Lansarea unui curs în format on-line gratuit: „Reguli de bază ale Securității Informatice”

Dragi studenți!

Centrul de Cercetare și Instruire în domeniul Securității Cibernetice (CCISC) și Facultatea  Calculatoare, Informatică și Microelectronică al UTM  se alătură inițiativei CRDF Global, organizației independente nonprofit din Statele Unite în lansarea cursului on-line gratuit: ”Reguli de bază ale Securității Informatice”.

Dezvoltat în parteneriat cu experți ucraineni la companii precum Ernst and Young (Y&E) și Technomatix (TMX), acest curs va ajuta studenții să învețe despre principalele amenințări din spațiul digital, să înțeleagă ce informații personale sunt vizate de hackeri, și ce e necesar de realizat pentru protejarea datelor cu caracter personal, a dispozitivelor electronice și a resurselor  informaționale.

Important: Cursul NU necesită pregătire/ cunoștințe  prealabile despre securitatea cibernetică.

Instruirea poate fi efectuată în limba română, engleză sau rusă.

Cursul vă va permite:

 • Să aflați despre principalele amenințări din spațiul informatic și despre pericolele din spatele acestora;
 • Să analizați implicațiile unor atacuri cibernetice de succes;
 • Să înțelegeți ce informații reprezintă obiectivul principal al hackerilor și de ce acestea trebuie protejate;
 • Să rețineți recomandările principale pentru protejarea propriilor dvs. date, pentru utilizarea în siguranță a dispozitivelor electronice și a resurselor informaționale.

Structura cursului:

 1. Partea teoretică este o colecție interactivă de informații clare și prezentate uneori în formă animată despre securitatea computerului și a informațiilor personale în contextul amenințărilor cibernetice moderne și atacurilor (10 module video de 5-7 minute fiecare).
 2. Exerciții, studii de caz – acestea vă vor ajuta să exersați cu ajutorul unor situații din viața reală.
 3. Testul final pentru obținerea certificatului de finalizare a cursului.

 

Pentru înscrierea la curs accesați: https://cybereducation.org/.

După parcurgerea etapelor standard de înregistrare, nu uitați să selectați: Technical University of Moldova/Universitatea Tehnică a Moldovei și opțiunea Faculty of Computer Science and Engineering!

 

CERCETAREA, DEZVOLTAREA ȘI INOVAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE, Ediția a II-a

Vineri, 16 aprilie 2021, ora 10:00, va avea loc Conferința Internațională cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din Perspectiva Eticii Globale”, organizată de Departamentul Științe Socio-umane, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei.

În cadrul Conferinței vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul  rămâne marcat în limitele acelorași dileme etice. Lucrările Conferinței se vor desfășura în trei secțiuni, având în calitate de invitați 52 de participanți din 5 țări (România – 7, Rusia – 5, Belarus – 2, India – 2), inclusiv din Republica Moldova – 36.

 Comitetul Organizatoric:

 1. Marin BĂLAN,  lect. univ., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, România;
 2. Ecaterina LOZOVANU, conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 3. Ion VANGHELI, conf. univ., Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 4. Eugenia BOGATU, conf. univ., Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova;
 5. Cristina LAZARIUC,  lect. univ., Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Comitetul Științific:

 1. Ecaterina LOZOVANU, conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei,
 2. Constantin STOENESCU,  profesor, Director Departamentul de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitate din București, România;
 3. Инара АЗИЗЯН, к.п.н., доцент кафедры ИиИТ, Рязанский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет», Рязань, Россия;
 4. Eugenia BOGATU, conf. univ., Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova;
 5. Vitalie OJOVANU, dr hab., conf. univ., șef Catedră de filosofie și bioetică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

Limbile de lucru: română, rusă, engleză.

 

 

 

FCIM gazda unui workshop în format online cu tematica: „Time Management”. Invitat special Rebeca-Lavinia Toader – Talent Acquisition Lead, Stefanini Romania.

Timpul este una din cele mai importante resurse și din păcate ireversibil.

Ca și munca, timpul este unul din pilonii succesului.

Există oameni pentru care 24 de ore nu sunt niciodată suficiente pentru activitățile sale, în timp ce alții reușesc să-și îndeplinească eficient task-urile zilnice. Diferența dintre prima categorie și cea de-a doua stă în organizarea unui management eficient al timpului.

