Premiile Senatului UTM pentru anul universitar 2020-2021

Senatul Universității Tehnice a Moldovei a premiat universitarii care în a.u. 2020-2021 s-au evidențiat în diverse domenii didactico-științifice. Pentru activitate prodigioasă au fost distinși cu diplome și premii cei mai perseverenți și creativi studenți, doctoranzi, profesori ai UTM.

Laureați ai anului universitar 2020-2021 în domeniul activității didactice au devenit 5 profesori:

conf. univ., dr. Iurie SUBOTIN, Departamentul Oenologie și Chimie, Facultatea Tehnologia Alimentelor (FTA) – diplomă și premiu de gr. I, 3000 de lei;

conf. univ., dr.  Cornelia CRUCERESCU, Departamentul Economie și Management, Facultatea Inginerie Economică și Business (FIEB), conf. univ., dr. Serghei RĂILEAN, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM); lect. univ. Elena FLOREA-BURDUJA, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, Facultatea Textile și Poligrafie (FTP) – diplome și premii de gr. II, câte 1500 lei;

asist. univ. Victor DREBOT, Departamentul Arhitectură, Facultatea Urbanism și Arhitectură (FUA) – diplomă și premiu de gr. III, 800 lei.

Le urmează exemplul profesorii mai tineri – Laureați în domeniul activității didactice începătoare:

lect. univ., dr. Vasile POSTICĂ, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM – diplomă și premiu de gr. I, 1500 lei;

conf. univ., dr.  Ionel SANDULEAC, Departamentul Fizica, Facultatea Electronică și Telecomunicații (FET); lect. univ., dr. Oxana RADU, Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA – diplome și premii de gr. II, câte 1000 lei;

lect. univ. Sorina-Nicoleta GRATI, Departamentul Arhitectură, FUA; lect. univ. Vladimir MELNIC, Departamentul Matematica, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT); asist. univ. Anna PALAMARCIUC, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, FTP – diplome și premii de gr. III, 700 lei.

Măiestria și dedicația profesorilor materializată în scrierea și editarea de manuale a fost apreciată în categoria Cel mai bun manual (curs universitar) al anului, la care s-au evidențiat:

conf. univ., dr. Vladimir GOIAN, lect. univ., dr. Vasile PLĂMĂDEALĂ, lect. univ., dr. Ilie BEIU, Departamentul Transporturi, FIMIT – diplome și premii de gr. I, 3000 lei;

lect. univ. Cristina EFREMOV, lect. univ., dr. Vasile LEU, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului, FUA; conf. univ., dr. Ecaterina LOZOVANU, lect. univ. Cristina LAZARIUC, Departamentul Științe Socioumane, FCIM; conf. univ., dr. hab. Rodica STURZA, conf. univ., dr. Ana VEREJAN, conf. univ., dr. Iurie SUBOTIN, conf. univ., dr. S. HARITONOV, conf. univ., dr. D. MUNTEANU, conf. univ., dr. E. COVACI, conf. univ., dr. Iurie SCUTARU, conf. univ., dr. Raisa DRUŢĂ, conf. univ., dr. Angela GUREV, conf. univ., dr. Veronica DRAGANCEA, conf. univ., dr. Vadim DRUŢĂ, conf. univ., dr. Alexei BAERLE, Departamentul Oenologie și Chimie, FTA – diplome și premii de gr. II, câte 1500 lei;

conf. univ., dr. Angela MUNTEANU, Departamentul Arhitectura, FUA; lect. univ. Eugen BRAGUȚA, Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor, FUA – diplome și premii de gr. III, 700 lei.

Laureați într-un anumit domeniu de cercetare au devenit 6 profesori: conf. univ., dr. hab. Aliona GHENDOV-MOȘANU, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, FTA – diplomă și premiu de gr. I, 2500 lei;

prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM; prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU, Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, FIMIT – diplome și premii de gr. II, câte 1000 lei;

conf. univ., dr. Svetlana CATERENCIUC, Departamentul Limbi Străine, FTA; lect. univ., dr. Svetlana OLEINIC, Departamentul Arhitectura, FUA; conf. univ., dr. Alina POLCANOVA, Departamentul Economie și Management, FIEB – diplome și premii de gr. III, câte 500 lei.

În domeniul creativității tehnice s-au remarcat cunoscuții profesori-frați, conferențiari universitari, doctori în științe Radu și Oleg CIOBANU – Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor, FIMIT – diplome și premiu de gr. I, 1500 lei;

lect. univ. Alina BOIȘTEAN, Departamentul Alimentație și Nutriție, FTA; conf. univ., dr. Victor ABABII, Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor, FCIM – diplome și premiu de gr. II, 700 lei;

lect. univ. Victoria DĂNILĂ, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, FTP – diplomă și premiu de gr. III, 500 lei.

Cel mai bun doctorand al anului a fost recunoscută Cristina EFREMOV, Departamentul Energetică, FEIE – diplomă și premiu de gr. I, 1500 lei;

în aceeași categorie au fost nominalizați: Lucia ADASCALIȚA, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, FTP; Daniela COJOCARI, Departamentul Oenologie și Chimie, FTA – diplome și premii de gr. II, câte 800 lei;

Alexandru SEREACOV, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, FCIM – diplomă și premiu de gr. III, 500 lei.

