Ședințe de inițiere anul I

Spre atenția studenților anului I:

Mâine 1 septembrie 2021 începând cu ora 8:30 vor avea loc ședințe de inițiere privind studiile în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM în conformitate cu orarul de mai jos:

*Activitățile didactice se vor realiza începând cu data de 2 septembrie.

Nr.

ord.

Program de studii Auditoriu
1 Automatică și Informatică 3-524
2 Calculatoare și Rețele 3-604
2 Calculatoare și Rețele (rus)    3-224
3 Informatica Aplicată 3-609
3 Informatica Aplicată 3-614
4 Ingineria Biomedicală 3-401
5 Ingineria Software 3-118
5 Ingineria Software 3-113
6 Managementul Informației 3-201/3-203
7 Microelectronică și Nanotehnologii 3-414
7 Electronica Aplicată 3-414
8 Robotică și Mecatronică 3-202
9 Securitatea Informațională 3-505
Securitatea Informațională 3-518
10 Tehnologia Informației (Filiera Francofonă) 3-622
11 Tehnologia Informației (rus) 3-310
12 Tehnologia Informației (TI211-213) 3-104
12 Tehnologia Informației (TI214-215) 3-405
12 Tehnologia Informației (TI216-217) 3-402