O primă lucrare științifică marca UTM, notată de Materials Today Chemistry pentru anul 2022

Cercetătorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică publică o nouă lucrare științifică de excepție, marca UTM – „Performanța de detectare a heterostructurii CuO/Cu2O/ZnO:Fe acoperită cu strat de polimer hidrofob ultrasubțire și stabil termic, PV3D3, pentru aplicații în baterii”, semnată de profesorii Nicolai ABABII, Nicolae MAGARIU, sub îndrumarea prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN. Prestigioasa revistă științifică de specialitate Materials Today Chemistry (factor de impact: 8.301), editată de celebra editură ELSEVIER, este o publicație multidisciplinară axată pe toate aspectele chimiei materialelor și aplicații, care este unul dintre domeniile cu cea mai rapidă dezvoltare a științei, acoperind aplicarea tehnicilor bazate pe chimie pentru studiul materialelor, inclusiv sinteza, creșterea și comportamentul materialelor, precum și relațiile dintre structura materialului cu proprietățile la scară atomică și moleculară. Materials Today Chemistry , factor de impact 31.041, care este un supliment al revistei emblematice Materials Today, dedicată acoperirii celor mai de vârf, mai inovatoare și influente lucrări de interes larg pentru comunitatea științei materialelor. 

 

În lucrarea „Sensing performance of CuO/Cu2O/ZnO:Fe heterostructure coated with thermally stable ultrathin hydrophobic PV3D3 polymer layer for battery application”, (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519421002226?dgcid=coauthor) semnată de către profesorii UTM și realizată în colaborare cu două echipe de cercetători de la Universitatea din Kiel, Germania, se descrie un nou tip de senzor de gaz elaborat astfel încât devine insensibil la umiditate după ce este acoperit cu un strat de polimer hidrofob ultrasubțire și stabil termic, PV3D3. Această lucrare științifică contribuie esențial la rezolvarea unei probleme majore, a efectului umidității asupra performanțelor senzor, în special pentru aplicarea în sistemele de baterii moderne pe bază de Li-S.

Autorii lucrării au atras atenția revistei prin rezultatele obținute, demonstrând că senzorii, odată acoperiți cu peliculă ultrasubțire de polimer, pot fi operați la umiditate mai ridicată, iar funcționalizarea cu fluor hidrofob a stratului de polimer PV3D3 s-a dovedit a fi excepțional de stabilă la temperaturi ridicate, chiar până la 450oC. Acest lucru a facilitat utilizarea senzorilor la temperaturi de cca 350oC, la care alte acoperiri polimerice hidrofobe ar degrada. În plus, autorii menționează că a fost posibilă reglarea selectivității heterostructurii de oxid de metal sensibil de la vaporii de etanol la hidrogen gaz prin intermediul peliculei PV3D3 depuse peste heterostructură. Aceste rezultate sunt foarte importante, deoarece reducerea influenței umidității asupra răspunsului senzorilor de gaz este necesară pentru aproape toate aplicațiile, în special pentru aplicațiile cu baterii. De asemenea, selectivitatea îmbunătățită demonstrată experimental pentru hidrogen gaz permite, de exemplu, detectarea produșilor de descompunere în baterii Li-S. În plus, senzorul este, de asemenea, sensibil la diferiți vapori de electroliți utilizați pentru bateriile Li-S, oferind astfel noi posibilități pentru design inovator al bateriei, precum și alte diverse aplicații. Abordarea de fabricație prezentată permite o integrare mai ușoară în liniile industriale de prelucrare la scară largă.

Aceste cercetări, raportate și apreciate la nivel internațional, au fost susținute parțial de Proiectul G5634 SPS „Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES și de UTM.

În context, autorii au menționat mai multe aspecte ale cercetărilor efectuate.

Drd. Nicolai ABABII, lector UTM:

– Domeniul care este în continuă creștere și anume al bateriilor, creează o mare necesitate de elaborare a senzorilor de gaz pentru detectarea timpurie a pericolelor de distrugere a sistemelor de baterii, cum ar fi: producerea H2 ca produs de descompunere a electroliților utilizați în baterii, vaporizarea acestor electroliți sau generare enormă de căldură și apariția emisiilor de particule care pot ajunge ulterior la fuga termică (Thermal Runway) și distrugerea completă a sistemului.

