ACCES ONLINE LA COLECŢIA DE PUBLICAȚII DIDACTICE EDITATE LA UTM

Biblioteca tehnico-științifică a Universității Tehnice a Moldovei oferă acces online la colecţia de publicații didactice editate la UTM în format electronic. Accesul este valabil pentru profesori, cadre didactice auxiliare, studenți, masteranzi, doctoranzi – UTM.

Publicaţiile editate la UTM pot fi accesate pe http://library.utm.md → Biblioteca electronică → Materiale editate la UTM http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile_Profesorilor&subpag=1. Aici pot fi găsite majoritatea publicațiilor didactice editate la Editura Tehnica-UTM în perioada 2005-2020.

Lista titlurilor publicațiilor este grupată pe Facultați/Departamente.

Fișierul PDF cu conținutul publicației poate fi descărcat pe calculatorul personal.

Link-ul de acces pentru publicații este valabil după autentificarea pe site.

În fișierul E-Publicatii_UTM-2020 sunt selectate publicațiile editate în anul 2020.