Şi profesorii învață limba engleză

u ocazia înmânării, în data de 10 decembrie 2019, a certificatelor de absolvire a cursurilor de limba engleză unui grup din 32 de profesori de la toate facultățile Universității Tehnice a Moldovei, dr., conf. univ., Svetlana CATERENCIUC, șefa Departamentului Limbi Străine, i-a felicitat pe cursanți cu frumosul prilej de a fi însușit acest instrument de lucru foarte necesar și important pentru activitatea didactică pe care o desfășoară.

Aceasta fiind deja o a treia promoție de absolvenți a cursurilor, este și dovada elocventă a faptului că, indiscutabil, cunoașterea limbii engleze deschide pentru cadrele didactice universitare enorme oportunități în cariera profesională, precum predarea cursurilor de specialitate în limba engleză, participarea la conferințe internaționale cu prezentări/comunicări în limba engleză, încheierea unor acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din UE privind implementarea unor proiecte didactico-ştiinţifice comune, dar și posibilități de mobilitate academică și perfecţionare-predare.

Dna dr., conf. univ. Svetlana CATERENCIUC le-a mulțumit și profesorilor-formatori, prezenți la solemnitate, asistenților universitari Ludmila CIUMAC, Olga ZINGAN, Lilia BURDILA, pentru dedicația manifestată în formarea de competențe lingvistice, foarte utile pentru activitatea de zi cu zi  a cadrelor didactice. Este vorba de înțelegerea documentului scris, expresia orală, lucrul în autonomie, bazele tehnicii de sintetizare a informaţiei principale şi de ilustrare ulterioară a acesteia prin imagini grafice, scheme, tabele, figuri, utilizând şi mijloacele TIC, dar și învățarea prin jocuri didactice şi conversaţii euristice, lucrări scrise şi audierea materialelor didactice autentice.

Solemnitatea a inclus și un moment marcat de înaltă sensibilitate, profesorii care au predat la cursuri mulțumindu-le colegilor lor audienți pentru silință și reușită, declarându-se mândri pentru faptul că prin aceste cursuri îi pot îndruma pe colegii de la toate facultăţile UTM să aibă acces direct la valorile învăţământului la scară mondială.

 

Citește mai mult pe utm.md

La UTM renovările nu țin cont de anotimp

De la începutul anului 2020, studenții Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică vor avea o nouă aulă modernizată. Renovarea acesteia a început de curând, lucrându-se și în weekend-uri, chiar dacă majoritatea schimbărilor în blocurile de studii se fac vara.

„Pentru că Universitatea Tehnică a Moldovei este pentru și despre comunitatea sa, iar confortul în procesul de studii este imperativ, lucrările de demontare/schimbare/înlocuire/modernizare a aulei 104 din blocul de studii nr. 3 al UTM sunt în plină desfășurare. Astfel că deja la începutul noului an 2020 să întâlnim, studenții și profesorii cu o aulă universitară modernă”, a declarat rectorul  UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

După renovare, aula va fi dotată cu mobilier și echipamente pe măsura așteptărilor, corespunzător cerințelor pentru desfășurarea procesului de studii, conferințelor, simpozioanelor ştiinţifico-practice etc., organizate de subdiviziunile amplasate în campusul Râșcani al UTM.

Un gest pe cât de frumos, pe atât de util ce denotă efortul și spiritul unei echipe consolidate, care își dorește și face tot posibilul ca Universitatea Tehnică a Moldovei să devină nu doar cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior tehnic, dar și o universitate modernă, inovativă, deschisă.

 

Citește mai mult pe utm.md

UTM și KU Leuven – parteneri în consorțiul H2020 MSCA-ITN

n perioada 25-27 noiembrie, prof. univ., dr. hab. Oleg Lupan, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală (MIB) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM, s-a aflat în vizită la Universitatea din Leuven din Belgia, unde a participat la consorțiul internațional constituit în cadrul proiectului „Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks” (MSCA-ITN) – „Acțiunile Marie Skłodowska-Curie Rețele de cercetare dedicate instruirii tinerilor cercetători/doctoranzi”, Programul Orizont 2020, în care UTM are calitatea de partener.

