Șefa departamentului

Viorica Sudacevschi
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

Date de contact

 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,
  str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 218
 • Telefon: (+373) 22 509915
 • email: viorica.sudacevschi@calc.utm.md

Repere istorice

Departamentul „Informatică și Ingineria Sistemelor” a fost constituit în urma comasării catedrelor „Calculatoare” şi „Informatica Aplicată” în ianuarie 2017 (decizia Senatului UTM nr. 3 din 29 noiembrie 2016, confirmată prin ordinul rectorului UTM nr. 14-sp din 04.01.2017), ca urmare a modificării structurii organizatorice a facultății „Calculatoare, Informatică și Microelectronică”.

Catedra „Calculatoare”, inițial cu denumirea „Tehnica de Calcul”, a fost înființată în toamna anului 1974 în urma divizării catedrei de “Automatică și Tehnică de Calcul” în catedrele „Automatica” și „Tehnica de Calcul”. Ulterior, în anul 1990 are loc o nouă divizare a catedrei în una de profil „Tehnica de Calcul” și una generală „Matematica de Calcul și Programare”. În anul 2005 catedra „Tehnica de Calcul” este restructurată cu denumirea de catedra „Calculatoare”.

Catedra “Informatica Aplicată” a luat ființă în anul 1989 ca o componentă didactică şi științifică a Facultăţii „Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”, având atunci denumirea „Matematică de Calcul şi Programare”. Între anii 2000 – 2007 catedra a purtat denumirea “Informatica și limbi Moderne Aplicate” , iar  Între anii 2007-2017 catedra a purtat denumirea „Informatica Aplicată”.

Direcții de cercetare

 • Procesarea informației nestructurate: inteligenţa artificială, traducerea automată a textelor, maşini de căutare a informaţiei, lingvistica computaţională.
 • Cercetarea modelelor matematice şi elaborarea metodelor efective pentru problemele de decizie, ce apar în mod concret în diferite ramuri ale ştiinţelor, şi care conduc la rezolvarea problemelor de optimizare.
 • Verificarea, securizarea şi evaluarea performanţelor sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare.
 • Achiziţii de date şi instrumentaţie virtuală.
 • Proiectarea, testarea şi validarea sistemelor de calcul cu arhitecturi reconfigurabile.
 • Sisteme de calcul cu procesare concurentă a datelor.

Programele de studii, Licență

Calculatoare și rețele
Robotică și Mecatronică

Programele de studii, Masterat

Calculatoare și rețele