Startup Academy UNI – Antreprenoriatul tech pentru studenții UTM

Talentul, potențialul și aspirațiile tinerilor din Republica Moldova sunt premise care permit dezvoltarea sectoarelor dinamice și profitabile ale economiei naționale. Iată de ce, TEKWILL își centrează eforturile pentru încurajarea antreprenoriatului în rândul noilor generații. În anul de învățământ 2021-2022, cu suportul proiectului în 4 universități din Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul care predau IT-ul sau domeniile conexe, va fi predat antreprenoriatul – una dintre direcțiile de investiții ale proiectului, cu suportul partenerilor de dezvoltare USAID și Suedia.

Ana Chirița, directoarea proiectului TEKWILL: „Considerăm că promovarea culturii antreprenoritului în țara noastră poate genera rezultate pozitive dacă este corelată cu educarea tinerilor și dezvoltarea competențelor conexe. Integrarea unui curs dedicat în domeniu este mai mult decât o necesitate pentru viitorii specialiști, așa cum universitățile din Moldova se confruntă cu diverse provocări legate de schimbare sau performanță ș.a. Ne dorim ca studenții să învețe mai multe despre antreprenoriat, să aducem schimbare de viziuni, cunoștințe și abilități, pentru susținea dezvoltării unei economii digitale. Or, actualmente, viitorii profesioniști, au nevoie să obțină noi competențe pentru a fi mai competitivi pe piața muncii și a genera produse inovative și utile societății, cu ajutorul tehnologiilor informaționale.”

Din luna octombrie a acestui an, 40 de studenți vor beneficia de cunoștințe și ghidaj antreprenorial în cadrul proiectului. Cursul este implementat cu scopul de a fi integrat în programul educațional de bază și certificat în diploma de licență.

Proiectul pilot va fi implementat în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei

Pentru a răspunde mai bine așteptărilor de cunoaștere a antreprenoriatului a studenților, în cadrul Startup Academy va fi lansată o ediție pilot a programului. Aceasta se va desfășura în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, în perioada martie-mai a anului curent. În cadrul cursului vor participa 10 studenți ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, dar și ai Facultății Inginerie Economică și Business.

Viorel Bostan, rectorul UTM: „Piața muncii este în continuă schimbare, iar viitorii angajați vor trebui să facă față cu brio noilor provocări. Iată de ce, tinerii au nevoie să dobândească mai multe competențe și abilități pentru a putea înregistra succese într-un mediu foarte competitiv. Promovarea spiritului antreprenorial în educație drept una din competențe-cheie îi va încuraja pe tineri să devină mai întreprinzători, să găsească soluții inovatoare la problemele din societate și să creeze produse care să aducă plus valoare în dezvoltarea socio-economică a țării.”

Ce vor învăța studenții?

Programul cuprinde un curs amplu, privind dezvoltarea de afaceri tehnologice și trendurile ecosistemului. Mentori specializați în domeniile IT, business și startup-uri vor ghida participații în crearea unui business de la idee la aplicare. Pe durata acestuia, studenții vor fi familiarizați cu managementul strategic, planificarea financiară, marketing-ul, pitch-ul, atragerea investitorilor etc. Cursul va fi predat în limba engleză, iar procesul educațional va presupune o abordare mixtă de lucru în grup, dar și individual, tinerii fiind stimulați să studieze și să aplice cunoștințele în afara orelor. Participanții vor fi selectați în funcție de ideea generată, nivelul de cunoaștere a limbii engleze și motivația de a participa în program.

„Startup Academy” parte a programului Startup Moldova este o inițiativă educațională dedicată actualilor și potențialilor antreprenori, care este dezvoltată în cadrul Proiectului TEKWILL, cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și a Suediei. Obiectivul de bază al Proiectului „Tekwill”, în calitatea sa de platformă dedicată progresului sectorului IT, este de a asigura un impact major asupra dezvoltării economice a țării prin îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și educaționale ale membrilor societății, dar și a potențialului de cercetare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu cererea de pe piața IT.

