Dumitru Ciorbă

Decan al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

Date de contact

 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045, str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 205
 • Telefon: (+373) 22 509905
 • email: dumitru.ciorba@fcim.utm.md

Decanul facultăţii în limitele competenţei sale şi în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 • înfăptuieşte conducerea generală a facultăţii;
 • activează în numele facultăţii, reprezentând-o atât în cadrul Universităţii, cât şi în relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice;
 • este subordonat nemijlocit rectorului instituţiei de învăţământ;
 • conduce şedinţele Consiliului facultăţii, Biroului Consiliului facultăţii şi asigură îndeplinirea hotărârilor primite;
 • organizează, coordonează şi controlează realizarea procesului de studii şi de cercetare ştiinţifică în cadrul facultăţii;
 • coordonează procesul de selectare şi completare a statelor cu cadre didactice, ştiinţifice şi auxiliare;
 • aprobă planurile individuale de lucru ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale facultăţii;
 • înfăptuieşte dirijarea şi controlul mişcării contingentului de studenţi în cadrul facultăţii;
 • dirijează procesele de acordare a burselor studenţilor, de repartizare a locurilor în căminele studenţeşti;
 • propune rectorului pentru desemnare sau destituire din post candidaturile pentru funcţia de prodecan;
 • determină şi repartizează funcţiile, drepturile şi responsabilităţile între prodecani;
 • anual prezintă Consiliului facultăţii darea de seamă cu privire la activitatea didactico-ştiinţifică şi educaţională a facultăţii;
 • este responsabil de organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi a facultăţii, de respectarea legislaţiei în vigoare, disciplinei muncii de către întregul personal al facultăţii.