În componența consorțiului intră două companii din UE specializate în producerea senzorilor și dispozitivelor electronice și 10 Universități din Belgia (Brussel și Leuven), Germania, Franța, Spania, Marea Britanie, Italia, dar și Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul MIB, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori ca parteneri egali din Republica Moldova.

Proiectul H2020 este preconizat pentru o perioadă de 3 ani și are ca scop major de a elabora senzori cost eficienți pentru gaze prin cercetare științifică a tinerilor sub îndrumarea profesorilor, precum și de a educa o generație tânără cu aptitudini inovaționale și puternic motivată de a îmbina studiile universitare cu cercetarea științifică de performanță, începând de la creșterea nanomaterialelor noi prin diverse abordări nanotehnologice, studierea acestora până la elaborarea de dispozitive noi reale în baza nanomaterialelor noi și elaborarea modelelor lor. Un alt scop al proiectului rezidă în a atrage și reține în țară talente noi în cercetarea universitară prin elaborarea de scheme inovative de training/educație printr-un parteneriat egal al UTM cu statele membre ale Uniunii Europene, prin co-finanțare. Studenții selectați vor beneficia de burse de nivel european și vor avea posibilitatea de a efectua, parțial, stagii de studii la diverse universități din UE, dar și practică de producție în peste 10 companii de top din Uniunea Europeană care activează în domeniu și și-au arătat deja intenția de a susține eforturile studenților.

La Leuven, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN a vizitat cele mai performante laboratoare de cercetare științifică, inclusiv Louven NanoCentre, unde studenții de la toate cele 3 cilcuri de studii universitare își testează și aplică cunoștințele prin rezolvarea diferitelor probleme reale ale economiei/industriei țării, elaborând tehnologii, materiale sau dispozitive noi sub îndrumarea profesorilor universitari.

Totodată, prof. Lupan a stabilit noi relații pentru valorificarea colaborării și a schimbului de experiență, inclusiv pentru studenți de la toate cele 3 cicluri de studii din cadrul UTM cu universități din Belgia și UE. Spre exemplu, în anul academic 2017-2018, KU Leuven a acordat 853 grade științifice de doctor.

Impresionat de prezența masivă a tinerilor pe străzile Leuvenului, profesorul nostru i-a întrebat pe colegii belgieni în ce constă secretul. Răspunsul a fost surprinzător: în orașul Louven din Belgia numărul studenților constituie aproximativ 50% din numărul total al populației, iar la Universitatea KU Leuven studiază peste 30 000 de studenți din diferite țări. Fondată în 1425 (https://www.kuleuven.be/english/), este cea mai inovativă universitate din Europa, intrând în TOP 10 mondial (https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2019/four-years-in-a-row-ku-leuven-once-again-tops-reuters-ranking-of-europes-most-innovative-universities).

UTM a fost selectată de către Universitatea din Leuven, Belgia, ca partener egal în proiectul H2020 MSCA-ITN, în baza rezultatelor cercetărilor științifice, activității didactice și metodice înregistrate de titularul DMIB-FCIM, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, și a numărului impresionant de lucrări științifice ale d-sale, peste 175 cotate ISI, care au acumulat deja peste 8000 citări internaționale, în baza Highly Cited Researcher HCR-2018 TOP 0.1% mondial și a indicelui h care a atins cifra de 50.

Citește mai mult pe utm.md

Reuniunea de informare a burselor oferite de către Colegiul Europei

În data de 14 noiembrie 2019, ora 13:00, aula 1-205 Universitatea Tehnică a Moldovei va fi gazda unei reuniuni de informare privind bursele oferite de către Colegiul Europei. Scopul reuniunii este de a oferi mai multe detalii referitor la programele de studii disponibile, condiţiile de admitere, bursele oferite pentru studenţii din Republica Moldova (mărimea unei burse constituind aprox. 24 mii Euro), în special, studenţii din ultimul an de licenţă sau de master, specificul procesului de instruire în cele 2 campusuri situate atât în Belgia (Bruges), cât şi Polonia (Natolin).

