UTM A SEMNAT ACORDURI DE COLABORARE CU 6 COMPANII NOTORII DIN RM ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DUAL

Logo coopera pt site ul utm

Joi, 28 iulie, 2022, Universitatea Tehnică a Moldovei și 6 companii notorii din Republica Moldova au încheiat Acorduri de colaborare în domeniul învățământului superior dual. Acordurile au fost semnate de către rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, directorul Î.M. AROBS Software S.R.L., Mihail Gorgos, directorul Î.M. Inther Software Development S.R.L., Radu Corlăteanu, directorul Î.M. Mechatronics Innovation Center S.R.L., Alla Nicu, directorul tehnic Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., Ruslan Țărnă, directorul Led Market S.R.L., Vadim Danu, Project Managerul Î.M. ICG Engineering S.R.L., Nicoleta Stăvilă.

Obiectivul acordului îl reprezintă stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între UTM și companii, asigurărând astfel un proces de învățare de calitate prin muncă.

Implementarea învățământului dual are loc în cadrul proiectului internațional Erasmus+ „COOPERA – Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine”, finanțat de către Uniunea Europeană (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP).

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, prorectorul UTM Dinu Țurcanu, coordonatorul proiectului din partea UTM – directorul Centrului universitar UTM Erasmus+, prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian și decanul FCIM conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă au vorbit despre semnificația și importanța învățământului superior dual în domeniul ingineresc și au salutat implicarea companiilor de profil în acest proiect.

Sistemul de învățământ dual este o formă de studii care se desfășoară atât la universitate cât și la companie, studenții obținând simultan cunoștințe teoretice și abilități practice.

Începând cu următorul an de studii, UTM va implementa învățământul dual la programele de studii superioare de licență Automatică și Informatică şi Robotică şi Mecatronică, programe, care datorită specificului său, necesită o implicare continuă a mediului industrial în formarea tinerilor specialişti.

Conform modelului dual de învațământ pentru cele două programe de studii: Automatică și Informatică şi Robotică şi Mecatronică,  65%  din numărul total de ore de studii vor fi petrecute la instituție, iar 35% la întreprindere. Studenții de la aceste programe, începând cu anul II de studii vor putea selecta disciplina la libera alegere Instruire la companie și vor petrece 120 ore pe parcursul anului la întreprinderea aleasă.

Din anul III de studii studenții vor opta pentru una din două modalități de a-și continua studiile: duală sau tradițională. Studenții care au ales modelul dual, începând cu anul III vor studia 2 zile la universitate și 3 zile vor activa la companie, acumulând competențe și abilități practice.

Conlucrarea dintre UTM și companii se va efectua la toate etapele realizării învățământului superior dual. Astfel, compania va fi implicată în elaborarea planurilor de învățământ în corespundere cu necesitățile actuale și de perspectivă; în selectarea potențialilor studenți și formarea competențelor profesionale în mediul real de muncă.

Citeşte mai mult pe www.utm.md

 

DMIB-FCIM-UTM: AUTOMOTIVE ENGINEERING INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL

Cu o zi înainte de startul campaniei de Admitere-2022, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a încheiat cu succes activitățile planificate în cadrul Școlii Internaționale de Vară în Ingineria Auto, la care au participat studenți din Republica Moldova (UTM și UASM) și România (TUIASI) – eveniment care a elucidat cât se poate de concludent nivelul actual și tendințele de perspectivă ale pregătirii tinerilor ingineri în domeniu, având în față strălucitul exemplu al șefului DMIB, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, cel mai recunoscut în lume savant din Republica Moldova, precum și al colegilor și discipolilor săi.

În deschidearea Școlii de Vară, mesaje de salut au rostit rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN; decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ; coordonatorul proiectului (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România), conf. univ., dr. ing. Nicolae LUCANU; managerul de proiect (Universitatea Tehnică a Moldovei), lect. univ. Nicolai ABABII; managerul de proiect (Universitatea Agrară de Stat din Moldova), conf. univ., dr. Igor BEȘLEAGA; şeful Departamentului Transporturi, FIMIT, UTM, conf. univ., dr. Victor CEBAN.

