Conferinţa internaţională „Electronics, Communications and Computing” IC|ECCO – 2021

Pe 21 octombrie 2021, la Universitatea Tehnică a Moldovei și-a deschis lucrările Conferința Internațională „Electronics, Communications and Computing” ECCO-2021 – un eveniment de amploare majoră pentru comunitatea științifică din ţară şi de peste hotare.

Ajunsă la a XI-a ediție, ECCO-2021 reprezintă o continuare a conferințelor ICMCS (International Conference on Microelectronics and Computer Science) şi ICTEI (International Conference on Telecommunications, Electronics and Informaics), fiind organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei, în anul curent desfășurându-se în format online.

Invitații de onoare ai conferinţei: prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei; acad. Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe a Moldovei; Iurie ȚURCANU, viceprim-ministru pentru digitalizare; prof., dr. Alexander POGREBNJAK, șef Departament Nanoelectronică, Universitatea de Stat Sumy, Ucraina; Jens PFLAUM, profesor de fizica experimentală, Universitatea din Würzburg; Centrul bavarez pentru cercetarea energiei aplicate, Germania; prof. Franz FAUPEL, Catedra pentru materiale multicomponente, Universitatea Kiel, Germania; Latif LADID, specialist în cercetare și dezvoltare, Departamentul Informatică, Université du Luxembourg; Radu-Daniel VATAVU, professor of Computer Science, HDR  Machine Intelligence and Information Visualization Lab (MintViz), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România; prof. Hyung-Jong KIM, Departamentul Securitate Informațională, Universitatea Femeilor din Seul, Coreea de Sud.

Tematica conferinţei a fost selectată pentru a integra principalele direcții de cercetare specifice Facultăţii Calculatoare, Informatică si Microelectronică, și ale Facultății Electronică şi Telecomunicaţii, fiind abordată în cadrul a 7 secţii ştiinţifice (Electronics, Computer engineering, Computer Science, Software Engineering and Cybersecurity, Networks and Communications, Knowledge-based society, Theoretical and Applied Physics – In memoriam Anatolie Casian), cu prezentarea lucrărilor ştiinţifice din diverse domenii strategice pentru economia națională și globală.

La lucrările Conferinței ECCO-2021 participă cercetători din Republica Moldova, reprezentând Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova ş.a., dar şi mediul de afaceri. Totodată, este apreciată și prezența participanților de peste hotare: din România, Germania, Italia, Lituania, Belarus, Ucraina, Luxemburg, Coreea de Sud.

Paralel cu activităţile în secțiile ştiinţifice îşi desfăşoară lucrările şi trei ateliere de lucru: „Bioinformatics”, „Mashine Learning and Applications” şi „Digital tools for a competitive economy”, la care participă specialişti din SUA, Austria, Franța, Spania și reprezentanți ai mediului de afaceri atât din R. Moldova, cât și din străinătate.

 

1_ECCO-2021 Plenary And Opening Ceremony

2_ECCO-2021 Short Program

 

 

 

La mulți ani pentru octogenarul UTM – Ion VANGHELI

La mulți ani, domnule Ion Vangheli, doctor, conferențiar universitar la Departamentul Științe socio-umane din cadrul FCIM-UTM, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 ani!

 

La această vârstă frumoasă, având o bogată experiență personală, didactică și profesională, cunoașteți ce contează cel mai mult în viața unui om: dragostea, speranță, respectul, familia si sănătatea. Vi le urăm pe toate, fiindcă sunteți un OM de o cumsecădenie și modestie rară, cu o fidelitate nobila de peste 54 ani la UTM.

Născut la 6 octombrie 1941 în satul Grinăuți, raionul Râșcani. În anii 1958- 1963 își face studiile la USM, Facultatea de Istorie și Litere. Din 1968 până în prezent activează la UTM, la Departamentul Științe socio-umane. Și-a continuat studiile de doctorat la Universitatea de Stat din or. Leningrad în anii 1971-1973. În 1974 a susținut teza de doctor în științe. În 1979 i s-a conferit titlul de conferențiar. Din timpul angajării la UTM a deținut titlurile: asistent, lector superior, conf.univ., șef catedră. Este autor a peste 50 de publicații.

Vă dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie mereu cu Dvs. și să aveți o viață lungă și împlinită alături de cei dragi!

Dacă ești Om…

Înveți să trăiești,

Optzeci de ani…

Deja sunt o viață,

Cu care poți

Să te mândrești!

În primul rând

Că ești Profesor,

Ești gospodar

Și Om cu carte,

La UTM…

Nu-n altă parte.

