Vizita la UTM a profesorului invitat Ian Vasilovski TOMA din SUA, prin Programul Fulbright

În scopul valorificării programelor de schimb cultural ale Statelor Unite ale Americii – Fulbright, prin intermediul îmbunătățirii relațiilor interculturalediplomația culturală și competența interculturală între oamenii din Statele Unite și Republica Moldova, vizita profesorului invitat Ian Vasilovsky TOMA de la Universitatea George Washington, SUA a contribuit în mod deosebit la dezvoltarea schimbului de cunoștințe, competențe profesionale și abilități în domeniul cercetării și educației la Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

Pentru perioada 7 ianuarie – 16 februarie 2022, domnia sa, Profesor Emerit la Departamentul de Științe ale Sănătății și Departamentul de Cercetare Clinică și Leadership, a contribuit enorm la realizarea programului elaborat de către domnul Viorel MUNTEANU, șef Laborator Bioinformatică, FCIM,  program orientat pe asigurarea schimbului de experiență cu administrația universității, mediul academic și studenți, precum:

  1. Inițiativă de proiect transfer tehnologic pentru tehnologia Seqll (http://seqll.com/) la Universitatea Tehnică a Moldovei

Au fost efectuate mai multe runde de discuții cu administrația Universității Tehnice a Moldovei, cu facultăți, departamente, laboratoare interesate să colaboreze cu compania Seqll în vederea dezvoltării tehnologiei de secvențiere și analiză/prelucrare a datelor generate de secvențiatoarele Seqll, în colaborare cu UTM.

Rezultatul scontat: a fost lansat un apel pentru formarea grupelor pe domeniile electronică, optică, IT, știința datelor, interesate pentru colaborare și planificarea proiectului.

Continuitate: urmează întâlniri de lucru (online) pentru prezentarea tehnologiei și potențialele aplicații ale acesteia.

  1. Dezvoltarea domeniului Data Science și Bioinformatică în cadrul UTM

Au fost analizate, împreună cu prof. Toma, posibile programe de studiu DS, DS și bioinformatică la Facultatea Calculatoare, Informatică și Matematică, pentru ciclurile de licență și specializări master.

O atenție deosebită se acordă necesității dezvoltării laboratoarelor de Știința Datelor și Bioinformatică, care ar lucra cu analiza datelor biomedicale din Republica Moldova în cadrul diferitelor inițiative de programe de medicină personalizată.

Rezultate scontate: au fost inițiate discuții la nivel de conducere a țării și a UTM privind opțiuni de colectare/depozitare/analiză a datelor biomedicale în scopuri de cercetare și transfer de cunoștințe în domeniul medical.

Continuitate: prof. Toma va acorda, în continuare,  asistență persoanelor cheie din cadrul UTM interesate de dezvoltarea domeniului; va participa la diverse conferințe/workshopuri pentru a prezenta și demonstra potențialul și aplicațiile DS și Bioinformatică în medicină.

Pentru a dispune de o continuare de succes în viitorul apropiat, cu ocazia plecării mult stimatului profesor Ian Vasilovsky TOMA a fost organizată o întrevedere cu participarea prorectorului responsabil pentru probleme financiare și relații internaționale – Daniela POJAR, șefului Serviciului Relații Internaționale – Cristina EFREMOVși șefului Laboratorului Bioinformatică, FCIM – Viorel Munteanu.

În cadrul întrunirii, au fost stabilite prioritățile și modalitățile de colaborare în viitorul apropiat.

Citește mai mult pe utm.md

Mândră că sunt Femeie” – concurs organizat de Comitetul Sindical al salariaților UTM

Comitetul Sindical al salariaților Universității Tehnice a Moldovei organizează Concursul „Mândră că sunt Femeie”, ediția I, dedicat Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie.

 

Categorii de concurs:

  1. „Mărțișor” – lucrare manuală pe tematica concursului;
  2. „Sărut mâna, Mamă” – lucrare care ar valorifica Femeia și Mama (desen, piesă creată manual sau cu ajutorul tehnicilor, obiect confecționat etc.);
  3. „Acasă la Mama” – prepararea produselor de patiserie la alegere.

 Condiții de participare

  • Echipe de 1-4 persoane (angajate UTM);
  • Fiecare echipă va participa la cele 3 categorii de concurs;
  • Lucrările se vor realiza în prealabil și vor fi prezentate în ziua concursului;
  • Înscrierea la concurs se efectuează la Birourile Sindicale de la facultățile UTM.