Școala de vară s-a axat pe tendințele actuale în dezvoltarea și cercetarea auto. Astfel, în cadrul Școlii s-au abordat așa subiecte ca: Cercetări și inovații în domeniul automotive; Sisteme de bord de comandă pentru automotive; Automotive electrice și hibride; Sisteme de testare și diagnosticare tehnică a autovehiculelor; start-upuri în domeniul automotivelor. La fel, au fost organizate excursii la companiile autoservice și producătoare componente auto din Republica Moldova (ÎTŞ „Informbusiness” SRL și DAAC Hermes SA); vizite la FabLab ChișinăuClubul Ingineresc Micro Lab și Laboratoarele de studii și cercetare a Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

În plan general, activitățile Școlii de vară au avut ca scop un set cuprinzător de abilități tehnice și soft skills pentru studenții participanți, care ar permite comunicarea interculturală, colaborarea și munca în echipă.

Şcoala Internaţională de Vară în Ingineria Auto găzduită de DMIB-FCIM-UTM în perioada 18-24 iulie 2022 s-a  desfășurat în cadrul Proiectului „Cross-Border Regional Huh of Competences for the Automotive Industry” – 2SOFT/1.1/11, în colaborare cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România și Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Republica Moldova.

Două programe de studii FCIM adaptate la învățământul dual

În premieră pentru Republica Moldova două programe inginerești de studii de licență Automatică și informatică și Robotică şi mecatronică de la Universitatea Tehnică a Moldovei au fost adaptate la cerințele învățământului dual.

Acest lucru a fost posibil datorită proiectului „COOPERA – Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine” (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Învățământul dual în școala superioară reprezintă o formă alternativă de studii, care în cadrul pregătirii tinerilor specialiști pune un accent semnificativ pe formarea competențelor practice în mediul real de muncă, cu un grad înalt de implicare în acest proces al reprezentanților mediului de afaceri.

Sistemul de învățământ de formare duală se bazează pe principiul complementar al studiilor în mediul academic și al formării într-un mediu profesional într-o companie. Este o formă de studii care se desfășoară alternativ între universitate și companie:

-Studentul îmbină activitățile de la universitate cu cele din companie;

-Întreprinderea și universitatea sunt co-responsabile de instruire și evaluare;

-Fiecare student are un plan de pregătire specific;

-Studentul încheie un Contract de munca în timpul studiilor;

-Universitatea recunoaște instruirea efectuată la întreprindere;

Studenții de la programele de licență Automatică și informatică și Robotică şi mecatronică care vor alege modelul dual vor petrece 120 ore pe parcursul anului 2 la companie, iar în anul 3 și 4 vor petrece 2 zile la universitate, studiind disciplinele din programul de învățământ, și 3 zile vor studia la companie, acumulând competențe și abilități practice.

Avantajele pentru studenți sunt evidente:

– Practica la locul de muncă pe tot parcursul anului de învățământ;

– Independența financiară (în timpul practicii studentul primește salariu);

– Profesorii sunt atât de la universitate cât și de la companii.

Admiterea la programele de studii FCIM cu Dubla Diplomă

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează admiterea la studii de master pentru programele de studii cu Diploma Dublă:
 •  Rețele de Comunicații și Calculatoare ;
 •  Știința și Ingineria Calculatoarelor .
Admiterea este organizată în colaborare cu Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Romania, în conformitate cu Regulamentele USV.
Pentru anul universitar 2022 sunt oferite 24 de locuri pentru ambele programe de studii.
Lista actelor necesare de prezentat pentru a participa la concurs:
 1. cerere de înscriere – anexată; 
 2. diploma de bacalaureat (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM);  
 3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență  (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, sau adeverința de absolvire (pentru promoția  absolventă în anul concursului) – în copie legalizată la notar;  
 4. foaie matricolă/supliment la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM); 
 5. certificat de naștere (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM)Dacă  nu este în limba română trebuie tradusă și legalizată la notar în limba română
 6. cartea de identitate (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM);  
 7. pașaport  (primele 3 pagini)  (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM);  
 8. certificat de căsătorie, sau certificat de modificare a numelui (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM);  
 9. adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate.  
 10. 2 fotografii de 3 x 4 cm. 
 11. declarație precum că nu dețineți domiciliu în România.
Actele se vor perfecta într-un dosar separat și se va plasa în mapă cu file.

