CONFERINȚA STUDENȚILOR, MASTERANZILOR, DOCTORANZILOR, EDIȚIA 2022

Universitatea Tehnică a Moldovei vă invită să participați la Conferința studenților, masteranzilor, doctoranzilor, care va fi organizată în perioada 29-31 martie 2022.

Conform Programului Conferinței, în acest an vor fi prezentate peste 300 de lucrări din 6 țări.

Pentru mai multe detalii accesați pagina Conferinței – https://utm.md/cts-smd-2022/.

Lucrările conferinței se vor desfășura în cadrul a 17 secții și subsecții, la care vă puteți alătura, accesând compartimentul corespunzător:

Sesiunea de deschidere a conferinței (29.03.2022, 10:00)

Secția electronică și telecomunicații (30.03.2022, 14:00)

Secția energetică și inginerie electrică:

Subsecția energetică (30.03.2022, 13:30)

Subsecția inginerie electrică (30.03.2022, 13:30)

Secția calculatoare, informatică şi microelectronică:

Subsecția ingineria și știința calculatoarelor (30.03.2022, 14:00)

Subsecția microelectronică și nanotehnologii (29.03.2022, 11:30)

Subsecția ingineria sistemelor biomedicale (29.03.2022, 14:00)

Subsecția interdisciplinară în limba străină (engleză):

Partea I (29.03.2022, 12:00)

Partea II (29.03.2022, 14:00)

Subsecția interdisciplinară în limba străină (franceză) (30.03.2022, 13:30)

Secția tehnologia produselor alimentare:

Partea I (30.03.2022, 13:30)

Partea II (31.03.2022, 13:30)

Secția inginerie mecanică industrială și transporturi (30.03.2022, 10:00)

Secția urbanism și arhitectură (30.03.2022, 12:30)

Secția construcții, geodezie și cadastru:

Subsecția inginerie civilă și geodezie (30.03.2022, 13:30)

Subsecția inginerie, drept și evaluarea imobilului (30.03.2022, 14:00)

Secția inginerie economică și business:

Partea I (29.03.2022, 12:00)

Partea II (29.03.2022, 14:00)

Secția design și tehnologii în textile și poligrafie (30.03.2022, 13:30)

Secția științe socio-umane (30.03.2022, 16:00)

Secția limbi străine:

Partea I (30.03.2022, 13:30)

Partea II (31.03.2022, 13:30)

 

 

CONCURSUL „MÂNDRĂ CĂ SUNT FEMEIE” – ED. I

Vineri, 18 martie 2022, Comitetul Sindical al salariaților UTM a desfășurat finală Concursului „Mândră că sunt Femeie” – ediția I. Concursul a fost organizat pentru a aprecia cele mai frumoase performanțe feminine în cadrul celor 3 probe:

  • „Mărțișor” (lucrare tematică).
  • „Sărut mâna, Mamă” (lucrare care ar valorifica Femeia și Mama).
  • „Acasă la Mama” (produse de patiserie).

În Concurs s-au înscris 6 echipe al 6 Birouri Sindicale. Comisia de concurs, în componența dnei SUHODOL Natalia (conf. univ., dr. FTA), dl ALBU Ion (conf. univ., dr., prodecan FCGC) și dna MUNTEANU Angela (conf. univ., dr., șef Departament Arhitectură, FUA), în baza prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Concursului „Mândră că sunt Femeie” au determinat câștigătorii concursului, în urma evaluării tuturor lucrărilor din concurs.

Cu diplome de merit și cadouri marca comercială „Viorica cosmetic” s-au învrednicit:

Locul 1 – echipa  BS Rectorat, în componența: Zagoret Marina, Negru Alionca si Ababii Renata, susținute de președintele BS Rectorat dna Lucia Untila.

Locul 2 – echipa BS FCIM, în componența doamnelor: Toma Olga, Ducă Ludmila si Borozan Olesea, susținute de președintele BS FCIM Daniela Istrati.

Locul 3 – echipa BS FET, în componența doamnelor: Cristea Ecaterina, Sava Lilia si Sorochin Serafima (președintele BS FET).