La Mulți Ani,

Oc-ta-ge-nar…

Scris cu roșu-n

Calendar !!!

La Mulți Ani

S-aveți și-o sută,

Vom veni…

Să-i strângem mâna

Unui Om la locul lui,

Vom veni…

Să-i strângem mâna

Cum n-am strâns-o

Nimănui,

Dumnezeu să ne ajute,

Peste tot și-ntotdeauna.

(versuri: Victor Cobzac)

Cu deosebită recunoștință,

CS salariați UTM, BS FCIM

 

 

Omagiu profesorilor

5 octombrie – o zi deosebită pentru toți profesorii! Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică i-a omagiat, ieri, pe distinștii profesori, decanii de vârstă Ștefan MARIN și Liviu CARCEA, mulțumindu-le pentru faptul că și-au dedicat viața profesiei de dascăl și au educat multe generații de studenți.

Domnul Ștefan MARIN a activat la Universitatea Tehnică a Moldovei din 1973, timp de 48  ani. A absolvit facultatea în orașul Harkov, Ucraina, și-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Aviație din Moscova, a fost fondatorul și redactorul-șef al revistei „Ciber Plus”, dar și antrenorul echipei de fotbal FCIM.

Domnul Liviu Carcea a activat la UTM timp de 53 ani, începând cu anul 1966, imediat după absolvirea Institutului Politehnic „S. Lazo”, a activat în calitate de profesor în Algeria, a fost șeful catedrei Informatică Aplicată în anii  2000-2006 și directorul Filierei Francofone la FCIM în  perioada 2007-2018.

Prezenți la acest eveniment, decanul FCIM, Dumitru CIORBĂ, șefa Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor, Viorica SUDACEVSCHI, directorul Centrului de Informare și Ghidare în Carieră Radu MELNIC, liderul sindical de la FCIM Daniela ISTRATI, colegii de facultate Vasile MORARU, Eleonora TUTUNARU, Lucia STADLER, Mihail KULEV, Victoria BOBICEV, Ana ȚURCAN, Silvia MUNTEANU și absolventul programului Calculatoare și Rețele Ștefan Golban și-au exprimat recunoștința față de munca nobilă și asiduă a profesorilor, le-au mulțumit pentru profesionalismul, responsabilitatea și dedicația pe care au manifestat-o, le-au dorit sănătate, prosperitate, succese, inspirație și optimism.

Întâlnirea a decurs într-o atmosferă foarte caldă și deschisă, cu multe amintiri comune și lecții de viață utile și în prezent.

Dragi profesori, vă mulțumim din inimă pentru exemplul dvs. de  muncă și de viață și vă dorim să fiți sănătoși, energici și optimiști!

 

Proiect realizat cu succes în parteneriat cu CRDF Global

În septembrie 2021 a fost finalizat cu success proiectul inițiat de CRDF Global, organizație independentă nonprofit din Statele Unite, susținut de Centrul de Cercetare și Instruire în domeniul Securității Cibernetice (CCISC) și Faculatatea  Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM.

Proiectul prevedea parcurgerea de către studenții și profesorii de la UTM a cursului ”Reguli de bază ale Securității Informatice”,  dezvoltat în parteneriat cu experți ucraineni la companii precum Ernst and Young (Y&E) și Technomatix (TMX). Acest curs a cuprins subiecte importante și actuale despre principalele amenințări din spațiul digital și metodele de protejare a datelor cu caracter personal, a dispozitivelor electronice și a resurselor  informaționale.

Conform datelor statistice, furnizate de către organizatori, cursul a fost parcurs cu succes de către 499 studenți și profesori de la UTM, care au primit și certificate internaționale.

Pe data de 22 septembrie a avut loc sesiunea Q&A (sesiune de întrebări răspunsuri) la care au participat 126 studenți. La întălnirea organizată de către directorul Centrului de Cercetare și Instruire în domeniul Securității Cibernetice, conf. univ. dr. Viorica Sudacevschi, au fost prezenți și reprezentanții CRDF Global Iryna Tsyvkovska, Project Lead și Tetiana Holovata, Project Associate, Ukraina.

Studenții au mulțumit pentru oportunitatea de a parcurge acest curs, și-au exprimat satisfacția față de conținutul cursului și au răspuns la mai multe întrebări adresate de către organizatori.

Studiind acest curs studenții au învățat multe lucruri utile: despre principalele amenințări din spațiul informațional, consecințele atacurilor rău intenționate, ce informații sunt obiectivul principal al hackerilor și de ce ar trebui protejate, cum poate fi realizată protecția datelor cu caracter personal și cum pot fi utilizate în siguranță dispozitivele electronice și resursele informaționale.