 • Cum să îți organizezi timpul eficient;
 • Cât de importantă poate fi o bună gestionare a timpului;
 • Care sunt factorii care te vor ajuta să faci un echilibru între activități și timpul liber;
 • De ce este necesar o autoanaliză a timpului petrecut într-o anumită perioadă;
 • Cum să prioritizați tasckurile;
 • Care sunt tehnicile Time Management.

La toate aceste întrebări au primit răspuns studenții FCIM în cadrul unui workshop: „Time Management” având ca invitat special pe Rebeca-Lavinia Toader –Team Leader la echipa de recrutare din Moldova și România a companiei de IT – Stefanini Group, prezentă în peste 40 de țări, inclusiv Moldova.

În cadrul acestui workshop au fost abordate mai multe aspecte ce ține de gestionarea eficientă a timpului, stabilirea obiectivelor, planificarea și prioritizarea activităților și sarcinilor.

Studenții au aflat multe lucruri interesante privind metodele și tehnicile aplicate pentru organizarea timpului, cum să divizeze activitățile zilnice, cât  de important e să găsești timp pentru prieteni și apropiați.

 Cu siguranță că studenții în urma discuțiilor:

 1. vor putea utiliza cu încredere strategia lui Eisenhower (Eisenhower Matrix) pentru a stabili și prioritiza sarcinile pornind de la urgență și importanță (clasificarea task-urile de care trebuie să te ocupi într-o zi, divizate în 4 cadrane):
   • Urgent și important: task-uri pe care să le rezolvi ACUM;
   • Urgent dar neimportant: lucruri pe care să le faci acum, dar pe care le poți delega altcuiva sau elimina;
   • Non-urgente, dar importante: lucruri către care să-ți îndrepți atenția. Cu cât vei rezolva mai multe din această categorie, cu atât vei avea mai puține task-uri urgente;
   • Non-urgent și neimportant: lucruri de ignorat sau de eliminat/amânat.
 1. vor reduce impactul negativ cu așa-numiții „hoții de timp”:
   • Telefonul care sună mereu;
   • Întâlniri prea lungi, prea dese și dezorganizate;
   • Priorități neclare;
   • Lipsa de delegare;
   • Amânarea sarcinilor mari și neplăcute;
   • Internetul/ social media;
   • Lipsa de structură și organizare;
   • Imposibilitatea de a spune NU.

 ’’Pe măsură ce acționam, devenim mai eficienți. Niciodată nu avem timp să le facem pe toate, dar avem suficient timp să facem lucrurile cu adevărat importante.’’ – Peter Arnold

Tech Flow Europe Conference

Dear Digital Friend,
Do you know that the Tech Flow event has moved to online and is becoming Europe wide now?

We are thrilled to invite you to an exciting two days journey into Software Engineering.

Join us for keynote presentations, panel discussions and technical sessions with industry leading experts, who will talk about Software Architecture, the digital age and what changes that brings, Automation of all things, JAVA, Cloud, Artificial Intelligence & Machine Learning and many more.

16 speakers | 12 locations | 8 hot topics

MEET THE SPEAKERS

See agenda HERE

Click the button below to register to the event and get access to the online platform where the event will be hosted.

Get started!

Lansarea evenimentului „Digital Design and Verification Bootcamp”, la FCIM

Astăzi, 9 Aprilie 2021 a avut loc lansarea evenimentului organizat de Clubul Ingineresc Microlab în colaborare cu Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică și SafeLogic „Digital Design and Verification Bootcamp”, invitat special Andrei Covalenco.

În cadrul acestui eveniment studenții FCIM au fost informați despre tendințele actuale ale domeniului proiectării și verificării circuitelor digitale.

Studenții înscriși la Bootcamp vor avea posibilitatea de a acumula cunoștințe noi în domeniul dat pe parcursul a două sesiuni organizate săptămânal, a câte 2 ore fiecare, timp de 10 săptămâni.

Structura conținutului didactic este format din 2 module:

 1. Proiectarea circuitelor logice;
 2. Verificarea circuitelor logice.

Fiecare modul va fi predat pe parcursul a 5 săptămâni la care studenții îl vor avea drept mentor pe Andrei Covalenco, specialist cu peste 20 de ani de experiență în domeniu și care a contribuit prin activitatea sa la mai multe proiecte de succes în cadrul companiilor Infineon si Ericsson.