Drd. Nicolae MAGARIU, asistent univ., Facultatea CIM a UTM:

– Rezultatele obținute în lucrarea dată, pe lângă aplicațiile în sistemele de baterii pe bază de Li-S, o altă aplicație importantă este detectarea timpurie a etanolului și a hidrogenului, aceștia fiind compuși volatili și gaze ușor inflamabile și explozive, care pe viitor pretind a fi utilizați ca surse de energie ecologice pentru a evita poluarea mediului.

Profesorii UTM activează la Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) și transferă cunoștințele și experiența acumulată în astfel de colaborări internaționale tinerilor studioși de la FCIM, ciclurile 1, 2 și 3, licență, masterat și doctorat, respectiv.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică se încadrează perfect în astfel de colaborări internaționale, deoarece asigură procesul educațional la trei programe de studii: Electronica Aplicată, Microelectronica și Nanotehnologii MN și la Inginerie Biomedicală IBM (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat. Tinerii studioși și curioși de a elabora sau cercetata astfel de dispozitive o pot face real la Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Departamentul MIB a UTM.

Referinţe online:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519421002226?dgcid=coauthor

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2468519421002226?token=50DC0628524CDB11F55EFA933C05DF6A9C48A31DAE879C1F79562E6001AA0EB7118029C2D3A3C7FDAF6994DFE923E81A&originRegion=eu-west-1&originCreation=20211130134515

https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2021.100642

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c18679

http://mib.utm.md/

 

Citeşte mai mult pe utm.md

 

65 de studenți ai FCIM-UTM au concurat în „Gestiunea bazelor de date”

65 de studenți din cadrul Departamentului Ingineria Software și Automatică (ISA), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), au participat la cea de-a IV-a ediție a concursului „Gestiunea Bazelor de Date”, desfășurat în format online pe platforma Microsoft TEAMS.

 

Participanții la concurs au fost salutați de către decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, conf. univ., dr. Ion FIODOROV, șef Departament ISA, Dorian SARANCIUC, profesorul disciplinei „Baze de date”  și moderatorul concursului, care le-au dorit studenților mult succes, îndemnându-i să-și manifeste din plin ingeniozitatea, spiritul inventiv și imaginația creatoare, dar și cunoștințele și abilitățile de analiză, proiectare și gestiune a bazelor de date dobândite în cadrul cursurilor, dat fiind că această competiție în domeniul Bazelor de Date își propune să scoată în evidență creativitatea tehnică și spiritul lor de echipă.

Participanții la concurs – studenți ai programelor de studii „Tehnologia Informației” și „Securitatea informațională” – au avut sarcina de a elabora o bază de date Depozite bancare, care ar conține informații despre clienți, conturile curente și de depozit ale acestora, filialele în care sunt deschise conturile, condițiile de atragere a depozitelor și tipurile acestora, tranzacții bănești. La etapa I studenții urmau să proiecteze logic o Bază de date, colectând informațiile necesare și înregistrându-le în baza de date, divizându-le în tabele pe categorii (clienți, conturi, filiale), configurând relațiile dintre tabele, cu aplicarea regulilor de normalizare a datelor. La crearea tabelelor și definirea constrângerilor studenții urmau să utilizeze limbajul SQL, reprezentat într-un script unic cu comentarii,  după care să lanseze în execuție codul și să prezinte diagrama BD în date. Etapa a II-a a inclus 3 pași: administrarea Bazei de Date cu o creștere a fișierului primar de 2MB până la 500 MB și a logului de 2 MB până la 100MB; interogarea Bazei de Date, formulând în SQL 5 interogări, utilizând funcțiile de agregare, grupare, subinterogări și joinuri; efectuarea diverselor tranzacții – înregistrarea unui client nou, deschiderea unui cont curent și a unui cont de depozit, legat de cont; introducerea sumei de bani în cont; transferul banilor din contul curent în contul de depozit nou creat.

