programului de recepție a datelor în pachetul de programe #Labview.

În următoarea etapă a proiectului studenții își propun să elaboreze o platformă mobilă cu 4 roți, care să fie condusă de către operator prin gesticularea mâinii.

Le dorim acestor studenți ingenioși, creativi, implicați și activi să cucerească noi culmi în calea lor spre succes!

Labor omnia vincit! – Efortul susținut cucerește orice culmi!

CIRCLE este parte componentă a proiectului „Curs de formare continuă Programare PLC” și a proiectului Dezvoltarea cursului „Automate programabile”, realizate cu sprijinul USAID și Guvernului Suediei în cadrul Tekwill Ambassadors Program, Uteach. 

Citeşte mai mult pe utm.md

 

DMIB-FCIM-UTM: stagii ERASMUS la Universitatea din Twente, nr. 1 din Olanda

Profesorii Universității Tehnice a Moldovei, dr. hab. Oleg LUPAN, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), dr. Serghei RAILEAN, responsabil programe masterat MN și IBM, acad. Anatolie SIDORENKO, însoțiți de 4 masteranzi, au efectuat în perioada 10-16 noiembrie 2021 un stagiu de formare în cercetare la MESA+ Institute for Nanotechnology al Universității din Twente, Olanda, în cadrul proiectului ERASMUS+ KA 107.

 

University of Twente UT se află în top 200 de universități ale lumii,  fiind clasată drept cea mai bună universitate tehnică din Țările de Jos, The NETHERLANDS. A fost fondată în 1961, are în prezent 5 facultăți, câteva institute și centre de cercetare în nanotehnologii, tehnologii ale informației, tehnologii biomedicale și medicină tehnică, dispozitive inteligente etc., dar și un campus ce se întinde pe o suprafață de peste 140 hectare. Universitatea din Twente este un pionier în conectarea tehnologiei, științei și ingineriei cu științele sociale pentru a face diferența în lumea din jurul nostru.

Scopul principal al vizitei Staff-Exchange este de a spori experiența partenerilor de la UTM (Universitatea Tehnică din Moldova) în implementarea spintronicii pentru proiectarea rețelelor neuronale artificiale (ANN) și de a dobândi cunoștințe în proiectarea, fabricarea și caracterizarea bazei de elemente ale ANN sub supravegherea experților de la Universitatea din Twente.

Scopul suplimentar al mobilității este de a învăța noi metode didactice de predare pentru studenți, implementate în Twente.

De asemenea, profesorii UTM au participat la diverse activități, între care și workshop-ul de formare „Rețele neuronale artificiale – proiectare, caracterizare, elemente de bază”, au vizitat Centrul BRAINS pentru Nanosisteme inspirate de creier (BRAINS Center for Brain-Inspired Nano Systems). Au purtat discuții cu prof., dr. Wilfred G. van der Wiel, director al Centrului BRAINS Center for Brain-Inspired Nano Systems, și alte somități cu renume mondial. Examinarea posibilelor titluri și conținuturi ale tezelor de master duble ale studenților din R. Moldova și contextul colaborării în ingineria, fabricarea și investigarea Rețelelor Neurale Artificiale, nanotehnologiilor și nanoelectronicii s-a aflat de asemenea în vizorul profesorilor de la UT și UTM.

Ca urmare a acestei vizite, se așteaptă creșterea excelenței personalului didactic implicat de la UTM. La stagiu au participat și masteranzi ai specialităților MN și IBM din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM.

De asemenea, profesorii și masteranzii UTM au vizitat mai multe companii care efectuează cercetări și activează în aceste domenii, s-au întâlnit și cu studenți moldoveni care își fac studiile la UT.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM se încadrează perfect în contextul unor asemenea colaborări internaționale, asigurând procesul educațional în cadrul a trei programe de studii: Electronica Aplicată (EA), Microelectronică și Nanotehnologii (MN) și Inginerie Biomedicală (IBM), ciclurile I – Licență și II – Masterat, precum și la 5 specialități de la ciclul 3 – Doctorat.

Referințe

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

„University of Twente”. Times Higher Education (THE). 2021-08-11. Retrieved 2021-08-24. According to the Times Higher Education Ranking, the University of Twente is considered one of the 200 most prestigious universities globally.

UNIVERSITY OF TWENTE, DRIENERLOLAAN 5, 7522 NB ENSCHEDE, The NETHERLANDS

MESA+ Institute for Nanotechnology

 

Citește mai mult pe utm.md

O nouă inițiativă: „Profesor de liceu pentru o zi”

Frumoasa inițiativă „Student pentru o zi”, desfășurată cu succes de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, s-a transformat, iată, în „Profesor de liceu pentru o zi”. În anul curent, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a fost cea care a „spart gheața” cu un prim eveniment de acest fel în contextul pregătirii Admiterii-2022.

