Coordonator 

Victor Șontea
Profesor universitar, doctor în științe tehnice

Date de contact

 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,
  str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 410
 • Telefon: (+373) 22 509910
 • email: victor.sontea@mib.utm.md

Obiectivele Centrului

Centrul promovează cooperarea pe plan național şi internațional prin activități în proiecte comune cu agenți economici din Republica Moldova şi de peste hotare, precum şi prin participarea la organizarea de conferințe științifice, simpozioane şi seminare în problemele actuale din domeniul ingineriei biomedicale.

Scopul şi obiectivele de bază ale Centrului sunt determinate de sporirea calității serviciilor
medicale prin îmbunătățirea managementului dispozitivelor medicale, pentru asigurarea unui nivel înalt al performanțelor și securității dispozitivelor medicale  aflate în utilizare la instituțiile medico-sanitare:

 • fortificarea capacităților în domeniul managementului dispozitivelor medicale, a managerilor, personalului medical și tehnic din instituțiile medico-sanitare, prin formări profesionale inițiale și continue;
 •  promovarea profesiei de bioinginer medical în sistemul de sănătate în raport cu cerințele și standardele de calitate ale actului medical;
 • crearea condițiilor favorabile pentru ameliorarea nivelului de instruire teoretică şi practică a
  studenților, masteranzilor şi doctoranzilor şi antrenarea potențialului acestora în activitățile
  de cercetare în domeniul ingineriei biomedicale.

Domeniile funcţionale ale Centrului sunt determinate de activităţile în organizarea şi furnizarea serviciilor de suport tehnic şi ştiinţific, facilitarea dezvoltării de resurse umane, cercetări ştiinţifice şi educaţia în domeniul ingineriei biomedicale:

 • formarea profesională continuă a managerilor, personalului medical şi tehnic din instituţiile
  medico-sanitare în domeniul utilizării dispozitivelor medicale, precum şi pentru specialiştii
  responsabili de comercializarea și punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale;
 • elaborarea programelor de perfecţionare continuă obligatorie pentru specialiştii care
  activează în domeniul utilizării dispozitivelor medicale, precum şi pentru specialiştii responsabili de punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale;
 • asigurarea serviciilor de suport tehnic, evaluare şi consulting în domeniul dispozitivelor medicale;
 • elaborarea şi implementarea procedurilor de management al dispozitivelor medicale conform regulamentelor naţionale şi cerinţelor producătorilor;
 • elaborarea şi implementarea procedurilor de mentenanţă (întreţinere, diagnosticare şi
  reparaţie) a dispozitivelor medicale;
 • servicii de verificare periodică a dispozitivelor medicale;
 • cercetări ştiinţifice în ingineria medicală;
 •  promovarea profesiei de bioinginer medical în sistemul de sănătate în raport cu cerinţele şi
  standardele de calitate ale actului medical;