Participanți la Bootcamp vor avea ocazia de a fi selectați pentru un Internship în cadrul companiei SafeLogic SRL.

Nu ezitați să participați!

ADVANCED MATERIALS INTERFACES A INVITAT SPRE PUBLICARE OPEN ACCESS O LUCRARE ȘTIINȚIFICĂ ELABORATĂ LA UTM

Proaspătul doctor în științe inginerești Vasile POSTICA și conducătorul său științific, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, au făcut un pas nou pe făgașul internaționalizării UTM prin cercetări desfășurate în comun cu oameni de știință din cadrul Universității din Kiel, Germania, Institute of Experimental and Applied Physics din Germania, University of Petroleum and Energy Studies din India, Norwegian University of Science and Technology  din Norvegia.

 

Lucrarea științifică „Improved LongTerm Stability and Reduced Humidity Effect in Gas Sensing: SiO2 UltraThin Layered ZnO Columnar Films” – „Îmbunătățirea stabilității pe termen lung și reducerea efectului umidității în detectarea gazelor: ZnO pelicule columnare cu strat ultra-subțire de SiO2”, în volum de 33 de pagini de tipar  (https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fadmt.202001137&file=admt202001137-sup-0001-SuppMat.pdf), a fost acceptată spre publicare ca lucrare invitată în prestigioasa revistă de specialitate Advanced Materials Technologies (IF 5.969), care face parte din familia celei mai prestigioase reviste în domeniu Advanced Materials (IF 27.398).

Lucrarea reprezintă o investigație a influenței protecției suprafeței nanocoloanelor de ZnO asupra performanțelor de detectare a gazelor în medii cu umiditate relative înaltî. În lucrare, peliculele columnare nedopate și dopate (ZnO: Sn, ZnO: Fe, ZnO: Ag și ZnO: Cu) sunt acoperite cu un strat ultra-subțire de SiO2 (10-20 nm). Proprietățile de detectare a compușilor volatili (COV) și UV sunt evaluate în condiții ambientale diferite timp de ≈7 luni pentru a investiga impactul stratului superior de SiO2 asupra stabilității pe termen lung a probelor. Rezultatele obținute arată o imunitate ridicată a proprietăților de detectare a probelor acoperite cu SiO2 la umiditate. Mai mult, măsurătorile de detectare a gazelor arată că pierderea răspunsului după 203 de zile este semnificativ mai mică pentru probele acoperite, indicând o stabilitate mai mare a performanței de detectare. Calculele teoriei funcționale a densității (DFT) arată că speciile de apă se leagă puternic de atomii stratului de SiO2 de la suprafață cu un transfer de încărcare e -0,129, care este mult mai mare în comparație cu interacțiunea cu etanol și acetonă. Calculele arată legarea puternică a speciilor de apă pe stratul de SiO2 indicând absorbția preferențială a moleculelor de apă pe SiO2. Rezultatele teoretice și experimentale obținute demonstrează un rol important al stratului ultra-subțire de SiO2 de sus pentru a produce dispozitive sensibile la umiditate.

Rezultatele autorilor demonstrează că dispozitivele elaborate la UTM pot fi obținute din nano- și micro-coloane de înaltă cristalinitate. Dispozitivele obținute ar putea fi elementul cheie pentru electronica utilizată în medii nocive și au atras un mare interes datorită specificațiilor sale unice.

Prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN și discipolul său dr. Vasile POSTICA activează la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB), Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori al UTM, la care au acces toți studenții ciclurilor 1, 2, 3. Vasile POSTICA este titularul a 6 discipline din cadrul DMIB-FCIM, a fost și deținătorul Bursei nominale (pe domenii) a Guvernului Republicii Moldova în 2018; are la activ peste 100 de lucrări științifice publicate pe parcursul anilor de studii la UTM, dintre care peste 60 lucrări ISI recenzate și 2 brevete de invenție. Numărul total de citări ale articolelor sale științifice a depășit cifra de 1900, conform SCOPUS, avându-l în calitate de conducător științific la tezele de MSc și PhD pe prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

