Pentru a petrece timpul activ, peste 90% din studenţi au devenit membri ai Organizaţiei Sindicale a Studenţilor UTM. Aici vei fi implicat în diverse activităţi culturale, sportive şi de creaţie. În 2013, organizaţia a lansat radioul online „Studentus”, în premieră pentru instituţiile universitare, dar şi portalul informaţional www.studentus.md. Este o şansă pentru studenţi de a-ş îmbunătăţi abilităţile practice în domeniul programării electronicii şi comunicaţiilor, dar şi de a evolua ca moderatori, producători de emisiuni, membri ai echipelor de creaţie studenţească.

Organizaţia BEST – Board of European Students of Technology pe lingă Universitatea Tehnică a Moldovei este prezentă în 96 de universități tehnice din 33 de ţări europene şi asigură comunicarea, cooperarea şi schimbul de experienţă între tinerii studenţi europeni din mediul academic tehnic. Ca membru BEST vei învăţă să lucrezi la nivel internaţional, să descoperi diversitatea culturii europene şi să cunoşti oameni noi. Şi nu doar atât! Aici vei putea participa la evenimente de carieră, cursuri, workshop-uri internaţionale, competiţii şi festivaluri inginereşti.