Divizați în 13 echipe, pe parcursul celor 8 ore de desfășurare a concursului, studenții au demonstrat că știu să lucreze în echipe, să formuleze și să repartizeze sarcini și să gestioneze eficient timpul în ceea ce privește proiectarea logică a bazei de date, crearea tabelelor și definirea constrângerilor de integritate, administrarea, interogarea și efectuarea tranzacțiilor în baza de date – abilități obținute pe parcursul studierii disciplinei „Baze de date”.

În urma prezentărilor și a deliberării asupra acestora, juriul constituit din Vitalie VALACHE, senior Data Consulter, și absolvenții UTM Alexandru FRECĂUȚAN, Data Consulter, ICS ENDAVA SRL; Iurii HOHAN, full stack engineer, Mixbook SRL; Boris GALCENCO, Data Sciense Team Lead, grupul de companii Mezellini, au desemnat câștigătorii.

Pe Locul I în competiție s-a situat echipa „sALTER mortale” (gr. TI-196) – Roman COVALI (căpitan), Nicolai SCURTU, Eduard ȚURCAN, Iana ZABOLOTNÎI, Alexei COZMA, căreia i-a revenit și Premiul mare – câte un voucher valoric de 1600 lei per fiecare membru al echipei din partea companiei „Endava” și câte un tricou oferit de compania „Mixbook”.

Locul II l-au împărțit echipele „SELECT us” (FAF-203) – Maria-Madalina UNGUREANU (căpitan), Irina TIORA, Marcel VLASENCO, Daniela AFTENI, Valeria DUBINA; și „DataPower” (gr. TI-195) – Valeriu POPA (căpitan), Dan ROTARU, Gheorghe ISAC, Ana GHERLAC, Cristian BORODIN; premii – câte 800 lei per fiecare membru al celor două echipe.

Pe Locul III s-au situat echipele „Ctrl+F5” (FAF-202) – Anastasia IAȚCO (căpitan), Iulia TARUS, Marius PURICI, Dan CEBAN, Victor BOTNARU;  „01jan70” (gr. SI-191, TI-193) – Cătălin MÎȚU (căpitan), Andrei PAVALACHI, Octavian MAGDEI, Alexandru PANCO, Alina ENACHE; „DBSM – DataBase Solution Makers”  (gr. TI-197, TI-196) – Nicolae ȘARAFUDINOV (căpitan), Nichita MACHEEV, Dmitrii ROMANENCO, Lucia NIGAI, Oleg BOGACI; premii – câte 500 lei per fiecare membru al celor trei echipe.

Totodată, studenții celor 6 echipe premiante au beneficiat de suveniruri cu simbolica companiei „Endava”.

Concursul a culminat cu o ședință la masa rotundă cu participarea membrilor juriului și a organizatorilor, care au dat o înaltă apreciere pregătirii studenților în materie de gestiune a Bazelor de Date și s-au arătat deschiși la un dialog eficient în continuare, stabilirea și valorificarea a noi relații de colaborare dintre companii, profesori și studenți în scopul asigurării unui transfer eficient de cunoștințe și experiență practică în domeniu.

Conducerea Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică și, în particular, a Departamentului Ingineria Software şi Automatică, exprimă sincere mulțumiri profesorilor disciplinei  „Baze de date” – Dorian SARANCIUC, Rodica BULAI, Octavian RĂDUCANU, Corina SCLIFOS, Sergiu SCROB, sponsorilor și partenerilor concursului – ICS ENDAVA SRL, Mixbook SRL, Mezellini, Universității Tehnice a Moldovei – pentru susținere, generozitate și contribuția adusă în organizarea cu succes a concursului.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

 

 

„EARTH ROVER: Innovation Challenge – 2021” și-a desemnat câștigătorii

Ediția a IXa a Concursului Studențesc de Systeme Mobile și Servicii IoT „EARTH ROVER: Innovation Challenge – 2021” și-a desemnat câștigătorii.