Colegiul Europei este o universitate privată, inaugurată în 1949 la Bruges (Belgia) şi în 1992 – la Natolin (Varşovia, Polonia) şi este considerată cea mai veche şi mai prestigioasă instituţie pentru studii postuniversitare din UE menită să pregătească studenţi masteranzi pentru serviciul public.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

De Ziua Științei, subscriem: „Magia nu există! Totul e Știință”

De 9 noiembrie, cercetătorii UTM, ghidați de către rectorul, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul pentru cercetare și doctorat, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, șeful Centrului de Ghidare în Carieră (CEGHID), Radu MELNIC, însoțiți de numeroase cadre didactico-științifice, și-au expus cele mai noi și originale inovații la Muzeul Național de Istorie, care s-a transformat într-un adevărat templu al științei.

Prin exponatele etalate, care întrunesc un efort amplu și dedicat, cercetătorii UTM le-au propus vizitatorilor să descifreze împreună enigmele științei și să savureze acest parcurs miraculos de la relicve de muzeu la inovații ce ne deschid perspectiva unui Mâine sigur, fundamentat științific. Este un pas al cercetătorilor pentru a face ştiinţa mai accesibilă, procesul științific mai incluziv, iar rezultatele ştiinţei mai uşor disponibile. E și un răspuns prompt la apelul și genericul pe care și l-a propus acest amplu eveniment dedicat Zilei Științei: „Magia nu există! Totul e Știință”, la care mai adăugăm: Inginerii creează Viitorul!

Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare este sărbătorită în conformitate cu decizia Conferinţei Generale a UNESCO din 2 noiembrie 2001 şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1083 din 22 noiembrie 2010 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării Ziua Știinţei”, fiind marcată pentru prima dată în lumea întreagă la 10 noiembrie 2002, sub auspiciile UNESCO.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Diplome de onoare pentru cei mai buni cercetători științifici

În semn de profundă recunoștință și apreciere înaltă pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, responsabilitate și profesionalism, pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional și cu prilejul Zilei Științei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decernat astăzi, 7 noiembrie, diplome de onoare celor mai buni cercetători din țară.

Pentru sporirea performanțelor în cercetarea aplicativă, atragerea tinerilor și a investițiilor, dezvoltarea industriilor exportatoare, promovarea societății bazate pe cunoștințe, inclusiv prin fortificarea activităților de cercetare și de dezvoltare, inovare și transfer  tehnologic orientate spre eficiență și competitivitate au fost nominalizați și  profesorii-cercetători ai Universității Tehnice a Moldovei. Victor ȘONTEA – doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, a fost distins cu Diploma Guvernului Republicii Moldova, iar Vasile TRONCIU – doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, și Sergiu MAZURU – doctor în tehnică, conferențiar universitar– cu Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Sincere felicitări, dragi profesori-cercetărori!

Ziua Științei în Republica Moldova a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1083/2010, fiind organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care a fost proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO.

Citește mai mult pe utm.md

Moldova Cyber Week 2019 – Forum Regional de Securitate Cibernetică

În perioada 19-20 noiembrie, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică cu suportul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Universitatea Tehnica a Republicii Moldova organizează Forumul Regional de Securitate Cibernetică în cadrul celei de-a 7-a ediție „Moldova Cyber Week 2019”. Evenimentul va avea loc în incinta Centrului de Excelență în domeniul TIC „Tekwill” (str. Studenților 9/11).

La deschiderea Forumului, care va avea loc la data de 19 noiembrie, va adresa un cuvânt de salut Dna Prim-Ministru Maia Sandu, înalți reprezentanți din străinătate precum Luc Devigne, Serviciul European de Acțiune Externă, Uniunea Europeană Preetam Maloor, Uniunea Internațională a Telecomunicației și Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Dereck J. Hogan. De asemenea, vor participa și vor ține discursuri experți din cadrul companiilor din domeniul IT recunoscute pe plan mondial: „Microsoft”,  „Cisco”, „Oracle”, „Kaspersky”, „Bitdefender”, „Huawei” etc.

Totodată, vor avea loc mai multe paneluri de discuții despre cele mai actuale subiecte de interes: Diplomația Cibernetică; Reinventarea securității cibernetice la nivel geopolitic; Viitorul tehnologiei: previziuni și perspective; De la securitate cibernetică – la imunitate cibernetică; Tendințe emergente în securitate cibernetică; Directiva NIS în legislația națională,  Crime Cibernetice – Acțiune și Contracarare; Bunele practici privind aplicarea și implementarea  politicilor în domeniul securității cibernetice ale Estoniei, Germaniei, Latviei, Lituaniei, Romania, Georgia, Ucraina.