Studenții au menționat mai multe module din curs, care au prezentat pentru ei un interes deosebit. Modulul Utilizarea în siguranță a telefoanelor mobile a fost util, deoarece studenții au aflat care sunt amenințările la adresa suporturilor mobile, ce prejudicii pot fi cauzate dacă încalcă regulile de securitate atunci când utilizează telefonul și ce recomandări ar trebui să urmeze pentru a se proteja de hackeri. Din modulul Utilizarea sigură a calculatoarelor studenții au aflat ce cauzează apariția și răspândirea infracțiunilor informatice, ce prejudicii poate provoca o încălcare a regulilor de securitate atunci când folosesc un calculator. Modulul Siguranță în rețelele sociale a fost, de asemenea, foarte interesant, deoarece studenții au învățat multe lucruri noi despre confidențialitatea datelor personale și ce ar trebui să evite atunci când folosesc rețelele sociale. Un interes deosebit a prezentat modulul Tipuri de software rău intenționat, informațiile din acest modul au ajutat studenții să deosebească programele create de hackeri și să afle cât de multe daune acestea pot provoca.

Cursul rămâne deschis și în continuare pentru toți doritorii de la UTM care pot sa-l acceseze urmând link-ul  https://cybereducation.org/. După parcurgerea etapelor standard de înregistrare, e necesar de selectat  Technical University of Moldova/Universitatea Tehnică a Moldovei și una dintre facultățile UTM.

 

O nouă premieră științifică marca UTM: senzori pentru monitorizarea siguranței bateriilor

Profesorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, lect. univ., drd. Nicolai ABABII, asit. univ., drd. Nicolae MAGARIU, prof. univ., dr. hab. Artur BUZDUGAN au publicat rezultatele cercetărilor științifice asupra senzorilor pentru monitorizarea bateriilor în prestigioasa revistă științifică internațională  Chemosensors, specializată în știința și tehnologia senzorilor chimici și a metodelor și sistemelor analitice aferente, cu factor de impact 3.398.

 

În lucrarea ,,Additive Manufacturing as a Means of Gas Sensor Development for Battery Health Monitoring”, realizată în colaborare cu echipa de la Universitatea din Kiel, Germania, se descrie importanța elaborării noilor senzori pentru detectarea timpurie a gazelor și vaporilor care se pot scurge în timpul utilizării bateriilor pe bază de Litiu-Ion și pot contribui la distrugerea acestora sau explozii-incendii. Studiul prezentat se referă la investigarea a două concepte diferite de senzori, elaborate prin fabricare aditivă – imprimare 3-D, fiind demonstrată aplicabilitatea acestora pentru monitorizarea siguranței bateriei prin studierea proprietăților de detectare în prezența vaporilor, electroliților și solvenților bateriilor utilizate în mod obișnuit.

De asemenea, autorii lucrării atrag atenția asupra importanței utilizării nanotehnologiilor pentru asigurarea controlului materialelor radioactive și nucleare (control personalizat); dispozitivelor pentru controlul radioprotecției; precum și a unor noi materiale de protecție.

Rezultatele raportate în lucrare pot fi utilizate în elaborarea dispozitivelor pentru detectarea rapidă a scurgerilor de gaze din componența bateriilor, precum și pentru elaborarea materialelor rezistente la anumite doze de radiație.

Drd. Nicolai ABABII, lect. univ., UTM:

– Rezultatele prezentate în lucrare, indică faptul că obținerea nanomaterialelor și a heterostructurilor printate 3D, care reprezintă o metodă simplă și cost-eficientă, pot fi utilizate în mai multe domenii așa ca: micro- și nanoelectronică, medicină și securitate nucleară.

Drd. Nicolae MAGARIU, asist. univ., UTM:

– Cercetările efectuate împreună cu colegii de la universitățile prestiogioase de peste hotare au permis acumularea noilor cunoștințe la studierea identificării gazelor care sunt în componența bateriilor.

Prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN:

– Cercetările Open Access sunt importante pentru asigurarea vizibilității Universității, a centrelor de cercetare și diseminarea rezultatelor obținute, în special acum, în era dezvoltării industriei automotive electrice pe bază de baterii, când acestea devin tot mai mari și acumulează o energie enormă, iar siguranța bateriilor este foarte importantă pentru securitatea oamenilor, a persoanelor ce le utilizează zilnic.