Sarcina concursului a constat în proiectarea și implementarea în formă de machetă a unui sistem, în baza unui set de dispozitive oferite de organizatori, iar cei mai ingenioși studenți și-au împărțit premiile.

Locul I a revenit echipei „MBed_Team.py”, constituită din Iulian APOSTOL, Dragoş MURSA și Denis ŞEREMET.

Locul II a fost împărțit de echipele: „RM-191” – Ion AXENTE și Daniel FOCSA și „Engineers” – Vladislav VOITCOVSCHI, Vlada SCRELEA și Ion Prisacari.

Iar pe locul III s-au clasat trei echipe: „ToxiCode” – Eugeniu GARAZ și Vlada TUTUNARU; „Return WIN” – Dorin SCOFERTA, Leonid CHIAEV și Dorel GUȚANOV; „GIVE-Tech” – Iulia BERGHII, George POSTICA, Victor RUDENCO.

Sincere felicitări studenților câștigători și profesorilor lor!

Mulțumiri cordiale partenerilor „AROBS Software” şi ICG Engineering pentru suportul acordat!

Desfășurat în perioada 9-11 decembrie 2021, concursul a fost organizat de Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, în parteneriat cu AROBS Software şi ICG Engineering.

 

Concursul cursurilor digitale, ediţia de toamnă 2021/2022

La şedinţa Consiliului de Administraţie din 13 decembrie au fost prezentate rezultatele  primei etape a concursului cursurilor digitale pentru a. u. 2021/2022.

 

Concursul a fost iniţiat în anul 2020, la iniţiativa rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, şi are ca scop stimularea efortului și experienței cadrelor didactice în elaborarea cursurilor cu conținut digital şi sporirea calității materialelor elaborate.

La concurs au participat cursuri plasate pe platformele universitare MOODLE şi ELSE, care au fost evaluate de Comisia universitară constituită din reprezentanţi ai facultăţilor şi administraţiei, punctând aspecte de conţinut, interacţiune student-cadru didactic, funcţionalitate, vizual.

Au fost desemnate 4 cursuri câștigătoare:  Internetul Lucrurilor (IoT) – autor: Andrei BRAGARENCO, FCIM; Criminologia – autor: Viorica URSU, FCGC; Construcţii din lemn şi metal – autor: Viorica ŢIBICHI, FCGC; Economia ramurii – autor: Angela GHELBET, FTP.

Următoarea etapă a concursului, pentru semestrul de primăvară, se va desfășura în luna martie 2022.

National Competition on Mobile Systems & IoT Services “Earth Rover: Innovation Challenge-2021”

În data de 9 decembrie 2021 a demarat ediția a IXa a Concursului Studențesc de Systeme Mobile și Servicii IoT „EARTH ROVER: Innovation Challenge – 2021” organizat de Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei.

 

Evenimentul a fost lansat în regim ONLINE, în prezența membrilor Comitetului de Jurizare: conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, decan FCIM; a reprezentanții companiilor „AROBS Moldova” și „IGC Engineering”; conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI, șef Departament IIS, și  conf. univ., dr. Ion FIODOROV, șef Departament ISA.

Din cauza pandemiei, la ediția din anul curent a concursului au fost acceptate doar echipe formate din studenți ai UTM. La provocarea „EARTH ROVER: Innovation Challenge – 2021” au răspuns studenții Facultății CIM, fiind înregistrate 12 echipe, formate din studenți de la specialitățile „Calculatoare și rețele” (5 echipe), „Robotică și mecatronică” (4 echipe) și „Automatica și informatica” (3 echipe).

Concursul prevede integrarea Sistemelor Mobile şi tehnologiilor Internet of Things (IoT), și își propune antrenarea unui număr cât mai mare de tineri pasionați de robotică, mecatronică, automatică, electronică, programare. Competiția are drept scop stimularea și dezvoltarea creativității și spiritului inovativ și oferirea, pentru inginerii de mâine, a unor oportunități de dezvoltare prin provocări care să le permită să-și pună în aplicare ideile și abilitățile acumulate.