Diplome de participare și premii de consolare au primit:

  • Echipa BS FTP, în componența doamnelor: FLOREA-BURDUJA Elena, ZASTAVNISCHI Ludmila și CAZAC Viorica, susținute de președintele BS FTP dna CIOBANU Nadejda;
  • Echipa BS DT, în componența doamnelor: GROPA Tatiana, GUTSU Oxana și MARCHITAN Ana (președintele BS DT);
  • Echipa BS BTS, în componența doamnelor: GÂRLEA Ludmila, POPOV Lilia și ȘCHIOPU Viorica (președintele BS BTS).

Stimate participante, stimate colege, ați fost toate la cel mai înalt nivel pregătite de fiecare probă a Concursului. Vă mulțumesc frumos pentru participare la Ediția I a concursului „Mândră că sunt Femeie”.

 

MÂNDRĂ CĂ SUNT FEMEIE

Mă mândresc că sunt femeie!

Și am glasul… răs-pi-cat!

În dragoste, … rămân scânteie,

Dar dacă urc pe baricade,

Decizii iau… ca un bărbat!

La trup… am silueta… Lunii,

Sunt zveltă ca o căprioară,

Dacă sărut, te-mbolnăvesc,

De-o boală care n-are leac,

De care nu se plânge nimeni,

Ea, … e cântată-n serenade,

Pe șapte strune de chitară,

Cu dor… ieșit… la suprafață,

De sub balcoanele… în flăcări

Ca i-ni-ma, plăcut să doară,

Cu dreptul de-a rămâne-n viață!

Autor: Victor COBZAC

 

Pozele de la eveniment pot fi accesate pe link-ul – 2022.03.18 Concurs Sindicate

 

Foto by: Dorian SARANCIUC

Open Education Week – Săptămâna Educației Deschise

În perioada 7-11 martie 2022 Asociația Open Education Consortium organizează Săptămâna Educației Deschise (Open Education Week), eveniment de amploare, care oferă oportunitatea de a învăța și împărtăși cele mai recente realizări în Educația Deschisă la nivel mondial.

 

Open Education Week a fost lansată în anul 2012 de Open Education Global ca un forum deschis colaborativ, orientat în sprijinul dezvoltării educaţiei deschise. În fiecare an, OE Week evidențiază succesele inovatoare ale educației deschise la nivel mondial. Săptămâna OE oferă tuturor celor implicați în procesul educațional oportunități pentru o mai bună înțelegere a practicilor educaționale deschise.

David Wiley, unul dintre promotorii datelor deschise, accentuează necesitatea promovării educației deschise, care include şi o pedagogie deschisă cu anumite componente-cheie, inclusiv resurse educaționale deschise (RED)/Open Educational Resources (OER).

Resursele educaționale deschise, conform Wikipedia, se referă la accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației şi comunicațiilor, pentru consultare, folosire şi adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale.

În această săptămână Biblioteca universitară îşi propune să pună în evidenţă şi să promoveze Repozitoriul Instituţional, o importantă bază de date cu text integrat a publicaţiilor cadrelor didactice şi cercetătorilor UTM în acces deschis.

Repozitoriul Universității Tehnice a Moldovei (IRTUM) contribuie la promovarea resurselor științifice și educaționale ale universității (prin arhivarea, conservarea și punerea în acces deschis), sporind competitivitatea, vizibilitatea și impactul instituției la nivel naţional și internațional.

Principiile de organizare, funcționare și administrare ale repozitoriului sunt detaliate în Regulamentul IRTUM, revizuit şi aprobat recent în şedinţa  Senatului UTM.

Publicațiile sunt înregistrate în cadrul colecțiilor; colecțiile sunt grupate în comunități/subcomunități. Pe pagina de start (Home) a repozitoriului se regăsesc comunitățile de nivelul superior, de aici se poate începe navigarea în adîncime pană la colecții. Structura integrală a repozitoriului IRTUM cu posibilitatea de navigare şi accesare a conţinutului o puteți vedea la adresa http://repository.utm.md/community-list.