Programul pilot Startup Academy UNI se va desfășura în perioada martie-mai, iar mai multe detalii găsești aici: https://startupmoldova.digital/antreprenoriatul-tech-va…/.

 Doritorii de a se înscrie la proiectul pilot trebuie să completeze pe parcursul lunii februarie formularul de aplicare AICI

Data limită pentru aplicare: 25 februarie

 

O NOUĂ LUCRARE ȘTIINȚIFICĂ PUBLICATĂ DE ACS APPLIED MATERIALS AND INTERFACES

Echipa condusă de cel mai recunoscut în lume savant din Republica Moldova, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, face un pas nou pe făgașul internaționalizării UTM, grație activităților de cercetare desfășurate în comun de cercetătorii din cadrul a opt universități: din R. Moldova, Germania, Franța, Norvegia, India, SUA, Japonia.

 

Această echipă internațională, formată ad-hoc de către profesorul UTM-ist Oleg LUPAN, a reușit să-și îmbine eforturile în rezolvarea unei probleme specifice de cercetare în domeniul nanosenzorilor. După 4 runde de recenzări a câte 3-4 recenzenți-experți, lucrarea științifică „Comparison of Thermal Annealing vs Hydrothermal Treatment Effects on the Detection Performances of ZnO Nanowires” – „Comparația efectelor de tratare termică față de tratamentul hidrotermal asupra performanțelor de detectare a nanofilelor ZnO” (în volum de 30 de pagini de tipar) a fost acceptată spre publicare în prestigioasa revistă de specialitate ACS Applied Materials & Interfaces cu factor de impact 8.758 –

(https://pubs.acs.org/articlesonrequest/AOR-WETZ5DJ77UPFWPESX2CR),

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsami.0c19170/suppl_file/am0c19170_si_001.pdf

Potrivit autorilor, lucrarea reprezintă o investigație comparativă a influenței tratamentului post-galvanizare asupra performanțelor de detectare a gazelor unei nanobaghete / nanofir individual ZnO, crescut prin depunere electrochimică și integrat în dispozitive nanosenzoriale. În lucrare, tratamentul hidrotermal în vapori de apă (abur) și tratarea termică convențională au fost utilizate ca tratamente post-creștere pentru a îmbunătăți proprietățile nanomaterialului.

Autorii au studiat proprietățile morfologice, optice, chimice, structurale, vibraționale și de detectare în detaliu cu echipamentele moderne existente la toate cele 8 centre de cercetare de prestigiu din Moldova, Germania, Franța, Norvegia, India, SUA,  Japonia, cu care UTM are relații de colaborare internațională de mai mulți ani. Totodată, ei au determinat experimental și confirmat prin calcule teoretice că prin variația mediului, temperaturii de creștere și a tipului de tratament post-creștere, morfologia este menținută, în timp ce proprietățile optice și structurale arată o cristalizare sporită a nanofirelor. S-a văzut că tratamentul hidrotermal în vaporii de apă afectează proprietățile optice și vibraționale ale materialului, dar și pe cele senzoriale.

După cercetarea nanodispozitivelor bazate pe o nanobaghetă individuală din ZnO, s-a observat că temperatura mai ridicată în timpul procesului de sinteză are ca rezultat un răspuns mai mare la gazul H2 în intervalul de temperatură de funcționare investigat de la 25°C la 150°C. Tratamentul în autoclavă a permis creșterea suplimentară a răspunsului la gaz al senzorilor elaborați cu un factor de ~ 8. Calculele teoriei funcționale a densității (DFT) relevă modificări ale benzilor structurale și electronice ale suprafețelor ZnO ca urmare a interacțiunii puternice cu moleculele de gaz H2.

Rezultatele autorilor demonstrează că dispozitivele de înaltă performanță pot fi obținute din nanofire și nanobaghete de înaltă cristalinitate după tratament hidrotermal. Dispozitivele obținute ar putea fi elementul cheie pentru nanoelectronica flexibilă, electronica portabilă și au atras un mare interes datorită specificațiilor sale unice.