ABSOLVENȚII FACULTĂȚILOR DIN CAMPUSUL RÂȘCANI AL UTM ȘI-AU PRIMIT DIPLOMELE DE LICENȚĂ ÎN PREZENȚA PREȘEDINTEI RM MAIA SANDU ȘI A MINISTRULUI ANATOLIE TOPALĂ

Este o încununare fericită a studiilor superioare și un mare plus de încredere pentru accederea la următoarea treaptă universitară, cea de master, prezența primelor persoane ale statului, la ceremonia de înmânare a diplomelor de licență! Astăzi, de acest privilegiu și deosebită onoare a avut parte promoția anului 2022 a Universității Tehnice a Moldovei.

Organizată sub egida rectorului Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, ceremonia solemnă de înmânare a diplomelor de licență celor 831 de absolvenți ai programelor de studii din campusul universitar Râșcani al UTM s-a desfășurat în prezența Excelenței Sale, Președintei Republicii Moldova Maia SANDU, și a ministrului Educației și Cercetării, Anatolie TOPALĂ.

Cu această ocazie, Doamna Președintă a transmis un mesaj motivațional tinerilor ingineri, prin care și-a exprimat convingerea că ingineria este un domeniu de perspectivă în Republica Moldova.

– Avem planuri ambițioase de îmbunătățire a infrastructurii. Avem de construit poduri, drumuri, căi ferate, trebuie să facem tranziția la energia regenerabilă. Astăzi, o bună parte a vieții moderne se desfășoară online, iar fără specialiști buni în acest domeniu, nicio țară nu se poate integra în economia globală, nu poate funcționa în secolul 21, a subliniat Șefa statului.

D-sa i-a încurajat pe absolvenții UTM să muncească acasă, în Moldova, menționând că există zeci de domenii care pot fi o provocare pentru inovatori și care așteaptă soluții ingenioase, precum și companii care așteaptă minți creatoare și oferă salarii motivante: „Sunt convinsă că cererea pentru munca inginerilor va continua să crească, iar în Moldova vor exista numeroase oportunități de realizare profesională.”

Doamna Președintă a apreciat și faptul că Universitatea Tehnică a reușit, în ultimii ani, să îmbunătățească semnificativ condițiile și calitatea procesului de studii: „Faptul că mulți dintre absolvenții de astăzi au deja un loc de muncă este o dovadă clară în acest sens. Sunt lucruri care constituie o motivație puternică de inspirație pentru viitorii studenți la inginerie, care vor păși pragul UTM la toamnă – o școală puternică cu oportunități de viitor pe care și le dorește orice tânăr profesionist.”

Ministrul Educației și Cercetării Anatolie TOPALĂ a menționat că fiecare universitate este definită de reușitele absolvenților ei, iar lista succeselor absolvenților Universității Tehnice a Moldovei este lungă – ingineri calificați, apreciați în lume, cercetători recunoscuți pe plan național și internațional, inventatori, oameni de afaceri de succes. Aceștia reprezintă rezultatul unui proces educațional riguros, în care se pune accent pe calitate, cercetare, dezvoltare și inovare. În acest context, ministrul a ținut să le mulțumească cadrelor științifico-didactice, dar și conducerii UTM, care se adaptează schimbărilor rapid și eficient, investind în cercetare, câștigând proiecte, promovând excelența, perseverând în a-și completa mereu cunoștințele, precum și părinților, membrilor familiilor absolvenților.

Mesaje de felicitare au adresat absolvenților și rectorul UTM Viorel BOSTAN, decanii facultăților, care i-au încredințat pe absolvenți că în față îi așteaptă lucruri frumoase, căci Inginerii Creează Viitorul, dorindu-le să dea dovadă de putere și curaj pentru a construi un viitor prosper și sigur aici, acasă, să contribuie la dezvoltarea țării și la transformarea acesteia într-un stat avansat tehnologic.

Cele mai emoționante discursuri au venit însă din partea profesorilor și părinților. Iar pentru că UTM le-a devenit o a doua casă, mulți  absolvenți și-au exprimat dorința de a-și continua studiile la Alma Mater, la ciclul II – Master.