 

Dat fiind că, în condițiile impuse de pandemie, elevii nu mai pot fi invitați în torente mari la UTM, profesorii universitari merg în licee și țin lecții demonstrative. Astfel se încearcă a le arăta viitorilor candidați la studii cât de vast, captivant și abil este domeniul ingineriei, dar și că… universitatea nu e o cetate ce nu poate fi urnită din loc, ci o instituție deschisă mereu în fața noilor provocări. Cel puțin, acesta este unul din multele atuuri ale Universității Tehnice a Moldovei!

Primele lecții în cadrul noii campanii „Profesor de liceu pentru o zi” au fost ținute de tânărul profesor al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, lect. asist. Ernest BÎTCA, care, de altfel, a absolvit de curând această facultate. D-sa le-a predat elevilor claselor a XII-a ale Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău două lecții de Informatică mai altfel, venind la tema „Recursia” cu multiple exemple vizuale de recursivitate, de definire simplă a unor funcții complexe, dar și cu activități practice captivante, cum ar fi scrierea unui cod etc. Liceenii au fost captivați să vadă un profesor cu doar câțiva ani mai mare ca ei, dar cu o pregătire și priză la public cum rar întâlnești.

Concluzia liceenilor a fost previzibilă: dacă așa se școlește la UTM, ei ar putea fi primii candidați la admiterea din vară, mite că și Liceul „Ion Creangă” se situează în preajma campusului universitar…

Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ COOPERA la universitatea Lleida (Spania)

În perioada 09-12 noiembrie delegația UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, în componența prorectorului Vladislav Resitca, directorului CCOC Radu Melnic, decanului UTM Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică Dumitru Ciorbă și șefului departamentului ISA Ion Fiodorov , s-a aflat în vizită de studiu la Universitatea LLeida (Universitat de Lleida, UdL), Catalonia (Spania) în cadrul proiectului ERASMUS + „Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina – COOPERA”, numărul de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de către Uniunea Europeană. Proiectul, coordonat la nivel universitar de dna Larisa Bugaian prof. univ. dr. hab., director Centru universitar Erasmus+, își propune dezvoltarea programelor de învățământ dual în universități la ciclul 1 licență în Republica Moldova și Ucraina.

 

Universitatea Tehnică a Moldovei pilotează implementarea pe două programe de studii Robotică și Mecatronică, precum și Automatică și Informatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Învățământul dual permite studentului să însușească noi competențe în mediul real, direct în interacțiune cu companiile.

Universitatea Lleida are o experiență reușită în colaborarea cu companiile regionale în coordonarea activităților de studii într-o manieră duală pentru diverse domenii, agricultură, inginerie și științe socio-umane. Un partener central al Universității Lleida, în formarea duală este gigantul agroalimentar bonÀrea, companie vizitată în cadrul agendei de lucru al Proiectului Erasmus+ COOPERA.

În 10 ani de transformări calitative bonArea își schimbă structura angajărilor. Astfel numărul persoanelor cu pregătire universitară a crescut. Și această necesitate devine una imperativa pentru companie, datorită proceselor înalt tehnologizate implementate. Xavier Moreno, directorul Resurse Umane bonArea menționează că pregătirea fundamentală o consideră importantă de a fi realizată în parteneriat cu o universitate deschisă și ușor adaprabilă cerințelor mereu schimbătoare.

Pregătirea duala este o strategie centrală a companiei, a menționat Antonio Sanfeliu, responsabil de producere, permite o cunoaștere mai bună a oamenilor și de selecție ai celor cu un potențial de creștere. In același timp, implicarea universitarilor aduce noi cunoștințe în companie, face echipele mai fezabile și inovative. Dar criteriul de bază al performanței este, în mod cert, nu doar cunoștințele, dar și plasarea acestor cunoștințe în producere, precum și atitudinea, care se educă cel mai bine în întreprinderi.

Masterandul Jose Luis Riviera, originar din Saragosa, a venit în grupul bonArea prin formarea duală a Universității Lleida, programul de Inovare și Management. Dlui afirmă acest model de învățare deși îi creează disconfort din cauza deplasării (grupul este localizat la zeci de kilometri) îi oferă cea mai bună înțelegere a proceselor de producție fiind chiar în mijlocul acestora. Se menționează că frecvent programele duale sunt lansate la necesitatea companiei, care oferă supervizare, loc de muncă plătit (75% din salariul de bază, în cazul bonArea), un program de instruire și subiecte de cercetare inspirate direct din producere, ca spre final și un loc permanent de angajare.

Diversitatea partenerilor pentru studiile duale poate servi un factor important în promovarea acestora, or interesele studenților sunt diferite. Iar implicarea companiilor care oferă soluții pentru management de mediu conferă studiilor aspecte ce le încadrează facil în obiectivele de dezvoltare sustenabilă ONU.