Prof. Oleg LUPAN și discipolii săi, dr. Vasile POSTICA și drd. Nicolae MAGARIU activează la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori a UTM, la care au access toți studenții ciclurilor 1,2,3.

Această lucrare a fost susținută parțial de Universitatea Tehnică a Moldovei și Guvernul Republicii Moldova, ANCD, prin Programul de Stat nr. 20.80009.5007.09. Director de proiect: rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

Cercetători: Oleg Lupan, Nicolae Magariu,  Rasoul Khaledialidusti,  Abhishek Kumar Mishra, Sandra Hansen,  Helge Krüger, Vasile Postica,  Helge Heinrich,  Bruno Viana, Luis Katsuya Ono, Beatriz Roldan Cuenya, Lee Chow, Rainer Adelung, Thierry Pauporté.

Parteneri:

  • Center for Nanotechnology and Nanosensors, Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Technical University of Moldova, Stefan cel Mare Av. 168, MD 2004 Chisinau, Republic of Moldova;
  • PSL Université, Chimie ParisTech, Institut de Recherche de Chimie Paris-IRCP, CNRS UMR8247, rue Pierre et Marie Curie 11, 75005 Paris, France;
  • Functional Nanomaterials, Institute for Materials Science, Faculty of Engineering, Kiel University, str. Kaiserstraße 2, D-24143 Kiel, Germany;
  • Department of Physics, University of Central Florida, Orlando, FL, 32816, USA;
  • Department of Mechanical and Industrial Engineering at Norwegian University of Science & Technology, 74911, Trondheim, Norway;
  • Department of Physics, School of Engineering, University of Petroleum and Energy Studies, Bidholi via Premnagar, Dehradun 248007, India;
  • Department of Materials Science & Engineering, University of Virginia, 395 McCormick-Road Charlottesville, VA-229044, USA;
  • Department of Interface Science, University of Fritz Haber Institute of the Max Planck Society, 14195 Berlin, Germany.

 

Citește mai mult pe utm.md

PREȘEDINTA REPUBLICII MOLDOVA, MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ LA UTM

Excelența Sa, Președinta Republicii Moldova, Maia SANDU, a efectuat, astăzi, o vizită la Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

Întâmpinată cordial de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul Dinu ȚURCANU, șeful CEGHID – Radu MELNIC, decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică – conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, d-sa a vizitat sălile de cursuri, laboratoarele științifice și centrele de excelență ale UTM din campusul academic Râșcani, dar și ineditul magazin universitar ZIPshop.

La FCIM, primii studenți salutați de către Doamna Președintă au fost cei de la FAF – Filiera Anglofonă, surprinși la o lecție cu profesoara lor, Elena GOGOI, coordonator PBL și dezvoltare curriculară. Dialogul s-a axat pe importanța lucrului în echipă, tehnologii, competențe, parteneriate cu mediul de afaceri și imperativele sec. XXI, toate îmbinate perfect în PBL/Învățarea Bazată pe Probleme/Proiecte aici, la UTM.

Doamna Președintă a fost plăcut surprinsă și de atmosfera creativă din cadrul unei lecții practice, studenții explicând că lecțiile „pe viu” contează foarte mult pentru ei, conformându-se totodată rigorilor impuse de criza sanitară, cum ar fi divizarea grupelor, reducerea sau frecventarea orelor în zilele de sâmbătă etc. La rându-i, d-sa a menționat că se bucură să cunoască tineri entuziaști și le-a vorbit despre propria experiență de student în țară și peste hotare. I-a îndemnat să valorifice toate oportunitățile de studii pe care le oferă lumea de astăzi, după care să revină acasă ca să pună umărul la dezvoltarea țării noastre.

Într-o altă aulă era așteptată de către profesorii de la facultățile din campusul academic Râșcani – Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (FIMIT), Tehnologia Alimentelor (FTA), pe care i-a salutat respectuos, spunându-le că se bucură să revadă profesori dedicați. A discutat cu domniile lor  despre provocările curente ale sistemului educațional din Republica Moldova – provocări care sunt ale întregii societăți, mulțumindu-le pentru abnegația cu care își fac munca de formare a noilor generații.

