La UTM renovările nu țin cont de anotimp

De la începutul anului 2020, studenții Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică vor avea o nouă aulă modernizată. Renovarea acesteia a început de curând, lucrându-se și în weekend-uri, chiar dacă majoritatea schimbărilor în blocurile de studii se fac vara.

„Pentru că Universitatea Tehnică a Moldovei este pentru și despre comunitatea sa, iar confortul în procesul de studii este imperativ, lucrările de demontare/schimbare/înlocuire/modernizare a aulei 104 din blocul de studii nr. 3 al UTM sunt în plină desfășurare. Astfel că deja la începutul noului an 2020 să întâlnim, studenții și profesorii cu o aulă universitară modernă”, a declarat rectorul  UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

După renovare, aula va fi dotată cu mobilier și echipamente pe măsura așteptărilor, corespunzător cerințelor pentru desfășurarea procesului de studii, conferințelor, simpozioanelor ştiinţifico-practice etc., organizate de subdiviziunile amplasate în campusul Râșcani al UTM.

Un gest pe cât de frumos, pe atât de util ce denotă efortul și spiritul unei echipe consolidate, care își dorește și face tot posibilul ca Universitatea Tehnică a Moldovei să devină nu doar cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior tehnic, dar și o universitate modernă, inovativă, deschisă.

 

Citește mai mult pe utm.md

Concursul „In Memoriam Mihai MARINCIUC”, ediția a IX-a

Râuri necontenite de tineri s-au îndreptat în dimineața zilei de sâmbătă, 30 noiembrie 2019, spre Universitatea Tehnică a Moldovei. Tineri împătimiți de fizică, unii însoțiți de profesori, părinți și prieteni, au venit să-și dedice această zi de weekend participării la ediția a IX-a a Concursului de fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”, demonstrând că interesul pentru una dintre cele mai vechi discipline academice e viu și capătă noi valențe.

Salutând prezența celor peste 600 de participanți la concurs, președintele Comitetului organizatoric, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a subliniat rolul și locul fizicii în societate, dar și importanța acesteia pentru UTM, că fiind una din disciplinele fundamentale care stă la temelia formării inginerilor. „Suntem plăcut surprinși că acest concurs se bucură de o participare numeroasă. Salutăm pasiunea voastră pentru miracolele fizicii. Vă urăm o rezolvare ingenioasă a subiectelor și conștientizarea faptului că după absolvirea liceului UTM vă așteaptă la studii!”

Și vicepreședintele comitetului de organizare al concursului, prorectorul UTM Dinu ȚURCANU, a salutat fierbinte participanții la concurs, desfășurat tradițional în cadrul Zilelor Marinciuc, organizate de Liceul Teoretic cu profil real „Mihai Marinciuc” şi Universitatea Tehnică a Moldovei. D-sa a subliniat în context că Aula „Universitatea Tehnică a Moldovei”, neîncăpătoare astăzi pentru ei, ar putea să devină un important „punct de pornire” în viitoarea lor carieră de inginer.

Din partea Departamentului Fizica al UTM, prezent in corpore și la ediția din acest an a concursului, le-a dorit mult succes participanților și conf. univ., dr. Spiridon RUSU, vicepreședinte al comitetului de organizare al concursului, care a menționat suportul acordat din partea AO „ICAR”, „Xerox”-Moldova, dar și a editurilor „Știința”, „Lyceum”, „Integritas”, cu care a colaborat pe timpuri regretatul Mihai Marinciuc, profesor emerit de fizică, al cărui aport în domeniul pedagogiei și fizicii va rămâne în permanență prezent în cărțile care ni le-a lăsat.

Mihail MARINCIUC (26.11.1938, s. Crişcăuţi, r. Dondușeni – 14.10.2011, Chișinău), doctor în ştiinţe fizico-matematice din 1967, în perioada 1981-2011 a activat la Catedra de fizică a UTM în calitate de conferențiar şi profesor, şef al catedrei respective în anii 1984-1995, autor a 89 de publicații științifice şi metodice, inclusiv a 6 manuale de fizică şi 8 culegeri de probleme de fizică pentru licee, a participat active, începând cu anul 1968, la pregătirea și desfășurarea olimpiadelor republicane pentru elevi la fizică, prin concursul ce-i poartă numele, va în inimile şi cugetul tinerilor captivați și împătimiți de miracolele fizicii.