Compania RosRoca face parte din grupul olandez Royal Terberg, care la rândul său cuprinde alte zeci de companii din alte 15 țări. Astfel în cazul companiei RosRoca studenții de la învățământul dual ingineresc ai Universității Lleida au acces la un mediu internațional de lucru, fără să menționez angajați internaționali, inclusiv din Republica Moldova, dar și unul orientat și pe probleme de mediu.

Față de toți angajații compania înaintează cerințe înalte de calificare. Necesitatea este determinată de varietatea mare de produse personalizate la cererea clienților, dar și dorinței de a oferi soluții mai tehnologizate (de exemplu containere inteligente care pot comunica nivelul de umplere). Actual numărul de studenți master este egal cu 6. Studenții, fiind plătiți cu circa 14/15 mii anual, se află patru ore pe zi în cadrul companiei. Directorul Resurse Umane Ramon Carulla, menționează ca studenții sunt bine antrenați, dar au valori diferite; astfel prezența lor în companie ar putea să – i ajute la dezvoltarea personală și profesională. Argumentele de bază pentru învățământul dual fiind angajați dezvoltați în spiritul valorilor de producere calitativă.

Ziua a doua a vizitei de studiu la Universitatea Lleida a continuat cu explorarea formării duale în această universitate catalană.

Universitatea își are rădăcinile în Estudi General de Lleida, care a fost creată în 1300 în virtutea unei hărți acordată orașului Lleida de regele Jaume al II-lea al Aragonului. El și-a întemeiat decizia pe o permisiune papală emisă la Roma la 1 aprilie 1297 de Papa Bonifaciu al VIII-lea. Cu mare regret politicul și-a spus mereu cuvântul în Educație. Astfel după un război de succesiune a tronului din Spania în 1717 multiple universități catalane au fost închise, printre care și cea din Lleida. Revenirea oficială a instituției ca și universitate s-a realizat oficial abia la 27 octombrie 1994. Actual universitatea cuprinde 8 facultăți, distribuite în 5 campusuri, în care își fac studiile circa 10 mii studenți licență, master și doctorat. Printre misiunele declarate sunt studiile duale și promovarea studiilor în limba catalană cel puțin la nivel licență.

Agenda zilei a doua a fost focusată pe perspectiva universitară a studiilor duale, care trebuie să ofere avantaje celor trei părți implicate: universitate, companie și studenți. Universitatea Lleida este un lider al învățământului superior dual, fiind printre primele care a inițiat implementarea acestui tip de formare profesională în Spania. Reprezentații instituției menționează că nu toate programele reușesc, dar acelea inginerești au dintre rezultatele cele mai bune. Cel mai probabil, similar ce este în Republica Moldova, companiile din industrie, în deosebi IT, sunt mai deschise și ofertele sunt mai atrăgătoare (în IT studenților se oferă și 18 mii pe an).

Universitarii insistau ca avantajele sunt sigure și dispersate, în mare parte, în trei direcții:

 1. profesionalizare (acumulare experiență, determinare timpurie a vocației, dezvoltare competențe antreprenoriale, apropriere de piața muncii);
 2. parteneriat universitate-companie (aliniere cerințe-posibilități, cuplare strânsă, transfer inovare-experiență, inserție targetată în campul muncii;
 3. motivare(învățare prin experiență).

De menționat ca universitatea încercă acest model și in cazul unor studii doctorale.

Vizita a presupus, în ziua a treia, studiul și formelor de parteneriat ale Universității cu comunitatea științifică și tehnologică locală. Una din ele este PCiTAL. Pentru a revitaliza activitatea economică a zonei prin creșterea competitivității companiilor determinată de inovare și transfer tehnologic, primăria Lleida împreună cu Universitatea a decis să înființeze Parcul științific și tehnologic agroalimentar din Lleida, PCiTAL – Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Parcul simbolic a fost amplasat într-o parte emblematică a orașului, dealul Gardeny, zonă anterior utilizată de militari.

Avantajul competitiv al parcului, menționează, Miguel Aran, directorul PCiTAL, constă în oportunitatea unei specializări în agro-industrie bazată pe importanța sectorului în economia regiunii Lleida. Obiectivul esențial este de a fi un important parc științific și tehnologic din sectorul agroalimentar din Catalonia, Spania și sudul Europei. În contextul aplicării instrumentelor digitale multiple companii IT sunt rezidenți ai parcului, creînd oportunități de valorificare a sinergiei ambelor sectoare.

Interesant este faptul că puțin timp în urmă UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei a lansat propriul AgroIT Hub urmărind aceleași obiective, fiind coordonat de prorectorul Dinu Turcanu și directorul MicroLab Andrei Bragarenco, localizat la Facultatea Tehnologia Alimentelor.