Ziua de 20 noiembrie este destinată Atelierelor de lucru și exercițiilor practice, timp în care participanții vor putea îmbunătăți capacitățile de raspuns la incidente cibernetice prin simularea unor scenarii de atacuri cibernetice avînd sarcina să gasească cele mai corecte soluții de răspuns la situații de criză. Din echipa trainerilor implicați în antrenare fac parte reprezentanți ai sectorului privat din Romania, Ucraina, Marea Britanie și Estonia.

Activitățile în cadrul ediției din acest an vor aduce în prim plan rolul factorului uman și importanța fortificării colaborării la nivel regional, sectorul public-privat și mediul academic, în scopul alinierii capabilităților și expertizei organizațiilor participante privind gestionarea incidentelor, sensibilizarea potențialelor amenințări și remedierea acestora.

Informații detaliate despre înregistrare, programul Forumului Regional de Securitate Cibernetică 2019 sunt publicate pe pagina evenimentului www.moldovacyberweek.md.

Pentru a participa la eveniment, este necesar să completați Formularul online, până la 15 noiembrie 2019.

Participarea la eveniment este gratuită, iar numărul participanților care se pot înscrie la Forum este limitat!

Citește mai mult utm.md

Marcăm Ziua Științei la Muzeul Național de Istorie!

Pe 9 noiembrie 2019, cu începere de la ora 11.00, Muzeul Național de Istorie se va transforma într-un adevărat campus Alma Mater de Ziua Științei. Cărțile și măturile zburătoare, laboratoarele, tehnica de știință, utilajele și echipamentele vor prezenta oaspeților știința altfel. Ghidul participanților în călătorie va fi un tânăr magician, care într-un final devine cercetător.

Ediția din acest an se va desfășura sub genericul ,,Magia nu există! Totul e Știință”. De acest fapt, te vei convinge, călătorind și explorând cele 6 insule și participând la activitățile interactive pregătite de 39 de instituții din Moldova.

Vei avea ocazia:
• Să răsfoiești cărți științifice rare.
• Să urmărești experimente.
• Să privești la microscop bacterii.
• Să înveți să folosești drone, roboți și alte echipamente tehnice.
• Să participi la master class-uri de ceramică, pictură.
• Să vezi mostre expoziționale din domenii diferite.
• Să câștigi multe premii.
• Să mergi acasă cu un bagaj vast de cunoștințe.

„Ziua Științei” a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr.1083/2010, fiind organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare,  proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO.

Magie nu există. Totul e Știință!

Ia-ți familia și vino de Ziua Științei la Muzeul Național de Istorie!

Intrarea este liberă.

Citește mai mult pe utm.md

Despre Machine Learning, cu Nistor GROZAVU, absolvent FCIM, profesor la Paris

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a primit vizita unui oaspete drag – Nistor GROZAVU, absolvent FCIM, actualmente Associate Professor in Computer Science at Institut Galilée, Paris 13 University.

Această vizită mult dorită de ambele părți a fost prilejuită de seminarul științific pe tema „Machine Learning și aplicații – introducere în ML, direcții de cercetare în domeniu”, organizat de FCIM. Întrucât tematica seminarului s-a pretat întocmai preocupărilor științifice ale oaspetelui-absolvent, d-sa i-a captivat pe studenți cu un discurs inspirat despre această metodă de studii și analiză a datelor care automatizează construirea modelelor analitice – ML, dar și abordările moderne în cercetările la temă și perspectivele avantajoase de aplicări în domeniul dat.

