PREMIILE SENATULUI UTM PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

În cadrul unei manifestări solemne Decanul FCIM, conf.univ., dr. Ciorbă Dumitru a înmânat Diplomele  celor mai distinși, mai perseverenți și creativi studenți, doctoranzi, profesori ai facultății, Premianții Senatului UTM pentru anul universitar 2020/2021:

Laureat ai anului universitar 2020-2021 în domeniul activității didactic:

conf. univ., dr. Serghei RĂILEAN, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală;

Laureat în domeniul activității didactice începătoare:

lect. univ., dr. Vasile POSTICĂ, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM – diplomă și premiu de gr. I;

Cel mai bun manual (curs universitar) al anului:

conf. univ., dr. Ecaterina LOZOVANU și lect. univ. Cristina LAZARIUC, Departamentul Științe Socioumane, FCIM;

Laureat într-un anumit domeniu de cercetare:

prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM;

Laureat în domeniul creativității tehnice:

conf. univ., dr. Victor ABABII, Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor, FCIM – diplome și premiu de gr. II.

Cel mai bun doctorand FCIM:

Alexandru SEREACOV, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, FCIM.

Cei mai buni studenți FCIM ai anului:

Creativitate tehnică – Maxim CHIRIAC, gr. MN-181, FCIM – diplomă și premiu de gr. I;

Valeria LEAȘCENCO, gr. CR-181, FCIM;

Daniela URECHE, gr. AI-182, FCIM;

Iulian APOSTOL, gr. AI-1701, FCIM;

Maxim SECREIERU, gr. MN-181, FCIM;

Ion AXENTE, gr. RM-191, FCIM;

 

 

Sincere felicitări profesorilor, doctoranzilor și studenților performeri ai FCIM!

Per aspera ad astra!

 

ECHIPA FCIM-DIIS-UTM – LOCUL I LA CONCURSUL INTERNAȚIONAL STUDENȚESC HARD&SOFT, SUCEAVA, ROMÂNIA

Studenții Ion AXENTE (programul de studii „Robotică și Mecatronică”), Ianus FORTUNA, Artiom SURUC și Vasile IONITA (programul de studii „Calculatoare și rețele”) ghidați de profesorii Victor ABABII și Viorel CĂRBUNE, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, s-au clasat pe locul I la Concursul Internațional Studențesc de Calculatoare HARD & SOFT, organizat în perioada 23 – 27 mai 2022, de Facultatea de Inginerie Electrică şi Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Este unica echipă de la Chișinău, Republica Moldova, care a participat la ediția din acest an a Concursului HARD & SOFT, pe lângă alte 7 echipe din România – una de la Cluj Napoca și câte două de la București, Timișoara și Suceava.

Prezentarea sistemelor realizate de echipele competitoare, ca răspuns la tema-proiect propusă de juriu, a devenit un adevărat spectacol al unor sisteme la cheie puse în funcțiune. Având la dispoziție 5 zile, echipa FCIM-DIIS-UTM a realizat cu succes sarcina concursului. Aceasta presupunea ca din dispozitivele puse la dispoziție de către organizatori să asambleze o dronă care să fie controlabilă printr-o interfață Web, să zboare stabil și să-și mențină altitudinea. După care să ajungă la un punct de ancorare şi să scaneze un QR cod pentru a primi coordonatele următorului punct de control. Drona și-a îndeplinit cu ucces sarcina, parcurgând în total 4 puncte de control și  înregistrând datele de zbor pe serverul Web.

Reluat după o pauză de doi ani, în care desfășurarea acestuia nu a fost posibilă din cauza pandemiei, Concursul a întrunit studenți  din domeniile calculatoarelor, electronicii şi automaticii, testând competențele tehnice hardware și software și de relaționare socială ale viitorilor ingineri. Pe parcursul a cinci zile, echipe formate din câte patru studenți s-au concentrat să rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate, care  necesită cunoștințe avansate din domeniile Știința calculatoarelor, Inginerie electronică și Automatizări, referitoare la proiectarea sistemelor electronice, interfaţare, programare, utilizarea mediilor de dezvoltare software și hardware, testare și documentare.