Această lucrare a fost susținută parțial de Universitatea Tehnică a Moldovei și Guvernul Republicii Moldova, ANCD, prin Programul de Stat nr. 20.80009.5007.09. Director de proiect: rectorul UTM, Viorel Bostan. Parțial a fost susținută și de Autoritatea Suedeză pentru Siguranță la Radiații (contract nr. SSM2020-7534).

Referințe online: 

Open access: https://www.mdpi.com/2227-9040/9/9/252/htm

Chemosensors 2021, 9(9), 252;  https://doi.org/10.3390/chemosensors9090252

Supplementary Material: https://www.mdpi.com/2227-9040/9/9/252/s1 

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

Startup Academy UNI – program unic de învățare a Antreprenoriatului Tehnologic

Studenții Universității Tehnice a Moldovei au acum posibilitatea să învețe Antreprenoriatul Tehnologic! UTM și Startup Moldova, cu susținerea USAID și Suediei, în cadrul proiectului Tekwill lansează Startup Academy UNI – program unic de învățare a antreprenoriatului în băncile universității.

 

Mentori specializați în domeniile IT, business și startup-uri vor ghida participații în crearea unui business de la idee la aplicare. Pe durata acestuia, studenții vor fi familiarizați cu managementul strategic, planificarea financiară, marketing-ul, pitch-ul, atragerea investitorilor etc.

📌Inscrie-te la curs până pe 19 septembrie pe acest link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex4wFIAp6AXOsUBi75ERL7qyxmVh0pUq4FLoNiTYh8PWNAhQ/viewform?usp=sf_link

📌Mai multe informații găsești aici: https://startupmoldova.digital/startup-academy-uni-invata-antreprenoriatul-tehnologic-la-universitatea-ta/

 

Citește mai mult pe utm.md

 

De Ziua Inginerului Român, UTM găzduiește ședința comună a Consiliilor de Administrație ale cinci universități de pe cele două maluri ale Prutului

O zi deosebită, astăzi, la Universitatea Tehnică a Moldovei! De Ziua Inginerului Român, o profesie cu tradiție veche în România (primul Corp Tehnic Român fiind înființat la 15 iunie 1894), avem onoarea să găzduim ședința comună a Consiliilor de Administrație a cinci universități – UTM și ale patru universități de peste Prut – Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

 

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a salutat și a felicitat călduros cu prilejul sărbătorii delegațiile celor patru universități din România, conduse de rectorii  prof., dr. ing. Ioan Vasile ABDRUDAN, care este și președintele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al UTM, prof. univ., dr. ing. Valentin POPA, prof. univ., dr. ing. Vasile ȚOPA, prof. univ., dr. ing. Dan CAȘCAVAL, mulțumindu-le pentru colaborarea, sprijinul și cordialitatea de care dau dovadă în permanență, subliniind că această sărbătoare îi este foarte aproape de suflet, d-sa absolvind pe timpuri Universitatea din Bucureşti, unde și-a luat Licenţa în Matematica-Mecanică și Masterul în Mecanică.

În context d-sa a menționat mai multe proiecte pe care le au în comun cele 5 universități. Bunăoară, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost prima cu care UTM a deschis un program de dublă diplomă, urmată de POLITEHNICA din București, apoi de Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași. Astăzi UTM are în derulare 6 programe de dublă diplomă la ciclul II – Master, multiple programe de studii comune, se dezvoltă armonios doctoratul în cotutelă, existând previziuni și pentru inițierea unor programe de dublă diplomă la ciclul I – Licență. În opinia sa, aceste programe sunt foarte importante, acestea servind ca o alternativă pentru tinerii din Republica Moldova să rămână să-și facă studiile aici, acasă, și totodată să beneficieze de studii în România pe parcursul a 1-2 sau chiar 4 semestre.

Foarte importante sunt, de asemenea, conferințele și concursurile studențești pe care le organizăm în comun, între care remarcăm cu mândrie Conferința internațională SIELMEN, ajunsă deja la a 13-a ediție, organizată în comun cu Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași; Concursul Hard&Soft organizat în colaborarea cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; concursul internațional „Sergiu Rădăuțanu”, găzduit de UTM și multe alte activități prin care vom putea fortifica colaborarea atât între universități, cât și cu organizațiile studențești și în primul rând între studenți. Un aspect important pe care tindem să-l dezvoltăm este invitarea profesorilor universitari din România, unele facultăți ale UTM beneficiind deja de predarea unor cursuri de către profesori de peste Prut – o inițiativă foarte actuală mai cu seamă în condițiile de pandemie.