 

Citește mai mult pe utm.md

Reuniunea de informare a burselor oferite de către Colegiul Europei

În data de 14 noiembrie 2019, ora 13:00, aula 1-205 Universitatea Tehnică a Moldovei va fi gazda unei reuniuni de informare privind bursele oferite de către Colegiul Europei. Scopul reuniunii este de a oferi mai multe detalii referitor la programele de studii disponibile, condiţiile de admitere, bursele oferite pentru studenţii din Republica Moldova (mărimea unei burse constituind aprox. 24 mii Euro), în special, studenţii din ultimul an de licenţă sau de master, specificul procesului de instruire în cele 2 campusuri situate atât în Belgia (Bruges), cât şi Polonia (Natolin).

Colegiul Europei este o universitate privată, inaugurată în 1949 la Bruges (Belgia) şi în 1992 – la Natolin (Varşovia, Polonia) şi este considerată cea mai veche şi mai prestigioasă instituţie pentru studii postuniversitare din UE menită să pregătească studenţi masteranzi pentru serviciul public.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Moldova Cyber Week 2019 – Forum Regional de Securitate Cibernetică

În perioada 19-20 noiembrie, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică cu suportul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Universitatea Tehnica a Republicii Moldova organizează Forumul Regional de Securitate Cibernetică în cadrul celei de-a 7-a ediție „Moldova Cyber Week 2019”. Evenimentul va avea loc în incinta Centrului de Excelență în domeniul TIC „Tekwill” (str. Studenților 9/11).

La deschiderea Forumului, care va avea loc la data de 19 noiembrie, va adresa un cuvânt de salut Dna Prim-Ministru Maia Sandu, înalți reprezentanți din străinătate precum Luc Devigne, Serviciul European de Acțiune Externă, Uniunea Europeană Preetam Maloor, Uniunea Internațională a Telecomunicației și Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Dereck J. Hogan. De asemenea, vor participa și vor ține discursuri experți din cadrul companiilor din domeniul IT recunoscute pe plan mondial: „Microsoft”,  „Cisco”, „Oracle”, „Kaspersky”, „Bitdefender”, „Huawei” etc.

Totodată, vor avea loc mai multe paneluri de discuții despre cele mai actuale subiecte de interes: Diplomația Cibernetică; Reinventarea securității cibernetice la nivel geopolitic; Viitorul tehnologiei: previziuni și perspective; De la securitate cibernetică – la imunitate cibernetică; Tendințe emergente în securitate cibernetică; Directiva NIS în legislația națională,  Crime Cibernetice – Acțiune și Contracarare; Bunele practici privind aplicarea și implementarea  politicilor în domeniul securității cibernetice ale Estoniei, Germaniei, Latviei, Lituaniei, Romania, Georgia, Ucraina.

Ziua de 20 noiembrie este destinată Atelierelor de lucru și exercițiilor practice, timp în care participanții vor putea îmbunătăți capacitățile de raspuns la incidente cibernetice prin simularea unor scenarii de atacuri cibernetice avînd sarcina să gasească cele mai corecte soluții de răspuns la situații de criză. Din echipa trainerilor implicați în antrenare fac parte reprezentanți ai sectorului privat din Romania, Ucraina, Marea Britanie și Estonia.

Activitățile în cadrul ediției din acest an vor aduce în prim plan rolul factorului uman și importanța fortificării colaborării la nivel regional, sectorul public-privat și mediul academic, în scopul alinierii capabilităților și expertizei organizațiilor participante privind gestionarea incidentelor, sensibilizarea potențialelor amenințări și remedierea acestora.

Informații detaliate despre înregistrare, programul Forumului Regional de Securitate Cibernetică 2019 sunt publicate pe pagina evenimentului www.moldovacyberweek.md.

Pentru a participa la eveniment, este necesar să completați Formularul online, până la 15 noiembrie 2019.

Participarea la eveniment este gratuită, iar numărul participanților care se pot înscrie la Forum este limitat!

Citește mai mult utm.md

Despre Machine Learning, cu Nistor GROZAVU, absolvent FCIM, profesor la Paris

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a primit vizita unui oaspete drag – Nistor GROZAVU, absolvent FCIM, actualmente Associate Professor in Computer Science at Institut Galilée, Paris 13 University.