Parcul oferă rezidență (la un preț aproximativ egal cu 7 euro m2) tuturor care corespund valorilor și obiectivelor declarate. Important, nu toate companiile sunt complet orientate spre sectorul agroalimentar (cum ar fi, cunoscuta și la noi, Indra). Astfel printre instituțiile cu cel mai mare impact pot menționa fundația privată Eurecat – care unește cercetarea, tehnologia și ingineria în oferirea de soluții comunității. Printre direcțiile esențiale de cercetare și inovare reprezentantul Eurecat Xavi Domingo menționează Aplicarea Inteligenței Artificiale și Știința datelor în diverse domenii. Anume în această direcție fundația și este implicată în programul de master dual Ingineria Software cu Universitatea Lleida.

Directorul asociației locale ale companiilor IT, AETI, Josep R. Freixanet consideră studiile universitare foarte importante, iar această formă garantează o rată mică de abandonare a studiilor. Organizarea studiilor duale cuprinde activități în cadrul întreprinderilor din parc de la 8.00 la 15.00, iar peste o ora activități didactice la universitate pîna la 20.00.

Vizita a fost una productivă și a oferit un bun prilej de analizat o formă de studii ce poate aduce noi valențe în învățământul ingineresc, consideră prorectorul studii Vladislav Reșitca, menționând că aproprierea de mediul industrial validează studiile universitare și le conferă tinerilor garantat angajare în cîmpul muncii pe specialitate cu o experiență de muncă acumulată în perioada studiilor pentru care poate lua și credite recunoscute de universitate.

Directorul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră dl Radu Melnic, e convins în perspectiva studiilor duale în formarea profesională a studenților UTM:  „Forma de care am luat cunoștință în cadrul vizitei efectuate de curând la Universitatea Lleida din Spania, ar putea fi implementată cu succes și la Universitatea Tehnică a Moldovei, iar Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră s-ar considera onorat să-și atribuie sarcina promovării învățământului superior dual la UTM. Reprezentanții Universității din Lleida, susțin că cele mai bune rezultate înregistrate de către ei la acest capitol țin anume de programele de studii inginerești. Astfel, după modelul partenerilor noștri spanioli și ținând cont de realitățile de la noi, am putea coopta în acest sens, de exemplu, companiile din industrie (în deosebi din domeniul IT), care sunt deschise de a se implica în formarea viitorilor specialiști.”

 

Citește mai ult pe utm.md

 

 

 

AMD

Winter Software Development Internship 2021 by AMDARIS

Dear Students,

 Applications for Amdaris Software Development Internship starting in February 2022, are now open!

 Amdaris is looking for hardworking, ambitious individuals with a passion for Software Development, good knowledge of OOPgood algorithmic skillsdata structures and, of course, at least B1 English level (intermediate), offering you the opportunity to experience and explore a professional working environment, such as teamwork, meeting deadlines, being guided and learning from the most skilled senior mentors from Amdaris.

 Why applying for a software development internship at Amdaris?

You will have the opportunity to experience a real work environment, with everything it entails: teamwork, meeting deadlines and enjoying the outcome of your work. It could be the launch of your career in IT. Get out of your comfort zone and explore the world of software development.

INTERNSHIP PROFILE

 • Internship type: Software Development
 • Start date: February 2021
 • Duration: 3 months
 • Available № of places: 25
 • Flexible hours: Yes

 INTERNSHIP MODULES

 • Module 1:C#, SOLID, Design Patterns, Unit Testing, Inversion of control, Agile Methodology
 • Module 2:Entity Framework Core, SQL
 • Module 3:NET Core, HTML, CSS, React/Angular, WebAPI

After each module, you will take an exam that will consist of practical and theoretical questions. By the end of the course, you will create a Web Application using all the knowledge and best practices gained along the way, which could also become your graduation work at the university.

 RECRUITMENT PROCESS

 1. Resume collecting and screening: November 2021 – December 2021
 2. Technical test: Individually (online)
 3. Technical interview: Individually (online)
 4. Internship
 5. Employment opportunity (based on results)

 HOW DO WE TEACH?

 • Assigning a senior mentor for each intern
 • Daily presentation and assignments
 • Providing a video registration of each lesson
 • Access to Amdaris library
 • Facilitating internal training sessions

 REQUIREMENTS

 • Good knowledge of OOP
 • Good algorithmic skills
 • Data structures
 • Basic knowledge of SQL (advantageous)
 • Basic knowledge in Web technologies (advantageous)
 • English level (minimum intermediate)

 Apply for Amdaris Internship Program here!

Or send your CV to: apply@amdaris.com stating “Winter Software Development Internship 2022” in the subject line.

For more information, do not hesitate to get in touch with Amdaris Recruitment Team: +373 60 755 228

ICNBME-2021 și-a încheiat lucrările

Cea de-a 5-a ediție a Conferinței Internaționale în domeniul Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale – ICNBME-2021 – și-a încheiat lucrările după trei zile de schimb util de informații cu privire la noile elaborări nanotehnologice pentru utilizare în medicină.