Tematica Concursului prevede proiectarea și implementarea în formă de machet a unui sistem, în baza unui set de dispozitive oferite de organizatori. Componentele oferite de organizatori vor forma nucleul sistemului, pe când partea mecanică și electromecanică este determinată de complexitatea și ingeniozitatea participanților la concurs.

Concursul este prevăzut pentru perioada 9-11 decembrie 2021 și face parte din seria de evenimente planificate de FCIM pentru promovarea și educația tinerelor ingineri în domeniul proiectării și programării sistemelor robotice și mecatronice, fiind și un prim pas pentru integrarea tinerilor ingineri în strategia Industry 4.0. Concursul se va finaliza pe data de 11 decembrie la ora 12.00 cu un video și o prezentare ONLINE, în care membrii echipelor, timp de 15 minute, își vor demonstra ideile și abilitățile personale.

Pe 14 decembrie, ora 16:00 ne vedem la “Ready. Steady. Job”

Tekwill Academy din cadrul TEKWILL desfășoară o nouă activitate dedicată studenților de la specialitățile IT de la  Universitatea Tehnică a Moldovei – una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din țară. Scopul urmărit este de a oferi sprijin în pregătirile studenților pentru eventuala angajare în domeniul TIC, după absolvirea facultății. 

 

Evenimentul “Ready. Steady. Job.” se va desfășura  pe 14 decembrie 2021, cu începere de la ora 16:00, în format online, pe ZOOM, prin care participanții vor fi ghidați pe tot parcursul procesului de angajare la companiile IT locale, începând cu etapa pregătirii CV-ului până la finalizarea perioadei de probă în cadrul companiei.

Astfel, invităm studenții anilor terminali de la specialitățile TIC ale UTM să participe gratuit la acest eveniment și să beneficieze de asistență în elaborarea CV-urilor, precum și să obțină informații utile, mai puțin accesibile, despre etapele procesului de încadrare la un loc de muncă într-o companie IT.

Studenții vor avea posibilitatea să-și perfecteze CV-urile conform rigorilor dezvăluite în cadrul evenimentului, să le transmită specialistului HR din cadrul unei companii IT, urmând să obțină un feedback personalizat asupra acestuia.

Studenții urmează să completeze formularul de înregistrare cu indicarea promocodului JOB100, pentru a beneficia de participare gratuită la eveniment: https://tekwill.typeform.com/to/gOzyhz7K

 

Delegația UTM în vizită la Universitatea din Strasbourg

În perioada 29 noiembrie – 4 decembrie 2021, o delegație a Universității Tehnice a Moldovei, constituită din  rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, însoțit de prorectorul informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, Dinu ȚURCANU, și șeful de program Filiera Francofonă „Informatica”, Daniela ISTRATI, efectuează o vizită de lucru la Institutul Universitar de Tehnologie „Louis Pasteur” din Schiltigheim, componentă a Universității din Strasbourg – UNISTRA.

 

Reprezentanții UTM au fost parte a unei delegații extinse a trei universități din Republica Moldova (UTM  Universitatea Tehnică a Moldovei, USM – Universitatea de Stat din Moldova și UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova), cu care IUT a semnat acorduri de colaborare în cadrul proiectului ERASMUS+ MIC, domeniul principal abordat fiind dezvoltarea antreprenoriatului studențesc.

ERASMUS+ MIC este un program de dezvoltare a antreprenoriatului, mobilităților studențești și formare a personalului universitar din Republica Moldova.

Dispozitivul de mobilitate internațională a creditelor (MIC) al programului ERASMUS+ oferă posibilități de mobilitate pentru studenții și personalul universităților partenere, prin sejururi de studiu, misiuni de predare și formare. În acest context, reprezentanții celor trei universități din RM – UTM, USM, UASM, au studiat, pe durata unei săptămâni de aflare la Strasbourg, strategia elaborată de Unistra privind acțiunile de susținere pentru studenții interesați de un proiect de inițiere a unei afaceri.