Debutând în anul 1994, cu sprijinul prof. John MILNER, de la City University din Londra, în calitate de președinte al juriului, poziție pe care a ocupat-o la primele 9 ediții, iar din anul 2003 coordonarea activității de jurizare, pentru 17 ediții, fiind asigurată de prof. Timothy HALL, de la Universitatea din Limerick, Irlanda, ediția din acest an, cea de-a XXVII-a, a fost jurizată de către  Nicolae FOICA – ServiceXpert GmbH, Munich, președinte, alături de Hansjörg KOEGEL – ServiceXpert GmbH, Munich, Sören STEIN – ServiceXpert GmbH, Munich, Detlef STREITFERDT Dr. – TU Ilmenau, Maryam SARABAN ZADEH – TU Munich, membri.

Concursul Hard&Soft a devenit o competiție internațională de prestigiu, ocupând un loc privilegiat în programele manifestărilor studențești europene. De-a lungul timpului, echipe din principalele centre universitare din România, alături de reprezentanți ai mai multor universități partenere din Europa, însumând peste 1200 de studenți participanți, s-au confruntat la Suceava, căutând soluții la provocări tehnice spectaculoase.

CURS DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU TINERII EUROPENI NEET

În perioada 18-26 mai, a.c., se desfășoară cursul de formare continuă pentru tinerii europeni NEETs „A digital wake-up for young NEETs” (O trezire digitală pentru tinerii NEETs), ceea ce reprezintă un curs de instruire pentru toți tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare implementat de Copernicus Berlin e.V., cu sprijinul Asociației PROJUVEN (KA1 Training Course, sub egida Erasmus+).

Acest curs de formare se desfășoară în Benalmádena (zona Málaga), Spania și în el sunt implicați 42 de tineri (20+), din 7 țări diferite (Germania, Danemarca, Italia, Bulgaria, Estonia, Cehia și Spania).

Copernicus Berlin e.V. (coordonator) este o organizație non-profit, înființată la Berlin, în anul 2000, care urmărește scopul de a oferi studenților talentați și implicați social din anumite regiuni (Europa de Est, Asia Centrală și țările caucaziene), o oportunitate de a-și crește performanța educațională și experiența profesională. În plus, organizația crește capacitatea de angajare a studenților prin îmbunătățirea calificărilor lor profesionale. Copernicus Berlin e.V. selectează studenți activi din punct de vedere social și lucrează pentru a le dezvolta în continuare gândirea critică și abilitățile analitice. Acest lucru le permite să aibă un impact eficient în sferele lor sociale.

Pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor și găsirea de soluții prin care cât mai mulți tineri europeni să poată fi încadrați efectiv în câmpul muncii ce se află în centrul agendei politice a UE începând cu anul 2010, șeful serviciului relații internaționale din cadrul UTM, dna Cristina EFREMOV și domnul Alexandru COZLOVSCHI, student anul II, programul de studii „Informatica Aplicată”, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică au realizat training-uri pentru a-i ajuta pe tineri să facă primul pas în formarea educațională prin continuarea studiilor la universitate.

Instruirea realizată de doamna Cristina EFREMOV și-a propus să impulsioneze și să pregătească categoria de tineri NEET cu abilități, cunoștințe și competențe profesionale cu instrumente educaționale necesare pentru a alege o carieră de succes în inginerie la Universitatea Tehnică a Moldovei. O atenție deosebită este acordată dotării tinerilor din categoria NEET cu competențe TIC necesare, deoarece evoluțiile tehnologice în curs amenință să exacerbeze inegalitățile dintre cei cu și fără competențe digitale, afectând în special grupurile cele mai vulnerabile din societate.

Din perspectiva prezentării și diseminării informației Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) prezintă acel loc în care tinerii din cadrul NEET pot să se simtă ca acasă și pot să combine cu succes studiile de specialitate cu tradițiile și cultura altor țări, precum și să obțină ghidare în traiectoria profesională.

 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL STUDENȚESC „INGINERIA SISTEMELOR MICROELECTRONICE – SERGIU RADAUŢAN”, EDIȚIA A XI-EA

Pe 20 mai 2022, începând cu ora 09.30, va avea loc Concursul Internațional Studențesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Rădăuţan”, ediția a XI-ea, organizat și găzduit de Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală și Facultatea Calculatoare, Informatică și MicroelectronicăUniversitatea Tehnică a Moldovei.