 

În cadrul forului științific au fost prezentate online 115 referate (17 rapoarte plenare), printre autori regăsindu-se savanți din cca 20 de țări ale lumii, inclusiv din SUA, Japonia, Australia, Germania, Marea Britanie, Franța, Suedia, Italia, Grecia, Croația, Romania, Portugalia, Latvia, Turcia, Egipt, Rusia, Ucraina, Belarus, Georgia, Republica Moldova.

Lucrările conferinței ICNBME-2021 vor fi publicate la editura Springer, următoarea ediție fiind planificată pentru luna septembrie 2023.

Profesorul Ion VANGHELI, distins cu Diplomă din partea Președintelui Parlamentului RM

În cadrul ședinței festive a Departamentului Științe Socio-Umane din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universității Tehnice a Moldovei, în semn de recunoștință pentru o viață dedicată activității didactice și educaționale, dlui conf. univ., dr. Ion VANGHELI, de curând octogenar, i-a fost înmânată Diploma de gr. II din partea Președintelui Parlamentului Republicii Moldova.

 

Născut la 6 octombrie 1941 în satul Grinăuți, raionul Râșcani. În anii 1958-1963 își face studiile la USM, Facultatea de Istorie și Litere. Din 1968 până în prezent activează la UTM, la Departamentul Științe socioumane. Și-a continuat studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Leningrad în anii 1971-1973. În 1974 a susținut teza de doctor în științe. În 1979 i s-a conferit titlul de conferențiar. Din timpul angajării la UTM a deținut titlurile: asistent, lector superior, conf. univ., șef catedră. Este autor a peste 50 de publicații.

Mulțumim pentru atitudine, dăruire de sine, umanism și inteligență, mult stimate domnule profesor Ion VANGHELI! Vivat, Crescat, Floreat!

Citește mai mult pe utm.md

ICNBME-2021 l-a omagiat pe profesorul septuagenar Victor ȘONTEA

Astăzi, 3 noiembrie 2021, în cea mai modernă și tehnologizată sală a Universității Tehnice a Moldovei – Amfiteatrul AMDARIS din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, și-a lansat lucrările Conferinței Internaționale „Nanotechnologies and Biomedical Engineering” – ICNBME 2021, organizată de Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

 

Ajuns la a V-a ediție, ICNBME 2021 s-a dovedit a fi evenimentul științific multidisciplinar cu cel mai mare impact internațional de până acum. Participanții la conferință – cca 200 de savanți, inginerii, experți internaționali cu renume din peste 20 de ţări – Germania, Japonia, China, Australia, SUA și multe alte țări din vestul și estul Europei, care se ocupă de cercetarea fundamentală și aplicată în domeniile nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, au înregistrat spre prezentare peste 100 de rapoarte prin care își propun să elucideze cele  mai recente rezultate teoretice și aplicații practice, impulsionând astfel schimbul de informaţii și experiență, inițierea a noi proiecte de cercetare în nanotehnologii şi inginerie biomedicală.

Dincolo de faptul că este unica conferință organizată în Republica Moldova, ale cărei lucrări se regăsesc în cea mai mare bază de date bibliografică şi scientometrică din lume – SCOPUS, înregistrând astfel o vizibilitate extinsă la nivel global a rezultatelor științifice raportate, ediția din anul curent a ICNBME se face remarcată și prin celebrarea unuia dintre întemeietorii și co-organizatorii săi – prof. univ., dr. în științe fizico-matematice, Victor ȘONTEA, care de curând și-a marcat a 70-a aniversare.  Aflat în prezidiul conferinței, alături de președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion TIGHINEANU, și rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,  profesorul omagiat  Victor ȘONTEA  a devenit sufletul evenimentului, fiindu-i dedicată în exclusivitate întreaga sesiune inaugurală a conferinței.

În cuvântul său inaugural, acad. Ion TIGHINEANU s-a declarat onorat să deschidă ediția curentă a Conferinței, care are în spate 10 ani de experiență. „Prima ediție a Conferinței a fost lansată În 2011 – o perioadă foarte dinamică, când Republica Moldova a reușit să se asocieze la cel de-al VII-lea Program Cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică al Uniunii Europene. Iar acum o săptămână, Prim-Ministrul RM a semnat Acordul de Asociere al Republicii Moldova la Programul ,,Orizont Europa”, a subliniat președintele AȘM. D-sa a salutat cercetătorii din toate colțurile lumii care au participat în cadrul edițiilor precedente, dar pe cei care participă pentru prima data online, exprimând speranța că pandemia va ceda și edițiile ulterioare ale conferinței se vor desfășura cu prezență fizică.

