Conferința Științifică Internațională: „CERCETAREA, INOVAREA ȘI DEZVOLTAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”, Ediția a II-a

      Pe data de 16 aprilie 2021 în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, se va desfășura Conferința Științifică Internațională: CERCETAREA, INOVAREA ȘI DEZVOLTAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”, Ediția a II-a.

La  Conferință vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul rămâne marcat în limitele acelorași dileme etice.

                                           Secțiile Conferinței:
1. Ingineria și societatea cunoașterii (abordări științifico-inginerești, filosofico- științifice, teoretico- practice, etice, bioetice, axiologice, sociologice).
2. Etica viitorului în era tehnologizării și informatizării (studii interdisciplinare).
3. Reconsiderarea conceptului existențial al omului contemporan prin prisma provocărilor anului 2020 (interpretări antropologice, etico-morale, axiologice, educaționale, informaționale, psiho-sociale, medico-biologice, ecologice, ș.a).


Limbile de lucru: română, rusă, engleză.

Informații suplimentare puteți solicita la numerele de la telefon: (+373) 509902
(+373)69121656 – Ecaterina Lozovanu
(+373)68331112 – Cristina Lazariuc
sau pe e-mail:
ecaterina.lozovanu@ssu.utm.md ori cristina.lazariuc@ssu.utm.md

Cerințe de redactare:

Termenul limită de prezentare a articolelor/tezelor – 11 aprilie 2021.