– Noi vom depune toate eforturile ca să creăm condiții mai bune pentru trai și pentru muncă, pentru a lansa afaceri și a asigura acces echitabil la justiție, pentru a aduce investitori care să creeze locuri de muncă bine plătite. La fel de important este să elaborăm un concept clar și incluziv de creștere economică, cu accent pe IMM-uri, care să funcționeze în toată republica. Sunt lucruri simple și firești, care însă pot fi un mare argument pentru noile generații, inclusiv pentru studenții de azi ai UTM, a menționat Doamna Președintă, invitată la un dialog și cu profesorii din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor.

La finele vizitei, d-sa a apreciat cum arată, dar și ce face UTM astăzi și, mai ales, faptul că este o instituție care și-a păstrat spiritul modern și inovator și pe timp de pandemie, reușind să se adapteze la noile realități și să asigure calitatea procesului de studii.

 

 

GEORGE VRAGALEV ȘI ADRIAN GHERMAN, STUDENȚI FCIM, AU LANSAT PLATFORMA ISTUDENT.MD

George VRAGALEV și Adrian GHERMAN, studenți ai anului I, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, au lansat platforma IStudent.md, un proiect care vine să faciliteze promovarea oportunităților de implicare pentru tineri.

 

„Fiecărui student îi este cunoscut sentimentul neplăcut, atunci când ratează un eveniment din cauza promovării insuficiente a acestuia. Iată de ce am hotărât să creăm un site dedicat studenților, în care toată informația despre evenimente va fi ușor de accesat și actualizată constant ”, spune Adrian.

Prin rubrica Calendar, IStudent.md  poate sincroniza evenimentele în calendarul Google. Totodată, tinerii își pot confirma participarea la un eveniment accesând Going și logându-se cu adresa de e-mail, prin care vor primi ulterior notificări despre oportunitatea aleasă.

Profesoara lor, Elena GOGOI, coordonatoare PBL și dezvoltare curriculară, spune că acest proiect reflectă perfect abordarea paradigmei PBL (Problem Based Learning – Învățare Bazată pe Probleme) implementată în cadrul programului de studii „Ingineria Software” de la FCIM.  Prin platforma pe care au creat-o, George VRAGALEV și Adrian GHERMAN demonstrează că implementarea noilor metode de predare PBL bazate pe soluționarea de probleme – probleme reale, neinventate, îi provoacă pe tineri să se lanseze în proiecte, să descopere soluții, să dea dovadă de dedicație, ambiție, scop bine determinat, gestionarea timpului și a conflictelor, abilități de leadership, necesare pentru a face față ritmului accelerat al sec. XXI.

Prin IStudent.md, care este proiectul lor de semestru, tinerii își propun să atingă noi culmi și promit ca până în anul IV vor reuși să revoluționeze domeniul tehnologiilor.

Proud of you, guys!

Conferința Științifică Internațională: „CERCETAREA, INOVAREA ȘI DEZVOLTAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”, Ediția a II-a

      Pe data de 16 aprilie 2021 în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, se va desfășura Conferința Științifică Internațională: CERCETAREA, INOVAREA ȘI DEZVOLTAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”, Ediția a II-a.

La  Conferință vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul rămâne marcat în limitele acelorași dileme etice.

                                           Secțiile Conferinței:
1. Ingineria și societatea cunoașterii (abordări științifico-inginerești, filosofico- științifice, teoretico- practice, etice, bioetice, axiologice, sociologice).
2. Etica viitorului în era tehnologizării și informatizării (studii interdisciplinare).
3. Reconsiderarea conceptului existențial al omului contemporan prin prisma provocărilor anului 2020 (interpretări antropologice, etico-morale, axiologice, educaționale, informaționale, psiho-sociale, medico-biologice, ecologice, ș.a).


Limbile de lucru: română, rusă, engleză.