Citește mai mult pe utm.md

 

VERONICA ANDRIEVSCHI-BAGRIN: LEIPZIGUL, ORAȘUL CE POARTĂ NUMELE COPACILOR DE TEI – UN VIS ÎMPLINIT GRAȚIE ERASMUS+

Veronica ANDRIEVSCHI-BAGRIN, șef program „Tehnologii Informaționale” din cadrul FCIM, UTM, doctorandă, a efectuat în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022 un stagiu de mobilitate academică în cadrul proiectului ERASMUS+ la Universitatea din Leipzig, Germania. La revenire, și-a împărtășit impresiile, având un mesaj entuziasmant pentru toți cei care preconizează să meargă într-un stagiu de mobilitate: „Mobilitatea este o mare oportunitate! Chiar dacă presupune o anumită ieșire din zona de confort și timp petrecut la distanță de cei dragi, experiența și emoțiile trăite, dar mai ales cunoștințele acumulate și rezultatele obținute, cu siguranță merită tot efortul!”

– Nu mi-am imaginat vreodată că un stagiu de mobilitate poate fi atât de bogat în experiențe, cunoștințe, dezvoltare de competențe! Am avut privilegiul să frecventez lecții la două instituții înfrățite din orașul Leipzig: nemijlocit la Universitatea din Leipzig (Universität Leipzig), fondată în secolul al XV-lea, având actualmente un contingent de aproximativ 30000 de studenți; precum și la Institutul Max Planck pentru Matematică în Științe (MPI Mis – Max-Planck-Institut für Mathematik în den Naturwissenschaften), fondat în martie 1996, cuprinde secțiunile matematică și științe naturale ale Societății Max-Planck.

Am avut parte de cursuri, seminarii, conferințe și lecții opționale, precum Public Climate School. Sub egida dlui prof. dr. Max von RENESSE, conducătorul meu de mobilitate la Universitatea din Leipzig, în fiecare zi de joi frecventam seminarii de grup organizate pentru discipolii săi doctoranzi, în cadrul cărora erau prezentau lucrări, rezultate și discutam pe marginea cercetărilor curente. Am acumulat un bogat portofoliu de cunoștințe pentru viitoarea mea cercetare, dar și informații prețioase pentru a organiza și monitoriza procese de studii și învățare. Am crescut ca student, am evoluat ca doctorand și am analizat ca și cadru didactic. Aștept cu nerăbdare implementarea cunoștințelor în activitatea profesională din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

La Leipzig, organizarea vieții studențești este cât se poate de comodă. Studenții beneficiază de reduceri în cantinele universitare; transport gratuit; vizitarea muzeelor, parcurilor, monumentelor istorice la preț redus; evenimente și petreceri organizate atât în cadrul universității, cât și în campusul studențesc, care de altfel este o infrastructură independentă.

Leipzigul poartă numele copacilor de tei, este un oraș liniștit, plin de studenți și flori. Pur și simplu, te îndrăgostești de el, iar timpul petrecut aici cu siguranță nu poate fi dat uitării.

Oportunitatea oferită de guvernul German de a circula prin toată țara, nelimitat, la un preț de doar 9 euro pe lună, mi-a permis în zilele libere să vizitez orașele învecinate, precum Dresden, Potsdam, Cottbus pline de istorie, muzee și clădiri minunate. Aici aș menționa organizațiile predestinate studenților străini: WILMA Leipzig (fb) și Tutoren Studentenwerk Leipzig(fb) care postau și organizau regulat evenimente în weekend.

Cu profundă recunoștință țin să le mulțumesc coordonatorilor programului ERASMUS+, în special  doamnei prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN și întregii echipe de mobilitate academică, dlui conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, dlui conf. univ., dr. Ion FIODOROV pentru acordarea de suport administrativ, precum și doamnei Alina TOFAN, coordonator proiecte la Moldova-Institut Leipzig. Violina POPOVICI – doctorandă UTM, Natalia MORARI – doctorandă UST, beneficiare de mobilitate academică ERASMUS+ 2020, 2021, au fost alături pentru a ne răspunde la orice întrebare, o susținere foarte prețioasă pentru un începător. De asemenea vreau să aduc mulțumiri copiilor mei care sunt atât de independenți și mă așteaptă cuminți acasă.

Recomand cu drag și acord suport consultativ pentru toți cei care doresc să beneficieze de un stagiu de mobilitate în cadrul programului ERASMUS+.