Ne bucurăm în egală măsură și de proiectele transfrontaliere, UTM având 3 asemenea proiecte cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – un proiect hard și altele două ce țin de domeniile automotive, electronică și mecatronică, în anul curent urmând a fi dezvoltate și programe de Master cu dublă diplomă în aceste domenii. Ne interesează la fel și proiectele comune de cercetare, precum și proiectele ERASMUS. Ca fapt divers, rectorul UTM a amintit și de unul din cele mai frumoase evenimente organizate acum 2 ani – turneul de minifotbal, organizat de UTM în comun cu  Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea din Cernăuți –eveniment la care sunt invitate să adere și alte universități, cu  al căror concurs acest turneu ar putea evolua pe parcurs într-o Universiadă, prin intermediul căreia, inclusiv, să consolidăm parteneriatele universitare.

În continuare rectorii celor patru universități din România și-au prezentat membrii Consiliilor de Administrație – prorectorii, decanii, profesorii care îi însoțesc, dialogul transformându-se ușor-ușor într-un valoros schimb de idei. Iar readucerea pe tapet a subiectului acordurilor de dublă diplomă a trezit un val de alese aprecieri, după ce acesta a fost supranumit alegoric „varianta românească a universităților europene”.

Citește mai mult pe utm.md

UTM a inaugurat cel mai performant amfiteatru universitar din ţară

Un debut extraordinar al anului de studii, astăzi, la Universitatea Tehnică a Moldovei. La Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a fost redeschisă aula 3-3, care, după aproape un sfert de secol de la darea în exploatare, și-a celebrat cu mândrie transformarea, devenind, după renovare, cel mai performant amfiteatru universitar din țară, care, de altfel, poate concura cu spațiile universităților de top ale lumii.

 

Inaugurarea solemnă a aulei proaspăt renovate s-a desfășurat cu participarea unor reprezentanți de seamă ai domeniului pentru care FCIM pregătește specialiști, care au remarcat aportul consistent al marelui susținător al acestui proiect de anvergură, un partener strategic mai vechi al FCIM-UTM – companiei de software development de talie internațională AMDARIS, cu oficii la Chișinău (Republica Moldova), Timișoara (România) și Bristol (Marea Britanie), al cărei fondator și director este Vlad NANU, absolvent al UTM, care și-a luat licența în 2003, apoi a urmat aici și studiile de master. Susținerea din partea sa e un fel de revenire la rădăcini, la sorgintea din care s-a format și tocmai de aceea reprezintă pentru UTM un gest de neprețuit.

În mesajul său inaugural, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, avea să sublinieze că finalizarea cu succes a acestui proiect universitar, foarte important pentru UTM, îi trezește un sentiment de mândrie, dar și de profundă mulțumire față de mediul privat, în special față de compania AMDARIS și ATIC, pentru suportul consistent pe care îl acordă UTM pe parcursul ultimilor ani.

– Acest proiect a fost unul foarte complex pentru noi, dat fiind că această sală nu a mai fost renovată de la deschiderea sa. Cu susținerea AMDARIS, fațada clădirii are astăzi un aspect nou, modern, procesul de renovare constând și în lucrări de înlocuire a ferestrelor, izolarea termică, pavarea spațiului aferent aulei, transformarea integrală a interiorului acesteia, instalarea unor sisteme moderne de sonorizare aulă/amfiteatru, de proiecție și iluminare, acces (wireless corporativ) la rețeaua publică Internet, precum și o sumedenie de alte lucruri interesante și tehnologizate. La parter, prin înlăturarea pereților, a fost creat un spațiu deschis, unde în curând vor fi amplasate laboratoarele de inginerie digitală, electronică automotive, industria 4.0 și de realitate virtuală. Aceste laboratoare se preconizează a fi completate în cadrul viitoarelor proiecte ERASMUS, unele aflându-se deja în derulare, cum ar fi, de exemplu, dotarea acestei săli cu un sistem de traducere în 4 limbi. Deschiderea acestui amfiteatru este un pas foarte important, căci astfel creăm condiții moderne de studii pentru viitorii specialiști. Această sală, cu o capacitate de 250 de locuri, este dotată cu tehnologii de ultimă oră, care vor facilita transmiterea de cunoaștere și crearea de noi competențe pentru studenți, a menționat rectorul Viorel BOSTAN.

Participanții la eveniment au avut posibilitatea să reconstituie firul transformării acestui spațiu și să compare condițiile de ieri și de azi, urmărind un clip video la subiect, transmis de la pupitrul nou instalat, de la care, de acum încolo, profesorii își vor ține prelegerile în fața studenților.