O listă impresionantă de diplome și premii au scos în evidență cei mai buni studenți ai anuluiCrina GUȚU, gr. FFT-181, FTA; Valeria LEAȘCENCO, gr. CR-181, FCIM – diplome și premii de gr. I, 700 lei;

Octavian LISNIC, gr. ISTGCC-181, FUA; Nicoleta VASILIEV, gr. DTP-191, FTP; Marcel ZACUȚELU, gr. FFT-191, FTA; Cristina TOPCIU, gr. ARH-183, FUA; Cristina CALARAȘ, gr. IMTC-191, FET – diplome și premii de gr. II, 500 lei;

Tudor VLAS, gr. ARH-162, FUA; Daniela URECHE, gr. AI-182, FCIM; Iulian APOSTOL, gr. AI-1701, FCIM; Maxim SECREIERU, gr. MN-181, FCIM; Ion AXENTE, gr. RM-191, FCIM; Anastasia PODREZ, gr. TVPF-191, FTA – diplome și premii de gr. III, 400 lei.

Mai mulți studenți UTM-iști s-au evidențiat în diverse domenii de creativitate:

creativitate în arhitectură şi design – Mircea ZUBCU, gr. DI-211M, FIMIT – diplomă și premiu de gr. I, 1000 lei;

Dragoș PÎNZARU, gr. ARH-171, FUA – diplomă și premiu de gr. II, 700 lei.

creativitate în design vestimentar – Nicoleta SOFRONOVICI, gr. DVI-181, FTP – diplomă și premiu de gr. I, 1000 lei;

creativitate în design și tehnologii poligrafice – Ecaterina ARNAUT, gr. DTP-181, FTP – diplomă și premiu de gr. I, 1000 lei;

creativitate tehnică – Maxim CHIRIAC, gr. MN-181, FCIM – diplomă și premiu de gr. I, 1000 lei;

Magdalena ZAHARIA, gr. DTP– 201M, FTP – diplomă și premiu de gr. II, 700 lei.

 

Sincere felicitări profesorilor, doctoranzilor și studenților performeri!

Per aspera ad astra!

Vezi mai mult pe www.utm.md

FCIM: o nouă promoție de masteri în securitatea informațională

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a lansat de curând o nouă promoție a programului de master „Securitate informațională”.

 

Considerată promoția de aur a FCIM, aceasta include 22 de specialiști, majoritatea remarcându-se deja în domeniul securității informaționale: Alexei STRAHOV – Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Natalia SPÎNU – Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Andrian CORNEI – General Manager XONTECH Systems, Mihai Ion DANTIȘ – Cyber Security Division Manager TUV Austria, România, Alexandr MATROHIN – Forensics/ IT Security, Grant Thornton Ireland, Inga IGNAT – Information Security & GRC Consultant, Turas Mobility Services Limited Ireland, precum și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal, ÎP Compania „Teleradio-Moldova”, SA BC „Moldova-Agroindbank”, „Moldindconbank”. Lista este completată de absolvenții ciclului I, Licență, care activează cu succes în cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică: Ion MALEAR, Cristina JOVMIR, Ion MALAI, Rodica DOLGHIERU.

Competența și experiența în domeniu s-au făcut resimțite atât în alegerea, cât și în abordarea cu succes a subiectelor în tezele de master, acestea fiind dedicate în special studiului privind asigurarea securității celor mai critice infrastructuri informatice ale unor domenii de interes sporit la nivel național:

 • „Aspecte relevante privind protecția infrastructurilor informatice critice” (Nicolae PANFILII, conducător științific: prof. univ., dr. hab. Ion BOLUN);
 • „Protecția componentelor TIC din cadrul infrastructurilor critice naționale” (Sergiu MOGHILDA, cond. șt.: lect. univ. Alexandru PUTERE);
 • „Elaborarea unui sistem de securizare a casei inteligente cu utilizarea modulelor NodeMCU” (Doina Grădinaru, cond. șt.: lect. univ. Mariana CATRUC);
 • „Securizarea sistemului informatic E-Billing” (Victor GROZA, cond. șt.: prof. univ., dr. hab. Ion BOLUN);
 • „Securizarea sistemelor de planificare a resurselor întreprinderii” (Corneliu BUINOVSCHI, cond. șt.: conf. univ., dr. Victor BEȘLIU);
 • „Dezvoltarea și securizarea Rețelei de calculatoare a companiei Teleradio-Moldova” (Daniela COJOCARI, cond. șt.: prof. univ., dr. hab. Ion BOLUN);
 • „Asigurarea securității informaționale în sistemul educațional” (Constantin CREANGĂ, cond. șt.: conf. univ., dr. Victor MORARU);
 • „Model de securitate al sistemului 1C: Enterprise” (Dorin GRIBINCEA, cond. șt.: conf. univ., dr. Victor BEȘLIU);
 • „Măsuri de securitate cibernetică pentru contracararea amenințărilor hibride” (Cristina JOVMIR, cond. șt.: lect. univ. Alexandru PUTERE);
 • „Metode de securizare a sistemului informațional „UNIPASS Frontiera” (Anatolie ȚURCAN, cond. șt.: conf. univ., dr. Victor BEȘLIU);
 • „Testarea penetrării infrastructurii informatice a Universității Tehnice a Moldovei” (Vladislav NAZARIA, cond. șt.: Ionel ANTOHI) etc.