Lucrarea științifică la care ne referim – „Improved LongTerm Stability and Reduced Humidity Effect in Gas Sensing: SiO2 UltraThin Layered ZnO Columnar Films” – a fost susținută parțial de Universitatea Tehnică a Moldovei și Guvernul Republicii Moldova, ANCD, prin Programul de Stat nr. 20.80009.5007.09. Director de proiect: rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

Cercetători:

Vasile POSTICA, Oleg LUPAN, Anna GAPEEVA, Luka HANSEN, Rasoul KHALEDIALIDUSTI, Abhishek Kumar MISHRA, Jonas DREWES, Holger KERSTEN, Franz FAUPEL, Rainer ADELUNG, Sandra HANSEN.

Parteneri:

 • Center for Nanotechnology and Nanosensors, Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Technical University of Moldova, Stefan cel Mare Av. 168, MD 2004 Chisinau, Republic of Moldova;
 • Functional Nanomaterials, Institute for Materials Science, Faculty of Engineering, Kiel University, str. Kaiserstrasse 2, D-24143 Kiel, Germany;
 • Department of Physics, University of Central Florida, Orlando, FL, 32816, USA;
 • Department of Mechanical and Industrial Engineering at Norwegian University of Science & Technology, 74911, Trondheim, Norway;
 • Department of Physics, School of Engineering, University of Petroleum and Energy Studies, Bidholi via Premnagar, Dehradun 248007, India;
 • Chair for Multicomponent Materials, Institute for Materials Science, Faculty of Engineering, Kiel University, Germania.

Citește mai mult pe utm.md

 

FCIM gazda a două workshop-uri în format online

FCIM a fost astăzi gazda a două evenimente importante organizate de partenerii:  IAW Germany  și Stefanini Moldova desfășurate în format online:

 • Primul workshop cu tematica: „Varietate și perspective ale stagiilor de practica IAW”Invitat special Ecaterina Babitina, Manager IAW Germany:

În cadrul atelierului studenții FCIM au  fost informați despre perspectivele, condițiile și beneficiile stagiilor de practică oferite de compania IAW care operează în întreaga lume, în mai mult de 50 de țări cu filiale pentru stagiere și angajare în cîmpul muncii. Stagiile de practică sunt organizate la întreprinderi din Germania cu o posibilă continuare a contractului de angajare. Termenul de stagiere este asigurat cu bursă individuală.

Totodată, studenții au și avut posibilitatea de a discuta direct cu Celpan Viorel fost absolvent a UTM, participant la stagiul de practică oferit de IAW în Germania, care a împărtășit impresiile, experiența acumulată pe parcursul stagiului de practică și activitatea în continuare tot în cadrul acestei companii.

La moment cu suportul companiei IAW și-au realizat stagiul de practica peste 20 de absolvenți ai UTM, care sunt angajați în companiile din Germania.

 • Al doilea workshop cu tematica: „Prepare your ticket for the interview”: Invitat special, Cristina Doloșcan – Recruitment Specialist, Stefanini Moldova, companie de IT cu o prezență în peste 40 de țări.

În cadrul acestui workshop studenții FCIM au avut posibilitatea de a se informa cu cele mai importante aspecte aplicate pentru un interviu de succes, criteriile esențiale de completarea unui CV perfect, ce reprezintă in interviu tehnic și un interviu recruter.

Studenților le-au fost prezentate o serie de  perspective, soluții și sfaturi pentru a-și dezvălui eficient cunoștințele, abilitățile, talentele care să-i avantajeze la aplicarea unui job.

 

Pentru cei mai mulți studenți ce se află în căutarea unui job, interviul de angajare reprezintă moment decisiv.

Dacă știi la ce să te aștepți și ești pregătit pentru orice, nu trebuie să te îngrijoreze nimic.

 

FCIM DĂ STARTUL ZILELOR UȘILOR DESCHISE LA UTM, ÎN FORMAT ONLINE

Peste 200 de elevi din diferite licee și centre de excelență (colegii) din diferite localități ale țării au vizitat astăzi, online, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, aceasta fiind prima din suita întâlnirilor cu genericul „Zilele Ușilor Deschise la UTM”, eveniment organizat și ghidat tradițional de Centrul de Informare și Ghidare în Carieră – CEGHID.

