Aviz

În baza deciziei Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM din 02.11.2020, pe data de 03.11.2020, prin publicarea anunţului pe pagina web a UTM (www.utm.md), a fost iniţiat procesul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei.

 

În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 09 din 14.01.2015, publicat în Monitorul Oficial din 20 februarie 2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei (în continuare UTM), aprobat de Senatul UTM la 30.06.2015 și modificarea din 25.08.2020, la concursul de ocupare a postului de rector pot participa candidații care dețin titluri științifice şi/sau științifico-didactice şi au experiență de cel puțin 5 ani în învățământul superior şi cercetare.

Rectorul UTM este ales de către Adunarea generală a personalului titular ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic şi a reprezentanţilor studenţilor în Senat şi în Consiliile facultăţilor, cu votul majorităţii.

Informaţiile suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea procesului de alegere a rectorului UTM pot fi găsite accesând rubrica „ALEGERI” de pe pagina web a UTM, www.utm.md.

Termenul de depunere a dosarelor candidaților la postul de rector al UTM este de 14 zile lucrătoare de la anunțarea publică a concursului, şi expiră la data de 23.11.2020, ora 17:00.