Șeful departamentului

Ion Fiodorov
Conferențiar universitar, doctor în informatică

Date de contact

  • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045, str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 504
  • Telefon: (+373) 22 509908
  • email: ion.fiodorov@ati.utm.md

Repere istorice

În anul 1964 odată cu fondarea Institului Politehnic din Chișinău (IPC) a fost deschisă Catedra Automatica și Tehnica de Calcul (ATC). Catedra ATC pregătea ingineri la specialitatea „Automatică şi telemecanică” (prima admitere 1959 în cadrul Universității de Stat din Moldova şi prima promoţie în 1964) şi preda cursurile de iniţiere în ştiinţa calculatoarelor la toate facultăţile IPC.

În anul 1974 catedra ATC este divizată în Catedra Automatica şi Catedra Tehnica de Calcul. În anul 1979 la Catedra Automatica este lansată specialitatea „Sisteme automatizate de conducere” (SAC), ceea ce în 1988 va genera o nouă divizare şi va fi creată Catedra Sisteme de Prelucrare Automatizată a Informaţiei şi de Conducere (SPAIC). În anul 1990 a început reprofilarea Catedrei SPAIC şi transformarea ei (1992) în Catedra Tehnologii Informaţionale cu specialitatea „Tehnologii informaţionale” (TI).

Catedra Automatică și Tehnologii Informaționale a fost creată în anul 2006 prin comasarea Catedrei Tehnologii Informaționale cu Catedra Automatica. În anul 2016 prin decizia consiliului facultății CIM și Senatului UTM facultatea a trecut la o structură departamentală. Catedra ATI devine departamentul Ingineria Software și Automatică, incluzînd filierele anglofonă și francofonă (programe de studii Tehnologii Informaționale).

Direcții de cercetare

  • Metode și algoritmi de acordare a regulatoarelor la modele de obiecte complexe;
  • Metode și instrumente pentru perfecționarea managementului securității informaționale;
  • Explorarea, cercetarea și dezvoltarea de mijloace de securitate informatică;
  • Elaborarea și cercetarea modelelor și algoritmilor de eficientizare a utilizării resurselor rețelelor informatice;
  • Sisteme de agenți inteligenți;
  • Analiză exploratorie și inferențială a datelor;
  • Tehnici de simulare statistică;

Programele de studii, Licență

Programele de studii, Master