 

Dornici să-și continue studiile la această extra solicitată facultate din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, elevii au fost curioși să-l cunoască pe decanul Dumitru CIORBĂ, pe profesorii facultății, șefii de departamente și programe din cadrul FCIM. Dialogul a durat mult peste 3 ore, 2 dintre care au fost dedicate exclusiv rundei de întrebări și răspunsuri, gestionată cu mult patos de către secretarul responsabil al Comisiei de Admitere a UTM, Radu MELNIC, lector universitar la FCIM, director CEGHID, dar și de către vicedirectoarea CEGHID, Natalia ȘESTENCO, din partea cărora au și primit invitația la eveniment.

Știind că FCIM este o facultate foarte cunoscută în țară și peste hotare, elevii s-au interesat în special ce reprezintă, de exemplu, programele „Automatică și informatică”, „Calculatoare și rețele”, „Inginerie biomedicală”, „Informatica aplicată”, „Microelectronică și nanotehnologii, „Robotică și mecatronică” și ce șanse ar avea să fie înmatriculați la „Inginerie software” – renumita filieră anglofonă FAF, reorganizată între timp. Totodată, elevii au dorit să afle și care sunt condițiile de trai în cămine, cum, cine și unde poate beneficia de mobilități academice etc.

Prima impresie pe care și-au creat-o despre facultatea și universitatea la care tind să-și continue studiile li se va întipări pentru mult timp în memorie, pentru că aici și-au propus să descopere fascinantul domeniu aflat în permanentă dezvoltare – IT-ul.

Timp de 9 zile lucrătoare, până pe 29 aprilie, cele 9 facultăți ale UTM își vor prezenta potențialul științifico-didactic, paleta activităților curriculare și extracurriculare, rezultatele cooperării pe plan național și internațional, dar și pe cei cărora le revine meritul de a valorifica prestigiul și valoarea UTM – profesorii și studenții. Vă îndemnăm să beneficiați, dragi elevi, de posibilitatea de a descoperi potențialul UTM și să cunoașteți ofertele tuturor celor 9 facultăți. Vă puteți înregistra la eveniment accesând următorul link: https://utm.md/admiterea/usi-deschise/ . Date de contact: 060302051, 060302052

În memoriam conf. univ., dr. Negură Valentin (14 ianuarie 1947-28 martie 2021)

 Valentin Negură, conferențiar universitar, doctor în tehnică,

colegul nostru de la Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor,

a încetat din viață duminică, 28.03.2021.

Valentin Negură a absolvit Institutul Politehnic din Lvov, Ucraina, specialitatea Radioinginerie (1964-1969), a făcut studiile de doctorat la Institutul Politehnic din Chişinău (1972-1975). A activat în calitate de inginer și cercetător ştiinţific la catedra Microelectronică a Institutului Politehnic din Chişinău în perioada 1969-1984, apoi în calitate de lector superior și conferenţiar universitar la catedra Calculatoare, ulterior departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor. În perioada 2000-2003 a deținut funcția de vicedirector general pe informatizare la AGEPI. Valentin Negură și-a desfășurat activitatea științifică în domeniul modelării numerice a proceselor tehnologice de producere a circuitelor integrate, monitorizarea proceselor, achiziţiei de date şi instrumentaţiei virtuale.

Dl Valentin Negură va rămâne în memoria noastră ca un adevărat profesionist, savant, profesor talentat care a educat multe generații de ingineri, o fire mereu optimistă, plină de viață și de planuri pe viitor.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

 

CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR, 2021

În perioada, 23-25 martie 2021, la Universitatea Tehnică a Moldovei a avut loc Conferința anuală a studenților, masteranzilor și doctoranzilor organizată online, la care s-au înregistrat peste 600 de participanți din 9 țări. 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a găzduit două secțiuni a conferinței:

 1. SECŢIA ŞTIINŢE SOCIO-UMANE în cadrul căreia au fost publicate 26 de lucrări de la autori din 5 țări (Moldova, Ukraina, Rusia, Kazahstan, Tadjikistan). Cu tematici de comunicare, etică, istorie și drept.
 2. SECŢIA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ a fost întruchipată de trei subsecțiuni:
  • INGINERIA ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR;
  • MICROELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII;
  • SUBSECŢIA INTERDISCIPLINARĂ ÎN LIMBA STRĂINĂ;

care au adunat 63 de lucrări în limbile Engleză, Franceză, Romană și Rusă. Cu o varietate largă de teme inginerești și științifice.

