Activitatea de creativitate tehnică şi ştiinţifică a studenţilor este desfășurată în: Centrul Studenţesc de Creaţie Tehnică „Hard & Soft”, care activează din anul 2009; Centrul internaţional „Ingineria sistemelor microelectronice şi dispozitive biomedicale”; Cercul Studenţesc „Sisteme electronice dedicate” etc.