Conferințe

International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering

Technical University of Moldova, Department of Microelectronics and Biomedical Engineering

ICNBME continues the series of International Conferences in the field of nanotechnologies and biomedical engineering. The Conference aims at bringing together scientists and engineers dealing with fundamental and applied research for reporting on the latest theoretical developments and applications in the fields involved.
The conference program will consist of plenary/keynote lectures, invited sessions, oral and poster sessions, and exhibitions.

https://icnbme.sibm.md/
victor.sontea@mib.utm.md

IC|ECCO – International conference on Electronics, Communications and Computing
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

IC|ECCO vine să unească specialiști și savanți din domeniul TIC, realizând că interdisciplinaritatea poate crea premisele unor soluții sustenabile.

Conferința IC|ECCO unește eforturile a două facultăți TIC ale UTM (FCIM şi FET) fiind convinși că subiectele ambelor pot fi tratate în comun: Sisteme electronice (inclusiv tehnici de programare embedded); Sisteme de comunicații (inclusiv IoT); Automatică și robotică; Știința calculatoarelor (inclusiv AI/ML); Ingineria Software; Securitate cibernetică; Cercetare și Educație pentru societatea bazată pe cunoștințe.

https://ecco.utm.md

Conferința interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane

Prin organizarea şi petrecerea conferinţei, departamentul Ştiinţe Socio-Umane,  tinde să unească participanţi (pedagogi, savanţi, tineri cercetători, studenţi) din mai multe instituţii de învăţământ superior din Moldova şi Ucraina: USM, USMF „Nicolae Testemiţanu”, USEM, ASEM, IRIM, US „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea din Cameneţ-Podolsc în, numele lui Ivan Oghinenco şi colaboratori ai A.Ş.M., în vederea realizării unui schimb de idei, evidenţierea noilor tendinţe şi ultimelor realizări din diverse domenii ale vieţii socio-umanitare şi tehnico-ştiinţifice.
cristina.lazariuc@ssu.utm.md

Conferința interuniversitară „Viitorul R. Moldova – Uniunea Europeană”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane

Conferinţa dedicată Zilei Europei este un răspuns la Strategia de comunicare privind aprofundarea relaţiilor Uniunea Europeană–Republica Moldova. În cadrul conferinţei sunt atraşi studenţii scopul cărora constă în conştientizarea şi distribuirea  informaţiei adecvate despre Uniunea Europeană, formarea culturii politice, democratice europene şi crearea unor posibilităţi reale privind participarea activă a cetăţenilor RM la procesul de integrare europeană. Conferinţa este destinată pregătirii tinerilor studioşi de la Universitatea Tehnică a Moldovei conform tipului de cetăţean european, având misiunea de a forma cultura politică democratică europeană a viitorilor ingineri,  de a actualiza imperativul propriei lor implicări în accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

cristina.lazariuc@ssu.utm.md