Transformările fiind evidente, participanții la eveniment au remarcat amploarea și importanța acestora.

Marcela ADAM, secretar al Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare,  tineret, sport și mass-media, și-a exprimat bucuria de a împărtăși cu gazdele această frumoasă realizare și a transmis felicitări din partea colegilor-deputați și a comisiei parlamentare pe care o reprezintă. Având în spate o carieră didactică universitară de 15 ani și conștientizând importanța momentului, d-sa a menționat că UTM și FCIM, în particular, au un rol deosebit în dezvoltarea durabilă a țării și  consolidarea societății prin performanțele pe care le înregistrează în topul universităților din țară, dar și în cele mai importante clasamente ale lumii, iar inaugurarea acestei săli performante va spori, cu siguranță, capacitatea UTM de a progresa în continuare.

Un cuvânt de susținere din partea Guvernului RM a rostit dl Iurie ȚURCANU, viceprim-ministru pentru digitalizare, care a felicitat UTM cu prilejul realizării acestui nou proiect, ce asigură studenții cu un spațiu modern și inovativ. În calitatea sa de absolvent al UTM, a împărtășit bucuria UTM-iștilor pentru această realizare de excepție și a adresat un cordial mesaj de felicitare studenților: „Vă felicit pentru faptul că ați ales să studiați la cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior de profil tehnic din țară. Aveți parte de profesori extraordinari care continuă să promoveze valorile și cunoștințele de care am avut și eu parte, fiind absolvent al acestei instituții”. Vicepremierul a transmis înaltele aprecieri din partea Guvernului întregului corp didactic al UTM pentru efortul constant depus întru prosperarea și dezvoltarea sectorului TIC din Republica Moldova.

Cu un mesaj de susținere și felicitare a venit și Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, E.S. Steven Mark FISHER:

– Sunt optimist în privința dezvoltării acestei țări, iar motivul pentru care sunt optimist se rezumă la zile ca cele de azi. Parteneriatul dintre UTM și AMDARIS a creat un mediu nou, unde studenții și profesorii pot lucra împreună, în beneficiul lor și al țării.

Reprezentând Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC, Ana CHIRIȚA, director pentru proiecte strategice ATIC, coordonator TEKWILL, și-a exprimat mândria de a fi parte a UTM. Absolventă a promoției 2009 FCIM-UTM, d-sa a menționat că sloganul „Sunt #UTM!” îi reprezintă pe majoritatea celor prezenți în sală. Și pentru că Universitatea reprezintă un punct de sprijin pentru viitorii angajatori, iar mediul în care învață studenții este extrem de important pentru a genera idei, a dezvolta startup-uri și a deveni specialiști bine pregătiți în domeniu, renovarea, modernizarea și tehnologizarea acestui spațiu universitar este extrem de importantă.

Despre cum a venit ideea de a se implica în acest proiect, care au fost etapele procesului și cum a fost atins succesul final au povestit Andy ROGERS co-fondatorul și CEO AMDARIS, și alți  reprezentanți ai companiei, prezenți la eveniment.

În noiembrie 2019, într-un dialog cu Andrew ROGERS, co-CEO AMDARIS, și administratorul reprezentanței locale Petru HAHEU, rectorul UTM Viorel BOSTAN menționa aportul important al companiei în formarea tinerilor specialiști în domeniul IT, dar și în dezvoltarea spațiilor educaționale și a instrumentelor didactice din cadrul UTM, în spiritul standardelor industriei IT. În scurt timp, UTM și AMDARIS încheiau un Acord de colaborare extins, AMDARIS devenind astfel unul din partenerii strategici ai UTM.

În februarie 2021 AMDARIS a demarat proiectul de renovare a aulei 3-3 din incinta FCIM-UTM (concept și design – Andrei NASTAS; director tehnic UTM – Dorin TROFIMCIUC), acesta fiind și un proiect de suflet al Co-CEO AMDARIS Vlad NANU. Prezent la festivitatea de inaugurare a aulei, d-sa a menționat cu satisfacție că înainte de a fi specialist IT și manager al unei companii cu renume, este absolvent FCIM-UTM. De aici, chiar din această aulă și-a luat zborul, aici a susținut examenele de admitere, apoi și tezele de licență și de master și tot aici i-a fost înmânată diploma de inginer IT format la UTM. A fost predestinat, astfel, ca după ce a deschis centre ultramoderne în Ucraina, Dubai, Bulgaria, această importantă companie britanică să revină la rădăcinile managerilor săi, al căror spirit ei îl păstrează mereu în suflet, oriunde i-ar purta destinul prin lume. Este un tribut adus profesorilor, dar și actualilor și viitorilor discipoli ai FCIM-UTM, pentru ca aceștia să-și dezvolte interesul pentru crearea de aplicații și platforme inovatoare, pentru software development și tehnologie în general. E o investiție în resursa umană, în oameni, în viitorul companiilor și al industriei IT, ceea ce constituie de fapt scopul și rostul AMDARIS.

