ANUNŢ PRIVIND SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT CANDIDAT: CĂRBUNE VIOREL

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Cărbune Viorel

Conducător: Zaporojan Sergiu

 

Consiliul ştiinţific specializat: D 232.01-42

Tema tezei: Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare

Specialitatea:  232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele  informaţionale

Data: 18.12.2020, ora: 1500

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/7, blocul 3, aud. 3-214

Teza de doctorat poate fi consultată la:

http://repository.utm.md/handle/5014/11705 și Biblioteca Tehnico-Științifică  a UTM.

Ședința Consiliului ştiinţific specializat va fi transmisă online (IDSI):

https://idsi.md/tv

https://www.youtube.com/watch?v=nhFtgJzEXqA