Eligibile pentru înscrierea la concurs sunt angajatele UTM, membre de sindicat. Toate condițiile ce țin de organizare, desfășurare și desemnarea câștigătoarelor sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului „Mândră că sunt Femeie”.

Examinarea lucrărilor prezentate la Concurs se va efectua de către Comisia de evaluare a lucrărilor, constituită din angajați ai UTM, non-membri ai CS UTM, dar și membri de sindicat.

Pentru susținerea și stimularea creativității și competitivității, câștigătorii vor beneficia de premii (sub formă de cadouri) și diplome de onoare, conform clasamentului: locul I, locul II și locul III.

Rezultatele Concursului vor fi făcute publice în data de 4 martie.

Doritorii se pot înscrie la concurs apelând la președinții Birourilor Sindicale sau direct la Comitetul Sindical al salariaților, UTM.

 

 

 

 

UTM şi-a desemnat cei mai buni studenţi

Universitatea Tehnică a Moldovei a desemnat studenţii cu cea mai înaltă reuşită academică,

  în baza rezultatelor din sesiunea de iarnă a anului universitar 2021-2022.

 

Printr-un ordin al rectorului UTM, emis astăzi, 21 februarie 2022, a fost aprobată Lista Rectorului, care reprezintă top-ul studenților în număr estimativ de cca 1% din numărul total al studenților UTM, precum şi Listele Decanilor, care reprezintă top-ul studenților facultății în număr estimativ de cca 3% din contingentul de studenți al fiecărei facultăți.

Astfel, Lista Rectorului include 48 de studenţi, reuşita academică a acestora variind între 10 și 9,39. Iar Listele Decanilor celor nouă facultăţi includ studenții cu medii între 9,95 și 8,90, cea mai impunătoare fiind Lista decanului FCIM cu 63 de studenți, urmată de FUA – 22, FIMIT – 14, FTA – 13, FCGC – 9, FEIE și FIEB – câte 7, FET și FTP – câte 6 studenți.

Mândri de voi, dragi studenți UTM-iști!

Pentru a stimula interesul studenţilor faţă de studii şi a evidenţia efortul lor de manifestare prin realizări academice de excepţie, planșeele cu listele respective sunt plasate în spații vizibile în holurile corpurilor de studii ale tuturor celor nouă facultăţi ale UTM.

Lista Rectorului UTM_Listele decanilor, în baza rezultatelor din sesiunea de iarnă 2021-2022

 

Citește mai mult pe utm.md

Concursul cursurilor digitale la UTM

În conformitate cu decizia Consiliului de Administraţie al UTM cu privire la organizarea Concursului cursurilor digitale pentru a.u. 2021/2022, în semestrul de primăvară Concursul se va desfășura în perioada 14 – 25 martie 2022.

 

Cererile de participare se vor depune la Direcţia Management Academic şi Asigurarea Calităţii (adresa luminita.bernaz@mtcp.utm.md) în perioada 28 februarie-11 martie.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Concursului cursurilor digitale la UTM poate fi studiat pe site-ul universităţii, https://utm.md/wp-content/uploads/2020/12/Regulament-Concurs-cursuri-digitale_UTM-2020-Revizia-1.pdf.

 

 

 

Un training de la student la student, organizat de Biroul Sindical Studențesc FCIM-UTM

Studenții de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei au lansat o nouă inițiativă de succes: un training de la student la student, organizat de Biroul Sindical Studențesc CIM.

 

Startul acestui nou tip de activitate la FCIM a fost dat, pe 8 februarie curent, de către studenții Alex COZLOVSCHI, anul II, programul de studii „Informatica Aplicată”, și Gabriela CEBOTAR, anul III, „Tehnologii Informaționale”, iar primul subiect propus spre dezbatere a fost despre Digital Footprint. Mai concret, ce este „amprenta” sau „umbra” digitală/electronică și cum aceasta ne poate influența/afecta atât viața personală, cât și activitatea profesională. Altfel zis, la ce riscuri ne expunem atunci când împărtășim/distribuim online anumite informații sau căutăm ce ne interesează pe diverse site-uri web.

