Laboratoare FCIM

Facultatea  de Calculatoare Informatică și Microelectronică dispune de întreaga bază materială necesară desfășurării proceselor didactice şi de cercetare științifică din cadrul programelor de studii, în concordanţă cu standardele care asigură desfășurarea unui proces de învăţământ de calitate.

Facultatea dispune de laboratoare proprii cu dotare corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planurile de învăţământ.