Autorii lucrărilor fiind de la diferite Universități din țară, dar și de peste hotare, au avut posibilitatea să-și demonstreze rezultatele obținute pe parcursul anilor de studii la cele 3 cilcuri (Licență, Masterat și Doctorat), iar cele mai bune lucrări au fost premiați cu diplome de merit după cum urmează:

DIPLOMĂ DE GRADUL I:

 1. URECHE Daniela, DIOCHER Dumitru, Studenți, Grupa AI-182, APOSTOL Iulian, MURSA Dragoș, Studenți, Grupa AI-181, UTM, Chișinău, Moldova, SISTEM DE ACȚIONARE ȘI CONTROL A PLATFORMEI MOBILE,  Coordonator:  MORARU Dumitru, lect. univ. 
 1. LEAȘCENCO Valeria, Student, Group CR-181, VICTOR Guștiuc, Student, Group RM-181, UTM, Chișinău, Moldova, „SMART GARDEN” – SISTEM DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AL PLANTELOR,       Coordinator: ABABII Victor., Assoc. Prof. 
 1. IGNATIUC Arina, BUFTEA Maria, étudiants, gr. FI -191, ISTRATI Daniela, doctorante, Université Technique de Moldavie, Rép. de Moldavie, MODULE DE TRAITEMENT ET D’AFFICHAGE DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL POUR LE SYSTÈME INTELLST, Coordinateur: ISTRATI Daniela, lecteur univ.
 2. АБАБИЙ Николай, докторант, докторская школаНКЭКТУМ, Кишинев, Молдова,  ВИДИБОРСКИЙ Владимир, докторант, докторская школа НКЭКТУМ, Кишинев, Молдова,  РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПАРАМЕТРОВОГО МОНИТОРА ПАЦИЕНТА С АНАЛИЗАТОРОМ ГАЗОВОГО СОСТАВА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА,  Координатор: ШОНТЯ Виктор, др. проф., Унгуряну Сергей. др. хаб., проф. 
 1. TOMA Olga,  MI-181, UTM, Chișinău, Moldova. DREPTUL LA PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ÎN IT., Coordonator: LAZARIUC Cristina

 

DIPLOMĂ DE GRADUL II:

 1. GAPONCIC Diana, FILIPESCU Mihail, Student, Group FAF-181, UTM, Chișinău, Moldova, COTELNIC Ecaterina, BUGAIAN Pavel, Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova, SMART LIGHT MANAGER,Coordinator: POPOVICI Nadejda, Assis. Lect. 
 1. ANDRONOVICI Darinela, CORMAN Daniel, MĂMĂLIGĂ Dumitraș, TROFIM Iuliana, VOLVOV Oleg, students, gr. FAF -191, TUM, Rep. of Moldova, DOMAIN SPECIFIC LANGUAGE FOR CHEMISTRY, Coordinator: CATRUC Mariana
 1. CIOBANU Andy-Constantin, MIRON Cristian Cătălin, STRELEȚ Dumitru, ARAMĂ Radu-Vasile, BÎRSAN Andreea, students, gr. FAF-193, TUM, Rep. of Moldova, THE DEVELOPMENT OF A DOMAIN SPECIFIC LANGUAGE FOR EMAIL SORTING Coordinator: BRAGA Vasili
 2. MORARI Vadim, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, D. Ghitu”, USM, Chișinău, Moldova, AFINITATEA ELECTRONICĂ ȘI OPTIMIZAREA BENZII INTERZISE A FILMELOR DE Zn1-xMgxO, Coordonator: Tighineanu Ion – Acad., prof. univ.; Ursachi Veaceslav – Dr. Hab., Conf., Crecet.
 1. PETROV Valeria,  DTP 171 fr., Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, UTM, Chișinău, Moldova, COMPORTAMENT IMORAL ÎN INSTITUȚIILE UNIVERSITARE: CAUZE ȘI METODE DE AMELIORARE

DIPLOMĂ DE GRADUL III:

