APEL DE PARTICIPARE LA CONFERINȚA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR, 2021

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 23-25 martie 2021 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

 

Termeni limită:

25 februarie 2021 – Trimiterea Formularului de participare și a lucrării (max 4 pagini pentru articol/ 1-2 pagini pentru teză) conform Modelului lucrării la adresa de e-mail corespunzătoare secției de lucru.
10 martie 2021 – Notificarea privind acceptarea / respingerea lucrării.
23-25 martie 2021 – Prezentarea lucrărilor la secţiile de lucru ale Conferinţei.
Iunie 2021 – Publicarea culegerii de lucrări.

Detalii: https://utm.md/cts-smd-2021/