Această vizită mult dorită de ambele părți a fost prilejuită de seminarul științific pe tema „Machine Learning și aplicații – introducere în ML, direcții de cercetare în domeniu”, organizat de FCIM. Întrucât tematica seminarului s-a pretat întocmai preocupărilor științifice ale oaspetelui-absolvent, d-sa i-a captivat pe studenți cu un discurs inspirat despre această metodă de studii și analiză a datelor care automatizează construirea modelelor analitice – ML, dar și abordările moderne în cercetările la temă și perspectivele avantajoase de aplicări în domeniul dat.

Machine Learning este de fapt o ramură a Inteligenței Artificiale, bazată pe ideea că sistemele pot învăța din date, identifica tiparele și adopta decizii cu o intervenție umană minimă. O temă pe care el însuși a îndrăgit-o și studiat-o profund mai întâi la Filiera Francofonă din cadrul FCIM-UTM, susținându-și teza de licenţă în domeniul inteligenței artificiale (2005), apoi la Universitatea Mediteraneană „Aix-Marseille 2”, unde și-a continuat studiile în calitate de masterand-bursier al AUF, câștigând un concurs anunțat de Agenția Universităților Francofone. După care și-a dedicat acestei tematici și cercetările în cadrul studiilor de doctorat la Universitatea „Paris-13”, în Laboratorul de Informatică, sub conducerea științifică a prof., dr. Younès BENNANI. În decembrie 2009 a susținut teza de doctorat: „Classification Topologique pondérée: approches modulaires, hybrides et collaboratives” („Clasificarea topologică ponderată: aplicaţii modulare hibride şi colaborative”) – o lucrare privind manipularea bazelor de date pentru a extrage cunoștințe noi din imagini video, numerice sau de alt ordin. Ca fond de cercetare a servit o bază de date constituită din 20 de mii de fotografii din internet. Desfășurând tema tezei sale de licență, a extras datele cerute cu ajutorul calculatorului – prin metoda inteligenței artificiale, elaborând un sistem de căutare a informației vizuale denumit foarte sugestiv – „Infomagic”, pe care ulterior l-a brevetat ca invenție.

După susținerea tezei de doctor, i s-au oferit posturi în tocmai cinci universități! Dar a ales să rămână la „Paris-13”, unde şi-a luat doctoratul. Astăzi este profesor-cercetător universitar la Paris. Un succes notabil atât pentru el, cât şi pentru FCIM, pentru UTM, la care absolventul, astăzi profesor cu renume, revine cu drag.

Mulțumesc colegilor de la Universitatea Tehnică a Moldovei, în special dlui decan FCIM, conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă, pentru invitația la acest seminar, dar și pentru ocazia revederii cu Ama Mater. Am avut o plăcere enormă să îmi revăd colegii și foștii profesori!”, a declarant Nistor GROZAVU, absolvent al FCIM, azi profesor la Paris.

Citește mai mult pe utm.md

UTM-ARTCOR: parteneriat consolidat printr-un memorandum de colaborare

În cadrul celei de-a X-a ediții a Conferinței internaționale ECCO-2019, desfășurată la Tekwill, în prezența decanului Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă, a prodecanului FCIM Ana Biță-Țurcan, dar și a participanților la conferință, Dinu Țurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, și Vasili BRAGA, director executiv ARTCOR, au semnat un Memorandum de colaborare.

Documentul prevede sporirea interacțiunii între sfera academică și subsectorul industriilor creative printr-un șir de activități comune, menite să contribuie la asigurarea vizibilității Republicii Moldova prin cadre cu un potențial ridicat în domeniile creative; dezvoltarea talentelor prin organizarea unor competiții, workshop-uri specializate, școli și laboratoare de alternativă, transferul de cunoștințe din exterior prin programele de schimb academic, dar și crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile locale și regionale. În special, se preconizează valorificarea Centrului de creativitate ARTCOR,  ce poate conduce la o creștere importantă a abilităților și a gradului de ocupare a forței de muncă în domeniul industriei creative.

ARTCOR este o platformă ce oferă susținere pentru networking, dezvoltare și fortificare a comunităților în cadrul industriilor creative și culturale.