Citeşte mai mult pe fcim.utm.md

O nouă lucrare științifică face cinste UTM pe arena internațională

Profesorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, lect. univ., drd. Nicolai ABABII, lect. asist., drd. Nicolae MAGARIU, prof. univ., dr. Victor ȘONTEA propulsează, din nou, Universitatea Tehnică a Moldovei pe plan internațional cu o nouă lucrare științifică publicată în prestigioasa revistă ACS Applied Materials and Interfaces cu factor de impact 9.229. https://doi.org/10.1021/acsami.1c04379

 

În această lucrare de peste 100 de pagini – „TiO2/Cu2O/CuO Multi-Nanolayers as Sensors for H2 and Volatile Organic Compounds: An Experimental and Theoretical Investigation”, axată pe rezultatele cercetărilor profesorilor UTM în colaborare cu cercetători de la Kiel University, Germania, University of Central Florida, SUA, University of Leeds, United Kingdom, Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Germany, PSL Université din Franța, University of Brescia, Italia, National Center for Biomedical Engineering, Moldova, Universitatea Sumy din Ucraina, Utrecht University din Olanda, autorii revin asupra heterostructurii fazelor mixte de TiO2 / CuO / Cu2O obținute printr-o abordare ușoară, rentabilă, simplă și fiabilă prin pulverizare-recoacere. Fazele de semiconductori amestecate cu oxid mixt sunt nanocristaline și sunt preferate pentru aplicațiile de detectare. Efectul diferitelor grosimi asupra performanțelor senzorului este raportat și pentru heterojuncția cristalină cu strat stratificat Cu2O / CuO.

Metoda prezentată permite prepararea nanomaterialelor de înaltă calitate cu diferite compoziții și faze cristaline. Aceste rezultate oferă dovezi că pelicula subțire de TiO2 depusă protejează senzorul, mărind durata sa de viață. Astfel, straturile ultra-subțiri de TiO2 depuse deasupra Cu2O / CuO utilizând metoda de piroliză prin pulverizare pot fi utilizate pentru stabilizarea pe termen lung a funcționalităților senzorilor pentru a oferi protecție împotriva coroziunii la temperaturi ridicate și aplicații extinse în electronica aplicată, microelectronică și în ingineria biomedicală. Studiul teoretic al afinității compușilor organici volatili COV și H2 față de heterostructurile binare și ternare arată că adsorbații interacționează molecular cu suprafața senzorilor. Energiile de adsorbție calculate ale COV și H2 explică răspunsul lor diferit al gazului găsit în experimente. În așa mod, aceste rezultate ale profesorilor departamentului MIB, FCIM, al UTM în colaborare cu savanții din UE și SUA reprezintă un pas important în domeniul nanoștiinței, microelectronicii, nanotehnologiilor cost-efective, dar și a ingineriei biomedicale pe plan internațional.

Profesorii UTM au stabilit relații internaționale fiabile cu numeroase universități și centre de cercetare științifice prestigioase din Uniunea Europeană și din SUA, la fel și cu țările vecine.

Astfel, studenții ciclurilor 1, 2 și 3, precum și cadrele didactice au posibilitatea de a realiza stagii extinse, a efectua un valoros schimb de experiență, dar și un important transfer de cunoștințe către tinerii studioși de la UTM, în special de la programele de studii din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală și a Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală și Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică în ansamblu asigură procesul educațional în cadrul a trei programe de studii: „Electronica aplicată”, „Microelectronica și nanotehnologii” și „Inginerie biomedicală” de la ciclurile I și II, precum și la alte 5 specialități de la ciclul 3 – Doctorat.

Aceste cercetări, raportate și apreciate la nivel internațional, au fost susţinute parţial de Proiectul G5634, „Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES și de către UTM.

