Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii şi este constituit din: cadre didactice din cadrul facultăţii, un reprezentant al sindicatului personalului didactic, de cercetare şi tehnic, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Membrii consiliului facultății se aleg pe un termen de cinci ani în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice și de conducere și alegerea organelor de conducere în instituțiile de învățământ superior universitar.

Consiliul facultăţii adoptă decizii care vizează activitatea de cercetare, didactică şi educaţională a facultăţii, care nu contravin deciziilor Senatului UTM, regulamentelor instituţionale şi legislaţiei în vigoare.

Activitatea Consiliului facultăţii este reglementată prin Regulamentul facultăţii, aprobat de Senatul UTM.

 1. Ciorbă Dumitru – dr., conf. univ., decan FCIM, preşedintele consiliului
 2. Gheorghi Ceban – lector universitar, prodecan FCIM, vicepreședintele consiliului
 3. Ana Țurcan – lector universitar, prodecan FCIM
 4. Vitalie Maftei – lector universitar, prodecan FCIM
 1. Lupan Oleg – dr., prof. univ., dr. hab. şef  departament Microelectronică și inginerie biomedicală
 2. Crețu Vasilii – dr., conf. univ., responsabil  Cercetări științifice
 3. Artur Buzdugan  – dr., prof. univ., responsabil de program Inginerie biomedicală
 4. Serghei Railean  – dr., conf. univ., responsabil de program Microelectronică și nanotehnologii

 1. Viorica Sudacevschi – dr., conf. univ., șef departament Informatică și ingineria sistemelor
 2. Victor Ababii – dr., conf. univ., responsabil masterat
 3. Daniela Istrati  – lector universitar, președinte al biroului sindical colaboratori
 4. Mihaela Rusanovschi – lector universitar, responsabil de program Informatica aplicată
 5. Mariana Oșovschi – lector universitar, responsabil de program Robotica și mecatronica
 6. Rodica Branişte – lector universitar, responsabil de program Managementul informației
 7. Silvia Munteanu – lector universitar, responsabil de program Calculatoare și rețele
 8. Viorel Cărbune – lector universitar, preşedintele comisiei Management al calităţii
 1. Ion Fiodorov – dr., conf. univ., şef departament Ingineria software și automatică
 2. Mariana Catruc – lector universitar, responsabil de program Inginerie software
 3. Irina Cojuhari – dr., conf. univ., responsabil de program Automatica și informatică
 4. Ciorba Varvara – lector universitar, responsabil de program Tehnologia informației
 5. Svetlana Cojocaru – lector universitar, responsabil de program Tehnologia informației
 6. Rodica Bulai – lector universitar, responsabil de program Securitate informațională
 7. Elena Gogoi – lector universitar, responsabil de internaționalizare
 8. Lisnic Inga – lector universitar, secretar Consiliului FCIM
 1. Lozovanu Ecaterina – dr., conf. univ., şef departament Ştiințe Sociuo-Umane
 1. Cozlovschi Alexandru – student, gr. IA-201
 2. Lesco Stanislav –  student, gr. TI-205
 3. Cristina Curașov – studentă, gr. IBM-211
 4. Tudor Sîrghi – student, gr. FAF-211
 5. Ana Prodan – studentă, gr. TI-216
 1. Șontea Victor – prof. univ.dr., director Centrul Național de Inginerie Biomedicală