Machine Learning este de fapt o ramură a Inteligenței Artificiale, bazată pe ideea că sistemele pot învăța din date, identifica tiparele și adopta decizii cu o intervenție umană minimă. O temă pe care el însuși a îndrăgit-o și studiat-o profund mai întâi la Filiera Francofonă din cadrul FCIM-UTM, susținându-și teza de licenţă în domeniul inteligenței artificiale (2005), apoi la Universitatea Mediteraneană „Aix-Marseille 2”, unde și-a continuat studiile în calitate de masterand-bursier al AUF, câștigând un concurs anunțat de Agenția Universităților Francofone. După care și-a dedicat acestei tematici și cercetările în cadrul studiilor de doctorat la Universitatea „Paris-13”, în Laboratorul de Informatică, sub conducerea științifică a prof., dr. Younès BENNANI. În decembrie 2009 a susținut teza de doctorat: „Classification Topologique pondérée: approches modulaires, hybrides et collaboratives” („Clasificarea topologică ponderată: aplicaţii modulare hibride şi colaborative”) – o lucrare privind manipularea bazelor de date pentru a extrage cunoștințe noi din imagini video, numerice sau de alt ordin. Ca fond de cercetare a servit o bază de date constituită din 20 de mii de fotografii din internet. Desfășurând tema tezei sale de licență, a extras datele cerute cu ajutorul calculatorului – prin metoda inteligenței artificiale, elaborând un sistem de căutare a informației vizuale denumit foarte sugestiv – „Infomagic”, pe care ulterior l-a brevetat ca invenție.

După susținerea tezei de doctor, i s-au oferit posturi în tocmai cinci universități! Dar a ales să rămână la „Paris-13”, unde şi-a luat doctoratul. Astăzi este profesor-cercetător universitar la Paris. Un succes notabil atât pentru el, cât şi pentru FCIM, pentru UTM, la care absolventul, astăzi profesor cu renume, revine cu drag.

Mulțumesc colegilor de la Universitatea Tehnică a Moldovei, în special dlui decan FCIM, conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă, pentru invitația la acest seminar, dar și pentru ocazia revederii cu Ama Mater. Am avut o plăcere enormă să îmi revăd colegii și foștii profesori!”, a declarant Nistor GROZAVU, absolvent al FCIM, azi profesor la Paris.

Citește mai mult pe utm.md

Discipolii FCIM: soluții pentru decongestionarea gărilor auto din Chișinău

Urban Mobility Hackathon a întrunit 100 de tineri din societatea civilă, profesionişti IT şi pasionaţi de urbanism modern, care și-au propus să elaboreze în 48 de ore soluţii inovatoare de remodelare a rețelei de transport public Chișinău, pentru un oraş inteligent şi centrat pe necesitățile cetățenilor.

Cele 20 de echipe formate, până la cinci persoane fiecare, urmau să soluționeze una sau mai multe probleme de mobilitate urbană din Chișinău, utilizând straturile de date georeferențiate oferite, și să creeze un algoritm de analiză și utilizare a datelor furnizate în cadrul studiilor de caz propuse de organizatori.

Au fost propuse 17 soluții de remodelare a transportului public din Chișinău, între care transferul gărilor auto la periferiile orașului; noduri de transbordare; linii dedicate de transport public; unități de transport expres între sectoare; orar flexibil al rutelor de troleibuz/autobuz în funcție de densitatea reală a populației; restricționarea transportului privat pe anumite segmente prioritare pentru transportul public în orele de vârf; mecanisme de detectare digitală a segmentelor de drum cu ambuteiaje; aplicație mobilă de acumulare a punctelor de loialitate la utilizarea transportului public ș.a.

Suntem mândri să remarcăm că una din cele trei idei desemnate câștigătoare de către juriul format din experți de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Orange Systems, Universitatea Tehnică a Moldovei și Agenția Europeană Spațială/Geovi, aparține echipei constituite exclusiv din discipoli ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM: Luca și Vasile Schidu, Grigore Mardari, Pavel Novac, Dragoș Lupei. Echipa a prezentat o soluție de lungă durată pentru un Chișinău fără ambuteiaje – înlocuirea Autogării Centrale cu cinci huburi/noduri de transbordare la periferii, câte 1 per fiecare sector. Potrivit acestei soluții, autobuzele interurbane nu vor mai intra în oraș, oamenii urmând a utiliza transportul public pentru a călători în interiorul orașului. Această soluție vine să decongestioneze regiunea gărilor existente și să dezvolte rețeaua de transport public confortabil oamenilor. Datele au fost analizate pentru regiunea gării Centru din Chișinău.

Soluția propusă ar rezolva problema ambuteiajelor din centrul capitalei și ar diminua fluxul de autovehicule ce traversează „inima” orașului. Echipa a reușit să se claseze pe locul 2 în cadrul hackaton-ului și speră că viitoarea conducere a municipiului Chișinău va ține cont de aceste sugestii și va implementa modificările de infrastructură propuse.

 

Citește mai mult pe utm.md