Informații suplimentare puteți solicita la numerele de la telefon: (+373) 509902
(+373)69121656 – Ecaterina Lozovanu
(+373)68331112 – Cristina Lazariuc
sau pe e-mail:
ecaterina.lozovanu@ssu.utm.md ori cristina.lazariuc@ssu.utm.md

Cerințe de redactare:

Termenul limită de prezentare a articolelor/tezelor – 11 aprilie 2021.

 

 

PROFESORUL-SAVANT OLEG LUPAN A DEPĂȘIT CIFRA DE 11000 DE CITĂRI ÎN GOOGLE SCHOLAR

Oleg Lupan, profesorul și omul de știință în fizica stării solide, microelectronică și nanotehnologii, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, a trecut pragul de 11 000 de citări ale publicațiilor științifice, conform platformei Google Scholar Citations. Un record absolut!

 

Este primul savant din Republica Moldova care reușește această performanță, numele său figurând în lista celor mai citați cercetători din lume realizată de Web of Science (WoS).

Oleg Lupan este titular la Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, UTM din 2012, activând în sânul UTM timp de 27 de ani, trecând toate treptele de formare – inginer-electronist, lector, conferențiar, profesor universitar. Peste un sfert de secol, și l-a dedicat educației tinerei generații și cercetării în cadrul unicei instituții de învățământ superior de profil ingineresc din R. Moldova. A activat și ca cercetător științific la cel mai mare Centru de cercetări științifice din Franța, CNRS, profesor, savant și expert invitat la prestigioase universități din SUA, Germania, Franța ș.a., poziții ocupate prin concursuri internaționale. Cercetările sale se concentrează pe elaborarea și integrarea nanomaterialelor în nanosenzori și dispozitive de dimensiuni sub 100 de nanometri.

Ecce Homo! Felicitări, domnule Profesor!

ANUNȚ DE PARTICIPARE – ECHIPAMENT PENTRU ACADEMIA DE SECURITATE CIBERNETICĂ LA FCIM ÎN CADRUL PROIECTULUI EMA CU FINANȚARE SLOVAKAID ŞI ESET

Se anunţă colectarea Cererilor de ofertă pentru echipamente necesare Academiei de Securitate Cibernetică la FCIM în cadrul proiectului EMA (Agenția Europeană pentru Migrație) cu finanțare SlovakAid şi ESET. Proiectul, intitulat „Forță de muncă calificată pentru sectorul IT din Moldova: Educație digitală pentru tinere și crearea unei Academii de Securitate Cibernetică”, se va desfășură din august 2020 până în august 2021 și presupune crearea Academiei de Securitate Cibernetică la UTM în cooperare cu ESET.


Pentru termene și condiții Vă solicităm respectuos să priviți fișierele atașate și apelul dlui Marián Vlasatý, Director European Migration Agency (EMA):

  1. REQUEST FOR QUOTATION
  2. Technical Specification

 

Citește mai mult pe utm.md

AMDARIS: APORT IMPORTANT ÎN DEZVOLTAREA PLATFORMEI VIRTUALE DE INSTRUIRE LA FCIM-UTM

La ora actuală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei dispune de o importantă platformă educațională online de conținuturi digitale, acestea rezultând din transformarea conținuturilor digitale pasive (care anterior serveau ca suporturi de curs) în conținuturi active, accesibile de la distanță.

 

Este unul dintre obiectivele majore pe care și le-a propus „Amdaris-Moldova”, prima companie care a participat la dezvoltarea platformei virtuale de instruire a FCIM-UTM.

„Am decis că trebuie să continuăm să îmbunătățim calitatea studiilor prin oferirea unui material didactic de calitate și util studenților, mai ales în perioada în care aceștia își fac studiile la distanță. Este un început prin care deschidem calea spre noi posibilități și oportunități de a acumula și aprofunda cunoștințe în cadrul universității și ne bucurăm că suntem pionierii acestor schimbări”, spune Petru HAHEU, Centre Director „Amdaris-Moldova”.