Seminarul organizat pe acest subiect și-a propus transferul de cunoștințe și bune practici către universitățile din R. Moldova. Prezența celor mai înalți oficiali ai universității denotă un interes clar pentru dinamica antreprenorială. Oportunitățile oferite studenților de a-și construi viitorul profesional prin inițierea unei afaceri prezintă un interes primordial și pentru Moldova, care își va putea astfel consolida țesutul economic al IMM-urilor.

Programul acestei săptămâni a cuprins diverse activități, cum ar fi: o prezentare a sistemelor de sprijin pentru studenți în proiectul lor antreprenorial, a incubatorului de afaceri FabLab și o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor finanțatoare. Pe parcursul sesiunilor de lucru au avut loc schimburi și descoperiri de bune practici; vizita la Halle de Technologies a IUT Louis Pasteur, campusul de tehnologii medicale NEXTMED, Pôle Entreprenariat Unistra PEPITE ETENA, ACCRO, operator al economiei creative, ALSATECH, promotor al competiției «innovons ensemble», la Ruche à Projets al Școlii de Management Strasbourg,  BIOTECH LAB biotechnology fablab și BPI France, un reprezentant privilegiat în dezvoltarea startup-urilor.

Participarea Camerei de Comerț și Industrie Franța-Moldova consolidează credibilitatea proiectului. De asemenea, Agence Universitaire de la Francophonie a sprijinit această acțiune și își exprimă susținerea prin finanțarea acțiunilor de promovare a formării antreprenoriale în sectoarele francofone în cadrul universităților membre.

Această vizită are loc la invitația dlui Jean-Claude MILLION, profesor de antreprenoriat și management la IUT Louis Pasteur, dar și a președintelui Asociației Alsacia Moldova.

Schimb academic în cadrul proiectului CEEPUS

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit, în perioada 23-26 noiembrie 2021, vizita profesorilor Pawel BUN și Lukasz WARGULA de la Universitatea de Tehnologie din Poznan, Polonia, efectuată în cadrul proiectului CEEPUS CIII-RO-0013-17-2122-M-151142 „Teaching and Research of Enviroment oriented Tehnologies in Manufacturing” (coordonator local al proiectului: conf. univ., dr. Ion POCAZNOI).

 

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program de schimb academic în domeniile educației și cercetării, care implică 15 țări din Europa Centrală, oferind profesorilor și studenților oportunități de a petrece o perioadă de studiu sau predare în străinătate, la universitățile partenere. Este o oportunitate unică de a împărtăși cunoștințe și experiențe între țări cu o moștenire culturală comună și un fundal puternic de cooperare academică.

Însoțiți de către șeful Departamentului MIB, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, oaspeții au vizitat laboratoarele departamentului și centrele științifice, inclusiv Centrul Nanotehnologii și Nanosenzori, au luat cunoștință de direcțiile de activitate ale DMIB: educație, instruire, știință, perspective de colaborare.

Oaspeții au manifestat un interes deosebit față de concursul studențesc internațional „Sergiu Rădăuțan”, organizat de DMIB, și au considerat oportun să participe la ediția din anul 2022. Având ca direcții de cercetare și instruire robotica medicală, ingineria medicală, participarea studenților de la Universitatea de Tehnologie din Poznan, Polonia se va înscrie perfect în contextul acestui concurs internațional.

Un  interes deosebit au trezit, de asemenea, conferințele „Nanotechnologies and Biomedical Engineering” și ECCO-2022.

Oaspeții au fost însoțiți de doi colegi de la aceeași universitate, veniți în vizită la Facultatea  vecină – Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi.

citește mai mult pe utm.md

Departamentul Științe Socio-Umane, UTM, apreciat de Consiliul Europei pentru bune practici în promovarea integrității academice

Consolidarea și promovarea culturii integrității academice este un obiectiv care necesită acțiuni concentrate și susținute, iar Departamentul Științe Socio-Umane, din cadrul FCIM-UTM își asumă acest rol, recunoscut de Consiliul Europei, îndemnând pe fiecare membru al comunității academice – cadre didactice, studenți și personal administrativ – să-și asume responsabilitatea comună în realizarea acestui important obiectiv.