Această frumoasă inițiativă a avut și un feedback online pe măsură. Mai mult. Like-urile, mulțumirile și urările de succes pe mai departe din partea colegilor-studenți au trezit și interesul liceenilor. Impactul a fost atât de mare, încât în scurt timp a parvenit și o primă solicitare din partea unei instituții de învățământ preuniversitar – IP Gimnaziul Sîrcova. Alex și Gabriela au acceptat cu bucurie invitația și deja pe 9 februarie și-au extins auditoriul, având în calitate de audienți elevi ai claselor a VII-a și a VIII-a.

Impresionați de prestanța studenților de la FCIM-UTM, profesorii de la Gimnaziul Sîrcova le-au mulțumit pentru receptivitate, dar și pentru abilitatea de a-și împărtăși experiența într-un mod creativ, cu înțelegere și respect pentru fiecare copil, evidențiind că această întâlnire va avea un impact benefic asupra comportamentului responsabil al copiilor în mediul online.

La rândul lor, Alex și Gabriela au menționat că pentru ei a fost o experiență de neuitat, fiind plăcut surprinși de cât de activi au fost elevii de la Sîrcova: „Feedbackul lor ne-a convins că nu doar tematica, ci și modul de desfășurare a trainingului a fost unul foarte interesant. Suntem deschiși să împărtășim practicile de predare online utilizate de către Biroul Sindical Studențesc din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM cu toți cei care doresc să-și lărgească spectrul de competențe digitale în domeniul predării/instruirii online.”

Mândri de voi, dragi studenți-traineri de la FCIM!

Citeşte mai mult pe www.utm.md

FCIM-UTM: prognoze și soluții propuse de studenții de la „Ingineria Software”, apreciate de partenerii europeni

Studenții ciclului II, Masterat, programul „Ingineria Software”, FCIM-UTM – Alexandru STAMATIN, Laurențiu CIOCAN, Filip OSOIANU și Cristofor FISTIC au prezentat raportul final la proiectul „Forecasting the maximum number of concurrent agents for users of a customer service solution”, elaborat pentru beneficiarul principal, compania germană OTRS (Frankfurt).

 

Cercetările au solicitat exploatarea la maximum a cunoștințelor și aptitudinilor obținute în cadrul disciplinelor „Analiza exploratorie a datelor” și „Machine Learning&Artificial Intelligence” pentru rezolvarea unei probleme reale cu impact semnificativ pentru activitatea companiei.

Susținerea proiectului a avut loc online, în fața unei comisii mixte constituite din profesori ai Departamentului ISA și specialiști ai companiei OTRS. Rezultatele prezentate au trezit un mare interes, generând mai multe întrebări la care studenții, ghidați de lect. univ., dr. Corina BEȘLIU, au oferit răspunsuri prompte, în cunoștință de cauză.

Membrii comisiei se declară plăcut impresionați de rezultatele obținute și competențele demonstrate de tinerii cercetători și au propus continuarea proiectului în cadrul unui contract de colaborare, care va include, suplimentar la cercetările ulterioare, și o practică de documentare, precum și elaborarea tezelor de master pe baza datelor reale din cadrul companiei.

Bravo, IS-DISA! Bravo, FCIM-UTM!

Citeşte mai mult pe www.utm.md

Învățământul dual la UTM – modele și soluții de implementare

La 4 februarie 2022 a avut loc un workshop cu reprezentanții mai multor companii din Republica Moldova dedicat analizei diverselor modele de învățământ dual din alte țări și inițierea unor discuții cu companiile de profil în vederea stabilirii celor mai utile și eficiente modele de implementat în țara noastră.  Masa rotunda cu tema: ”Implementarea învățământului dual la UTM. Discuții cu reprezentanții companiilor” a fost organizată în cadrul proiectului ERASMUS + „Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina – COOPERA”, numărul de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

La ședință au participat reprezentanții mai multor companii notorii din Chișinău: Mihai Gorgos, directorul Arobs Software; Nicu Roman, directorul Mecatronics Inovation Center  S.R.L.; Cunup Ruslan, director ÎM STEINEL Electronic S.R.L.; Țărnă Ruslan, director tehnic EFES Vitanta; Tamara Adam, șef secția cadre de la  Inther Software Development; Denis Țapotei, șef secție „Automatica și aparate de măsură și control”, Fabrica S.A. „Bucuria”; Danu Vadim, director Led Market S.R.L.; Coșovschi Pavel, inginer șef la fabrica de sticlă din Chișinău.