60 DE PROIECTE DE LICENȚĂ ALE STUDENȚILOR UTM, PREZENTATE LA PARLAMENT

În cadrul expoziției lucrărilor de licență ale studenților Universității Tehnice a Moldovei găzduite de Parlamentul Republicii Moldova absolvenții facultăților FCIM – Calculatoare, Informatică și Microelectronică, FUA – Urbanism și Arhitectură și FEIE – Energetică și Inginerie Electrică au prezentat proiectele practice create în cadrul lucrărilor de licență.

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a fost reprezentată de studenții Departamentului Tehnică Electronică și Inginerie Biomedicală, autori ai unor lucrări inovatoare, printre care un Sistem de control al accesului cu trei nivele de protecție, un pulsoximetru cu procesare digitală, un afișor informativ cu luminozitate reglabilă și control de la distanță și un dispozitiv portabil pentru monitorizarea parametrilor mediului.

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a prezentat lucrările absolvenților Departamentului Inginerie Electrică, aducând în atenția publicului un sistem energetic de încălzire prin inducție și rezistiv indirect, un dispozitiv de automatizare a sistemului de alimentare cu apă a localității Mihailovca de la surse regenerabile și un ascensor cu acționare electrică programabilă.

Studenții Departamentului Arhitectură al Facultății de Urbanism și Arhitectură au venit cu proiecte de curs cu tematici diverse precum machete, piese de mobilier, obiecte de iluminat funcționale, realizate din materiale reciclate, compoziții arhitectonice în diverse materiale și tehnici de lucru, picturi arhitectonice în culori de ulei, compoziții sculpturale volumetrice.

Autorii proiectelor și-au prezentat ideile inovatoare, oferind celor prezenți detalii inedite și soluții interesante pentru diverse situații cotidiene. Deputații și funcționarii au admirat cu interes exponatele, menționând creativitatea și talentul studenților autori, originalitatea proiectelor și caracterul practic al lucrărilor . Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a arătat foarte interesat de fiecare lucrare în parte, discutând cu studenții și profesorii lor. Ulterior, tinerii au asistat și la ședința plenară a Parlamentului.

Pe parcursul lunii iulie, Parlamentul găzduiește o serie de expoziții ale lucrărilor de licență elaborate de studenții absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din țară. Săptămâna trecută cu o amplă expoziție a lucrărilor de licență s-au prezentat absolvenții specialităților de design de la UTM. În total, circa 60 de lucrări practice ale studenților UTM au fost expuse la cele două expoziții.

 

FELICITĂRI DLUI NICOLAI ABABII CU OCAZIA SUSȚINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT!

Susținerea publică a tezei a avut loc vineri, 01.07.2022, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, cu atribuirea calificativului „Excelent”.

Tema tezei: ”Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori”.

Specialitatea: Nano-microelectronică şi optoelectronică, cod 233.01.

Conducător de doctorat: prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, UTM.

Teza de doctor soluționează problema selectivității joase și a degradări în timp a senzorilor de gaze și pentru compuși organici volatili pe bază de nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare de oxizi semiconductori. De asemenea, contribuie la rezolvarea problemei influenței umidității relative (RH) asupra sensibilității acestora și obținerea imunității față de RH, ceea ce permite obținerea dispozitivelor mult mai stabile pe baza acestor heterostructuri. Domnul Nicolai ABABII a efectuat cercetări în detalii asupra proprietăților structurale, vibraționale, morfologice și senzoriale ale nanomaterialelor și heterostructurilor, așa ca TiO2, CuO/Cu2O, TiO2/CuO/Cu2O, Fe2O3-CuO/Cu2O, CuO-Cu2O/ZnO:Al și Al2O3/CuO, precum și funcționalizarea acestora cu nanoparticule din metale nobile într-un interval larg al temperaturilor de lucru. Teza cuprinde o abordare modernă interdisciplinară în elaborarea și dezvoltarea unor soluții tehnico-științifice și inginerești avansate.

Domnul Nicolai ABABII și-a făcut studiile de licență și masterat în cadrul UTM, la specialitatea „Microelectonică și Nanotehnologii”, iar doctoratul – la specialitatea 233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică sub conducerea prof.univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

Domnul Nicolai ABABII are deja publicate aproximativ 70 de lucrări științifice pe parcursul ultimilor ani, dintre care în reviste de prestigiu ca Nano Energy (Impact Factor 17.881), ACS Applied Materials and Interfaces (Impact Factor 9.229), Sensors and Actuators B (Impact Factor 7.46), Materials Science in Semiconductor Processing, Nanotechnology, Sensors and Actuators A: Physical etc., precum şi aprobate la un şir de Conferinţe Internaţionale pe Nanotehnologii şi senzori.

