Coordonator 

Viorica Sudacevschi
Conferențiar universitar, doctor în tehnică

Date de contact

 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,
  str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 215
 • Telefon: (+373) 22 509915
 • email: viorica.sudacevschi@calc.utm.md

Obiectivele Centrului

Centrul de Cercetare și Instruire în domeniul Securității Cibernetice  (CCISC) este o subdiviziune a Universității Tehnice a Moldovei creată în data de 06.10.2016 cu suportul proiectului ”Cyber Defence Laboratory and Training at the Technical University of Moldova” finanţat de către programul NATO ”Știință pentru pace și securitate”, cu suportul Ambasadei SUA din R. Moldova şi a Centrului de Telecomunicaţii Speciale din Republica Moldova.

Obiectivele CCISC

 • Studii de cercetare a metodelor de asigurare a securității cibernetice a rețelelor și serviciilor digitale pentru prevenirea atacurilor cibernetice și consolidarea rezilienței cibernetice a sistemelor informatice;
 • Dezvoltarea resurselor software necesare pentru asigurarea protecției datelor gestionate prin intermediul infrastructurilor cibernetice;
 • Implementarea și testarea arhitecturilor și protocoalelor cu un grad sporit de securitate;
 • Stimularea potențialului creativ al profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților în domeniile menționate;
 • Susținerea procesului de instruire teoretică și practică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor;
 • Organizarea exerciţiilor și simulărilor de securitate cibernetică în cadrul CCISC;
 • Organizarea instruirilor și workshop-urilor în domeniul securității cibernetice pentru personalul TIC din sectorul public și privat;
 • Indentificarea agenților economici din sectorul public și privat interesați în dezvoltarea și perfecționarea competenţelor relevante din domeniul securității cibernetice;
 • Editarea de publicații, brevetarea soluțiilor tehnice, participarea la foruri științifice și expoziții naționale și internaționale, participarea la cursuri de perfecționare și studii de specializare a cadrelor în domeniile respective;
 • Organizarea de sesiuni științifice, metodice și practice;
 • Suportul tehnic și informațional pentru desfașurarea workshop-urilor și instruirilor în domeniul securității cibernetice pentru personalul TIC din cadrul companiilor publice și private;
 • Elaborarea cadrului curricular pentru disciplinele specifice domeniului securității cibernetice;
 • Disiminarea rezultatelor obținute și asigurarea publicității rezultatelor CCISC necesare pentru lărgirea segmentului de piață interesat.