Coordonatorul proiectului din partea UTM– directorul Centrului universitar UTM Erasmus+, prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian a început ședința și a descris pe scurt obiectivul principal al proiectului, și anume  integrarea învățământului superior dual în țările partenere și îmbunătățirea capacității de muncă, sporirea compatibilității între cerințele lumii profesionale și formarea inițială a studenților universitari. Pentru atingerea acestui obiectiv e necesară identificarea nevoilor și cerințelor specifice ale companiilor din diferite sectoare industriale și a întreprinderilor față de învățămîntul superior dual. Aceasta va duce la dezvoltarea unui model flexibil și generic de învățământ superior dual care să susțină diferitele nevoi și interese ale angajatorilor, instituțiilor de învățământ superior și ale studenților.

Decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru Ciorba, a vorbit despre importanța proiectului pentru companiile din țara noastră și mediul academic și a mulțumit reprezentanților din industrie pentru susținerea și deschiderea față de această inițiativă promițătoare. Șeful departamentului IIS, FCIM, conf. univ., dr. Viorica Sudacevschi și șeful departamentului ISA, FCIM, conf. univ., dr. Ion Fiodor au povestit despre modelele de învățământ dual din Polonia, Spania și Germania. În discuții au fost antrenați și șeful Direcției Formare Continuă, conf. univ., dr. Rodion Ciuperca, responsabilul de program Automatică și Informatică, conf. univ., dr. Irina Cojocari, șef-adjunct department IIS, FCIM, Silvia Munteanu.

Reprezentanții companiilor au salutat inițiativa de a implementa învățământul dual pentru programele de studii de licență Robotică și Mecatronică și Automatică și Informatică. Majoritatea au optat pentru un model de studii mixte: câteva zile pe săptămână studenții sunt antrenați în activități didactice la universitate și câteva zile se află la întreprindere, obținând deprinderi practice la locul de muncă. De asemenea, au fost punctate și acele beneficii pentru studenți și companii în cazul învățământului dual: pentru studenți este o posibilitate excelentă să-și testeze capacitățile în cariera aleasă, ei au și o independență financiară, experiența acumulată în timpul practicii este utilă pentru viitoarea carieră, studenții sunt selectați de către companiile partenere care pot să observe din timp capacitățile studenților și să depisteze talentele lor, are loc socializarea corporativă a tinerei generații de angajați calificați. Astfel, un procent mai mare de studenți poate semna contractele de muncă înainte de absolvire.

Mai multe informații despre COOPERA pot fi găsite pe http://coopera-project.ase.md/  și https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova și pe pagina COOPERA a UTM  https://proiecte.utm.md/coopera/

Citeşte mai mult pe www.utm.md

 

Noi parteneriate și colaborări francofone: MAROC-FRANȚA-MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei, prin intermediul Serviciului Relații Internaționale, își consolidează în continuare colaborările pe plan internațional, inclusiv pe dimensiunea francofonă, evidențiind importanța parteneriatelor și dialogul constructiv în vederea internaționalizării învățământului superior.

Reuniunea din 02.02.2022 a întrunit reprezentanți din 3 țări – Maroc, Franța, Republica Moldova și a stabilit bazele unei noi colaborări și ale unui valoros consorțiu axat pe dezvoltarea activităților de antreprenoriat studențesc în instituțiile de învățământ superior în colaborare cu parteneri locali, dar și din străinătate, atât din mediul academic, cât și din cel economic.

Echipa UTM, reprezentată de Daniela POJAR – prorector pentru probleme financiare și relații internaționale, Cristina EFREMOV – șef Serviciu Relații Internaționale, Nina PUȚUNTEAN – specialist principal pe programe internaționale, Daniela ISTRATI – responsabil FFI, FCIM, a abordat diverse aspecte ce vizează posibilitățile de colaborare cu actuali și potențiali parteneri: Anass KETTANI – prorector pentru inserție profesională, antreprenoriat și parteneriate, Universitatea Hassan II din Casablanca, Maroc, Jean-Claude MILLION – profesor IUT Louis Pasteur, Universitatea din Strasbourg, Franța, Roxana ȚURCANU-TOLOMEY – director-adjunct regional pentru Proiecte și Dezvoltare, Maghreb, Claudia VIȘAN – directoarea Biroului Național AUF-Moldova, Chișinău, Daniela PETROV – responsabil pentru proiecte și comunicare, Biroul Național AUF-Moldova.

