Șeful departamentului

Ecaterina Lozovanu
Conferențiar universitar, doctor în științe filosofice

Date de contact

 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,
  str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 313A
 • Telefon: (+373) 22 509902
 • email: ecaterina.lozovanu@ssu.utm.md

Repere istorice

Catedra (departament) Ştiinţe socio-umane (CŞSU) a fost creată în rezultatul comasării a trei catedre „Istoria românilor”, „Filosofie” şi „Politologie”, prin decizia Senatului UTM din 25 octombrie 1994. Catedra asigură pregătirea umanitară a viitorilor ingineri, oferindu-le cunoștințe în următoarele domenii: „Filosofia şi istoria filosofiei”, „Politologie”, „Sociologie”, „Etica profesională”, „Bazele comunicării”, „Metodologia şi istoria ştiinţei’’, „Teoria şi practica integrării europene”, „Bazele statului şi dreptului”, „Cultura vorbirii”.

Direcții de cercetare

 • Istoria și civilizaţia românească;
 • Istoria dezvoltării științei şi tehnicii; Istoria şi metodologia ştiinţei;
 • Istoria filosofiei şi filozofie;
 • Teoria educaţiei; Sociologia păturilor defavorizate ale societăţii;
 • Fundamente filosofice ale gândirii inginereşti; Psihologie inginerească;
 • Probleme actuale ale politologiei; Teoria şi practica integrării europene.