Coordonator 

Ion Fiodorov
Conferențiar universitar, doctor în informatică

Date de contact

 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,
  str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 504
 • Telefon: (+373) 22 509908
 • email: ion.fiodorov@ati.utm.md

Obiectivele Centrului

Lansat în rezultatul unui parteneriat public privat dintre UTM, Guvernul Republicii Moldova, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei și două companii lidere în domeniul de securitate și automatică – „Siemens” şi „BitDefender”, având misiunea de a susține două priorități strategice: asigurarea unui învățământ modern racordat la cerințele pieței și, conform Strategiei Moldova Digitală, integrarea cu industria și mediul de afaceri.

Misiunea principală a Centrului de Cercetare și Instruire CIRCLE este de a asigura suportul organizatoric, informațional, didactic, științific și tehnico-material pentru obținerea și menținerea excelenței în activitățile de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, de formare universitară și formare profesională continuă în domeniul Ingineriei Sistemelor.

Atribuțiile  în domeniul cercetării sunt:

 • Iniţiază proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare interdisciplinare şi multidisciplinare şi/sau instituţionale în colaborare cu alte centre de cercetare, cu instituţii din domeniul învăţământului/ cercetării din ţară și străinătate, cu parteneri din mediul socio-economic.
 • Organizează acţiuni cu caracter ştiinţific (conferinţe ştiinţifice, seminarii, ateliere, workshop-uri, dezbateri, mese rotunde, întâlniri de lucru, concursuri ştiinţifice etc.) în concordanţă cu direcţiile de cercetare asumate;
 • Stimulează şi sprijină elaborarea şi editarea de produse ale cercetărilor ştiinţifice realizate (articole ştiinţifice, sinteze, rapoarte de cercetare, cărţi de specialitate, cărţi tehnice, instrucţiuni de utilizare, ghiduri metodologice, materiale publicitare şi alte publicaţii pentru domeniul propriu de activitate);
 • Promovează dezvoltarea parteneriatelor dintre cercetarea universitară şi sectorul real al economiei naționale prin organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri şi workshop-uri ştiinţifice, ateliere, seminarii, proiecte de cercetare și aplicative comune etc.;
 • Sprijină activitatea de cercetare şi de formare a specialiştilor şi a tinerilor cercetători prin organizarea de cursuri, întâlniri periodice între specialişti, constituirea de cercuri ştiinţifice studenţeşti în domeniul Ingineriei Sistemelor;
 • Coordonează, implementează şi monitorizează activităţile specifice de cercetare ştiinţifică-dezvoltare-inovare derulate la nivelul Centrului de cercetare și instruire în domeniul ingineriei sistemelor – CIRCLE, în concordanţă cu direcţiile de cercetare asumate;
 • Consiliază şi oferă asistenţă de specialitate în procesul dezvoltării, aplicării şi implementării proiectelor de cercetare ştiinţifică.