1 Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Center for Nanotechnology and Nanosensors, Technical University of Moldova, 168 Stefan cel Mare Av., MD-2004 Chisinau, Republic of Moldova

2 Functional Nanomaterials, Faculty of Engineering, Institute for Materials Science, Kiel University, Kaiserstr. 2, D-24143, Kiel, Germany

3 Department of Physics, University of Central Florida, Orlando, FL 32816-2385, USA

4 School of Chemistry, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, United Kingdom

5 Faculty of Engineering, Chair for Multicomponent Materials, Christian-Albrechts Universität zu Kiel, str. Kaiserstraße nr. 2, D-24143, 16 Kiel, Germany

6 Institut de Recherche de Chimie Paris-IRCP, Chimie ParisTech, PSL Université, rue Pierre et Marie Curie 11, 75231 Paris Cedex 05, France

7 Department of Information Engineering (DII), University of Brescia, Via Valotti 9, 25133 Brescia, Italy

8 National Center for Biomedical Engineering, Technical University of Moldova, 168 Stefan cel Mare Av., MD-2004 Chisinau, Republic of Moldova

9 Department of Nanoelectronics and Surface Modification, Sumy State University, 2, Rymskogo-Korsakova Str., 40007 Sumy, Ukraine

10 Department of Earth Sciences, Utrecht University, Budapestlaan 4, 3584 CD Utrecht, The Netherlands

Referinţe: Titlul lucrării “TiO2/Cu2O/CuO Multi-Nanolayers as Sensors for H2 and Volatile Organic Compounds: An Experimental and Theoretical Investigation”. Autori: „ Oleg Lupan, David Santos-Carballal, Nicolai Ababii, Nicolae Magariu, Sandra Hansen, Alexander Vahl, Lukas Zimoch, Mathias Hoppe, Thierry Pauporte, Vardan Galstyan,  Victor Sontea,  Lee Chow,  Franz Faupel,  Rainer Adelung,  Nora H de Leeuw, Elisabetta Comini “

ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 27, 32363–32380

https://doi.org/10.1021/acsami.1c04379

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsami.1c04379/suppl_file/am1c04379_si_001.pdf

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

 

Conveier industrial la FCIM-UTM

Pe 23 iulie 2021, la Centrul de Cercetare și Instruire CIRCLE, Departamentul Ingineria Software și Automatică, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost lansat conveierul industrial, achiziționat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) „Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor ciber-fizice”, cu suportul companiei Inther Software Development.

La eveniment a participat expertul internațional pentru cooperare și dezvoltare a companiilor mici și mijlocii, Elisabeth (Liesl) MUENCH, care a menționat importanța colaborării și cooperării companiilor cu universitățile pentru o dezvoltare durabilă și eficientă bazată pe cercetare, proiectare, implementare.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a subliniat că unul din pilonii strategici de dezvoltare a UTM este integrarea cu industria. Formarea unor specialiști competitivi pe piața muncii în domeniul ingineriei este imposibilă fără o colaborare cu mediul de afaceri, cu integrarea tehnologiilor din industrie în procesul de educație. Domeniul TIC presupune atât tehnologia informației, sisteme de comunicație, cât și automatică, robotică, informatică industrială etc., iar dezvoltarea acestor domenii contribuie la formarea unor specialiști calificați.

Decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, a venit cu un cuvânt de mulțumire în adresa companiei ISD pentru suportul oferit în achiziționarea și instalarea conveierului în incinta laboratorului de Ingineria sistemelor automate DISA. Astfel, în noul an de studii studenții de la programele „Automatică și informatică”, „Robotică și mecatronică” vor avea posibilitatea să-și dezvolte competențe practice prin realizarea unor proiecte reale pe un conveier industrial.

Șeful Departamentului ISA, conf. univ., dr. Ion FIODOROV, a mulțumit companiei ISD pentru colaborarea de durată cu DISA și suportul oferit în formarea tinerelor generații de ingineri automatiști prin dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice în cadrul cursurilor de formare continuă, seminarelor și atelierelor de lucru, ce țin de programarea PLC și automatizări industriale, dar și a diverselor concursuri studențești.

Directorul companiei ISD – Inther Software Development, Radu CORLĂTEANU, a subliniat importanța dezvoltării colaborării cu UTM, contribuind la procesul educațional în domeniul ingineriei prin asigurarea transferului de cunoștințe pentru formarea specialiștilor înalt calificați. În decurs de câteva săptămâni, echipa ISD, împreună cu studenții UTM, au instalat și ajustat cerințelor educaționale acest sistem. Respectiva versiune de conveier este una mai mică, în comparație cu cea industrială, însă are exact aceeași logică în spatele ei. Conveierul poate fi programat și configurat în vederea simulării diferitelor situații practice din industrie.