CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE INTERNAŢIONALE

18-21 septembrie 2019
The 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
str. Zimbrului 10, Institutul Muncii, Chișinău, R.Moldova
https://icnbme.sibm.md/
icnbme@gmail.com
victor.sontea@mib.utm.md

23-26 octombrie 2019
International Conference on Microelectronics and Computer Sciences (ICMSC-2019)
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 
str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3
http://www.icmcs.utm.md/

2 aprilie 2019
Conferința interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane
vitalie.maftei@ssu.utm.md

8 mai 2019
Conferința interuniversitară „Teoria şi practica Integrării Europene”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane
vitalie.maftei@ssu.utm.md