Organul suprem de conducere al facultății este Consiliul facultății, care se alege pe un termen de cinci ani în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice și de conducere și alegerea organelor de conducere în instituțiile de învățământ superior universitar.

Decanul facultăţii este preşedintele Consiliului facultăţii, iar prodecanul este vicepreşedintele.

Conducerea executivă a facultăţii este realizată de decan, care se alege pe un termen de cinci ani în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova, aprobat în modul stabilit.