De remarcat faptul că tezele masteranzilor Alexandr Matrohin – „Qualitative data collection with probabilistic risk assessment” și Inga IGNAT – „Factor analysis of information risk (FAIR™) when assessing the information security” (conducător științific: lect. univ. Rodica BULAI) au fost elaborate în cadrul unui proiect de cercetare la ISO Cyber Academy din Paris, rezultatele obținute fiind înalt apreciate și recenzate de către directorul  Cybersecurity, Diorela PRISĂCARU.

Constituită din Marius DUMITRAȘCU (președinte), director CODWER, România; prof. univ., dr. Victor BEȘLIU (vicepreședinte) conf. univ., dr. Victor MORARU; conf. univ., dr. Aureliu  ZGUREANU, lect. univ. Rodica BULAI, lect. univ. Ludmila DUCA (secretar), Comisia pentru Examenul de Master a evidențiat actualitatea şi diversitatea temelor cercetate, abilitățile profesionale și de comunicare ale absolvenților și, în special, viziunile lor originale în abordarea problemelor de securitate informațională și propunerea unor soluții eficiente.

Vom menționa de asemenea și faptul că pe parcursul studiilor în cadrul programului de master „Securitate informațională”, 4 masteranzi au făcut studii și la Universitatea  West Attica din Grecia, conform Convenției UTM-UNIWA de dublă diplomă. Tezele de master „Governance, Risk and Compliance Capability Model – the pathway to principled performance” (Ion DANTIȘ, cond. șt.: lect. univ. Rodica BULAI), „Improving the cyber security incident management of the departmental CERTs of the Government of the Republic of Moldova” (Ion MALEAR, cond. șt.: lect. univ. Rodica BULAI), „Building Cyber Security System in the Republic of Moldova for the next generation of challenges” (Natalia SPÎNU, cond. șt.:. lect. univ. Rodica BULAI) și „Cyber defense and artificial intelligence” (Maxim MASIUTIN, cond. șt.: lect. univ. Maxim CATANOI) au fost susținute și în fața comisiei de la Universitatea West Attica, Atena, constituită din prof. dr. Panayotis YANNAKOPOULOS, prof. dr. Spyridon PAPAGEORGIOU, prof. dr. Thomas KARAMAZAKIS.

Securitatea informațională este esențială pentru ca toți cetățenii și toate întreprinderile să poată beneficia pe deplin de servicii și instrumente digitale fiabile și de încredere. Doar prin instruire de calitate se poate spori securizarea spațiului cibernetic, se poate contribui la dezvoltarea culturii de securitate informațională a specialiștilor care administrează infrastructurile cibernetice de interes național.

Felicitări, dragi absolvenți ai programului de master „Securitate informațională”Mult succes în activitatea profesională!

Endava Internship Programme | Spring 2022

Endava is launching the application period for the Internship Programme Spring 2022.

This Spring Edition brings an intensive period of training based on hands-on practice, with the support of mentors, and the possibility to upskill in one of the most progressive industries now.

 

Our purpose is to grow and support new talents and build a community around IT enthusiasts who have a strong will to learn.

PROGRAMME HIGHLIGHTS

Apply by: February 10, 2022

Start Date: Mid-March 2022

Duration: 3 months, 5 days/week, 6 hours/day

Apply now, places are limited!

 

We still follow the principle first come, first served. For being better-equipped to pass the online test and subsequent technical interview, encourage your friends to revise the Study Materials and find the answers to the most addressed questions about the Endava Internship process on our FAQ page.

 

LINK TO APPLY

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Candidat: Danilescu Marcel

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în informatică

Candidat: Danilescu Marcel

 

Conducător: Beșliu Victor, doctor în științe tehnice, professor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 232.02-21-44 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei

Tema tezei: „Controlul accesului și acțiunilor în sistemele informaționale

Specialitatea: 232.02 – Tehnologii, produse și sisteme informaționale

Data: 14.01.2022, ora: 15:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/7, blocul 3, aula 3-3

Link Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeMO7sfDM1i1JicsMNh13EE9OAuf2ycFbJU7Er6UFOKU1%40thread.tacv2/1641213391914?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%22f00ae9d0-6e91-44a9-a98d-ee7df6372741%22%7d

Teza de doctorat poate fi consultată la: http://www.cnaa.md/thesis/57796/ și Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM.

Ședința Consiliului ştiinţific specializat va fi transmisă online (IDSI): https://idsi.md/tv https://www.youtube.com/watch?v=iDzxiAJwJGg