Echipa UTM exprimă sincere mulțumiri tuturor partenerilor pentru deschidere, implicare și suport!

Citește mai mult pe utm.md

Seminar online despre educația duală organizat de Universitatea Cooperativă de Stat Baden-Wuerttemberg din Germania

Pe data de 28 ianuarie 2022 a avut loc un seminar organizat în format online de către Universitatea Cooperativă de Stat Baden-Wuerttemberg din Germania, partenerii proiectului ERASMUS + „Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina – COOPERA”, numărul de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de  Uniunea Europeană. COOPERA este un proiect cu impact la nivel național și regional, coordonat de ASEM, având ca parteneri 3 instituții din Republica Moldova (ASEM, UTM și ULIM), Ministerul Educației și Cercetării și 10 instituții din UE și Ucraina.

 

La seminar au participat coordonatorul din partea UTM al proiectului – directorul Centrului universitar UTM Erasmus+, prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian, decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă, șeful Direcției Formare Continuă, conf. univ., dr. Rodion Ciuperca, șeful Departamentului IIS, FCIM, conf. univ., dr. Viorica Sudacevschi, șeful Departamentului ISA, FCIM, conf. univ., dr. Ion Fiodorov, responsabilul de program Automatică și Informatică, conf. univ., dr. Irina Cojocari, șef-adjunct Departament IIS, FCIM, Silvia Munteanu.

Seminarul a decurs într-o maniera interactivă, prezentările profesorilor din Germania fiind urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri. Prof. Weislämle și Prof. Dr. Fehlner au vorbit despre Universitatea Cooperativă de Stat Baden-Wuerttemberg și despre experiența de implementare a învățământului dual la nivel de programe de studii de licență.

Învățământul superior profesional este o paradigmă în curs de dezvoltare, focusat pe aplicarea în practică a cercetărilor științifice, deci și programele de studii sunt orientate mai mult pe aspectele practice, specifice specialităților. O importanță deosebită se acordă colaborării dintre universitate și industrie. Învățământul superior cooperativ este o sinergie dintre studii academice și formare la locul de muncă. La Universitatea Cooperativa de Stat Baden-Wuerttemberg studiile decurg în felul următor: 3 luni de studii academice intensive au loc la universitate după care urmează 3 luni de practică la una dintre cele 9000 de companii partenere ale universității. La universitate activează circa 700 de profesori titulari și 9000 de lectori cumularzi. Practica le permite studenților să înțeleagă mai bine viitoarea profesie, să obțină competențele profesionale necesare încă din facultate. Astfel, pe parcusul celor 6 semestre de studii, studentul petrece 50% din timp la universitate și obține 150 credite, și 50% din timp se află la practică în cadrul companiei și obține 60 credite. Angajabilitatea absolvenților este foarte înaltă (85-95%). De asemenea, rata de abandon este foarte mică, circa 10%.

Instrumentele de asigurare a calității studiilor duale la această universitate constau în următoarele: evaluările periodice ale studenților, dezvoltarea curriculumului în parteneriat cu companiile, consultații periodice între mediul academic și companiile partenere, sondajele studenților.

Avantajele pentru studenți sunt evidente: o posibilitate excelentă să-și testeze capacitățile în cariera aleasă, independența financiară (în timpul practicii studentul primește salariu), profesorii sunt atât de la universitate cât și de la companii, experiența acumulată în timpul practicii este utilă pentru viitoarea carieră. Dar și companiile au de câștigat în urma acestui mod de studii: studenții sunt selectați de către companiile partenere care pot să observe din timp capacitățile studenților și să depisteze talentele lor, are loc socializarea corporativă a tinerei generații de angajați calificați, studenților cooperativi dau dovadă de performanțe excelente. Asfel 80% de studenți semnează contractele de muncă înainte de absolvire.

Seminarul a fost foarte informativ și util, în special pentru analiza mecanismelor de implementare a învățământului dual la cele două programe de studii din cadrul UTM – Robotica și Mecatronica și Automatica și Informatica.

Mai multe informații despre COOPERA pot fi găsite pe http://coopera-project.ase.md/  și https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova și pe pagina COOPERA a UTM  https://proiecte.utm.md/coopera/