Înregistrarea publicațiilor în IRTUM este realizată de personalul Bibliotecii cu responsabilitatea  Serviciului Resurse Electronice BTŞ.

Procesul de descriere a publicațiilor în IRTUM este detaliat în – Ghid de înregistrare a publicațiilor în Repozitoriul Instituțional IRTUM.

Drepturile de acces și partajare a publicațiilor înregistrate în repozitoriu sunt cele prevăzute de licența Creative Commons CC BY-NC-ND. Această licență permite utilizatorilor să downloadeze publicațiile și să le partajeze cu alții fără a le putea modifica sau utiliza în scopuri comerciale.

Numărul de publicații care pot fi regăsite în IRTUM la ora actuală este peste 18000 (publicaţii editate în anii 1965 – 2022; colecția de articole din revista «Meridian Ingineresc» cuprinde perioada  2001 – 2018).

Platforma repozitoriului IRTUM utilizează un software open source (DSpace), aceasta permite să fie indexat de Google Scholar (GS).

În clasamentul repozitoriilor instituționale Ranking Web Of Repositories – Transparent Ranking: Institutional Repositories by GS, în ultimii ani  Universitatea Tehnică a Moldovei  s-a plasat pe prima poziție pe plan național în ultimii ani.

Numărul de înregistrări din IRTUM indexate de GS: în anul  2020 – 4990, în anul 2021 – 9460.

În ediția curentă a acestui clasament (februarie 2022), UTM se plasează pe poziția 429 pe plan mondial și pe prima poziție pe plan național, cu 11600 publicații indexate de Google Scholar.

TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by Google Scholar 13th Edition (February 2022)

Adresăm comunităţii universitare invitaţia de a spori vizibilitatea Universităţii Tehnice, dar şi propria performanţă prin depunerea în Repozitoriul Instituţional a lucrărilor proprii (publicaţii didactice/cursuri; lucrări ştiinţifico-metodice; monografii; articole ştiinţifice; materiale educaţionale, inclusiv prezentări; ghiduri; instrucţiuni; brevete; teze de doctor, autoreferate; teze de master; alte elaborări).

Citește mai mult pe utm.md

Achiziții publice centralizate de medicamente și dispozitive medicale

În perioada 1 – 2 martie 2022, Centrul Național de Inginerie Biomedicală a Universității Tehnice a Moldovei (CNIBM), cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a organizat cursuri online de instruire a responsabililor pentru achiziția medicamentelor (farmaciști) și responsabililor pentru achiziția dispozitivelor medicale (bioingineri, ingineri) din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) (ordinul Ministerului Sănătății al RM nr. 114 din 18.02.2022), scopul urmărit constând în asigurarea eficienței și corectitudinii achizițiilor publice în sănătate, minimalizarea numărului de contestări, diminuarea cheltuielilor și asigurarea bunei funcționari a instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP).

La cursurile de instruire au participat 261 de reprezentanți din majoritatea instituțiilor medico-sanitare publice din republică. Cursurile au fost organizate în colaborare cu Centrul pentru achiziții publice centralizate în Sănătate (CAPCS). Cursurile de instruire au fost moderate de prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, șef CNIBM, și Ulian ROTARI, consultant tehnic OMS, CNIBM.

Conform agendei cursurilor prima zi a fost consacrată achiziției dispozitivelor medicale. La deschiderea cursurilor au luat cuvântul Gheorghe GORCEAG, director CAPCS, și prof. univ., dr. Victor SONTEA, șef CNIBM.

