Proiecte de cercetare

Proiectul: 15.817.02.22F. Proprietățile termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și dispozitivelor cu puncte cuantice.
Director: Anatolie CASIAN, dr. hab. Perioada: 2015-2019. Rezumatul raportului final al proiectului.

Proiectul: 15.817.02.28A. Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente.
Director: Sergiu ZAPOROJAN, dr. Perioada: 2015-2019.

Proiectul: 45inst-15.817.02.29A, ”Nanomateriale multifuncţionale şi dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi şi calcogenuri pentru biomedicină”.
Director: LUPAN Oleg; prof. univ. dr. hab., Perioada: 2015-2019.

20.70086.23/COV Transformări digitale instituționale și didactice pentru învățământul ingineresc la distanță din Republica Moldova, (DIGIFORME).

Coordonator proiect: Serghei Andronic, conf.univ., dr.; Coordonator FCIM: Natalia Burlacu, conf.univ., dr., Perioada 2020-2021

Proiectul: 19.80012.02.01F. Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare.
Director: Ionel SANDULEAC, dr. Perioada: 2019

Proiectul: 19.80012.50.04A. Efectul funcționalizării cu nanopuncte de Pd și PdO2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile.
Director: Vasilii CREȚU, dr. Perioada: 2019

Proiectul: 15.819.02.05A. Proiectarea algoritmilor inteligenți de comandă cu procese industriale.
Director: Irina COJUHARI, dr. Perioada: 2015-2016

Proiectul: 14.820.18.02.03/U. Reţele de senzori distribuite cu noduri de calcul reconfigurabile
Director: Emilian GUŢULEAC, Dr. hab. Perioada: 2014-2015

Senzori chimici si biosenzori pe baza de Semiconductori Oxizi Nanostructurati „Chemical Sensors and Bio-sensors based on Nanostructured Semiconducting Oxides“
Director: Oleg LUPAN, conf. univ., dr. Perioada: 2015-2017

Proiectul: NATO Science for Peace and Security (SPS) Cyber Defence Laboratory and Training at the Technical University of Moldova.
Director: Sudacevschi Viorica, Dr. hab. Perioada: 2016-2017

Proiectul:  R&D nr. 3/2017.”Energy storege control system”.
Director: Zaporojan Sergiu, conf. univ., dr. Perioada: 2017-2018

Proiectul: 17.80013.5007.09/6229STCU. Sinteza localizată şi integrarea nanostructurilor de oxizi semiconductori pentru aplicaţii în senzori de gaze şi biosenzori
Director: Oleg LUPAN, Dr. hab. Perioada: 2017-2019

Proiectul: STCU6229The localized synthesis and integration of semiconducting oxide nanostructures for gas and biomedical-sensing applications.
Director: Oleg LUPAN, Dr. hab. Perioada: 2017-2019

Proiectul: SSM-2018-997 Proiect cu SSM (Autoritatea Suedeză de Securitate Radiologică). Susţinerea activităţii de cercetare şi didactice a Centrului Naţional de Suport a Securităţii Nucleare din cadrul UTM.

Director: Artur Buzdugan, dr., conf.univ.  Perioada:01.07.2018- 30.09.2019

Contract Nr.26. Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare Politehnica UTM în 2017, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia
Director: Victor BEŞLIU, Dr. Perioada: 2017

Proiect: Modele inteligente pentru ameliorarea procesului de instruire.
Conducător de proiect: Dr. Mariana Rusu. Perioada: 2020-2021.

Proiect: Scanner thermique intelligent – IntellST.
Proiect susținut de AUF.  Perioada: 2020-2020.
Coordonator FCIM. Daniela Istrati, lect.univ.

Proiecte de dezvoltare

LMPI “Licence, master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam”.
Director: Beșliu Victor, conf. univ., dr. Perioada: 2016-2019

PBLMD – Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability.
Director: Ciorbă Dumitru, conf. univ., dr. Perioada: 2015-2018

Proiect: CRÉATION DE LA PRÉMIÈRE FORMATION UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE À PRÉSENCE RENFORCÉE EN ENTREPRISE EN RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA .
Proiect susținut de AUF și MECC. Coordonator FCIM. Daniela Istrati, lect.univ.  Perioada: 2018-2021.

Proiect: Renforcement de l’employabilité et de l’insertion professionnelle en Roumanie et en République de  Moldova .
Proiect susținut de AUF și MECC. Coordonator FCIM: Daniela Istrati, lect. univ. Perioada: 2019-2021.

Proiect: Zéro Gaspillage – pour une production et une consommation responsable en ECO.
Proiect susținut de AUF și MECC.  Coordonator FCIM: Daniela Istrati, lect. univ. Perioada: 2019-2020.