În prezent activează în calitate de lector universitar, fiind titularul a 3 discipline foarte solicitate de către studenții de la programele de studii ”Electronica Aplicată”, ”Inginerie Biomedicală” și ”Microelectronică și Nanotehnologii”.

Membrii Comisiei de îndrumare:

prof. univ., dr. hab. Viorel TROFIM, UTM;

prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, UTM;

conf. univ., dr. Serghei RAILEAN, UTM.

Membrii Comisiei de Doctorat:

Președinte – prof. univ., dr. hab., membru-corespondent al AȘM Dumitru ŢIULEANU, UTM;

Secretar – conf. univ., dr., Serghei RAILEAN, UTM;

Membru – Leonid CULIUC, dr. hab., prof. univ., academician AȘM, Institutul de Fizică Aplicată;

Conducător științific – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, UTM.

Referenţi oficiali:

prof. univ., dr. hab. Anatolie SIDORENKO, academician AȘM, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”

prof. univ., dr. hab. ViorelTROFIM, UTM

prof. univ., dr. hab. Mihail CARAMAN, Universitatea de Stat din Moldova.

Școala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei exprimă sincere felicitări dlui Nicolai ABABII. Fie ca această realizare să aducă o contribuție considerabilă în realizarea carierei profesionale și să asigure  continuitatea activității profesionale cu aceeași pasiune și competență!

 

Știința datelor

ACS APPLIED MATERIALS AND INTERFACES PREZINTĂ O NOUĂ INVENȚIE MARCA UTM

Profesorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, asist. univ., drd. Nicolae MAGARIU, lect. univ., drd. Nicolai ABABII, au publicat o nouă lucrare în prestigioasa revistă ACS Applied Materials & Interfaces cu factor de impact 9.44.

Lucrarea științifică ,,Al2O3/ZnO Heterostructure-Based Sensors for Volatile Organic Compounds in Safety Applications”, cu un volum de 60 de pagini, pune în lumină elaborarea profesorilor UTM în colaborare cu echipele profesorilor Rainer Adelung, Lorenz Kienle din Germania, Faupel din Germania, Nora H de Leeuw din Olanda, Anglia, Mishra din India privind cercetarea senzorilor noi în baza heterostructurilor Al2O3/ZnO. Este prezentată tehnologia producerii și influența grosimii stratului de oxid de aluminiu (Al2O3) pentru detectarea compușilor organici volatili, și anume a vaporilor de 2-Propanol. Detectarea acestor vapori este necesară deoarece o cantitate mică reprezintă un pericol ridicat pentru incendii sau acționează ca depresori ai sistemului nervos central; poate produce înroșirea feței, amețeli, depresia SNC, hipotermie, tensiune arterială scăzută, șoc, depresie respiratorie și comă. Monitorizarea compușilor organici volatili (COV) în medii automotive, industriale sau casnice, în special pentru aplicații de siguranță, este un domeniu în creștere care necesită structuri de senzori specializate.

Autorii invenției au dezvoltat o abordare nouă pentru a regla selectivitatea senzorului către propanol prin modificarea grosimii stratului expus de Al2O3 de la 5 la 18 nm. Partea experimentală a fost susținută de calcule teoretice profunde, anume calculele teoriei funcționale a densității (DFT) ale interfeței Al2O3/ZnO și interacțiunea acesteia cu COV arată că afinitatea moleculară pentru interfața dată scade de la 2-propanol (2-C3H7OH) ≈ n-butanol > etanol > acetonă > hidrogen. Transferurile de sarcină între suprafață și adsorbați și densitățile locale ale stărilor atomilor care interacționează susțin puterea calculată a preferințelor moleculare. Descoperirile autorilor sunt foarte importante pentru dezvoltarea senzorilor de 2-propanol și pentru înțelegerea efectului heterojoncțiunii și al grosimii nanostratului superior asupra răspunsului la gaz, care până acum nu a fost raportat în literatură.