 1. PETICÎ Marina, GHERBOVEI Ecaterina, COVACI Adrian-Mihai, VOLOȘCENCO Maxim, Student, Group FAF-181/182, UTM, Chișinău, Moldova, AUTOMATIC ROAD TRAFFIC SIGN DETECTION AND RECOGNITION (TSDR) USING IMAGE PROCESSING, Coordinator: BRAGARENCO Andrei, Assis. Lect.  
 1. MUNTEANU Silvia, doctorandă, școala doctoralăȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova, STRUCTURI DE CALCUL MEMBRANAR PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR CU PROPRIETĂȚI COGNITIVE, Coordonator: SUDACEVSCI Viorica., dr., conf. univ. 
 1. RUSU Dacian, BELINSCHI Victoria, Student, Group FAF-181, UTM, Chișinău, Moldova, CONSTANTINOVA Carina, COVAL Dumitru, Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova OMNIDIRECTIONAL MACHINES THAT PERFORM PATIENT CARE, Coordinator: BRAGARENCO Andrei, Assis. Lect.
 1. ASTAFI Valentina, VECHIU Ana Maria, étudiants, gr. FI -191, UTM, Rép. de Moldavie LA LUTTE DU SIÈCLE VIRUS D’INFORMATION VS SÉCURITÉ DE L’INFORMATION Coordinateur: ISTRATI Daniela, lecteur univ.
 2. CIOBANU Corina, GHERMAN Anastasia, étudiants, gr. FI -191, UTM, Rép. de Moldavie, DE UML AUX BASES DE DONNEES, Coordinateur: ISTRATI Daniela, lecteur univ.
 1. PODMOGHILNII Artiom, student, Grupa MN-171, LUPAN Cristian, masterand, grupa MN-201M, UTM, Chișinău, Moldova, PROPRIETAȚILE SENZORILOR DIN ZnO DOPAT CU Au LA DIFERITE TEMPERATURII DE OPERARE, Coordonator: LUPAN Oleg, dr.hab., prof. univ.
 1. НОВИКОВА Анастасия, группа 191р21Департамент: Промышленное и гражданское строительство, факультет Строительство уникальных зданий и сооружений, Рязанский институт (филиал) Московского Политехнического университета, Рязань, Россия, ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН: ЗА И ПРОТИВ

 DIPLOMĂ DE MENȚIUNE:

 1. VÎRTOSU Dan, SAVIȚCHI Olivia, Student, Group FAF-181, ȘCHIOPU Cătălin, DEREVENCO Serghei, Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova, SMART SYSTEM FOR MONITORING WATER QUALITY, Coordinator: POPOVICI Nadejda , Assis. Lect. 
 2. OSADCENCO Alexandru, LEADAVSCHI Vladimir, PALAMARI Daniela, LATCOVSCHI Alexandru Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova, OBJECT SORTING USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES, Coordinator: BRAGARENCO Andrei, Assis. Lect.
 3. PEREBICOVSCHI Anastasia, VLADIUC Luminița, NACU Viorel,laborator Inginerie tisulară și culture celulare, USMF “Nicolae Testemiţeanu”, Chișinău, Moldova, BIOPOLIMERI PENTRU PRINTAREA 3D ÎN ACOPERIREA DEFECTELOR OSOASE CRANIENE 
 4. ROTARCIUC Daniela, BUD Eugen, studenți,Grupa 6, Facultatea de Medicină Dentară, UMFST „George Emil Palade”, Târgu Mureș, România, ȚURCANU Alexandrina, student, Grupa IBM-171, UTM, Chișinău, Moldova,  ANALIZA IN VITRO CU MICROSCOPIA ELECTRONICĂ A SUPRAFEŢELOR DENTARE OBŢINUTE ÎN URMA PROCEDEULUI DE STRIPPING ORTODONTIC CU INSTRUMENTAR VARIAT,  Coordonator: MONAICO Eduard dr., conf.
 5. TRIFAN Cătălin, BABILUNGA Aurel studenți, Grupa MN-181, UTM, Chișinău, Moldova,  METODE DE MĂSURARE A POROZITĂȚII STRATURILOR POROASE, Coordonator: MONAICO Eduard dr., conf.

Sincere felicitări tuturor participanților și coordonatorilor lor științifici pentru efortul depus și rezultatele frumoase obținute! Sunteți așteptați cu drag și la anul, la următoarea ediție a Conferinței!