Conferința Științifică Internațională: „CERCETAREA, INOVAREA ȘI DEZVOLTAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”, Ediția a II-a

      Pe data de 16 aprilie 2021 în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, se va desfășura Conferința Științifică Internațională: CERCETAREA, INOVAREA ȘI DEZVOLTAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”, Ediția a II-a.

La  Conferință vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul rămâne marcat în limitele acelorași dileme etice.

                                           Secțiile Conferinței:
1. Ingineria și societatea cunoașterii (abordări științifico-inginerești, filosofico- științifice, teoretico- practice, etice, bioetice, axiologice, sociologice).
2. Etica viitorului în era tehnologizării și informatizării (studii interdisciplinare).
3. Reconsiderarea conceptului existențial al omului contemporan prin prisma provocărilor anului 2020 (interpretări antropologice, etico-morale, axiologice, educaționale, informaționale, psiho-sociale, medico-biologice, ecologice, ș.a).


Limbile de lucru: română, rusă, engleză.

Informații suplimentare puteți solicita la numerele de la telefon: (+373) 509902
(+373)69121656 – Ecaterina Lozovanu
(+373)68331112 – Cristina Lazariuc
sau pe e-mail:
ecaterina.lozovanu@ssu.utm.md ori cristina.lazariuc@ssu.utm.md

Cerințe de redactare:

Termenul limită de prezentare a articolelor/tezelor – 11 aprilie 2021.

 

 

UTM – LIDER PRINTRE UNIVERSITĂȚILE DIN RM, CONFORM RANKING WEB OF UNIVERSITIES

Universitatea Tehnică a Moldovei este lider printre universitățile din Republica Moldova, conform ultimului raport (Universities: January 2021 Edition 2021.1.0 beta: http://webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of) publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics) la data de 27 ianuarie 2021, un top care analizează actualmente peste 31 000 de universități din întreaga lume, inclusiv instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Potrivit raportului Webometrics, UTM se situează pe primul loc în Republica Moldova, pe locul 261 – în Europa Centrală și de Est, pe locul 1081 – în Europa şi pe locul 3392 în lume.

Clasamentul actual a venit cu noi reguli față de indicatorii utilizați în calcul. Astfel, a fost exclus indicatorul prezență (cu o pondere de 5% care reprezenta prezenţa online, direct proporțională cu mărimea (numărul de pagini)  al principalului domeniu web al instituției), iar indicatorii actuali luați în calcul de Webometrics sunt:

50% – vizibilitatea – numărul de reţele externe care fac trimitere la domeniul instituției, măsurabile cu Ahrefs și Majestic;

10% – transparența – numărul de citări înregistrate de autorii instituției pe platforma Google Scholar;

40% – excelența – numărul de lucrări printre primele 10% cele mai citate la 26 de discipline (Scimago). Perioada de calcul: 2015-2019

Parametrul transparență a rămas neschimbat și se calculează ca și în clasamentul precedent din iulie 2020: metodologia de calcul se bazează pe colectarea citărilor din primele top 210 profiluri publice ale fiecărei universități, pentru a permite comparații independente de numărul de angajați ai instituţiei, cu excluderea ulterioară a primelor 20 de profiluri de top ale listei pentru îmbunătățirea reprezentativității. Pentru celelalte 190 de profiluri per universitate se însumează numărul de citări, iar instituțiile sunt ordonate descrescător.

Menționăm, de asemenea că în clasamentul din ianuarie 2020, dar și iulie 2020, UTM a înregistrat, de asemenea un rezultat excepțional, deținând întâietatea la nivel național printre universitățile din Republica Moldova.  Este rezultatul evident al efortului consolidat depus de-a lungul ultimilor ani de comunitatea academică a Universității, conform Strategiei de dezvoltare instituțională promovată consecvent de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN – un manager de top, care propulsează UTM printre cele mai prestigioase universități ale lumii.

Desigur, avem mult de muncit cu toții (comunitatea academică) pentru rezultate mai înalte ale indicatorilor clasamentului, astfel obținând poziții de TOP în clasamentul internațional.

