Istoria facultății începe odată cu fondarea instituției publice Universitatea Tehnică a Moldovei, dar un reper esențial este considerat anul 1967 – formarea Facultății de Electrofizică.

Activitatea științifică în domeniu a început odată cu fondarea Institutului Politehnic, în cadrul catedrelor Automatică și Tehnică de Calcul, dar și Electronică Industrială, incluse inițial în Facultatea de Electrotehnică.

Eforturile primului Rector al Institutului Politehnic din Chișinău, Sergiu Rădăuţan, sunt remarcabile pentru inițierea unei noi direcții științifice de mare succes și în ziua de azi – Microelectronică, și s-a realizat la începuturi, în anul 1965, prin a deschide o specialitate nouă – Dispozitive cu Semiconductori.

Date importante din istoria facultății

 • 1959

  Automatică și Telemecanică

  Fondarea specialității „Automatica și Telemecanica” (azi – „Automatica și Informatica”) în cadrul Universității de Stat din Moldova

 • 1964

  Institutului Politehnic din Chișinău

  Fondarea Institutului Politehnic din Chișinău pe baza facultăților tehnice ale Universității de Stat din Chișinău și Facultății de Electrificare a Institutului Agricol din Chișinău. Fondarea Facultății de Eletrotehnică.

  1964

 • 1964

  Catedra Automatică şi Tehnică de Calcul

  Odată cu instituția s-a fondat catedra Automatică şi Tehnică de Calcul (ATC) în cadrul facultății Electrotehnică.

 • 1964

  Catedra Electronică Industrială

  Prin fondarea catedrei Electronică industrială a început pregătirea cadrelor inginerești în domeniul electronicii și microelectronicii în republică.

  1964

 • 1965

  Dispozitive Semiconductoare

  Fondarea specialității „Dispozitive Semiconductoare” (azi – „Microelectronica și nanotehnologii”)

 • 1967

  Facultatea de Electrofizică

  Fondarea Facultății de Electrofizică incluzînd specialitățile Automatica și Telemecanica și Dispozitive Semiconductoare.

  1967

 • 1967

  Catedra Mecanică Teoretică

  Fondată în 1964 în cadrul facultății de Mecanică, în 1967 este transferată la Facultatea de Electrofizică.

 • 1968

  Construirea și Producerea Aparatajului Radioelectronic

  Fondarea specialității Construirea și Producerea Aparatajului Radioelectronic (Sisteme radioelectronice)

  1968

 • 1974

  Catedra Tehnică de Calcul

  Se înființează catedra Tehnică de Calcul în toamna anului 1974, în urma divizării catedrei ATC

 • 1974

  Catedra Microelectronică și Dispozitive Semiconductoare

  Fuzionarea a două catedre: Electronică Industrială și Fizica Semiconductorilor şi Dispozitivelor cu Semiconductori.

  1974

 • 1978

 • 1979

  Sisteme Automatizate de Conducere

  Se întemeiază specialitatea Sisteme Automatizate de Conducere

  1979

 • 1984

  Telecomunicații

  Se întemeiază specialitatea Telecomunicații

 • 1984

  Catedra Automatică,Telemecanică și Sisteme de Conducere

  Catedra Automatică și Telemecanică devine Automatică, Telemecanică și Sisteme de Conducere (ATSC)

  1984

 • 1988

  Catedra Sisteme Automatizate de Prelucrare a Informației și Conducere

  Catedra ATSC se divizează în catedrele Automatică și Sisteme Automatizate de Conducere, ultima în scurt timp devine Sisteme Automatizate de Prelucrare a Informației şi Conducere.

 • 1987

  Facultatea de Radiolectronică

  Formarea Facultății de Radioelectronică în baza programelor domeniului respectiv prezente în facultatea de Electrofizică

  1987

 • 1989

  Matematica de Calcul și Programare

  Catedra Matematica de Calcul și Programare se formează în baza disciplinelor generale ale catedrei Tehnică de Calcul.

 • 1990

  Catedra Tehnologii Informaționale

  Catedra Sisteme Automatizate de Prelucrare a Informației şi Conducere se redenumește în Tehnologii Informaționale

  1990

 • 1993

  Universitatea Tehnică a Moldovei

  Institutul Politehnic din Chișinău a fost reorganizat în Universitatea Tehnică a Moldovei.

 • 1994

  Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

  Redenumirea facultății de Electrofizică în Calculatoare, Informatică și Microelectronică

  1994

 • 1994

  Catedra Științe Socio-Umane

  Catedra ȘSU a fost creată în rezultatul comasării a trei Catedre: Istoria Românilor, Filosofie și Politologie.

 • 1995

  1995

 • 1997

  Filiera Francofonă Informatica

  Lansarea programului Tehnologii Informaționale de studiu în limba franceză și fondarea filierei francofone Informatique

 • 2001

  Fondarea Filierei Anglofone

  Lansarea programului Tehnologii Informaționale de studiu în limba engleză și fondarea filierei anglofone Computer Science

  2001

 • 2006

  Catedra Automatică și Tehnologii Informaționale

  Comasarea catedrelor Automatică și Tehnologii Informaționale în catedra Automatică și Tehnologii Informaționale

 • 2006

  2006

 • 2007

  Informatică Aplicată

  Începând cu 2007 catedra ILMA (2000) portă denumirea de catedra Informatică Aplicată

 • 2010

  2010

 • 2011

 • 2012

  2012

 • 2016

  Reorganizarea FCIM

  În în rezultatul reorganizării și unificării unor catedre Facultatea va cuprinde:

  1. Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor
   • Catedra Calculatoare
   • Catedra Informatică Aplicată
  2. Departamentul Ingineria Software și Automatică
   • Catedra Automatică și Tehnologii Informaționale
   • Filiera Anglofonă – FAF
   • Filiera Francofonă – FFI
  3. Departamentul Microelectonică și Inginerie Biomedicală
  4. Deprtamentul Științe Socio-Umane
  5. Departamentul Mecanică Teoretică
 • 2017

  2017

 • 2017

  Ingineria Software

  Lansarea programului Ingineria Software;  trecerea Filierei Anglofone pe noul program.

 • 2018

  2018

 • 2018

 • 2019

  Departamentul Fizica (Facultatea Electronică și Telecomuncații)

  În urma deciziei de reorganizare departamentul Mecanică Teoretică (FCIM) se comasează cu Departamentul Fizică (FET).

  2019

 • 2021

  Ingineria Software

  Lansarea programului de master Ingineria Software

 • 2022

  Știința datelor

  Lansarea programului de master Știința datelor

  2022

 • 2023

  Știința datelor

  Lansarea programului de licență Știința datelor