În contextul aniversării prof. Victor ȘONTEA, acad. Ion TIGHINEANU a remarcat că în 2011, când a fost dat startul primei ediții a Conferinței, prof. Victor ȘONTEA își sărbătorea cea de-a 60-a aniversare. Acum, la a 5-a ediție, este la a 70-a aniversare de la naștere. Făcând o retrospectivă, d-sa a menționat că în 2011 au fost precondiții foarte bune pentru a iniția o conferință internațională multidisciplinară, la intersecția nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale. Au fost timpuri foarte bune pentru a începe cercetarea la intersecția acestor două discipline. Experiența a fost una de succes, s-au reușit multe, inclusiv publicarea lucrărilor științifice în reviste internaționale și câștigarea diverselor granturi. Toate acestea au fot posibile cu implicarea directă a prof. Victor ȘONTEA. Pentru rezultate valoroase obținute în cercetare, activitate științifico-managerială și cu prilejul aniversar, Prezidiul AȘM l-a onorat pe omagiat cu Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”.

Gazda evenimentului, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și-a exprimat plăcerea pentru faptul că această conferință este considerată cartea de vizită a domeniului de cercetare în electronică, nanotehnologii, informatică și biomedicină. „Chiar dacă, din cauza pandemiei, conferința se desfășoară astăzi online, avem speranța că fructuoasa colaborare care a început cu mulți ani în urmă va continua și în viitor”, a declarat rectorul UTM, exprimând certitudinea că ICNBME va contribui în continuare la dezvoltarea nanotehnologiilor, nanomaterialelor și ingineriei biomedicale, domenii extrem de importante pentru dezvoltarea omenirii. „Suntem foarte bucuroși că putem contribui pe cât de mult posibil la dezvoltarea acestui sector al cercetării umane”, a subliniat rectorul Viorel BOSTAN,  convins că UTM va oferi și în continuare suportul necesar pentru cercetarea în acest domeniu. Iar pentru activitate prodigioasă în domeniul învățământului superior ingineresc, dezvoltarea la UTM a domeniului ingineriei biomedicale, ridicând-o la nivel de știință multidisciplinară indispensabilă și integrând-o pregnant în sectorul serviciilor medicale moderne, i-a înmânat prof. Victor ȘONTEA o Diplomă de gratitudine, menționând că omagiatul a contribuit la pregătirea a peste 10000 de ingineri în domeniul microelectronicii şi tehnologiilor informaţionale; a participat şi a promovat activ instruirea în limba română în învăţământul superior ingineresc din republică, dar și instruirea în engleză şi franceză a grupelor de elită la FCIM; a contribuit la consolidarea învăţământului universitar tehnic autohton şi la integrarea acestuia în spaţiul european.

Un mesaj de salut a transmis online și secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Zinaida BEZVERHNI, specificând că în 2005, grație eforturilor semnificative ale UTM și Ministerului Sănătății, profesia de inginer al sistemelor biomedicale a fost introdusă în Nomenclator și înregistrată ca specialitate medicală în Republica Moldova. Din 2010 a început pregătirea specialiștilor prin intermediul programelor de masterat în domeniul ingineriei biomedicale, până acum fiind instruiți aproximativ 150 bioingineri, 54 dintre ei activând în sistemul medical al Republicii Moldova. Subliniind că necesitatea acestei specialități rămâne a fi una foarte importantă, actualmente fiind nevoie de aproximativ 250 de specialiști în domeniu, d-sa a afirmat că noul Guvern are un plan foarte ambițios de a moderniza sistemul medical, iar modernizarea acestuia nu este posibilă fără tehnologii moderne, motiv pentru care se contează foarte mult pe suportul UTM în pregătirea specialiștilor. Dna BEZVERHNI i-a mulțumit prof. Victor ȘONTEA pentru contribuția la geneza ingineriei biomedicale în țara noastră, el fiind considerat tatăl tuturor inginerilor care lucrează în sistemul medical și a transmis Diploma de gratitudine a Ministerul Sănătății al RM semnată de ministrul Ana NEMERENCO.

Președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, conf. univ., dr. Andrei CHICIUC, a declarat că plăcerea de a participa la conferință este una dublă: pentru că a venit la Alma Mater și este alături de persoanele care au contribuit la formarea sa, în special, prof. Șontea, pe care îl consideră un model în toate. Subliniind relevanța reuniunii, președintele ANACEC a spus că aceasta rămâne a fi una de reper pentru conferințele științifice internaționale cu subiecte moderne, de interes, iar problemele abordate atrag atenția nu doar asupra domeniilor de cercetare moderne, ci trasează cumva viitorul bazat pe nanotehnologii și bioinginerie. În semn de înaltă apreciere a activității științifico-didactice prodigioase, contribuția la promovarea culturii calității în educație și cercetare, lansarea domeniului ingineriei biomedicale în sistemul de cercetare-inovare din Republica Moldova și cu ocazia aniversării a 70 de ani de la naștere ANACEC i-a oferit prof. Victor ȘONTEA  o Diplomă de recunoștință.