 

Astăzi, 7 decembrie 2021, în ajunul Zilei Internaționale Anticorupție, a avut loc Conferința Anuală și ceremonia de premiere, organizată de Consiliul Europei la Strasbourg, Agora Building, în cadrul căreia au fost premiate „Cele mai bune practici în promovarea Integrității Academice”. Evenimentul a reunit peste o sută de participanți, oferind oportunitatea reprezentanților instituțiilor guvernamentale ai comunității academice, studenților și altor profesioniști interesați să preia exemple bune de implementare de către instituțiile de învățământ superior a instrumentelor și mecanismelor de consolidare a Eticii și Transparentei în Educație.

Au fost selectate spre premiere cele mai bune 10 propuneri de bune practici ale universităților din Amsterdam, Muntenegru, Oslo, Groningen, Ucraina și Rotterdam, iar din Republica Moldova s-a remarcat Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de Departamentul Științe Socio-Umane (DSSU), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM).

Reprezentanții Consiliului au remarcat printre activitățile DSSU acțiuni de promovare a integrității academice atât la nivel individual (Eu), cât și universitar (Noi), interuniversitar (Voi) și internațional (Toți).

– Este o experiență unică pentru noi să împărtășim bunele practici și să învățăm împreună, la nivelul comunității academice internaționale, iar pentru acest fapt le mulțumim organizatorilor, a remarcat în context șefa Departamentului Științe Socio-Umane din cadrul FCIM-UTM, conf. univ., dr. în filosofie Ecaterina LOZOVANU, remarcând suportul acordat de către profesorii lect. univ., dr. Andrei PERCIUN, lect. asist. Alexandru LUPUȘOR și îndeosebi dăruirea necondiționată prin care s-a evidențiat asist. Cristina LAZARIUC.

Felicitări și prețuire, dragi colegi UTM-iști socio-umaniști!

 

Vizită a expertului universității UC Berkeley Rick Rasmussen la UTM

Universitatea Tehnică a Moldovei a fost vizitată de Rick Rasmussen, directorul de Programe Startup din cadrul Centrului Sutardja pentru Antreprenoriat și Tehnologie, Universitatea Berkeley (California, SUA), scopul vizitei fiind înțelegerea proceselor universitare în vederea unor recomandări în domeniul său de expertiză.

 

Însoțit de reprezentanții proiectului Tehnologiile Viitorului Michelle Iliev și Alexei Burciu, dlui Rick Rasmusseni s-au prezentat rezultatele unor proiecte existente, colaborările cu companiile private și conceptul centrului CIRCLE. Expertul a menționat că aducerea de către companii a echipamentelor reale în sălile universitare de laborator poate provoca studenții în găsirea unor soluții neașteptate și îmbunătățirea celor existente, experiență a multiplelor cursuri ale universității din care face parte. Inițiativele studențești cum ar fi FarmBot-ul au fost la fel menționate de invitat ca unele de susținut, dar care trebuie să aibă o finalitate de piață pentru a motiva mai bine studenții.
Expertului i s-a comunicat și într-o ședință online cu rectorul universității, prof. univ. dr. hab. Viorel Bostan, aflat cu o vizită de lucru la Strasbourg, despre activitățile universitare și parteneriatele existente în vederea impulsionării inițiativelor antreprenoriale, căci pentru ingineri este important și finalitatea produsului plasat pe piață.

Itinerarul vizitei de azi a presupus și FabLab-ul, în care managerul comunicare Paula Popescu a trecut în revistă scopurile și activitățile acestui centru de creație și producere – cu un adevărat potențial antreprenorial. Iar Andrei Bragarenco, directorului MicroLab rezident FabLab, a susținut în discursul său că dezvoltarea competențelor de antreprenoriat poate fi realizată cu succes în cadrul proiectelor semestriale PBL. Acestea pot deveni adevărate lansatoare de proiecte antreprenoriale de succes, fapt confirmat de expertul Rick Rasmussen.

Interacțiunea cu expertul universității californiene Berkeley dl Rick Rasmussen s-a realizat în cadrul Proiectului Tehnologiile Viitorului cu suportul USAID Moldova și Ambasadei Suediei la Chișinău.