Cea de a 20-a Ediție a Conferinței Științifice Interuniversitare a DȘSU, cu genericul “Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din perspectiva Eticii Globale”, desfășurată la FCIM

 

Pe 26 iunie 2020 a avut loc a 20-a Ediție a Conferinței Științifice Interuniversitare a DȘSU cu genericul “Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din perspectiva Eticii Globale”, fiind desfășurată pe platforma Miscrosoft TEAMS. Evenimentul a fost inaugurat de Domnul Decan FCIM, dr., conf.univ., Dumitru Ciorbă, care a venit cu un mesaj de salut și recunoștință pentru toți participanții, urându-le mult succes și realizări frumoase în domeniul cercetării și dezvoltării societății cunoașterii.

A fost un eveniment deosebit la care au participat 37 de profesori din mai multe instituţii de învăţământ superior din Moldova, România și Israel: USM, USMF „Nicolae Testemiţanu”, ASEM, ULIM, Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice, USPEE “C. Stere”, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM, Asociația Sociologilor și Demografilor, Institutul Patrimoniului Cultural, Liceul Evrika, UPS ”Ion Creangă” din Chișinău și colaboratori ai A.Ş.M.  Diversitatea și originalitatea temelor expuse în comunicări au demonstrat fezabilitatea transdisciplinarității cercetărilor în domeniile înrudite ale culturii contemporane: filosofie, IT și inteligența artificială, logica argumentării, bioetica, dezvoltare personală, psihologie, drept, știință politică, economie, artă și etică globală.

În acest sens, șeful DȘSU, Ecaterina Lozovanu, dr., conf.univ. alături de echipa profesorală aduce sincere mulțumiri tuturor participanților pentru receptivitate, perseverență și originalitate în expunerea ideilor, pentru experiența împărtășită, dialog constructiv și emoțiile pozitive trăite. Cu această ocazie, vă dorim tuturor succese și cât mai multe oportunități în care să vă valorificați potențialul și frumusețea lăuntrică.