Un mesaj de felicitare a adresat din Germania prof. Vladimir FOMIN, membru de onoare al AȘM. „Este o mare plăcere pentru mine să-l felicit astăzi pe bunul și vechiul meu prieten, un om de știință, genial aș spune, al Republicii Moldova, cu ocazia aniversării a 70-a. Cred că activitatea fructuoasă pe parcursul mai multor decenii l-a adus la acest apogeu și eu îi urez multă sănătate și să-și continue activitatea științifică remarcabilă, dar și activitatea managerială și organizatorică de excepție, care s-au conturat în desfășurarea celor cinci ediții ale conferinței și care, negreșit, vor avea un ecou pentru dezvolatrea științei și, desigur, a Republicii Moldova.

Pentru contribuție semnificativă în domeniul cercetării, perseverența, optimismul și dăruirea cu care altoiește noi generații, pentru profesionalism, susținere necondiționată și încurajări, Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt” l-a decorat pe prof. Victor ȘONTEA cu Ordinul „Insigna de Aur Ștefan cel Mare și Sfânt”.

„Pentru noi este o onoare să decorăm, în această zi semnificativă, un model de om precum este domnul profesor Victor ȘONTEA, care este, de departe, unul dintre cei mai buni specialiști în domeniile Microelectronică, Nanoelectronică, Ingineria sistemelor microelectronice etc.”, a declarat președintele AO „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Andrei BATEREANU.

Mesaje de felicitare au adresat și colegii, discipolii omagiatului. Prof. Victor ȘONTEA a ținut să mulțumească colegilor de la FCIM, care au contribuit la organizarea acestei ediții a Conferinței, mulțumiri speciale adresând celor care i-au fost și îi sunt alături în momente mai grele din viață.

Modest din fire, filozof în gândire, prof. Victor ȘONTEA a mulțumit cu sinceritate tuturor colegilor și prietenilor pentru clipele de fericire oferite în cadrul acestui frumos debut al conferinței, dar și cu ceva timp în urmă, când l-au susținut plenar, din toate colțurile lumii, atunci când starea de sănătate i-a fost pusă la grea încercare. A meritat-o însă pe deplin, prin meticulozitatea în cercetare și dedicația plenară domeniului îndrăgit. A făcut o carieră fulminantă, onorându-ne și făcându-ne mândri să-l avem în calitate de coleg. Venind la UTM pe 1 octombrie 1973, în calitate de inginer, în scurt timp se remarcă în calitate de colaborator ştiinţific superior la catedra Microelectronica şi Dispozitive Semiconductoare, iar în 1982 susține teza de doctor în științe fizico-matematice –fizica şi ingineria semiconductorilor. Obține rând pe rând titlurile ştiinţifico-didactice de conferențiar universitar (1986), profesor universitar (1995), efectuează un șir de stagii la universități cu renume din România, Marea Britanie, Franța, Canada, Germania, devine prodecan la Facultatea de Electrofizică (1985), decan la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (1987), director Filiera Francofonă Informatica (1997), șef Departament Microelectronica şi Inginerie Biomedicală (2004), director Centrul Internaţional „Ingineria Sistemelor Microelectronice şi Dispozitive Biomedicale (2008), director școală doctorală „Știința Calculatoarelor, Electronică și Comunicații” (2016), director Centrul Naţional Inginerie Biomedicală (2017). Dacă e să rezumăm în cifre/ani, din cei 47 de ani de activitate la UTM, 2 ani s-a aflat în postul de prodecan, iar 17 – de decan FCIM, alți 16 ani – şef Departament MIB, 11 – director Filieră FI, 2 – director Şcoală Doctorală. La FCIM, a înființat 3 centre ştinţifico-didactice: Centrul Naţional de Suport al Securităţii Nucleare; Centrul de Nanotehnologii şi Nanosenzori, Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală;  Centrul Internaţional „Ingineria Sistemelor Microelectronice şi Dispozitive Medicale”, specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale”.  Este promotorul implementării ingineriei biomedicale în sistemul național de sănătate, creând un lanț de centre comune de instruire şi cercetare în cadrul instituţiilor medicale.

Evenimentul și-a continuat lucrările cu prezentarea rapoartelor în plen. Pe parcursul celor trei zile de lucru, participanții la Conferință vor aborda subiecte actuale din domeniile nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, inclusiv: Nanotehnologii și nanomateriale,  Dispozitive medicale, Biomateriale pentru aplicații medicale, Instrumentație biomedicală, Prelucrarea semnalelor biomedicale, Imagistica medicală și procesarea imaginilor, Fizică medicală și biofizică, Inginerie moleculară, celulară și tisulară, Inginerie clinică, managementul și evaluarea tehnologiilor medicale, Bioinformatica, e-sănătate și telemedicină, Educație în inginerie biomedicală, Inovare, dezvoltare și cercetare interdisciplinară, Siguranța și securitatea nucleară și radiologică, Noi tehnologii pentru diagnostic, tratament și reabilitare ș.a.

Agenda integrală a Conferinței poate fi accesată pe http://www.icnbme.sibm.md/home.html.