La Concursurile precedente au participat echipe studențești din România, Republica Belarus, Ucraina și Republica Moldova, care au prezentat aplicații din următoarele domenii: electronică, circuite programabile, dispozitive semiconductoare, sisteme și aplicații cu microcontrolere, dispozitive biomedicale.

La ediția a XI-ea a Concursului vor participa 37 de echipe de la următoarele instituții:

 1. Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău – UTM, Republica Moldova;
 2. Universitate de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, România;
 3. Universitatea „Transilvania” din Brașov – UniTBv, România;
 4. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România;
 5. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – UDJ, România;
 6. Universitatea Națională Tehnică a Ucrainei „Institutul Politehnic Igor Sikorsky Kiev”, Ucraina;
 7. P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică – CEEE, Republica Moldova;
 8. Colegiul Politehnic din mun. Bălți – CPB, Republica Moldova.

Lista proiectelor și ordinea prezentărilor la Concurs, poate fi accesată aici.

Concursul constă din 2 etape:

 1. Prezentarea în PowerPoint a aplicației.
 2. Prezentarea funcționalității aplicației – printr-un scurt video (3-5 min).

Cele mai bune lucrări vor fi menționate cu premii, diplome, cadouri valoroase, dar și alte premii speciale din partea Companiilor de profil.

Participanții vor primi și câte un certificat care va indica autorii, universitatea, conducătorul și tema proiectului la ediția a 11-ea a Concursului Internațional Studențesc.

Concursul va avea loc în regim online folosind aplicația MS TEAMS și poate fi accesat pe următorul link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqp5gA6u-W-WshAyKDtRNXgl3dxn-RdZeb414oREC75g1%40thread.tacv2/1652890456764?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%2236b61212-ef0a-42d8-b691-1a19fb76abb3%22%7d

Concursul este organizat cu suportul:

 • Universitatea Tehnică a Moldovei,
 • Societatea Absolvenților în Microelectronică ai Universității Tehnice a Moldovei,
 • Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova,
 • Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova,
 • Î.M. AROBS Software S.R.L.,
 • Mechatronics Innovation Center S.R.L.,
 • Î.T.Ș. Informbusiness S.R.L.,
 • DJV-Com S.R.L.,
 • Simpals S.R.L.,
 • Aproservice-X S.R.L.,
 • MobileSoft Solutions S.R.L.,
 • LED Market S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                        Informații suplimentare: tel: +373 22 509914, GSM: +373 79022658, +373 69181485. e-mail: oleg.lupan@mib.utm.mdserghei.railean@mib.utm.md.

 

Citeşte mai mult pe www.utm.md

CIRCLE: CONCURSUL DE PROGRAMARE A AUTOMATELOR LOGICE PROGRAMABILE PLC

În perioada 10-13 mai 2022, în cadrul Departamentului Ingineria Software și Automatică (ISA), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei s-a desfășurat concursul de programare a automatelor logice programabile „Programare PLC”, organizat de Centrul de Cercetare și Instruire CIRCLE în colaborare cu compania Inther Software Development (ISD). Concursul este la prima ediție și are ca scop prezentarea cunoștințelor și abilităților obținute de către studenții programului de studii „Automatică și informatică” în cadrul cursului „Automate și microprogramare”. La concurs au participat 4 echipe de studenți, care timp de 3 zile au avut ca sarcină proiectarea unei parcări automatizate, cu două nivele, utilizând echipamentul Siemens: Controller Simatic S7-1200 cu utilizarea Human Machine Interface (HMI). La finele concursului proiectele dezvoltate au fost prezentate juriului în componența: Victor DROPEȚ (ISD), Adrian LULASCU (ISD) și Irina COJUHARI (UTM). Studenții au prezentat proiecte ingenioase, demonstrând cunoștințe teoretice și competențe practice în programarea automatelor logice programabile PLC. După analiza rezultatelor prezentate, echipele s-au clasat pe următoarele locuri: Locul I a revenit echipelor:

 1. Nicolae ENCIU, Valeria CASIAN, Marius CEALÎCU, Vasile IGNAT.
 2. Andrei SAPIRA, Mihai GANENCO, Dumitru ULINICI, Vasile POIANU.