„Amdaris” a pregătit trei cursuri pe trei direcții care urmează să fie plasate pe platforma de video streaming a UTM, oferind astfel studenților posibilitatea de a se autoinstrui. Materia video reprezintă teme succesive care vin să acopere niște certificări Microsoft și să ghideze studenții spre acele certificări care le-ar confirma aderența la mediul IT și le-ar oferi un avantaj în plus la angajare.

Ideea și conceptul proiectului și-au luat avântul în cadrul ședințelor Comitetului ATIC HR & Education, iar conducerea ATIC apreciază în context și meritul UTM în racordarea studiilor la necesitățile pieței IT:

„Ne bucurăm că membrii ATIC dau dovadă de implicare directă în dezvoltarea competențelor tinerilor din Republica Moldova. Totodată, salutăm susținerea UTM în racordarea studiilor la necesitățile pieței IT. Noi cunoaștem că sunt și alți membri ai asociației care se alătură acestui demers. Suntem siguri că materia didactică oferită de Amdaris va fi apreciată de către studenți, încurajând și alte companii să adere la această inițiativă”, a menționat directoarea executivă ATIC, Marina BZOVÎI.

În noiembrie 2019, Universitatea Tehnică a Moldovei și compania „Amdaris”  încheiau un Acord de colaborare extins. În context, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, într-un dialog cu reprezentanții companiei „Amdaris” – co-fondatorul și CEO Andrew ROGERS și administratorul reprezentanței locale Petru HAHEU, menționa aportul important al companiei „Amdaris” în formarea tinerilor specialiști în domeniul IT, dar și în dezvoltarea spațiilor educaționale și a instrumentelor didactice din cadrul UTM în spiritul standardelor industriei IT.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

 

INDUSTRIAL AUTOMATION HACKATHON ȘI-A DESEMNAT CÂȘTIGĂTORII

În perioada 26-28 noiembrie 2020, în cadrul facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, s-a desfășurat „Industrial Automation” Hackathon, organizat de  Centrul de Cercetare și Instruire CIRCLE, Universitatea Tehnică a Moldovei, în colaborare cu compania ISD Moldova – Inther Software Development SRL și cu suportul BEST-Chișinau. 

În cadrul Hackathon-lui fiecare echipă trebuia să proiecteze un sistem automat, condus în baza unui controler logic programabil PLC. Un PLC este un calculator digital, utilizat pentru automatizarea proceselor industriale, precum și conducerea utilajelor, liniilor de fabricație, roboților etc.

Competiția a durat 48 de ore, unde s-au confruntat 4 echipe a câte 4 studenți din cadrul programului de studii Automatică și Informatică. Fiecare echipa, în baza echipamentelor Siemens: Controler Simatic S7-1200 cu utilizarea Human Machine Interface (HMI), trebuia să proiecteze o spălătorie automată cu implementarea tuturor fazelor de spălare a unui automobil.

Sub  supravegherea mentorilor din cadrul companiei ISD – Ivan Vîlcu și Pavel Burlacu, studenții au realizat proiecte ingenioase, demonstrând cunoștințe teoretice și competențe practice vaste în proiectarea sistemelor automate și programarea automatelor logice programabile PLC.

După 48 de ore, sistemele dezvoltate au fost demonstrate juriului în componența: Victor Dropeț (ISD), Adrian Lulascu (ISD) și Irina Cojuhari (UTM).

Locul I a revenit echipei: Ion Costin, Andrei Cîrnaț, Andrei Zaițev, Dumitru Diocher, iar pe locul II s-a plasat echipa: Stanislav Crușnevschi, Dumitru Moraru, Dinu Cenușă, Hakan Meral.

Aducem sincere mulțumiri companiei ISD Moldova – Inther Software Development SRL pentru receptivitate, susținere și implicare în organizarea competiției Industrial Automation Hackathon.

Evenimentul este parte a proiectelor Curs de Formare Continuă „Programare PLC” și Dezvoltarea cursului „Automate programabile”, realizate cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Guvernului Suediei și a Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) în cadrul Tekwill Ambassador Program, ediția „UTeach 2020”.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

CAPTURE THE FLAG – 2020

Studenții din cadrul programului de studii „Securitate informațională”, Departamentul Ingineria software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică au participat cu succes la Concursul studențesc de securitate cibernetică UTM-CTF, în format Capture the Flag (CTF).