La fel, în lucrare se menționează că senzorii dați sunt stabili în timp, iar răspunsul față de vaporii de 2-propanol rămâne neschimbat mai mult de 2 ani. Evident că doctoranzii, care vor deveni doctori în științe inginerești în curând, au acumulat o experiență enormă atât profesional, cât și de lucru și colaborare cu diferite echipe de cercetători din diferite țări pe parcursul acestor cercetări la UTM.

În context, autorii au menționat mai multe aspecte ale cercetărilor efectuate.

Drd. Nicolae MAGARIU, asistent universitar, Departament MIB, UTM:

 • Cercetările efectuate împreună cu colegii de la universitățile prestigioase de peste hotare Germania, Olanda, Marea Britanie și India au permis acumularea noilor cunoștințe despre Al2O3/ZnO crescute personal, efectele de la interfață, despre elaborarea noilor dispozitive senzori pentru detectarea compușilor organici volatili care vor permite proiectarea noilor sisteme de alarmă și prevenire a concentrațiilor periculoase de COV, astfel protejând personalul uman al companiilor și întreprinderilor. De asemenea, aceste rezultate vor contribui la dezvoltarea științei.

Drd. Nicolai ABABII, lector univ., Departament MIB, UTM:

 • Rezultatele prezentate în lucrare ne indică că putem obține senzori pentru detectarea compușilor organici volatili, în particular, propanol, prin metode simple de elaborare și cost-eficiente care pot fi realizate și implementate pe larg în Republica Moldova.

Profesorii UTM activează în cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) și transferă cunoștințele și experiența acumulată în colaborările internaționale tinerilor studioși de la FCIM, DMIB, la ciclurile 1, 2 și 3, licență, masterat și doctorat, respectiv.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică se încadrează eficient în colaborări internaționale, deoarece asigură procesul educațional la trei programe de studii: Electronica Aplicată (EA), Microelectronica și Nanotehnologii (MN) și la Inginerie Biomedicală (IBM)  (ciclurile I și II: licență și masterat) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat. Tinerii studioși și curioși de a elabora sau cerceta astfel de dispozitive o pot face real la Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Departamentul MIB, FCIM a UTM.

ACS Applied Materials and Interfaces (ACS AMI) este o revistă științifică editată de celebra editură ACS din SUA, servește comunității interdisciplinare de chimiști, ingineri, fizicieni și biologi, concentrându-se pe modul în care materialele și procesele interfaciale nou descoperite pot fi dezvoltate și utilizate pentru aplicații specifice. ACS AMI este, de asemenea, cu adevărat internațională, majoritatea articolelor publicate vin acum din afara Statelor Unite, surprinzând creșterea rapidă a cercetării aplicate de pe tot globul; Editor-in-Chief: Profesorul Kirk S. Schanze.

Referințe online

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.2c03704

https://doi.org/10.1021/acsami.2c03704

https://pubs.acs.org/page/aamick/about.html

http://mib.utm.md/

Aceste cercetări, apreciate la nivel internațional, au fost susținute parțial de Proiectul G5634 SPS „Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES și de UTM.

Universitățile și centrele de cercetare implicate sunt:

1 Center for Nanotechnology and Nanosensors, Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Technical University of Moldova, 168 Stefan cel Mare str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

2 Department of Materials Science, Chair for Functional Nanomaterials, Faculty of Engineering, Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Kiel, Kaiserstraße 2, D-24143 Kiel, Germany

3 Department of Physics, University of Central Florida, Orlando, Florida, FL 32816-2385, USA

4 School of Chemistry, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, United Kingdom

5 Department of Physics, School of Engineering, University of Petroleum and Energy Studies (UPES), Energy Acres Building, Bidholi, Dehradun 248007, Uttrakhand, India

6 Department of Materials Science, Chair for Synthesis and Real Structure, Faculty of Engineering, Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Kiel, Kaiserstraße 2, D-24143 Kiel, Germany

7 Department of Materials Science, Chair for Multicomponent Materials, Faculty of Engineering, Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Kiel, Kaiserstraße 2, D-24143 Kiel, Germany

8 Fraunhofer Institute for Silicon Technology (ISIT), Itzehoe, Fraunhoferstraße 1, D- 25524, Germany

9 Department of Earth Sciences, Utrecht University, Princetonlaan 8a, 3584 CB Utrecht, The Netherlands