Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) funcționează în cadrul Universității Tehnice a Moldovei și asigură pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale științei și tehnicii contemporane – știința sistemelor și calculatoarelor, electronica și comunicații, care constituie suportul societății informaționale.

Misiunea facultății CIM

Misiunea facultății CIM este axată pe pregătirea specialiştilor de înaltă calificare cu o bună pregătire universitară şi postuniversitară conform programelor de studiu moderne, competitivi pe piaţa muncii naţională şi internaţională, în domeniile știința sistemelor şi calculatoarelor, tehnologia informației, automatică, robotică și mecatronică, microelectronică, nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale; și presupune:

 • dezvoltarea unor componente culturale specifice:
  • o cultură a acțiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovare (cultură a competiţiei ştiinţifice şi tehnologice, a competiţiei organizaţionale şi a competiției cetățenești);
  • o cultură a inovării permanente şi inovatoare;
  • o cultură a atitudinii proactive şi participări;
  • o cultură a dezvoltării personale;
  • o cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate;
 • creșterea calității programelor de studii și îmbunătățirea performanțelor profesionale ale studenților și absolvenților;
 • dezvoltarea performanței în cercetarea științifică prin parteneriate naționale și internaționale .