Webometrics este un top realizat de Cybermetrics Lab, un grup de cercetare din cadrul Consiliului Superior pentru Cercetări Ştiinţifice din Spania, începând cu anul 2004. Ierarhizarea în cadrul acestui top se efectuează pe baza datelor web accesibile publicului, rezultatele fiind făcute publice în lunile ianuarie şi iulie, în fiecare an.

Citește mai mult pe utm.md

ACCES ONLINE LA COLECŢIA DE PUBLICAȚII DIDACTICE EDITATE LA UTM

Biblioteca tehnico-științifică a Universității Tehnice a Moldovei oferă acces online la colecţia de publicații didactice editate la UTM în format electronic. Accesul este valabil pentru profesori, cadre didactice auxiliare, studenți, masteranzi, doctoranzi – UTM.

Publicaţiile editate la UTM pot fi accesate pe http://library.utm.md → Biblioteca electronică → Materiale editate la UTM http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile_Profesorilor&subpag=1. Aici pot fi găsite majoritatea publicațiilor didactice editate la Editura Tehnica-UTM în perioada 2005-2020.

Lista titlurilor publicațiilor este grupată pe Facultați/Departamente.

Fișierul PDF cu conținutul publicației poate fi descărcat pe calculatorul personal.

Link-ul de acces pentru publicații este valabil după autentificarea pe site.

În fișierul E-Publicatii_UTM-2020 sunt selectate publicațiile editate în anul 2020.

 

AMDARIS SOFTWARE DE DEZVOLTARE INTERNSHIP

Amdaris Internship Program runs twice a year and during the course of 3 months, 15-20 interns will have access to 3 modules, as follows:

Module 1: C#, SOLID, Design Patterns, Unit Testing, Inversion of control, Agile Methodology
Module 2: Entity Framework Core, SQL
Module 3: ASP.NET Core, MVC, HTML, CSS, React, WebAPI

After each module, you have an exam that consists of practical and theoretical questions. You will create a Web Application by the end of the course using all accumulated knowledge and best practices, which could be your graduate work.

REQUIREMENTS

  • Good knowledge of OOP
  • Good algorithmic skills
  • Data structures
  • Basic knowledge of SQL (advantageous)
  • Basic knowledge of Web technologies (advantageous)
  • Good technical and interpersonal skills with a passion for software development

Apply Now

 

 

Endava Internship Programme | Spring 2021

Endava is announcing a new Internship Programme and currently is looking for the next generation of talented interns to join our team for an unforgettable 3-month internship.

What is the Programme about?

The Endava Internship Programme is an exciting opportunity to kick-start your career in IT, consolidate your knowledge and develop new skills. This will be an intensive 3-month, 5 days/week, 6 hours/day training period. Under the guidance and support of a mentor, you will have the opportunity to improve your technical and soft skills, gain valuable practical experience, working on a real project. The program offers professional development & hands-on training, networking opportunities with people throughout the business including multiple projects & social events, and the consideration for full-time employment. Following the successful completion of the program, you will have the opportunity to be offered a full-time employment in Endava.

Who is encouraged to apply? 

Fresh graduates, students in the last year or enrolled in a Master Program, IT enthusiasts, young specialists or professionals looking for a career shift to IT industry, regardless of background and level of experience. People with analytical mindset, being oriented to problem solving and smart solutions.

 

 What can you expect from the Programme?

        ■ Supportive work environment: Be matched up with our senior colleagues who will pass on to you their knowledge and expertise

        ■ Technical excellence: Gain cross-functional skills from our online and in-person training sessions, pass-it-ons, workshops and interaction with Endava professionals to gain industry insight

        ■ Growing environment: Get hands-on experience, comprehensive introduction to our business and be exposed to international projects while operating in an Agile environment

        ■ Culture of collaboration: Ask questions, receive constructive feedback, learn how to collaborate, make new friends, and create a thriving network

Apply to one of the opportunities below and get a head start on your career.

 

PROGRAMME HIGHLIGHTS

Apply by: February 26, 2021

Start Date: Mid-March 2021

Duration: 3 months, 5 days/week, 6 hours/day

All interviews will take place online

 

Explore the directions for this edition and apply to the Technology of your interest.