Citește mai mult pe utm.md

Zilele ASTR la Chișinău, dedicate savantului septuagenar Ion BOSTAN

Astăzi îl omagiem pe academicianul Ion BOSTAN – septuagenarul care a dedicat Universității Tehnice a Moldovei aproape un pătrar de secol, răstimp în care s-a aflat la cârma acesteia, triplându-i numărul de studenți și de specialități, transformând această unică instituție de învățământ superior de profil ingineresc de la noi în cea mai mare și mai vizibilă universitate din sistemul educațional național. S-a retras de la timonă pentru a reveni la pasiunea vieții sale – cercetarea, o verigă prin care și-a făcut un nume sieși, UTM, dar și întregii țări.

Este o mare onoare să-l avem printre noi și să-i ascultăm prelegerile-istorii despre ce este știința și cum să te afirmi în cercetare, cum e să faci descoperiri care vizează lucrări de anvergură  pe fundul Oceanului Planetar sau de explorare a spațiului cosmic, fără să dispui de tehnologiile necesare, de exemplu. Sau cum o idee încolțită în timpul unui concert, transpusă cu un capăt de creion pe un colț de hârtie, avea să deschidă o nouă eră în domeniul științei, cea a transmisiilor planetare precesionale (TPP), al căror părinte-autor este recunoscut de o lume întreagă. E un subiect despre care ar putea vorbi ore și zile în șir, alegând să-și surprindă interlocutorul cu o întrebare de genul: cum să îmbinăm într-o singură transmisie mecanică posibilități cinematice cât mai extinse, capacitate portantă înaltă și randament mecanic major?

A fost invitat să ofere un răspuns la această întrebare și să vorbească despre dezvoltarea domeniului TPP – de la invenție la aplicații – într-o conferință internațională convocată cu ocazia omagierii sale de către Academia de Științe Tehnice din România (ASTR), eveniment cunoscut ca Zilele Academiei de Științe Tehnice din România. Ajunsă anul acesta la a XIV-a ediție, conferința și-a propus o temă foarte sugestivă: „Creativitatea în dezvoltarea societății contemporane”, prin care să sensibilizeze societatea în rolul pe care-l are creativitatea în perpetuarea civilizației umane. La idee a aderat cu bucurie și Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR), apoi și Academia de Științe a Moldovei (AȘM), astfel că evenimentul a atras savanți notorii atât de pe cele două maluri ale Prutului, cât și din diferite țări, agenda fiind extinsă pe două zile și incluzând o serie de lecturi academice: 7 comunicări în plen și alte 120 distribuite pe 7 secțiuni, precum și peste 20 de prezentări de postere divizate pe 4 secțiuni. De asemenea, au fost organizate două expoziții de carte tehnică a editurilor „AGIR”, București și „TENICA-INFO”, Chișinău, care s-au încununat cu o impresionantă lansare de carte a omagiatului evenimentului – „Transmisii planetare precesionale”, de Ion Bostan, în 2 volume.

 

Citește mai mult  utm.md

FCIM va găzdui a III-a ediţie a Concursului Internaţional de Programare (Coding Contest) „Catalysts-2018”.

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a Universitaţii Tehnice a Moldovei va găzdui a III-a ediţie a Concursului Internaţional de Programare (Coding Contest) „Catalysts-2018”. Evenimentul menţionat va avea loc în sălile blocului de studii Nr. 3, FCIM, amplasat pe adresa  str. Studenţilor 9/7, începând cu orele 16.00.

Regulile Concursului prevede rezolvarea de către o echipă, formată din 1, 2 sau 3 studenţi, a 7 probleme amplasate pe nivele de promovare. Complexitatea problemelor abordează diferite domenii ale economiei reale bazate pe cunoştinţe din domeniul limbajelor de programare, matematica discretă, matematica aplicată, teoria algoritmilor etc.

Concursul Internaţional de Programare „Catalysts-2018” se va desfăşura concomitent în 14 ţări cu participarea echipelor din peste 30 oraşe ale lumii. În total în concursul menţionat vor participa peste 700 de echipe de studenţi.

Universitatea Tehnică a Moldovei va participa la acest concurs cu un număr impunător de 78 studenţi de la FCIM.

Pagina oficiala a Concursului „Catalysts-2018” poate fi accesată pe adresa: https://register.codingcontest.org sau http://csct.utm.md.

Citește mai mult pe UTM.md