Particularitățile de elaborare a caietelor de sarcini pentru echipamente și dispozitive medicale, în conformitate cu cele mai bune practici și ghiduri ale OMS, au fost prezentate de către Claudio MEIROVICH, expert OMS în planificarea și evaluarea echipamentelor și dispozitivelor medicale. Au fost prezentate următoarele rapoarte: „Managementul Tehnologiilor Medicale – componenta de bază a asigurării eficienței, siguranței și calității actului medical” – prof. univ., dr. Victor ŞONTEA, CNIBM, UTM; „Evaluarea tehnologiilor medicale” – conf. univ., dr. Calin CORCIOVA, CNIBM; „Aspecte legislative. Etape și termene necesare pentru desfășurarea procedurilor centralizate de achiziții publice a dispozitivelor medicale. Contestații” – Sergiu BALTĂ, șef secție achiziții dispozitive și servicii medicale, transport sanitar, CAPCS, „Elaborarea caietului de sarcini” – Valeriu PALII, bioinginer, secția achiziții dispozitive și servicii medicale, transport sanitar, CAPCS, „Etapa de contractare a dispozitivelor medicale” – Irina PERCIUN, specialist achiziții, secția achiziții dispozitive și servicii medicale, transport sanitar, CAPCS.

În cea de-a doua zi, tematica cursurilor a fost consacrată achiziției centralizate a medicamentelor. În context, au fost propuse următoarele prezentări: „Particularități și modele de cuantificare a necesităților de medicamente și produse farmaceutice, în conformitate cu cele mai bune practici” – Phasuna-Ron WEHRENS, expert OMS în managementul aprovizionării cu produse farmaceutice; „Aspecte legislative. Etape și termene necesare pentru desfășurarea procedurilor centralizate de achiziții publice de medicamente. Contestații. Particularități de cuantificare a necesarului de medicamente la nivel național” – Constantin NEDELEA, șef secție achiziții medicamente, CAPCS; „Contractarea medicamentelor. Monitorizarea executării contractelor de achiziții publice” – Nina LIPCIU, specialist achiziții medicamente, CAPCS; „Veronica ȘOBEA, farmacist, secția administrativ-juridică și monitorizare, CAPCS.

 

LA MULȚI ANI profesorului septuagenar Gheorghe CEBAN!

Astăzi îi spunem un sincer și cordial LA MULȚI ANI profesorului Gheorghe CEBAN, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la naștere și 47  ani de activitate didactică și științifică la Universitatea Tehnică a Moldovei în calitate de prodecan la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, lector universitar în cadrul DISA – Departamentul Ingineria Software şi Automatică. Multă sănătate, bucurii de la cei dragi, tinerețe în suflet şi realizări frumoase în continuare, domnule profesor!

Născut pe 3 martie 1952. În 1973 absolvește USM, Facultatea de Matematică și Cibernetică. În 1989 își finalizează studiile la doctorat în domeniul mecanicii aplicate. La Universitatea Tehnică a Moldovei  activează din anul 1975.

Dedicându-și întreaga activitate UTM, unde înregistrează un parcurs profesional impresionant, avansând de la lector asistent, lector superior, lector universitar la conferențiar universitar în cadrul catedrelor de Matematică (FCGC), Tehnologii Informaționale, Automatică şi Tehnologii Informaționale; Ingineria Software și Automatică (FCIM). În 2016 a obținut titlul onorific de Maestru în Tehnologia Informației. Pe parcursul activității didactice a susținut o serie de cursuri, precum Matematica superioară, Matematici speciale, Teoria probabilităților și a informației, Matematica discretă, Cercetări operaționale, Metode numerice etc.

Pe lângă posturile științifico-didactice, își asumă și funcții administrative: prodecan la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (1996-2002) și la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (2002-prezent), șef secție Informare, Orientare Profesională şi Formare Contingent Studenți (2015-2018).

S-a dedicat mereu formării noilor generații de ingineri, bucurându-se din plin de o admirație profundă și recunoștință din partea colegilor, discipolilor, specialiștilor în domeniu.

Pentru mulți dintre studenții noștri Domnia Sa este un model demn de urmat, care, pe lângă competențe profesionale, le oferă și o lecție de viață. Este Omul care îmbină perfect toate caracteristicile definitorii ale unui PROFESOR.

Domnule profesor Gheorghe CEBAN! Echipa Departamentului Ingineria Software și Automatică, dar și întreaga Facultate Calculatoare, Informatică și Microelectronică vă felicită cordial cu ocazia venerabilului jubileu, dorindu-vă multă sănătate şi noi realizări pe tărâmul activităţii didactice și de cercetare!

 LA MULȚI ANI!