Extinsă la nivel național, ediția din anul curent a concursului UTM-CTF/2020, cea de-a III-a, a implicat 22 de echipe formate din studenți și elevi ai instituțiilor de învățământ din Republica Moldova: UTM, USM, CEITI, CEEE, Liceul „Gh. Asachi”, Liceul „Orizont”. Alături de 64 de baieți au participat și 5 fete.

Echipa organizatorică Faceless a fost la înălțime. Studenții Mircea BULARGA, Andrei PAVALACHI (SI-191M), Ciprian ZARICIUC, Valeriu GARABA (SI-171), Alexandr DIMOGLO (SI-181) au pregătit o gamă largă de task-uri (17 flag-uri) bazate pe diferite teme ale Securității Informaționale.

Concurenţii au utilizat soluţii de conectare de la distanţă la o platformă informatică dedicată. Fiecare problemă rezolvată a adus un punctaj, iar după finalizarea probelor automat s-a generat un clasament al echipelor participante.

Finaliștii din acest an sunt:

Locul I – Imposters-UTM (Vladislav POLEVOI – SI-171, Daniel SPÎNU – SI-171, Vlad PLAMADEALA – SI-171, Veaceslav CIORNÎI – SI-171);

Locul II – AchibebaUSM (Alexandr IVANOV – IA-1802, Maxim ASTAHOV – IA-1802, Anastasia SMÎGALIOVA –  IA-1802, Ivan GARIUC – IA-1802);

Locul III – P3RF3XPL01TCEITI (Victor MOISA – W-1832, Cristian OANȚA – W-1831, Leonid JUC – B-2011, Iulia RUSSU – W-1831).

Cu cea mai mare recunoştinţă aducem mulţumiri partenerii concursului: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC),  Codwer și Xontech, pentru activitatea de sponsorizare considerabilă. Considerăm acest fapt nu doar o acţiune de binefacere, dar şi o manifestare civică comună de sensibilizare a societăţii Republicii Moldova cu privire la securitatea cibernetică prin intermediul educației și al schimbului de bune practici. Sperăm la o conlucrare fructuoasă pe viitor în dezvoltarea eficientă a relaţiilor de parteneriat strategic a segmentului naţional de educaţie cu instituțiile publice și companiile din sectorul privat.

* * *

An de an, luna octombrie este dedicată Securității cibernetice. Luna europeană a securității cibernetice este o campanie anuală a Uniunii Europene menită să sensibilizeze cetățenii și organizațiile cu privire la securitatea cibernetică prin furnizarea de informații la zi din domeniul securității prin intermediul educației și al schimbului de bune practici.

Concursurile Capture the Flag (CTF) sunt modalități populare de a dezvolta cât mai mult cunoștințele și abilitățile practice de securitate prin rezolvarea unor provocări pe teme precum web, criptare, inversare, exploatare. CTF constă în găsirea unui număr anumit de coduri (flags) prin penetrarea unor aplicații web sau sisteme cu vulnerabilități induse. Flag-urile sau soluțiile care urmează să fie identificate în cadrul exercițiilor propuse este un cod unic care poate fi găsit atunci când se reușește  să fie rezolvate task-uile din concurs. Nu există o procedură standard pentru a le găsi,  este recomandat să se facă mai multe teste și să nu se limiteze gândirea pentru a le obține. Este important să înțelegeți dinamica acestui tip de concurs CTF și cum să rezolvați rapid provocările.

Competiția urmărește testarea creativității și a capacitații echipelor de elevi, studenți și masteranzi de a utiliza cunoștințe specifice pentru a gestiona probleme concrete de securitate cibernetică. Obiectivul principal constă în stimularea interesului participanților pentru problematica securității cibernetice și evaluarea capacitații acestora de a face față provocărilor de securitate cibernetică actuale.

 

Citeşte mai mult pe utm.md