Citește mai mult pe utm.md

 

 

 

Vizita de lucru în Polonia în cadrul proiectului COOPERA

În perioada 25-29 octombrie a fost efectuată o vizită de lucru la Akademia WSB, Dąbrowie Górniczej, Polonia de către trei membrii ai echipei UTM din cadrul proiectului  ERASMUS + „Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina – COOPERA”, numărul de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de către Uniunea Europeană. Membrii echipei UTM – Viorica Sudacevschi, Irina Cojuhari și Silvia Munteanu, împreună cu colegii de la ASEM și ULIM, precum și de la câteva universități din Ucraina, au participat la ședințele organizate în cadrul vizitei la care au fost discutate probleme importante referitor la învățământul dual pentru programele de studii superioare de licență din domeniul științei calculatoarelor și logisticii.

 

Akademia WSB ocupă locul 5 din cele 550 universități internaționale din Polonia, având 15 facultăți, peste 126 programe de studii, peste 1000 studenți din 65 de țări.

Participanții au fost întâlniți și ghidați pe parcursul vizitei de către șeful Direcției de Cooperare Internațională – Paweł URGACZ și șefa Biroului Internațional – Dominika CZERNIAK. Un cuvânt de salut a fost adresat de către prof. dr. hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA-WOSZCZYNA –  Decan al Facultății de Științe Aplicate/Rector adjunct pentru Știință și Educație și   dr. Rafał RĘBILAS – Rector adjunct pentru Cooperare Internațională, Universitatea WSB.

Deosebit de interesante și informative au fost mai multe prezentări ale gazdelor de la Universitatea WSB: Educație practică, cooperare cu partenerii de afaceri și cadrul legal al educației duale la Universitatea WSB, prezentator dr. Rafał RĘBILAS; Modele de educație duală la Universitatea WSB, prezentator prof. dr. hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA-WOSZCZYNA; Educația practică în contextul sistemului de asigurare a calității academice, prezentator dr. Sabina RATAJCZAK, director Centrul de Asigurare a Calității/Rector adjunct pentru Inovare, Universitatea WSB; Educație duală în Logistică și programe IT la Universitatea WSBprezentator dr. n. med. Patrycja Mickiewicz, coordonator de facultate și Aleksandra Tyszkiewicz – Staniowska, manager de proiect.

Pe parcursul prezentărilor au fost punctate beneficiile învățământului dual, și anume asigurarea întreprinderilor cu specialiști foarte bine instruiți în domeniile necesare companiilor, o posibilitate reală pentru studenți de a învăța direct din practică întreprinderilor, posibilitatea mai mare de angajare după absolvirea universității etc.

Caracterul practic al fiecărui program de licență presupune, în primul rând elaborarea conceptului programului de studiu bazat pe necesitățile nemijlocite ale grupurilor de angajatori, o combinare optimă între conținutul teoretic și specializat care permite absolvenților să acumuleze anume acele competențe care sunt necesare pe piața muncii, un număr mare de forme practice de studii, cum ar fi workshop-urile, laboratoarele, vizitele la întreprinderi, întâlnirile frecvente cu reprezentanții companiilor, oferte de instruiri în domeniile specializate cu posibilitate de a obține certificare, și, nu în ultimul rând – profesori practicieni din cadrul companiilor, care constituie 60 % din toți profesorii.

Formele practice de studii includ mai multe concepte: învățământ centrat pe student, învățământ bazat pe rezolvarea problemelor (PBL), proiecte ale studenților, bazate pe aplicabilitate practică, știință cognitivă și interfață om-mașină etc.

La Universitatea WSB sunt aprobate mai multe modele de învățământ dual:

 1. Trei zile la universitate, două la companie;
 2. 50% studii la facultate, 50% practica la companii.

De menționat este faptul că studenții au stagii de practică în fiecare an, dar, alegând un program dual, sunt acceptați de companii începând cu anul III, iar internship-ul se desfășoară de fiecare dată la altă companie. Astfel, competențele acumulate sunt mai diverse, studentul având posibilitatea să se orienteze unde ar dori să activeze.

De asemenea, a fost efectuată o vizită la Parcul tehnologic din Cracovia – Hub4Industry, și anume Centrul de Robotică ASTOR, unde participanții au avut ocazia să facă cunoștință cu cele mai moderne și performante soluții în domeniul manipulatoarelor robotice industriale, dezvoltate de către compania Kawasaki.

Subiectele abordate în timpul vizitei sunt deosebit de importante pentru UTM, care va implementa învățământul dual la programele de studii superioare de licență Automatică și Informatică și Robotică și Mecatronică, programe care, datorită specificului său, sunt bazate nu doar pe cele mai noi informații științifice, pe cele mai inovatoare tehnologii din domeniul respectiv, dar și necesită echipament specializat costisitor care se poate regăsi în cadrul companiilor de profil.

Mai multe informații despre COOPERA pot fi găsite pe http://coopera-project.ase.md/  și https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova si pe pagina COOPERA a UTM https://proiecte.utm.md/coopera/

Citeşte mai mult pe www.utm.md