Locul II a revenit echipelor:

 1. Alexei AMBROSI, Alexandru CEBOTARU, Sergiu GALUȘCA, Afanasiy TAUKCHI.
 2. Petru SCHIMBATOR, Adrian PALAMARCIUC, Alex TRONCIU, Dan MANOLI.

Sincere mulțumiri companiei ISD – Inther Software Development pentru receptivitate, susținere și implicare în organizarea concursului de programare PLC.

 

Citeşte mai mult pe

SPARTACHIADA SALARIAȚILOR UTM – EDIȚIA 2022

În perioada 5-6 mai 2022, la UTM s-a desfășurat Spartachiada salariaților, ediția 2022 cu  genericul „Întotdeauna uniți, întotdeauna spre noi victorii”. A fost un eveniment de amploare la care au participat 156 de angajați, din 11 subdiviziuni universitare la 9 probe sportive prevăzute de Regulamentul Spartachiadei: volei mixt, mini fotbal (bărbați), joc de dame (b/f), sah (b/f) tenis de masă (b/f), darts (b/f), aruncarea mingii de baschet la coș (echipa b/f), ștafeta (echipa 2b/2f), starturi vesele (Familia sportivă UTMista).

Organizarea și desfășurarea Spartachiadei a fost asigurată de Comitetul Sindical al salariaților UTM, iar desfășurarea nemijlocită a competițiilor – de Colegiul de Arbitri și Comisia Activități Sportive din cadrul CS UTM, cu suportul Departamentului Educație Fizică și Sport al UTM.

La festivitatea de deschidere a Spartachiadei salariaților UTM și la cea de premiere a câștigătorilor  au fost prezente  echipele înscrise la competiții, susținuți  de șefii de subdiviziuni, colegi si familii.

În cadrul festivități de premiere, Președintele Comitetului Sindical al salariaților UTM, conf. univ., dr. Viorica URSU, alături de șeful Departamentului Educație Fizică și Sport al UTM, dl Anatol Papusoi, conf.univ., dr.  au premiat câștigătorii, adresându-le felicitări pentru rezultatele obținute și i-au îndemnat să prezinte și în continuare performanțe și spirit competitiv la următoarele ediții ale Spartachiadei.

Câștigătoarea și deținătoarea Cupei Spartachiadei, ed. 2022 este echipa Rectorat,  urmată de echipele FIMIT (locul 2) și FCIM (locul 3).

BRAVO echipelor triumfătoare, iar participanților multă sănătate, optimism și cât mai multe Spartachiade în palmares.

CS al salariaților UTM aduce sincere mulțumiri pentru susținerea și organizarea Spartachiadei salariaților UTM, ediția 2022 dlui rector Viorel BOSTAN, dlui Anatol PAPUȘOI (șef Departament Educație Fizică și Sport, UTM), echipei de arbitri (Departamentul Educație Fizică și Sport, UTM), dlui Veaceslav PROZOROV (președintele Comisiei activități sportive de masă din cadrul Comitetului Sindical al salariaților UTM),  echipelor participante (FCGC, FUA, FTA, FCIM, BTS, FIMIT, DT, Rectorat, FEIE, FET, CT), dlui Dorian SARANCIUC – pentru amintirile frumoase si președinților Birourilor Sindicale (Iurie IVANOV, Elena MANȚUC, Larisa NECULA,  Daniela ISTRATI, Viorica SCHIOPU, Igor ROTARU,  Ana MARCHITAN, Lucia UNTILA, Ina DOBREA,  Serafima SOROCHIN, Ion CORCODEL), dar și tuturor suporterilor care și-au susținut echipele favorite.

Anul acest s-au remarcat 3 echipe de suporteri foarte active: Echipa FCGC- condusă de decana, dna Livia NISTOR-LOPATENCO si președintele BS Iurie IVANOV; Echipa FUA – condusă de decanul, dl Ruslan BORDOS și președintele BS Elena MANȚUC și echipa Rectorat – condusă de președintele BS – Lucia UNTILA.

Lista câștigătorilor celor 9 probe sportive poate fi accesată aici: – LISTA Câștigătorilor

Galeria foto a fost partajată în link-urile de mai jos – Foto credit: Dorian Saranciuc:

Pozele Spartachiada – Ed. 2022

Citeşte mai mult pe www.utm.md